Ban hành quy chế hoạt động ban trị sự giáo hội phật giáo

-
GN - Tôn mang Đại Mục-kiền-liên (Mahāmoggallāna) là bậc A-la-hán thần thông đệ tuyệt nhất trong mười Đại đệ tử của Đức Phật. Nhờ vào thần thông quảng đại yêu cầu Tôn trả thấy biết nhiều chuyện mà fan phàm chẳng thấy bao giờ. Kinh ghi, đôi khi thấy phần đa chuyện cơ mà chỉ gồm bậc Thánh mới biết thì ngài không nói cơ mà chỉ mỉm cười. Các Tỳ-kheo tinh ý thấy vậy liền biết tất cả chuyện hay, gặng hỏi thì ngài new nói thấy việc này chuyện kia, nạm này như nọ.

Bạn đang xem: Ban hành quy chế hoạt động ban trị sự giáo hội phật giáo

Dai-Online $(document).ready(function() $(".various").fancybox( max
Width : 800, max
Height : 600, fit
To
View : false, width : "70%", height : "70%", auto
Size : false, close
Click : false, open
Effect : "elastic", close
Effect : "elastic" ););$(document).ready(function() $(".inline-class").fancybox( open

Xem thêm:

Effect : "elastic", close
Effect : "elastic", padding: 2, );); $(document).ready(function() $(".fancybox").fancybox( open
Effect : "elastic", close
Effect : "elastic", padding: <2, 2, 2, 2>, before
Load: function() var el, id = $(this.element).data("title-id"); if (id) el = $("#" + id); if (el.length) this.title = el.html(); , helpers : title: type: "inside" ););
Viewers can perform the search by: 1. Enter the searched words on the tìm kiếm Bar then press the blue button (searching lượt thích in Google) 2. The searched words can be Vietnamese or in non-accent way: (eg: to search the word "công quả", viewers can enter "công quả" (with vietnamese accents) or "cong qua" or "CONG QUA" or "Cong Qua" (no qoute, double-quote or hyphen is required such as "cong-qua" or "CONG-QUA" .. .) 3. During reading, if come across the words that required to lớn look further, viewers can highlight that words then press ENTER key, the searched result will be showed in new page if found in database, this way is quicker than cut và paste into the tìm kiếm Bar then press ENTER key.
Độc giả có thể tìm rất nhiều Từ bằng cách: 1. Điền gần như từ mong mỏi tìm vào Thanh-Tìm-Kiếm và nhấn vào nút màu xanh da trời kế bên. 2. Điền hầu như từ để tìm vào Thanh-Tìm-Kiếm có thể là giờ đồng hồ Việt hoặc là không dấu: tỷ như tìm chân thành và ý nghĩa của chử "công quả" thì tấn công vào Thanh-Tìm-Kiếm chữ "công quả" giỏi là "cong qua" xuất xắc là "CONG QUA" tuyệt là "Cong Qua" (không buộc phải đánh character ") 3. Trong lúc đọc, nếu gặp gỡ những tự mà độc giả muốn tìm hiểu thêm thì chỉ cần highlight chúng rồi nhấn vào nút Enter, hiệu quả tìm kiếm đã hiện lên trang mới nếu chạm mặt được nghỉ ngơi trong database.
*
search
*

