Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ XÂY DỰNG ----------- Số: 16/2019/TT-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019 Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ " /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ XÂY DỰNG ----------- Số: 16/2019/TT-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019 Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ " />

Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược vật dụng Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập thông tin tài khoản LuatVietphái mạnh và ĐK thực hiện Phần mềm tra cứu giúp vnạp năng lượng bản.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

">Theo dõi hiệu lực VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ XÂY DỰNG

-----------

Số: 16/2019/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 26 mon 1hai năm 2019


Căn uống cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ giải pháp chức năng, trách nhiệm, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 mon 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí chi tiêu xây dựng;


Theo ý kiến đề nghị của Viện trưởng Viện Kinch tế thiết kế và Cục trưởng Cục Kinch tế xây dựng;

Sở trưởng Sở Xây dựng ban hành Thông bốn khuyên bảo khẳng định chi phí làm chủ dự án công trình cùng hỗ trợ tư vấn đầu tư chi tiêu thành lập.


1. Thông tư này chỉ dẫn xác định ngân sách thống trị dự án công trình cùng hỗ trợ tư vấn đầu tư chi tiêu thiết kế so với các dự án thực hiện vốn chi phí đơn vị nước, vốn bên nước ngoài túi tiền cùng dự án đầu tư chi tiêu theo vẻ ngoài đối tác doanh nghiệp công tư (PPP) điều khoản tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 68/2019/NĐ-CPhường ngày 14 tháng 8 năm 2019 của nhà nước về quản lý ngân sách chi tiêu sản xuất (viết tắt là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).
2. Đối cùng với những dự án thực hiện nguồn ngân sách hỗ trợ trở nên tân tiến bằng lòng (ODA) thực hiện theo biện pháp điều ước nước ngoài và vẻ ngoài của luật pháp trong nước của Luật điều ước nước ngoài.
1. Thông tư này áp dụng so với các cơ sở, tổ chức triển khai, cá nhân tất cả liên quan tới việc xác định ngân sách thống trị dự án với support đầu tư chi tiêu thi công những dự án thực hiện vốn chi phí công ty nước, vốn nhà nước ngoài chi phí và dự án công trình chi tiêu theo bề ngoài đối tác doanh nghiệp công bốn (PPP).
2. Các tổ chức triển khai, cá nhân gồm liên quan có thể khẳng định chi phí cai quản dự án và tư vấn chi tiêu xuất bản của các dự án công trình sử dụng nguồn chi phí không giống theo phía dẫn tại Thông tư này có tác dụng căn cứ thực hiện nhiệm vụ tài chính so với bên nước.
1. Định mức giá quản lý dự án công trình đầu tư phát hành phát hành tại Thông tư này là cơ sở nhằm khẳng định ngân sách làm chủ dự án công trình đầu tư xây cất (viết tắt là ngân sách cai quản dự án) để tổ chức triển khai thực hiện các quá trình quản lý dự án từ bỏ quá trình chuẩn bị dự án, triển khai dự án cùng dứt phát hành đưa dự án công trình của dự án vào khai quật sử dụng.
2. Định mức giá thành tư vấn chi tiêu tạo phát hành trên Thông bốn này nhằm khẳng định ngân sách tư vấn chi tiêu kiến thiết (viết tắt là ngân sách tứ vấn) cân xứng với câu chữ, đề xuất thành phầm tư vấn cùng trình tự đầu tư xây dừng.
3. Trường hòa hợp Ban cai quản dự án bao gồm đủ năng lượng để thực hiện công việc support thống trị dự án cho các dự án khác hoặc triển khai một vài quá trình tư vấn thì chi phí tiến hành các các bước tư vấn được xem bổ sung vào ngân sách buổi giao lưu của Ban cai quản dự án. Việc làm chủ thực hiện chi phí của những quá trình support nêu trên tiến hành theo điều khoản hiện tại hành.

