Quân nhu là gì

-
Chính trị Quân sự - Quốc phòng Hậu cần - Kỹ thuật Trang QP Tỉnh - TP Đất và người Khu 7 Văn hóa - Kinh tế - Xã hội

Bạn đang xem: Quân nhu là gì

Chính trị Quân sự - Quốc phòng Hậu cần - Kỹ thuật Trang QP Tỉnh - TP Đất và người Khu 7 Văn hóa - Kinh tế - Xã hội

Chính trị Quân sự - Quốc phòng Hậu cần - Kỹ thuật Trang QP Tỉnh - TP Đất và người Khu 7 Văn hóa - Kinh tế - Xã hội
*

Xem thêm: Chế Độ Tập Sự Là Gì ? Quản Trị Viên Tập Sự Là Gì

(QK7 Online) - Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, bảo quản và cấp phát vật chất quân nhu cho các đơn vị đóng quân ở phía Nam 27năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Kho 690 – Cục Quân nhu luôn nên cao tinh thần sáng tạo, chủ động quản lý, bảo quản tốt hàng quân nhu dự trữ sẵn sàng chiến đấu và cấp phát theo đúng qui định cho các đơn vị, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục Quân nhu, ngành Hậu cần quân đội và góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
*
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hải, Cục trưởng Cục Quân nhu kiểm tra Kho 690

Ngày 30 tháng 6 năm 1990 Kho 690 được hợp nhất từ 5 đơn vị Kho 209 – Cục Quân lương, Kho 215 – Cục Quân trang, Kho K24 – Cục xây dựng và quản lý nhà đất, Đoàn tiếp nhận 2 – Cục Quân trang và Đoàn 751 – Phòng Vật tư, Tổng cục Hậu cần thành Đoàn Kho vận 690 trực thuộc Tổng cục Hậu cần. Đến ngày 1 tháng 10 năm 1997 Tổng cục Hậu cần ra quyết định chuyển Đoàn kho vận 690 thành Kho Tổng hợp 690, ngày 1 tháng 6 năm 1999 chuyển Kho Tổng hợp 690 trực thuộc Tổng cục Hậu cần về trực thuộc Cục Quân nhu và lấy tên là Kho 690 như ngày nay.Nhìn lại những ngày đầu thành lập, đơn vị có nhiều gặp nhiều khó khăn, tổ chức biên chế chưa thu gọn, hệ thống nhà kho, doanh trại sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng mà nhu cầu tiếp nhận, quản lý, bảo quản và cấp phát vật tư quân nhu ngày càng lớn.Ông Bùi Đình Thơm, nguyên Chủ nhiệm Kho 690,tâm sự: Từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi bắt tay cùng kiện toàn tổ chức biên chế, năm 1990 từ 11 xuống còn 9 phân ban, phân kho. Quân số toàn đơn vị lúc này có 128 đồng chí. Đến năm 1994, chúng tôi tiếp tục kiện toàn tổ chức biên chế sáp nhập Ban Tiếp nhận với Ban Kiểm định thành Ban Kỹ thuật, đơn vị còn lại 5 ban cơ quan và 3 phân kho, quân số theo biên chế 80 đồng chí như hiện nay. Đó là cả một quá trình để Kho 690 phát triển. Tinh gọn nhưng bảo đảm tốt nhiệm vụ.
*
*
Cục Quân nhu kiểm tra kho cất giữ của Kho 690

Nêu cao tinh thần trách nhiêm bảo quản tốt, cung cấp đủ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Kho 690 luôn quản lý tốt số lượng, chất lượng hàng hóa trong kho. Hệ thống sổ sách ở các nhà kho qui định về nhập, xuất và di dồn, đảo xóa hàng hóa luôn được theo dõi chặt chẽ. Bên cạnh đó công tác kiểm kê, kiểm tra số lượng, chất lượng, qui cách hàng hóa bảo đảm đúng qui định. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ năm 2011 đến 2013, Kho 690 được trên đầu tư xây dựng, làm mới 8.000m2 nhà kho và 5.400m2 sàn kho, góp phần bảo quản tốt số lượng, chất lượng hàng hóa được nhập về kho.Tự hào với truyền thống 27 năm xây dựng và trưởng thành cán bộ, chiến sĩ Kho 690 luôn nắm vững quan điểm phục vụ bộ đội, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo đảm quân nhu để xây dựng Quân đội chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và yêu cầu của nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.