Vì sao có hiện tượng bình quân hóa lợi nhuận

-

18. Phân tích sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này.

Bạn đang xem: Vì sao có hiện tượng bình quân hóa lợi nhuận

a) Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân Trong nền sản xuất TBCN, có nhị hình thức cạnh trực rỡ chủ yếu là cạnh ttinh ranh vào nội bộ ngành và cạnh ttinh ma giữa các ngành.- Cạnh ttrẻ ranh vào nội bộ ngành là cạnh tnhãi ranh giữa các xí nghiệp trong cùng một ngành, sản xuất cùng một loại hàng hoá, nhằm thu được lợi nhuận siêu ngạch. Cạnh tnhóc trong nội bộ ngành được thực hiện thông qua các biện pháp cải tiến kĩ thuật, hợp lí hoá sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hoá, cải tiến mẫu mã, … làm đến giá trị cá biệt của hàng hoá vì chưng xí nghiệp sản xuất ra thấp hơn giá trị xã hội để thu được lợi nhuận siêu ngạch. Kết quả cạnh tranh con vào nội bộ ngành dẫn đến hình thành giá trị xã hội của hàng hoá.- Cạnh tnhãi con giữa các ngành là cạnh trạng rỡ giữa các xí nghiệp tư bản, kinh doanh trong các ngành sản xuất khác nhau nhằm mục đích tìm nơi đầu tư có lợi hơn.Trong xã hội, có nhiều ngành sản xuất khác nhau với các điều kiện sản xuất không giống nhau, vì đó, lợi nhuận thu được và tỉ suất lợi nhuận không giống nhau, mà mục đích của các nhà tư bản là lợi nhuận cao nên các nhà tư bản phải chọn ngành nào có tỉ suất lợi nhuận cao nhất để đầu tư.Ví dụ: Trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa có cha nhà tư bản đều có 100 tư bản đầu tư vào ba ngành sản xuất khác nhau: Ngành A có P’=20%, ngành B có P’= 30%, ngành C có P’=10%. Một số nhà tư bản ở ngành C sẽ chuyển thanh lịch marketing ở ngành B làm mang đến cung hàng hoá này tăng lên dẫn tới P’ dần dần giảm xuống từ 30% à20%, ngành C vị giảm về sản xuất nên cũng ít đi làm mang lại P’ từ 10% dần dần lên đến 20%. Kết quả là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân. Vậy, lợi nhuận bình quân là lợi nhuận bằng nhau của tư bản bằng nhau vào các ngành sản xuất khác nhau. Nó chính là lợi nhuận mà các nhà đầu tư thu được căn cứ vào tổng tư bản đầu tư, nhân với tỉ suất lợi nhuận bình quân, không kể cấu thành hữu cơ của nó như thế nào.b) Sự hình thành giá cả sản xuấtTrong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, khi lợi nhuận (p) chuyển hoá thành lợi nhuận bình quân thì giá trị hàng hoá chuyển thành giá cả sản xuất. Giá trị hàng hoá G = c + v + m chuyển thành giá cả sản xuất (k +), tức là giá cả sản xuất bằng đưa ra phí sản xuất tư bản chủ nghĩa cộng với lợi nhuận bình quân.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sơ Kết 6 Tháng Đầu Năm

Giá trị là cơ sở của giá cả sản xuất, giá cả sản xuất là phạm trù gớm tế tương đương với phạm trù giá cả. Giá cả sản xuất là cơ sở của giá cả trên thị trường, giá cả sản xuất điều tiết giá cả thị trường, giá cả thị trường xoay bao quanh giá cả sản xuất.lúc giá trị hàng hoá chuyển thành giá cả sản xuất thì quy luật giá trị có hình thức biểu hiện là giá cả sản xuất; quy luật giá trị thặng dư có hình thức biểu hiện là quy luật lợi nhuận bình quân.c) Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này.- Lợi nhuận bình quân một mặt phản ánh quan liêu hệ cạnh tranh giữa các nhà tư bản vào việc giành giật lợi nhuận với nhau. Nhưng mặt khác, nó vạch rõ toàn bộ giai cáp tư sản bóc lột toàn bộ giai cấp công nhân. Vì vậy muốn giành thắng lợi, giai cấp công nhân phải đoàn kết lại, đấu trực rỡ với tư cách là một giai cấp, kết hợp đấu tranh ma tởm tế với đấu tnhãi nhép chính trị.- Nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa quan trọng là nhà nước cần có chính sách, luật pháp khuyến khích cạnh tranh mãnh lành mạnh sẽ có tác dụng cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý sản xuất, nâng cao năng suất lao động, giảm bỏ ra phí sản xuất.