4. Đối với dự án, công trình xây dựng, gói thầu tất cả quy mô chi phí ở trong tầm quy mô ngân sách trong phụ lục phát hành kèm theo Thông bốn này thì định mức ngân sách cai quản dự án và chi phí support được xác định theo cách làm sau:

Trong đó:

- Nt: Định mức chi phí thống trị dự án, hỗ trợ tư vấn chi tiêu thành lập theo đồ sộ chi phí desgin hoặc bài bản ngân sách lắp thêm hoặc đồ sộ chi phí xây cất với chi phí sản phẩm công nghệ buộc phải tính; đơn vị tính: tỉ trọng %;

- Gt: Quy mô chi phí gây ra hoặc đồ sộ ngân sách trang bị hoặc quy mô chi phí kiến tạo và ngân sách vật dụng yêu cầu tính định mức giá thành làm chủ dự án công trình, ngân sách tư vấn; đơn vị tính: giá chỉ trị;

- Ga: Quy mô ngân sách thành lập hoặc bài bản chi phí sản phẩm hoặc quy mô chi phí phát hành cùng ngân sách vật dụng cận trên đồ sộ ngân sách yêu cầu tính định mức; đơn vị chức năng tính: giá bán trị;

- Gb: Quy mô chi phí kiến tạo hoặc đồ sộ chi phí vật dụng hoặc bài bản ngân sách thành lập và ngân sách sản phẩm cận dưới đồ sộ chi phí đề nghị tính định mức; đơn vị tính: giá bán trị;

- Na: Định mức giá thành quản lý dự án, tư vấn chi tiêu xây cất tương xứng cùng với Ga; đơn vị chức năng tính: tỉ trọng %;

- Nb: Định mức giá thành cai quản dự án, support đầu tư gây ra tương ứng cùng với Gb; đơn vị tính: tỉ trọng %.


5. Trường hòa hợp dự án tất cả bài bản chi phí (ngân sách xuất bản và ngân sách thiết bị) lớn hơn bài bản ngân sách trong Phú lục tiên phong hàng đầu đương nhiên Thông bốn này hoặc ngôi trường thích hợp vị tính chất riêng rẽ của dự án công trình ví như ngân sách quản lý dự án công trình xác minh theo định nấc ban hành tại Thông tứ này không đủ ngân sách thì công ty chi tiêu tổ chức triển khai lập dự toán thù nhằm xác minh chi phí quản lý dự án công trình nhưng mà buộc phải bảo đảm hiệu quả dự án công trình.
6. Trường hợp dự án công trình, dự án công trình, gói thầu tất cả quy mô chi phí to hơn đồ sộ chi phí vào Prúc lục số 2 kèm theo Thông tứ này hoặc trường hòa hợp một số trong những công việc support chưa tồn tại định mức chi phí được ban hành thì chủ đầu tư chi tiêu tổ chức triển khai lập dự tân oán để xác minh chi phí hỗ trợ tư vấn theo hướng dẫn tại Phú lục số 3 đương nhiên Thông tư này.
7. Chi tiêu hỗ trợ tư vấn khảo sát điều tra tạo, xem sét siêng ngành kiến thiết khẳng định nhỏng ngân sách sản xuất trong dự toán thù thiết kế.
Chương IIXÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
Điều 4. Nội dung chi phí quản lý dự ángiá thành thống trị dự án khẳng định theo định mức giá thành cai quản dự án ban hành trên bảng hàng đầu.1, bảng hàng đầu.2 của Prúc lục số 1 dĩ nhiên Thông tư này là đại lý nhằm xác định ngân sách quản lý dự án gồm: chi phí lương của cán bộ cai quản dự án công trình, tiền công trả cho những người lao đụng theo vừa lòng đồng; các khoản phụ cấp cho lương; chi phí thưởng trọn, an sinh tập thể; các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, kinh phí đầu tư công đoàn, trích nộp không giống theo hiện tượng của lao lý đối với cá nhân thừa hưởng lương tự dự án); áp dụng kỹ thuật technology, thống trị câu hỏi vận dụng hệ thống công bố công trình (BIM); giảng dạy nâng cao năng lực cán bộ làm chủ dự án; thanh tân oán những hình thức dịch vụ công cộng; thiết bị tứ vnạp năng lượng phòng phẩm; ban bố, tuim truyền, liên lạc; tổ chức triển khai hội nghị gồm liên quan mang lại dự án; công tác phí; mướn mướn, sửa chữa, buôn bán gia tài phục vụ làm chủ dự án, ngân sách khác và ngân sách dự phòng.
Điều 5. Xác định chi phí quản lý dự án

1. Chi phí thống trị dự án vào tổng giá trị đầu tư xác minh theo định nấc xác suất phần trăm (%) (ban hành trên bảng tiên phong hàng đầu.1 của Prúc lục tiên phong hàng đầu hẳn nhiên Thông tứ này) nhân với chi phí sản xuất với ngân sách vật dụng (chưa có thuế quý hiếm gia tăng) vào tổng mức chi tiêu của dự án công trình.
2. Chi phí quản lý dự án trong dự toán thù tạo ra công trình hoặc tổng dự tân oán của dự án công trình xác định theo định mức Phần Trăm (%) (thuộc định nút tỷ lệ % áp dụng để tính ngân sách quản lý dự án công trình vào tổng vốn đầu tư chi tiêu được duyệt) nhân với ngân sách xây dựng và đồ vật (chưa tồn tại thuế quý giá gia tăng) trong dự toán xây đắp công trình xây dựng hoặc tổng dự toán thù của dự án công trình.
3. giá cả cai quản dự án của các dự án công trình đầu tư xây dừng bên trên biển; bên trên đảo; dự án trải dài dọc theo con đường biên thuỳ bên trên đất liền, dự án tại xã gồm ĐK kinh tế tài chính - làng hội đặc biệt quan trọng khó khăn (vùng bãi ngang ven bờ biển cùng hải đảo; xã biên cương, xã an toàn khu; các xóm bản quan trọng đặc biệt cực nhọc khăn) theo nguyên tắc của Chính phủ khẳng định theo định nút tại bảng số 1.1 của Prúc lục hàng đầu cố nhiên Thông tứ này với điều chỉnh cùng với thông số k = 1,35. Chi phí làm chủ dự án công trình của dự án trải lâu năm theo đường bên trên địa bàn tự hai tỉnh trngơi nghỉ lên hoặc dự án công trình gồm những công trình xây dựng đơn lẻ được thành lập trên địa bàn những tỉnh không giống nhau xác minh theo định nấc phát hành trên bảng tiên phong hàng đầu.1 của Phụ lục hàng đầu đương nhiên Thông tư này cùng kiểm soát và điều chỉnh cùng với hệ số k = 1,1.
4. Trường phù hợp dự án được thống trị theo bề ngoài nhà đầu tư thực hiện bốn cách pháp nhân của chính mình cùng cỗ máy trình độ trực thuộc có đầy đủ điều kiện năng lực để trực tiếp làm chủ dự án công trình, ngân sách thống trị dự án công trình xác định theo định nút ban hành trên bảng số 1.1 của Phú lục tiên phong hàng đầu dĩ nhiên Thông tứ này cùng kiểm soát và điều chỉnh với hệ số k = 0,8.
5. Trường hòa hợp thuê support cai quản dự án công trình, ngân sách thuê support thống trị dự án khẳng định bởi dự tân oán trên cửa hàng nội dung, trọng lượng các bước cai quản dự án được thỏa thuận vào vừa lòng đồng thống trị dự án thân công ty chi tiêu cùng với bên thầu hỗ trợ tư vấn thống trị dự án công trình. túi tiền thuê support thống trị dự án công trình (vẫn bao gồm thuế quý giá gia tăng) cùng với chi phí thống trị dự án của công ty đầu tư ko vượt chi phí làm chủ dự án xác minh theo hướng dẫn tại Thông tứ này.
6. Trường thích hợp ngân sách thứ chiếm phần tỷ trọng ≥ 50% tổng ngân sách thi công cùng sản phẩm vào tổng giá trị chi tiêu được để mắt tới thì điều chỉnh định mức chi phí làm chủ dự án cùng với thông số k = 0,8.
7. Trường vừa lòng dự án công trình được làm chủ theo các dự án công trình nhân tố trong những số ấy mỗi dự án công trình nhân tố có thể vận hành tự do, khai quật sử dụng hoặc được phân kỹ đầu tư chi tiêu để triển khai thì ngân sách làm chủ dự án được xác định riêng biệt theo quy mô của từng dự án công trình thành phần.
8. Trường đúng theo tổng thầu thực hiện một vài các bước làm chủ dự án trực thuộc trách nát nhiệm của nhà đầu tư chi tiêu thì tổng thầu được hưởng một trong những phần chi phí thống trị dự án tùy thuộc trách nhiệm vì chưng nhà chi tiêu giao. Chi phí tổng thầu tiến hành những quá trình làm chủ dự án công trình do chủ đầu tư chi tiêu với tổng thầu thỏa thuận từ bỏ nguồn kinh phí đầu tư làm chủ dự án công trình với được xác định vào giá phù hợp đồng tổng thầu. Chi phí làm chủ dự án công trình của nhà đầu tư chi tiêu với ngân sách cai quản dự án công trình của tổng thầu ko thừa chi phí làm chủ dự án xác định theo hướng dẫn trên Thông bốn này.
Điều 6. Xác định chi phí thống trị dự án công trình của dự án công trình đầu tư theo bề ngoài công ty đối tác công bốn (PPP)
1. Ngân sách chi tiêu cai quản dự án của Cơ quan lại công ty nước bao gồm thđộ ẩm quyền khẳng định bằng dự tân oán cân xứng cùng với trọng trách thống trị dự án công trình với những cơ chế cơ chế tất cả liên quan.
2. Chi tiêu hoạt động của đơn vị làm chủ dự án trực thuộc Cơ quan liêu công ty nước gồm thẩm quyền khẳng định bằng định nút Tỷ Lệ Phần Trăm (%) (phát hành tại bảng tiên phong hàng đầu.2 của Phụ lục hàng đầu hẳn nhiên Thông tứ này) nhân cùng với chi phí xây dựng và ngân sách máy (chưa xuất hiện thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức vốn chi tiêu desgin của dự án. Ngân sách buổi giao lưu của đơn vị chức năng thống trị dự án nằm trong Cơ quan lại công ty nước có thẩm quyền đối với các dự án công trình trải dài theo con đường bên trên địa phận từ bỏ nhì thức giấc trnghỉ ngơi lên hoặc dự án có các công trình xây dựng đơn nhất được chế tạo trên địa phận nhiều tỉnh khác biệt xác định theo định nút ban hành trên bảng hàng đầu.2 của Phụ lục hàng đầu cố nhiên Thông bốn này với kiểm soát và điều chỉnh với hệ số k = 1,1.
3. Chi tiêu thống trị dự án ở trong phòng chi tiêu khẳng định theo hướng dẫn trên Điều 5 Thông tứ này với điều chỉnh cùng với hệ số k = 0,7.
Cmùi hương IIIXÁC ĐỊNH CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Điều 7. Nội dung chi phí hỗ trợ tư vấn đầu tư xây dựngNgân sách hỗ trợ tư vấn chi tiêu xây dừng xác minh theo định mức chi phí support đầu tư tạo là đại lý để khẳng định chi phí các quá trình hỗ trợ tư vấn gồm: chi phí nhân công hỗ trợ tư vấn (tiền lương, những khoản phú cấp cho lương, chi phí thưởng trọn, phúc lợi cộng đồng, những khoản góp sức bảo đảm xóm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công doàn, trích nộp không giống theo cơ chế của quy định so với các cá thể tiến hành quá trình tư vấn tại dự án); chi phí vận dụng công nghệ công nghệ; chi phí thanh hao toán thù những hình thức dịch vụ nơi công cộng, vật tứ văn chống phẩm, thông tin liên lạc; chi phí thuê mướn, sửa chữa, bán buôn tài sản phục vụ hỗ trợ tư vấn cho dự án công trình (ví như có); chi phí cai quản của tổ chức triển khai bốn vấn; ngân sách khác; lợi nhuận chịu thuế tính trước nhưng không bao hàm ngân sách vận dụng hệ thống đọc tin công trình xây dựng (BIM), thuế quý hiếm tăng thêm với ngân sách dự phòng.
Điều 8. Xác định chi phí tư vấn đầu tư chi tiêu xây dựng

