Toàn văn hướng dẫn số 12-hd/btctw

-

Tiêu chí Review chất lượng sinch hoạt chi cỗ Đảng


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤP.. HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 12-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠTCHI BỘ

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU

1.

Bạn đang xem: Toàn văn hướng dẫn số 12-hd/btctw

Nângcao nhận thức, trách rưới nhiệm của các cấp cho ủy, tổ chức đảng, túng thiếu tlỗi bỏ ra cỗ cùng đảngviên về mục tiêu, ý nghĩa, khoảng quan trọng đặc biệt của sinh hoạt chi cỗ. Phát huy ưu thế,khắc phục và hạn chế tiêu giảm, khuyết điểm vào sinh hoạt chi bộ, tốt nhất là đưa ra cỗ cơ quan,công ty lớn, đơn vị chức năng sự nghiệp. Đưa Việc tiếp thu kiến thức cùng làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh; từ phê bình và phê bình theo niềm tin Nghị quyết Trungương 4 khóa XI, khóa XII đổi thay câu chữ liên tiếp vào sinc hoạt bỏ ra bộ;góp phần tạo ra Đảng trong trắng, vững vàng to gan.

2.Các cấp ủy, tổ chức triển khai đảng liên tục quántriệt sâu sắc các quyết nghị, chỉ thị, lí giải của Trung ương về sinc hoạtchi bộ; tăng tốc chỉ đạo, lý giải, đánh giá, đo lường và thống kê việc chấp hành nguyêntắc tổ chức với sinh hoạt đảng, triển khai chế độ triệu tập dân chủ, từ phêbình và phê bình, giữ gìn kỷ cương cứng, kỷ lao lý vào Đảng, đảm bảo an toàn tính lãnh đạo,tính giáo dục, tính pk trong sinc hoạt bỏ ra bộ.

3.Chiủy nên sẵn sàng xuất sắc cùng liên tiếp đổi mới ngôn từ sinch hoạt đảm bảo an toàn đúngkhí cụ, lí giải của cấp bên trên, tương xứng với tình trạng, Điểm lưu ý của bỏ ra bộ;cải thiện hiệu quả chỉ huy thực hiện nghị quyết của chi cỗ. Mỗi đảng viên, nhấtlà đảng viên giữ chuyên dụng cho chỉ huy, làm chủ với bí tlỗi bỏ ra cỗ đề nghị nêu cao vaitrò tiên phong gương mẫu vào sinh hoạt bỏ ra bộ, duy trì gìn kết hợp thống tốt nhất,tình thân tmùi hương đồng minh, tích cực tđam mê gia đóng góp chủ kiến trong số buổi sinhhoạt cùng triển khai xuất sắc trách nhiệm được đưa ra cỗ cắt cử.

II. NỘI DUNG

1. Công tác sẵn sàng cùng các bước sinch hoạt bỏ ra bộ

1.1.Công tác chuẩn bị

a) Đốicùng với sinch hoạt hay kỳ

- Bítlỗi hoặc phó bí thỏng bỏ ra cỗ sẵn sàng nội dung sinc hoạt, dự thảo quyết nghị (nếucó) hoặc dự loài kiến nội dung Kết luận của buổi sinc hoạt.

- Họp chiủy (túng thỏng, phó túng thiếu tlỗi ngơi nghỉ đa số khu vực không có chi ủy) nhằm thống độc nhất văn bản sinhhoạt, Reviews kết quả công tác chỉ đạo của bỏ ra bộ vào thời điểm tháng, dự loài kiến nhiệmvụ của tháng tiếp theo; khẳng định số đông văn bản trung tâm đề nghị hiệp thương, bàn luận,biểu quyết tại đưa ra bộ; mang lại chủ kiến về dự thảo quyết nghị (giả dụ có).

- Thôngbáo thời hạn, địa điểm, văn bản sinh hoạt chi bộ mang đến đảng viên với cấp ủy viêncấp cho bên trên được phân công theo dõi và quan sát đưa ra cỗ. Chi cỗ bao gồm điều kiện gửi trước tài liệusinh hoạt mang đến đảng viên nhằm nghiên cứu, sẵn sàng văn bản tuyên bố chủ kiến.

b) Đốivới sinch hoạt chăm đề

- Hằngnăm, chi cỗ xuất bản chiến lược sinh hoạt chăm đề để tổ chức triển khai cùng báocáo cấp cho ủy cung cấp trên trực tiếp theo sau dõi, chỉ đạo.

