Vì sao phải cải tạo đất công nghệ 7

-
- Chọn bài -Bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọtBài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồngBài 3: Một số tính chất của đất trồngBài 4: Thực Hành : Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giảnBài 5: Thực Hành : Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màuBài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đấtBài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọtBài 8: Thực Hành : Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thườngBài 9: Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thườngBài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồngBài 11: Sản xuất vào bảo quản giống cây trồngBài 12: Sâu, bệnh hại cây trồngBài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hạiBài 14: Thực Hành : Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu,bệnh hại

Mục lục


Giải vở bài tập công nghệ 7 – Bài 7: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất giúp HS giải bài tập, lĩnh hội các kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tế cần khơi dậy và phát huy triệt để tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập:

I.

Bạn đang xem: Vì sao phải cải tạo đất công nghệ 7

Vì sao phải sử dụng đất hợp lí (Trang 13 – vbt Công nghệ 7):

– Em hãy cho biết mục đích của các biện pháp sử dụng đất dưới đây:

Biện pháp sử dụng đất Mục đích
– Thâm canh tăng vụ – Tăng sản lượng
– Không bỏ đất hoang – Tăng diện tích đất trồng.
– Chọn cây trồng phù hợp với đất – Tạo điều kiện sinh trưởng cây trồng.
– Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo – Tăng năng suất cây trồng.

II. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất (Trang 13 – vbt Công nghệ 7):

Em hãy điền câu trả lời thích hợp vào bảng sau:

Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho loại đất nào?
– Cày sâu bừa kĩ, bón phân hữu cơ. – Tăng bề dày của lớp đất canh tác. – Có tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng như đất bạc màu
– Làm ruộng bậc thang – Hạn chế dòng nước chảy; hạn chế xói mòn rửa trôi. – Đất dốc (đồi, núi)
– Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh – Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi.

Xem thêm: Công Việc Của Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán Là Gì Và Kế Toán Công Nợ Là Gì?

– Đất dốc; đất cần được cải tạo.
– Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. – Hoà tan chất phèn trong nước, tháo nước có hòa tan phèn thay thế bằng nước ngọt. – Đất phèn
– Bón vôi – Khử chua. – Đất chua.

Trả lời câu hỏi

Câu 1 (Trang 13 – vbt Công nghệ 7): Ở địa phương em người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất?

Lời giải:

– Ở địa phương em thường trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh để tăng độ che phủ, cải thiện đất xói mòn.

Câu 2 (Trang 14 – vbt Công nghệ 7): Vì sao phải cải tạo đất?

Lời giải:

– Những loại đất có tính chất xấu như chua, phèn, mặn, bạc màu,… cần phải cải tạo để làm giảm những tính chất xấu đó đi để cây trồng phát triển tốt hơn.

– Cải tạo đất để khai thác tiềm năng của đất.

Câu 3 (Trang 14 – vbt Công nghệ 7): Trò chơi giải ô chữ

Ô chữ gồm hai câu với 25 chữ cái, là tục ngữ về kinh nghiệm làm đất của ông cha ta, cho biết chữ cái mở đầu là M và B.

Lời giải:

M Ô T H O N Đ Â T N O
B Ă N G M Ô T G I O P H Â N

– Một hòn đất nỏ, bằng một giỏ phân