1. giá thành support xác định trên cơ sở định nấc Phần Trăm xác suất (%) tương xứng cùng với bài bản chi phí xây cất, bài bản ngân sách vật dụng hoặc đồ sộ chi phí thi công với ngân sách máy.
2. Chi tiêu support khẳng định theo nhiều loại công trình; cung cấp dự án công trình theo pháp luật hiện hành. Riêng ngân sách tư vấn của dự án công trình quốc phòng, an toàn xác định theo định mức giá hỗ trợ tư vấn của những các loại dự án công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng nghệ thuật, giao thông, nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển nông xã tương ứng.
3. giá thành hỗ trợ tư vấn xác định theo định mức phát hành tại Prúc lục số 2 kèm theo Thông tư này không bao gồm chi phí để lập hồ sơ bằng tiếng quốc tế. Ngân sách chi tiêu lập hồ sơ bằng giờ nước ngoài được bổ sung vào ngân sách tư vấn và xác minh bởi lập dự tân oán tuy vậy buổi tối nhiều không thực sự 15% chi phí support xác định theo định nút ban hành tại Phụ lục số 2 đương nhiên Thông tư này.
4. Trường vừa lòng phải tạo thêm hồ sơ tư vấn theo thông thường quốc tế, lập những báo cáo riêng rẽ theo tận hưởng trong phòng tài trợ đối với các dự án vay vốn ngân hàng quốc tế thì chi phí cho các các bước trên xác định bởi dự toán cân xứng với nội dung trải đời của từng công việc.
5. Trường hòa hợp vận dụng đôi khi các hệ số kiểm soát và điều chỉnh định mức giá thành hỗ trợ tư vấn thì nhân các thông số điều chỉnh với định mức chi phí tư vấn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Thiết Kế Theme Wordpress, Hướng Dẫn Viết Theme Wordpress Toàn Tập Phần 1


6. Trường đúng theo mướn cá thể, tổ chức triển khai support triển khai một vài quá trình hỗ trợ tư vấn theo tận hưởng của cơ quan quản lý nhà nước trong quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây cất thì ngân sách mướn cá thể, tổ chức tư vấn xác định bởi dự toán thù tương xứng với ngôn từ, phạm vi quá trình hỗ trợ tư vấn nên tiến hành.
7. Trường thích hợp thuê tổ chức triển khai hỗ trợ tư vấn nội địa păn năn phù hợp với chuyên gia support nước ngoài nhằm triển khai quá trình tư vấn thì chi phí thuê tư vấn xác minh bằng dự toán thù chi phí nhưng mà không thừa vượt 2,0 lần mức chi phí tính theo định nút tại Phụ lục số 2 cố nhiên Thông tứ này. Ngân sách thuê chuyên gia tư vấn quốc tế khẳng định trên cơ sở con số Chuyên Viên, thời gian làm việc của chuyên gia, tiền lương của chuyên gia cùng các khoản ngân sách cần thiết khác nhằm chấm dứt công việc support được mướn. giá cả mướn chuyên gia support quốc tế khẳng định theo thông thường thế giới, phù hợp với phương pháp trong phòng tài trợ vốn (trường hợp có) với cân xứng với điều kiện triển khai hình thức dịch vụ support trên VN.
Cmùi hương IVTỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Xử lý đưa tiếpViệc xác định ngân sách cai quản dự án, chi phí tư vấn vào quá trình sự chuyển tiếp giữa lý lẽ tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CPhường được phép tắc cụ thể nhỏng sau:
2. Đối cùng với dự án đầu tư tạo đang phê chăm bẵm sau ngày bao gồm hiệu lực thực thi hiện hành của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:
b) Trường hợp gói thầu cai quản dự án công trình, gói thầu tư vấn không thực hiện chọn lọc nhà thầu hoặc sẽ tiến hành chọn lọc nhà thầu trước thời gian có hiệu lực hiện hành của Thông tư này thì vận dụng định mức ngân sách thống trị dự án, ngân sách hỗ trợ tư vấn phát hành tại Thông tư này để update giá bán gói thầu thống trị dự án, gói thầu hỗ trợ tư vấn.
3. Đối với các phù hợp đồng làm chủ dự án, hỗ trợ tư vấn đã ký kết kết trước ngày có hiệu lực Thông bốn này thì thực hiện theo nội dung của thích hợp đồng với cân xứng cùng với phép tắc của điều khoản áp dụng cho phù hợp đồng.
Điều 10. Hiệu lực thực hành Thông bốn này có hiệu lực hiện hành thực hành Tính từ lúc ngày 15 mon hai năm 2020.

Nơi nhận:

- Thủ tướng mạo, các Phó Thủ tướng tá Chính phủ;

- Các Sở, phòng ban ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;

- HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh giấc, thành phố trực ở trong TW;

- Vnạp năng lượng chống Trung ương với các Ban của Đảng;

- Vnạp năng lượng chống Quốc hội;

- Văn uống chống Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm tiếp giáp quần chúng buổi tối cao;

- Tòa án dân chúng tối cao;

- Kiểm tân oán nhà nước;

- Hội đồng dân tộc của Quốc hội;

- Cơ quan tiền Trung ương của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn uống phiên bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Uỷ ban Dân tộc;

- Sngơi nghỉ Xây dựng các thức giấc, thị thành trực thuộc TW;

- Công báo,WebsiteChính phủ;WebsiteSở Xây dựng;

- Sở Xây dựng: Bộ trưởng, Thử trưởng

- Các đơn vị chức năng nằm trong với trực nằm trong Bộ;

- Lưu:VPhường, PC, KTXD(100b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh


Phụ lục tiên phong hàng đầu. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Bảng hàng đầu.1: Định mức giá thành thống trị dự án

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT

Loại công trình

Chi tiêu thành lập với vật dụng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1

Công trình dân dụng

3,282

2,784

2,486

1,921

1,796

1,442

1,180

0,912

0,677

0,486

0,363

0,290

2

Công trình công nghiệp

3,453

2,930

2,616

2,021

1,890

1,518

1,242

1,071

0,713

0,512

0,382

0,305

3

Công trình giao thông

2,936

2,491

2,225

1,719

1,607

1,290

1,056

0,910

0,606

0,435

0,325

0,260

4

Công trình nông nghiệp trồng trọt cùng cải tiến và phát triển nông thôn

3,108

2,637

2,355

1,819

1,701

1,366

1,118

0,964

0,642

0,461

0,344

0,275

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

2,763

2,344

2,093

1,517

1,486

1,214

1,020

0,856

0,570

0,409

0,306

0,245


Bảng số 1.2: Định mức giá hoạt động vui chơi của đơn vị chức năng quản lý dự án công trình nằm trong Cơ quan lại công ty nước có thđộ ẩm quyền triển khai dự án theo vẻ ngoài công ty đối tác công tứ (PPP)

Đơn vị tính: Tỷ Lệ %

TT

Loại công trình

Chi phí chế tạo cùng máy (chưa xuất hiện thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1

Công trình dân dụng

1,113

0,764

0,714

0,573

0,469

0,404

0,202

0,145

0,105

0,084

2

Công trình công nghiệp

1,178

0,809

0,756

0,607

0,497

0,428

0,214

0,154

0,111

0,088

3

Công trình giao thông

1,001

0,688

0,643

0,516

0,445

0,385

0,178

0,131

0,094

0,075

4

Công trình NNTT với cải cách và phát triển nông thôn

1,065

0,731

0,684

0,549

0,450

0,388

0,193

0,139

0,100

0,080

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,945

0,649

0,606

0,487

0,398

0,343

0,172

0,123

0,089

0,071


Phụ lục số 2. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

I. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập report nghiên cứu và phân tích tiền khả thi, báo cáo phân tích khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật

1. Ngân sách chi tiêu lập report nghiên cứu chi phí khả thi xác định theo định nút tỷ lệ xác suất (%) (phát hành trên bảng số 2.1 của Prúc lục số 2 cố nhiên Thông tư này) nhân với chi phí phát hành với ngân sách thiết bị (chưa có thuế quý giá gia tăng) dự tính theo suất vốn đầu tư chi tiêu hoặc tài liệu ngân sách của những dự án công trình có tính chất, đồ sộ giống như sẽ hoặc đang thực hiện.

2. túi tiền lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định nấc tỷ lệ Xác Suất (%) (ban hành trên bảng số 2.2 của Phụ lục số 2 dĩ nhiên Thông bốn này) nhân cùng với chi phí xây cất với ngân sách máy (chưa tồn tại thuế quý hiếm gia tăng) trong sơ cỗ tổng giá trị chi tiêu của report nghiên cứu chi phí khả thi được phê chuẩn hoặc dự tính theo suất vốn đầu tư chi tiêu, tài liệu ngân sách của các dự án có tính chất, quy mô tương tự như sẽ hoặc đang triển khai (vào trường vừa lòng dự án chưa phải lập báo cáo nghiên cứu và phân tích chi phí khả thi).

3. giá thành lập report kinh tế tài chính - nghệ thuật khẳng định theo định nấc Phần Trăm tỷ lệ (%) (ban hành tại bảng số 2.3 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này) nhân cùng với chi phí kiến tạo với chi phí sản phẩm (chưa có thuế quý giá gia tăng) dự loài kiến theo suất vốn chi tiêu hoặc tài liệu ngân sách của những dự án bao gồm tính chất, quy mô tựa như sẽ hoặc đã triển khai.

4. Chi tiêu lập đề xuất dự án công trình so với các dự án công trình đầu tư theo hình thức công ty đối tác công tư (PPP) xác định như sau:

- Ngân sách lập lời khuyên dự án công trình đội A, B khẳng định bởi 40% ngân sách lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án gồm quy mô tương ứng xác minh theo định nấc Xác Suất phần trăm (%) phát hành tại Phụ lục số 2 hẳn nhiên Thông tư này.

- Chi tiêu lập lời khuyên dự án công trình đối với những dự án nhóm C xác định bằng 80% chi phí lập báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi của dự án có bài bản khớp ứng xác định theo định nấc phần trăm phần trăm (%) phát hành tại Phú lục số 2 kèm theo Thông tư này.

5. túi tiền lập báo cáo nghiên cứu và phân tích tiền khả thi, report phân tích khả thi của những dự án công trình quan trọng quốc gia được kiểm soát và điều chỉnh cùng với hệ số k = 1,1.

6. Chi phí lập report nghiên cứu và phân tích khả thi cùng lập báo cáo tài chính - chuyên môn của một số trong những dự án được điều chỉnh như sau:

- Dự án tôn tạo, thay thế sửa chữa, không ngừng mở rộng tất cả tính toán thù kết nối với dự án công trình hiện có: k = 1,15.

- Dự án đầu tư chi tiêu với nhiều công trình xây dựng riêng biệt được xây dừng trên địa bàn từ hai thức giấc trở lên: k = 1,1.

- Sử dụng xây dựng chủng loại, xây đắp điển hình bởi cơ sở gồm thẩm quyền ban hành: k = 0,80.

- Sử dụng thi công tái diễn hoặc sử dụng lại thiết kế: k = 0,80.

7. Chi tiêu kiểm soát và điều chỉnh báo cáo nghiên cứu và phân tích tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi, báo cáo kinh tế - chuyên môn đầu tư chi tiêu desgin xác định bởi dự tân oán theo phía dẫn trên Phụ lục số 3 dĩ nhiên Thông tứ này.