- Chi bộphân công đảng viên có chức năng biên tập, am hiểu câu chữ liên quan mang đến chuyênđề nhằm chuẩn bị bằng văn bạn dạng. Đối với chi cỗ vì chưng ĐK trở ngại bắt buộc chuẩnbị chuyên đề sinch hoạt bởi vnạp năng lượng bản, cung cấp ủy cấp cho bên trên thẳng chỉ huy, phía dẫnphương pháp sinch hoạt nhưng lại đề xuất đảm bảo an toàn quality.

- Bíthỏng bỏ ra bộ hiệp thương về mục đích, yên cầu, nội dung, phương thức thực hiệnchuyên đề cùng với đảng viên được phân công. Dự thảo chăm đề đề xuất được bỏ ra ủy hoặctúng bấn tlỗi bỏ ra bộ trải qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức triển khai sinc hoạt.

1.2.Các bước sinh hoạt chi bộ

a) Mởđầu

- Tuyêntía nguyên do, reviews đại biểu (nếu có).

- Cửthỏng ký kết ghi biên bản sinch hoạt chi bộ.

- Thôngbáo tình hình đảng viên: Số đảng viên xuất hiện, vắng khía cạnh (có nguyên nhân, không tồn tại lýdo).

- Thôngqua ngôn từ, công tác sinc hoạt chi bộ.

b) Tiếnhành sinc hoạt

(1) Đốicùng với sinch hoạt thường kỳ

- Bíthỏng bỏ ra cỗ báo cáo văn bản sinh hoạt đã có được chi ủy chuẩn bị và nhắc nhở đàm luận.

- Đảngviên phát biểu ý kiến, tập trung dàn xếp, trao đổi câu chữ giữa trung tâm liênquan tiền trực tiếp nối buổi giao lưu của chi bộ; từ bỏ phê bình hiệu quả thực hiện nhiệm vụđược giao; góp ý, phê bình so với đảng viên vào bỏ ra cỗ.

- Bíthư đưa ra cỗ cung cấp tin và triết lý để làm rõ các sự việc đảng viênquan tâm, tạo ra một không khí dân công ty, dỡ msống, khuyến nghị đảng viên tmê say giađóng góp chủ kiến nhằm buổi sinh hoạt đạt tác dụng.

(2) Đốicùng với sinh hoạt chuyên đề

- Bíthư chi bộ nêu mục đích, thử khám phá buổi sinch hoạt chuyên đề.

- Đảngviên được cắt cử chuẩn bị, trình diễn dự thảo siêng đề.

- Các đảngviên phát biểu, nêu nhấn thức của cá nhân đối với chuyên đề cùng công dụng củasiêng đề đối với bản thân; contact cùng với bỏ ra cỗ, cơ sở, đơn vị, địa phương;thương lượng, đóng góp ý kiến để hoàn thành xong dự thảo siêng đề.

- Đảngviên được phân công sẵn sàng chuyên đề kết nạp ý kiến tđam mê gia để hoàn thiện.Chuyên ổn đề sau khi hoàn thiện phải gửi đảng viên trong bỏ ra bộ (đưa ra cỗ đông đảngviên hoàn toàn có thể gửi đến tổ đảng) nhằm nghiên cứu, học tập với report cấp cho ủy cấp cho trênthẳng.

c) Kếtthúc

(1) Đốicùng với sinch hoạt hay kỳ

Bí thưđưa ra bộ tiến hành những câu chữ đa số sau:

- Tổngphù hợp những chủ ý phát biểu trên buổi sinch hoạt; đều chủ ý tiếp thụ nhằm bổ sung cập nhật,triển khai xong văn bản sinc hoạt bỏ ra bộ; phân công trọng trách cho đảng viên và quy địnhthời gian xong.

- Định hướngtư tưởng so với đảng viên; giải quyết và xử lý hoặc phản chiếu với cung cấp bao gồm thđộ ẩm quyền vềtâm tư, hoài vọng, số đông khuyến nghị, ý kiến đề nghị của đảng viên.

- Thôngqua nghị quyết hoặc tóm lại.

- Đánhgiá bán quality buổi sinc hoạt.

- Thưký kết trình diễn biên bản sinch hoạt bỏ ra cỗ.

(2) Đốivới sinch hoạt siêng đề

Bí thưbỏ ra cỗ reviews vấn đề sẵn sàng, chất lượng của chăm đề; chân thành và ý nghĩa, tính năng củasiêng đề đối với chi bộ, đảng viên. Kết luận các ngôn từ phải kết nạp để bổsung, triển khai xong dự thảo chăm đề.

Khôngtổ chức triển khai sinh hoạt trình độ chuyên môn lồng ghnghiền với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinhhoạt chăm đề ko thay thế sinc hoạt chi bộ thường kỳ; trường hợp chi bộ trở ngại vềthời gian, vị trí hoàn toàn có thể kết hợp sinc hoạt chuyên đề cùng với sinc hoạt chi cỗ thườngkỳ vào cùng một buổi, dẫu vậy bắt buộc triển khai theo lần lượt, sinc hoạt hay kỳ xongmới sinch hoạt chuyên đề hoặc ngược trở lại.

2. Nội dung sinc hoạt chi bộ

2.1.Đối với sinh hoạt thường xuyên kỳ

Căn cứĐiều lệ Đảng, định hướng của cung cấp trên, thực trạng, đặc điểm của đưa ra bộ với kết quảthực hiện trọng trách thiết yếu trị, hằng mon chi bộ sinh hoạt gồm những nội dung chủyếu ớt sau:

a) Vềcông tác làm việc thiết yếu trị, tư tưởng

- Lựalựa chọn hầu hết ngôn từ thời sự trong nước, thế giới, những vấn đề của địa phương, cơquan liêu, đơn vị chức năng gần cạnh với tình hình với tương xứng chức năng, trách nhiệm của đưa ra cỗ nhằm phổphát triển thành, hiệp thương.

- Thôngbáo kịp thời công ty trương, các vnạp năng lượng bản của Đảng, Nhà nước, của cung cấp ủy, tổ chức đảng,tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể bao gồm trị - thôn hội những cấp cho đề nghị phổtrở nên đến chi cỗ.

- Đánhgiá bán tình trạng bốn tưởng của đảng viên, quần bọn chúng nằm trong phạm vi chỉ huy của chibộ; phần lớn sự việc đưa ra bộ nên quan tâm. Kịp thời định hướng dìm thức, tư tưởngcho đảng viên.

b) Vềtriển khai trọng trách bao gồm trị

- Đánhgiá chỉ công dụng công tác chỉ đạo tiến hành trọng trách chính trị trong thời điểm tháng của chicỗ cùng việc thực hiện trọng trách của đảng viên; chỉ rõ điểm mạnh, giảm bớt, khuyết điểmcùng nguim nhân nhằm đề ra phương án khắc phục và hạn chế.

Xem thêm: Khái Niệm Thâm Hụt Ngân Sách Nhà Nước Là Gì, Bội Chi Ngân Sách Nhà Nước Là Gì

- Đánhgiá bán Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIMột số sự việc cấpbách về thành lập Đảng hiện thời, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cườngsản xuất, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái và phá sản về bốn tưởng chính trị,đạo đức nghề nghiệp, lối sống, đa số bộc lộ “từ bỏ diễn biến”, “từ bỏ gửi hóa” vào nội bộgắnvới tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trịvề tăng mạnh học hành,làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách TP HCM.

- Đảngviên, độc nhất là người mở màn liên hệ, nhận xét việc thực hiện văn bản sẽ cam kếttheo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; về những điều đảng viên không được làmcùng trách nhiệm nêu gương theo cách thức của Ban Chấp hành Trung ương, Sở Chínhtrị; về chống chạy chức, chạy quyền và kháng chủ nghĩa cá thể, quan lại liêu, xa rờiquần bọn chúng.

- Kếtquả chỉ huy cơ quan ban ngành, những đoàn thể bao gồm trị - xã hội.

- Xác địnhnhiệm vụ của bỏ ra bộ mon tiếp theo sau cùng biện pháp chỉ đạo, chỉ đạo; phân côngtrách nhiệm cho đảng viên.

2.2.Đối cùng với sinch hoạt siêng đề

Căn uống cứthông tư, nghị quyết với kim chỉ nan của cung cấp trên, tình trạng, Điểm lưu ý của đưa ra bộ,từng quý tối thiểu một lượt bỏ ra bộ tổ chức triển khai sinh hoạt theo các nhóm vụ việc sau:

- Về họctập cùng tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái TP HCM theo phía dẫn củaTrung ương với cấp ủy, tổ chức triển khai đảng cấp cho bên trên.

- Vềcác giải pháp cải thiện trình độ trình bày thiết yếu trị, chuyên môn nhiệm vụ, năng lựccông tác làm việc của lực lượng cán cỗ, đảng viên.

- Vềthực hiện triển khai các chỉ thị, nghị quyết, vẻ ngoài của Đảng, lao lý củaNhà nước liên quan trực kế tiếp sự lãnh đạo, chỉ huy của đưa ra bộ.

- Vềcác giải pháp chống, kháng, khắc chế, thay thế sửa chữa các thể hiện suy thoái và phá sản về tưtưởng bao gồm trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, hầu như biểu thị "tự diễn biến","từ bỏ đưa hóa" vào đưa ra bộ.

- Vềcông tác làm việc thiết kế Đảng, phát hành hệ thống bao gồm trị, xây dừng phòng ban, đơn vị chức năng vữngmạnh; chống chọi phòng, chống tsi mê nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu liêu, xa dân,cá nhân công ty nghĩa sinh sống địa phương thơm, phòng ban, đơn vị chức năng.

- Về việcnâng cấp chất lượng, hiệu quả công tác trình độ của ban ngành, đơn vị, đưa ra bộ.

- Vềdạy dỗ truyền thống lâu đời phương pháp mạng, truyền thống lâu đời của địa phương, phòng ban, 1-1 vịcho cán bộ, đảng viên.

- Nhữngvăn bản khác theo điểm lưu ý của từng loại hình đưa ra cỗ.

3. Khung tiêu chuẩn đánh giá quality sinh hoạt chi bộ

Một sốtiêu chí form để gia công cơ sở ban hành tiêu chuẩn nhận xét một buổi sinch hoạt chi bộthường xuyên kỳ đạt quality gồm:

3.1.Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đưa ra bộ

Đảngviên dự sinch hoạt đạt phần trăm bên trên 85% cùng không có đảng viên vắng tanh phương diện không tồn tại lýbởi hoặc đảng viên vắng tanh mặt tất cả lý do vượt 03 lần tiếp tục trong những năm (trừ trườnghợp được miễn công tác làm việc, sinc hoạt đảng theo luật cùng đảng viên vào lực lượngvũ trang làm cho nhiệm vụ quánh biệt).

3.2.Công tác chuẩn bị sinc hoạt chi bộ

- Bíthư hoặc phó túng tlỗi chi cỗ trực tiếp sẵn sàng nội dung sinc hoạt.

- Họpchi ủy (bí thư, phó bí thỏng ngơi nghỉ hồ hết khu vực không tồn tại đưa ra ủy) trước khi sinch hoạt chicỗ.

- Nộidung sinc hoạt được sẵn sàng đúng, đủ theo hướng dẫn của cung cấp ủy cấp trên; xác địnhđược nội dung giữa trung tâm buộc phải hội đàm, thảo luận nhằm bỏ ra cỗ chỉ huy, lãnh đạo giảiquyết đúng lúc, độc nhất là hầu như vụ việc new nổi lên gồm tính thúc bách ở địa phương,phòng ban, đơn vị chức năng.

- Xây dựngdự thảo nghị quyết của đưa ra bộ.

3.3.Tổ chức sinc hoạt đưa ra bộ

- Thờiđiểm tổ chức sinc hoạt đúng biện pháp của cung cấp ủy có thđộ ẩm quyền.

- Thựchiện tại không thiếu thốn câu chữ, trình trường đoản cú buổi sinch hoạt đưa ra bộ theo giải pháp. Phương thơm phápquản lý của người chủ sở hữu trì linc hoạt, công dụng.

- Có biểudương đảng viên tiêu biểu vượt trội trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoànthành trọng trách được giao, đảng viên không tiến hành đúng cam kết tu chăm sóc, rènluyện, cố gắng mỗi năm hoặc gồm lỗi trong triển khai chủ trương, nghịquyết, thông tư, hiện tượng của Đảng và cấp cho ủy cấp trên dẫu vậy chưa đến mức bắt buộc xửlý kỷ vẻ ngoài (nếu như có).

- Cónhiều đảng viên ttê mê gia phát biểu chủ ý.

- Thờigiphúc lợi hoạt bỏ ra bộ: Phải đảm bảo từ bỏ 90 phút ít trsống lên. Nếu phối kết hợp sinh hoạtsiêng đề với sinch hoạt chi cỗ thường xuyên kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảmthời gian tối tgọi 120 phút ít. Đối cùng với bỏ ra cỗ gồm vượt ít đảng viên thì cấp cho ủy cóthđộ ẩm quyền cơ chế cụ thể thời hạn sinc hoạt.

- Sổbiên phiên bản sinch hoạt bỏ ra cỗ ghi chnghiền rất đầy đủ diễn biến của buổi sinc hoạt cùng đượclưu lại, bảo quản lâu hơn để gia công tài liệu xem thêm, dạy dỗ truyền thống lâu đời chođảng viên.

3.4.Thực hiện tại qui định tổ chức, sinc hoạt đảng

- Thựchiện đúng hình thức tập trung dân công ty vào sinc hoạt đưa ra cỗ.

- Chi ủy,đảng viên trang nghiêm, thực thụ cầu thị Lúc tự phê bình cùng phê bình.

- Sinhhoạt bảo vệ tính chỉ đạo, tính giáo dục, tính pk. Cương quyết kháng bệnhthành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, trinh nữ va đụng, thấy đúng không nào dámđảm bảo an toàn, thấy sai không đủ can đảm chiến đấu.

3.5.Kết quả chỉ huy triển khai kết luận hoặc quyết nghị của bỏ ra bộ

Kết luậnhoặc quyết nghị của bỏ ra cỗ được chỉ huy, tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứChỉ thị số 10-CT/TW, kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí tlỗi, Hướng dẫn này cùng tìnhhình thực tế, những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng chỉ huy, lãnh đạo, lý giải, cụ thể hóamột số trong những văn bản đa phần sau:

1.Cáctỉnh giấc ủy, thành ủy, đảng ủy trực nằm trong Trung ương phát hành tiêu chuẩn cụ thể đánhgiá unique sinc hoạt so với từng loại hình chi cỗ theo những mức độ (giỏi,hơi, trung bình, kém) có tác dụng đại lý để các đưa ra cỗ tìm mọi cách, cấp ủy, tổ chức đảng cấptrên đánh giá, đo lường và thống kê, nhận xét, xếp nhiều loại quality chi bộ, đảng viên hằngnăm; lý lẽ về trách nát nhiệm và cắt cử cấp cho ủy viên, cán cỗ những ban xây dựngđảng những cấp cho vào Việc dự, quan sát và theo dõi, khuyên bảo sinch hoạt chi cỗ thuộc phạm vichỉ đạo của cung cấp ủy; hướng dẫn câu chữ sinch hoạt hay kỳ, kim chỉ nan việcsinch hoạt chăm đề cân xứng với điểm lưu ý, chức năng, nhiệm vụ của từng loạihình chi bộ với trọng trách chính trị của địa phương thơm, cơ sở, đơn vị vào từngtiến độ, đảm bảo an toàn tính trọn vẹn, đa dạng mẫu mã, thực tế, tác dụng.

2.Tăngcường công tác khám nghiệm, đo lường và tính toán theo chính sách của Ban Bí thỏng trên Kết luận số18-KL/TW để kịp lúc chấn chỉnh các giảm bớt, kmáu điểm; cách xử lý nghiêm đưa ra bộ,đảng viên vi phạm luật cơ chế với chính sách sinch hoạt đưa ra cỗ. Thường xuyên củng thay,kiện toàn, nâng cấp quality đội hình bỏ ra ủy viên, túng bấn tlỗi đưa ra bộ; bức tốc tậphuấn, tu dưỡng, tọa đàm về tài năng chuẩn bị, điều hành sinh hoạt mang lại bỏ ra ủy,bí thỏng chi bộ; đúng lúc nhân rộng lớn phần nhiều đưa ra cỗ tiêu biểu vượt trội có rất nhiều giải pháp đổibắt đầu, sáng tạo, đạt công dụng tốt vào cải thiện quality sinch hoạt chi bộ cùng biểudương, khen thưởng bè bạn, cá thể bao gồm các kết quả.

3.Cáccung cấp ủy, tổ chức đảng lấy công dụng nâng cấp unique sinc hoạt chi bộ là mộttiêu chí quan trọng nhằm đánh giá, xếp nhiều loại unique tổ chức triển khai đảng, đảng viên; hằngnăm, cần sơ kết, tổng kết việc nâng cấp unique sinch hoạt đưa ra bộ đính thêm cùng với sơkết, tổng kết công tác xây cất Đảng nhằm rút kinh nghiệm với report cung cấp trêntheo phân cấp. Các tỉnh giấc ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương báo cáo kếttrái nâng cấp unique sinh hoạt chi bộ về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày01/4 mỗi năm nhằm tổng hòa hợp, báo cáo Ban Bí thư.