Quyền hành CHÁNH TRỊ SỰCHÚ GIẢI:
Chánh Trị Sự là Chức sắc của Đức Lý Giáo Tông lập thành, (1) buộc phải tùng quyền Lễ Sanh nhưng mà hành sự. Đặng cai quản trong địa phận Giáo Hữu và đại diện cho Đạo làm anh cả vào phần địa phận ấy. Đây xin kể lời của Đức Lý Giáo Tông giáng bút giải nghĩa chức Chánh Trị Sự với nài Hộ Pháp ban quyền điều khoản lệ Hiệp Thiên Đài mang lại Chức nhan sắc ấy (2) đặng đủ quyền lực mà làm cho hoàn toàn trách nhậm. Lời Đức Lý Giáo Tông nói: "Chánh Trị Sự là người thay mặt đại diện cho Lão, làm anh cả của chư Tín Đồ trong phần địa phận của nó, Lão mong mỏi thế nào đến Lão có mặt khắp nơi, tận ven Trời cùng góc bể. Lão tưởng hiền đức Hữu có muốn vậy chớ (3). Vào nhơn sanh, hạng trí thức thì ít, hạng dại muội thì nhiều, nếu họ không gồm đủ mức độ điều đình, thì cực nhọc mà rải chơn lý Đạo khắp nơi cho đặng. Càng thân cận với nhơn sinh lại càng chịu những sự khó khăn rắc rối; bọn họ phải liệu phương nào cơ mà trừ diệt hầu hết sự trở ngại ấy, khi mới nảy sinh ra. Thì nền Đạo bắt đầu khỏi loàn lạc. Vậy Lão xin hiền lành Hữu ban quyền cho Chánh Trị Sự đặng phép xử trị, hầu rất có thể dạy dỗ sửa răn, chũm quyền cho họ trong vùng thôn quê sằn dã" khi đó Hộ Pháp đã chịu lời cùng Ngài, (4) và đã làm rõ ý tứ cao thượng ấy. Sao Thầy lại giáng cây bút nữa cũng khuyên Hộ Pháp ban quyền. Theo Thánh ý Đức Lý Giáo Tông, thì quyền hành chánh Trị Sự như vầy: Chánh Trị Sự đề xuất chăm nom, giúp đỡ sự sanh hoạt của Môn Đệ Thầy đã chịu dưới quyền fan điều khiển, góp khó, trợ nghèo, coi cả Tín Đồ như em ruột, bao gồm quyền xử đoán, nhứt là vấn đề bất bình bé dại mọn xảy ra trong phần Địa phận của mình, song phải tùng lịnh Giáo Hữu với Lễ sanh cùng người Đầu Họ. Bạn Tín Đồ mà vi phạm Đạo, thì Chánh Trị Sự bắt buộc khuyên nhủ răn he, không nhiều nữa là song lần, thảng như ko biết hối hận chừa cải, thì tư tờ về Thánh Thất trực thuộc cho Giáo Hữu, đặng người đòi cho mà khuyên bảo răn he. Như Giáo Hữu đã dạy dỗ răn he rồi, nhiều hơn tái phạm, thì Chánh Trị Sự tất cả quyền đệ tờ lên cho người Đầu họ mà cầu xin Hội Thánh trừng trị hay là trục xuất, chiếu theo Tân Luật. Tờ nầy phải tạo nên sự hai bổn, một bổn bốn về Hiệp Thiên Đài, với một bổn về Cửu Trùng Đài. Như có điều bỏ ra sái cơ chế Đạo, cơ mà Chánh Trị Sự đã những phen tư tờ cho Cửu Trùng Đài, song Cửu Trùng Đài yêm ẩn, thì Chánh Trị Sự đặng phép tư tờ thẳng lên Hiệp Thiên Đài, kêu nài định đoạt.(5) Cấm Chánh Trị Sự không đặng phép lấn địa phận của bạn đồng phẩm, ko đặng đi chỗ khác nhưng mà hành chánh. Buộc hành Đạo như vầy: "Phải chia địa phận mình ra các địa phận", phụ thuộc vào lớn nhỏ dại mà giao mang lại Phó Trị Sự. Buộc Phó Trị Sự cần thay phiên nhau đặng nạp mang lại Chánh Trị Sự, mỗi tháng tía mươi người công quả, tức là mỗi ngày, phải có một fan hầu việc cho Chánh Trị Sự. Chánh Trị sự new sai fan đó đi khắp địa phận mà thăm viếng Tín Đồ về việc bịnh hoạn, đói khó. Hễ tất cả một người trong địa phận bị tai nạn, thì biểu fan công quả ấy sống tại này mà giúp đỡ, săn sóc, hoặc bịnh hoạn buộc phải lo nuôi dưỡng, hoặc túng bấn phải tầm thường hiệp nhau mà gở khổ, ấy là phận sự rất lớn thượng của Chánh Trị Sự, loại vẻ riêng giỏi đẹp của Đạo do vì nơi đó. Đức Lý Giáo Tông lại dạy rằng: "Vậy mới phải là anh em một nhà, bắt buộc lo góp đỡ, phân tách vui sớt thảm, no đói gồm nhau, giữ nghĩa vụ và quyền lợi cho nhau, ko giành, ko giựt, hễ đói thì mình chung nuôi, bị thất lợi thì mình buộc phải giữ; hễ nhục thì mình tầm thường chịu, ắt quyền hành mình bắt buộc trọng." trước khi lãnh trách nhậm, buộc Chánh Trị Sự cần đến Thánh Thất sở tại mà lập minh thệ; phải thề rằng: "Giữ dạ vô tứ mà hành Đạo, dầu thân phụ mẹ, anh em, vợ con, cũng chẳng đặng phép tứ vị, gìn dạ chơn thành, thể thiên hành Đạo. Chánh Trị Sự là Đầu Sư em đó vậy. (1) Đức Giáo Tông khen: "Phải". (2) Cười. (3) Lão tưởng chư hiền khô Hữu lại tưởng thay nào. Lão hỏi? - Thượng Trung Nhựt trả lời: Bạch Ngài, ấy là điều quí báu, trường đoản cú xưa đến lúc này nhơn sanh không đặng hưởng ân huệ như vậy. (4) Lão khen tài ghi nhớ của Hộ Pháp đó. (5) dường ấy new tránh sự áp quyền.