Bảng ký hiệu hóa học

-

Trong thực tế, khi mua thực phẩm đóng hộp những em thường bắt gặp trên nhãn bao gồm ghi hàm lượng, thực chất đó đó là các yếu tố hoá học, những nguyên tố hoá học này chính là tập hợp các nguyên tử cùng loại.

Bạn đang xem: Bảng ký hiệu hóa học


Vậy các nguyên tố hoá học là gì, có ký hiệu thế nào và nguyên tử khối của chúng bằng bao nhiêu? bọn họ cùng tìm hiểu cụ thể qua nội dung bài viết dưới phía trên nhé.

I. Nguyên tố hoá học tập là gì?

- Định nghĩa: Nguyên tố hoá học là tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số phân tử proton trong hạt nhân. Số proton trong phân tử nhân là đặc thù của nguyên tố.

Xem thêm: Cổ Phần Hoá Công Ty Nhà Nước Tiếng Anh Là Gì ? Doanh Nghiệp Nhà Nước Trong Tiếng Anh Là Gì

- các nguyên tử thuộc thuộc 1 yếu tắc hoá học có đặc điểm hoá học như nhau

II. Ký kết hiệu hoá học của những nguyên tố

- mỗi nguyên tố hoá học thường xuyên được biểu diễn ngắn gọn bởi 1 hoặc 2 vần âm (chữ loại đầu viết hoa), gọi là ký hiệu hoá học của nguyên tố, ví dụ:

 Ký hiệu hoá học của yếu tố Hiđro là H, nguyên tố canxi là Ca, nhân tố Cacbon là C,...

- Theo quy ước, mỗi cam kết hiệu của nguyên tố và chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó, ví dụ: mong chỉ 2 nguyên tử của Hidro ta viết 2H.

* Bảng ký hiệu hoá học các nguyên tố giờ Anh cùng Tiếng Việt

 Tên tiếng Anh Tên giờ đồng hồ Việt Ký hiệu nguyên tố Số proton
actiniumactiniAc89
americiumamericiAm95
stibiumantimonSb51
argonumagonAr18
arsenicumasenAs33
astatiumastatinAt85
baryumbariBa56
berkeliumberkeliBk97
berylliumberylliBe4
bismuthumbitmutBi83
bohriumbohriBh107
borumboB5
bromumbrômBr35
carboneumcacbonC6
ceriumxeriCe58
caesiumxêziCs55
stannumthiếcSn50
curiumcuriumCm96
darmstadtiumdarmstadtiDs110
kaliumkaliK19
dubniumdubniDb105
nitrogeniumnitơN7
dysprosiumdysprosiDy66
einsteiniumeinsteiniEs99
erbiumerbiEr68
europiumeuropiEu63
fermiumfermiFm100
fluorumfloF9
phosphorusphốtphoP15
franciumfranxiFr87
gadoliniumgadoliniGd64
galliumgalliGa31
germaniumgermaniGe32
hafniumhafniHf72
hassiumhassiHs108
heliumheliHe2
aluminiumnhômAl13
holmiumholmiHo67
magnesiummagiêMg12
chlorumcloCl17
chromiumcromCr24
indiumindiIn49
iridiumiridiIr77
iodumiốtI53
cadmiumcadmiCd48
californiumcaliforniCf98
cobaltumcobanCo27
kryptonkryptonKr36
siliciumsilicSi14
oxygeniumôxyO8
lanthanumlantanLa57
laurentiumlawrenciLr103
lithiumlitiLi3
lutetiumlutetiLu71
manganummanganMn25
cuprumđồngCu29
meitneriummeitneriMt109
mendeleviummendeleviMd101
molybdaenummolypdenMo42
neodymiumneodymiNd60
neonneonNe10
neptuniumneptuniNp93
niccolumnikenNi28
niobiumniobiNb41
nobeliumnobeliNo102
plumbumchìPb82
osmiumosmiOs76
palladiumpaladiPd46
platinumbạch kimPt78
plutoniumplutoniPu94
poloniumpoloniPo84
praseodymiumpraseodymiPr59
promethiumpromethiPm61
protactiniumprotactiniPa91
radiumradiRa88
radonradonRn86
rheniumrheniRe75
rhodiumrhodiRh45
roentgeniumroentgeniRg111
hydrargyrumthủy ngânHg80
rubidiumrubidiRb37
rutheniumrutheniRu44
rutherfordiumrutherfordiRf104
samariumsamariSm62
seaborgiumseaborgiSg106
seleniumselenSe34
sulphurlưu huỳnhS16
scandiumscandiSc21
natriumnatriNa11
strontiumstrontiSr38
argentumbạcAg47
tantalumtantaliTa73
technetiumtecnetiTc43
telluriumteluaTe52
terbiumterbiTb65
thalliumtaliTl81
thoriumthoriTh90
thuliumthuliTm69
titaniumtitanTi22
uraniumuraniU92
vanadiumvanadiV23
calciumcanxiCa20
hydrogeniumhiđrôH1
wolframiumvolframW74
xenonxenonXe54
ytterbiumytterbiYb70
yttriumyttriY39
zincumkẽmZn30
zirconiumzirconiZr40
aurumvàngAu79
ferrumsắtFe26

*

III. Nguyên tử khối của thành phần hoá học

- Nguyên tử có khối lượng vô cùng bé, ví như tính bởi gam thì số trị vượt nhỏ

- trọng lượng nguyên tử C bằng 1,9926.10-23 g

- Quy ước: lấy 1/12 cân nặng nguyên tử C làm đối kháng vị khối lượng nguyên tử call là đơn vị chức năng cacbon (đvC), kí hiệu là u

- Dựa theo đơn vị chức năng này nhằm tính khối lượng nguyên tử

- Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon

- hoàn toàn có thể so sánh độ nặng vơi giữa các nguyên tố bằng việc lập tỉ số giữa những nguyên tử khối:

 ° Nếu to hơn 1: nặng nề hơn

 ° Nếu nhỏ hơn 1: vơi hơn

 ° Nếu bởi 1: bằng nhau

* Ví dụ: Giữa nguyên tử oxi với photpho, nguyên tử nào vơi hơn:

 Ta lập tỉ số

*
 lần nguyên tử cacbon (C)

 - nhẹ hơn bằng

*
 lần nguyên tử lưu huỳnh(S)

 - nhẹ nhàng hơn bằng 

*
lần nguyên tử nhôm (Al)

Bài 6 trang đôi mươi SGK hoá 8: Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối và cho thấy X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu chất hóa học của nguyên tố đó.

* giải mã bài 6 trang trăng tròn SGK hoá 8: 

- Nguyên tử khối của N = 14 đvC

⇒ Nguyên tử khối của X = 2 x 14 = 28 (đvC)

- Vậy X là nguyên tố silic (Si)

Bài 7 trang 20 SGK hoá 8:  a) Theo giá chỉ trị trọng lượng tính bởi gam của nguyên tử cacbon mang đến trong bài học, hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam?