Vì sao phải tăng cường pháp chế trong hành chính nhà nước

-

“Tăng cường pháp chế hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Quản lý hội bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức”


... dân chủ XHCN, hoàn thiện nhà nước, mở rộng quan hệ đối ngoại .4. Khái niệm về pháp chế hội chủ nghĩa. Mối quan hệ giữa pháp luật hội chủ nghĩapháp chế hội chủ nghĩa. Pháp chế ... nhà nước hội chủ nghĩa với pháp luật hội chủ nghĩa. Là nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước ta lấy pháp luật để quản lý và điều hành hội, dùng pháp luật làm công cụ điều tiết chủ yếu ... lâu dài. Tăng cường pháp chế XHCN là vấn đề mang ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt.- Đối với nhân dân : tăng cường pháp chế hội chủ nghĩa là điều kiện, biện pháp bảo đảm quyền dân chủ của...

Bạn đang xem: Vì sao phải tăng cường pháp chế trong hành chính nhà nước


*

tăng cường pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội


... khác.Như vậy, vấn đề pháp chếtăng cường pháp chế XHCN trong một số lĩnh vựccụ thể đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu và làm sáng tỏ. Tuy nhiên, về pháp chế và tăng cường pháp chế XHCN trong ... cường pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội1. Tính cấp thiết của đề tài Pháp chế hội ... " ;Tăng cường pháp chế vềkinh tế trong quản lý nhà nước nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ởnước ta hiện nay", Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 1996. Tăng cường...
*

*

*

... HỘI CHỦ NGHĨA TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY1.1. KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM PHÁP CHẾ HỘI CHỦ NGHĨA1.1.1. Khái niệm pháp chế hội chủ nghĩa Pháp chế XHCN ... cứu vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp chế hội chủ nghĩa trong lĩnh vực giao thông đường thủy, luận văn đề xuất các giải pháp bảo đảm pháp chế hội chủ nghĩa trong lĩnh vực giao thông đường ... ra. vậy, vấn đề pháp chế hội chủ nghĩa trong lĩnh vực giao thông đường thủy tại tỉnh An Giang cần phải được hết sức quan tâm. Mặt khác, ý nghĩa to lớn trong việc tăng cường pháp chế...

Xem thêm: Tuân Thủ Hướng Dẫn Sử Dụng Kháng Sinh Dự Phòng, Hướng Dẫn Sử Dụng Kháng Sinh


*

Nội dung, ý nghĩa của nguyên tắc bảo đảm pháp chế hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự và điều kiện đảm bảo thực hiện nguyên tắc này


... dụng bằng biện pháp ngăn chặn khác.III. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC PHÁP CHẾ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ.1. Phương hướng đảm bảo pháp chế hội chủ nghĩa trong tố tụng ... nhận ở Điều 12 Hiến pháp. Nhận thấy được ý nghĩa to lớn đó, nhóm chúng tôi đã quyết định chọn đề tài số 1: “Nội dung, ý nghĩa của nguyên tắc bảo đảm pháp chế hội chủ nghĩa trong tố tụng ... việc tuân theo pháp luật trong TTHS. 2. Điều kiện đảm bảo thực hiện nguyên tắc pháp chế hội chủ nghĩa trong TTHS2.1 Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động TTHS Tăng cường sự lãnh...

Pháp chế hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của hải quan việt nam hiện nay thực tiễn ở thừa thiên huế


... CỦA PHÁP CHẾ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN 1.2.1. Khái niệm pháp chế hội chủ nghĩa Pháp chế XHCN là một khái niệm, một phạm trù pháp lý cơ bản của khoa học pháp ... Dân chủ là yêu cầu của hội pháp quyền, của hội dân sự. Dân chủ luôn luôn gắn liền với pháp chế, pháp quyền. Pháp chế, pháp quyền văn minh phải chứa đựng trong nó tinh thần của dân chủ. ... quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 1.2.1. Khái niệm, đặc trưng của pháp chế hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của Hải quan 1.2.1.1. Khái niệm pháp chế hội chủ nghĩa trong tổ chức...