Thói quen xấu khiến tài xế dễ sinh bệnh khi lái xe đường dài

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hòa tan trọn vẹn a gam tất cả hổn hợp X bao gồm Al2O3 cùng Na2O vào nước chiếm được hỗn hợp Y. Cho thong dong hỗn hợp HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 m (gam) phụ thuộc vào thể tích hỗn hợp HCl V (ml) được trình diễn bằng thứ thị sau

*

*
*


Hòa chảy hoàn toàn a gam tất cả hổn hợp X tất cả Al2O3 và Na2O vào nước thu được hỗn hợp Y. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 m (gam) phụ thuộc vào vào thể tích hỗn hợp HCl V (ml) được màn trình diễn bởi thiết bị thị sau:

*

Giá trị của a là:

A.

Bạn đang xem: Thói quen xấu khiến tài xế dễ sinh bệnh khi lái xe đường dài

14,40 gam

B. 19,95 gam.

C. 29,25 gam

D. 24,60 gam


Hòa rã hoàn toàn a gam hỗn hợp X có Al2O3 và Na2O vào nước, nhận được hỗn hợp Y. Cho thong thả hỗn hợp HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) dựa vào vào thể tích hỗn hợp HCl (V ml) được trình diễn bằng đồ thị bên trên. Giá trị của a là

*

A. 14,40

B. 19,95

C. 29,25.

D. 24,60.


Hòa tung trọn vẹn a gam hỗn hợp X gồm Al2O3 và Na2O vào nước, chiếm được dung dịch Y. Cho thanh nhàn dung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) dựa vào vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được màn biểu diễn bằng đồ thị trên.

*

Giá trị của a là

A. 14,40.

B.19,95.

C.29,25.

D.24,60.


Hòa rã hoàn toàn a gam tất cả hổn hợp X tất cả A l 2 O 3 v à N a 2 O vào nước, nhận được hỗn hợp Y. Cho nhàn hạ hỗn hợp HCl 1M vào Y, lượng kết tủa A l O H 3 m g a m phụ thuộc vào vào thể tích hỗn hợp HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ dùng thị sau:

*

Giá trị của a là:

A. 14,4

B. 19,95

C. 29,25

D. 24,6


Hòa chảy hoàn toàn tất cả hổn hợp X có Al2O3 cùng Na vào nước, thu được dung dịch Y và x lít khí H2 (đktc). Cho rảnh hỗn hợp HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào vào thể tích hỗn hợp HCl (V ml) được biểu diễn bởi đồ vật thị mặt. Giá trị của x là

*

A. 10,08

B. 3,36

C. 1,68

D. 5,04


Hòa chảy hoàn toàn hỗn hợp X bao gồm Al2O3 và Na vào nước, nhận được hỗn hợp Y cùng X lít khí H2 (đktc). Cho rảnh rỗi hỗn hợp HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) nhờ vào vào thể tích hỗn hợp HCl (V mL) được màn biểu diễn bằng trang bị thị bên. Giá trị của X là

*

A.

Xem thêm: Kết Quả Dương Tính Là Gì ? Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính Và Âm Tính Là Gì

10,08.

B. 3,36.

C. 1,68.

D. 5,04.


Hòa chảy trọn vẹn tất cả hổn hợp X có Al2O3 với Na vào nước, thu được dung dịch Y cùng x lít khí H2 (đktc). Cho ung dung hỗn hợp HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích hỗn hợp HCl (V ml) được biểu diễn bởi đồ vật thị dưới đây:

*

Giá trị của x là

A. 5,04.

B. 10,08.

C. 3,36.

D. 1,68


Hòa rã hoàn toàn hỗn hợp X bao gồm Al2O3 với Na vào nước, chiếm được dung dịch Y và x lkhông nhiều khí H2 (đktc). Cho thư thả dung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào vào thể tích hỗn hợp HCl (V ml) được biểu diễn bởi đồ dùng thị dưới đây:

*

Giá trị của x là

A. 10,08.

B. 3,36.

C. 1,68.

D. 5,04.


Hòa tan trọn vẹn các thành phần hỗn hợp X tất cả Al2O3 và Na vào nước, thu được dung dịch Y và x lkhông nhiều khí H2 (đktc). Cho thủng thẳng dung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ gia dụng thị dưới đây: