Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng sinh học 11

-
SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Vật lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Lịch sử SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học SÁCH GIÁO KHOA

Bạn đang xem: Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng sinh học 11

Giải bài 1 trang 19 SGK Sinh học 11. Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng?

Xem thêm: Báo Cáo Thuế: Hướng Dẫn Nộp Thuế Nhà Thầu Đối Với Nhà Thầu Nước Ngoài

Đề bài

Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng?

Lời giải chi tiết

Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt độ tăng cao, còn lá cây thoát hơi nước làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh lá. Nhờ vậy, không khí dưới bóng cây vào những ngày hè nóng bức mát hơn so với nơi không có bóng cây và mát hơn so với không khí dưới mái che bằng vật liệu xây dựng.


CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây Bài 3.Thoát hơi nước Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp) Bài 8. Quang hợp ở thực vật Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng Bài 12. Hô hấp ở thực vật Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật Bài 7: Thực hành thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghệm về vai... B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật Bài 15. Tiêu hóa ở động vật Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp) Bài 18. Tuần hoàn máu Bài 17. Hô hấp ở động vật Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp) Bài 20. Cân Bằng nội môi Bài 22. Ôn tập chương 1 Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Sinh học 11 CHƯƠNG II. CẢM ỨNG A - Cảm ứng ở thực vật Bài 23. Hướng động Bài 24 Ứng động Bài 25. Thực hành: Hướng động B - Cảm ứng ở động vật Bài 26 Cảm ứng ở động vật Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) Bài 28. Điện thế nghỉ Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh Bài 30. Truyền tin qua xinap Bài 31. Tập tính của động vật Bai 32. Tập tính của động vật (tiếp theo) Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Sinh học 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Sinh học 11 CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN A - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật Bài 35. Hoocmôn thực vật Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa - Sinh học 11 B - Sinh trưởng và phát triển ở động vật Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Sinh học 11 Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển củ... Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển củ... Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở độn... Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Sinh học 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Sinh học 11 CHƯƠNG IV. SINH SẢN - SINH HỌC 11 A - Sinh sản ở thực vật Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật - Sinh học 11 Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật - Sinh học 11 Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, ch... B - Sinh sản ở động vật Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật - Sinh 11 Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật - Sinh học 11 Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ... Bài 48. Ôn tập chương II, III, IV - Sinh học 11 Câu hỏi ôn tập sinh Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Sinh học 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Sinh học 11