Bảng số 2.1: Định mức giá thành lập report nghiên cứu tiền khả thi

Đơn vị tính: Xác Suất %

TT

Loại công trình

Ngân sách xây dựng với sản phẩm (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

trăng tròn.000

30.000

1

Công trình dân dụng

0,668

0,503

0,376

0,240

0,161

0,100

0,086

0,073

0,050

0,040

0,026

0,022

2

Công trình công nghiệp

0,757

0,612

0,441

0,294

0,206

0,163

0,141

0,110

0,074

0,057

0,034

0,027

3

Công trình giao thông

0,413

0,345

0,251

0,177

0,108

0,071

0,062

0,053

0,036

0,029

0,019

0,016

4

Công trình NNTT và phát triển nông thôn

0,566

0,472

0,343

0,216

0,144

0,096

0,082

0,070

0,048

0,039

0,025

0,021

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,431

0,360

0,262

0,183

0,112

0,074

0,065

0,055

0,038

0,030

0,020

0,017


Bảng số 2.2: Định mức giá lập report nghiên cứu khả thi

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT

Loại công trình

Ngân sách gây ra cùng sản phẩm (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

trăng tròn.000

30.000

1

Công trình dân dụng

1,114

0,914

0,751

0,534

0,402

0,287

0,246

0,209

0,167

0,134

0,102

0,086

2

Công trình công nghiệp

1,261

1,112

0,882

0,654

0,515

0,466

0,404

0,315

0,248

0,189

0,135

0,107

3

Công trình giao thông

0,689

0,628

0,501

0,393

0,271

0,203

0,177

0,151

0,120

0,097

0,075

0,063

4

Công trình nông nghiệp & trồng trọt cùng trở nên tân tiến nông thôn

0,943

0,858

0,685

0,480

0,361

0,273

0,234

0,201

0,161

0,129

0,100

0,084

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,719

0,654

0,524

0,407

0,280

0,211

0,185

0,158

0,127

0,101

0,078

0,065


Bảng số 2.3: Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế tài chính - kỹ thuật

Đơn vị tính: phần trăm %

TT

Loại công trình

Chi tiêu xây dựng cùng sản phẩm công nghệ (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 1

3

7

≤ 15

1

Công trình dân dụng

6,5

4,7

4,2

3,6

2

Công trình công nghiệp

6,7

4,8

4,3

3,8

3

Còng trình giao thông

5,4

3,6

2,7

2,5

4

Công trình NNTT với cải tiến và phát triển nông thôn

6,2

4,4

3,9

3,6

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

5,8

4,2

3,4

3,0


Ghi chú: giá cả lập report kinh tế tài chính - kỹ thuật xác minh theo định nút tại bảng 2.3 nhưng buổi tối tgọi (không bao hàm thuế GTGT) không nhỏ tuổi rộng 5.000.000 đồng.


II. Hướng dẫn áp dụng định mức giá xây dựng xây dựng

1. túi tiền xây cất thi công xác minh theo phía dẫn trên Thông tứ này nhằm xong các quá trình xây cất gồm: Tmáu minh thiết kế, các bản vẽ xây cất, lập dự toán gây ra, lập chỉ dẫn nghệ thuật, lập các bước duy trì công trình xây dựng, giám sát và đo lường tác giả và cài đặt bảo hiểm trách nát nhiệm nghề nghiệp và công việc.

2. giá cả xây cất sản xuất xác minh theo định mức giá phần trăm xác suất (%) (phát hành tự bảng số 2.4 mang đến bảng số 2.13 của Phú lục số 2 hẳn nhiên Thông bốn này ) nhân với chi phí xuất bản (chưa tồn tại thuế giá trị gia tăng) tương ứng với nhiều loại, cấp của từng dự án công trình trong tổng mức vốn đầu tư chi tiêu được coi ngó.

3. túi tiền thi công kiến tạo khẳng định theo công thức sau:

Trong đó:

- Ctk: giá thành xây cất xây dựng; đơn vị chức năng tính: giá chỉ trị;

- Cxd: túi tiền sản xuất tương xứng với loại, cấp của từng công trình xây dựng trong tổng mức vốn đầu tư được duyệt; đơn vị chức năng tính: giá chỉ trị;

- Nt: Định mức giá thành xây dựng theo công bố; đơn vị tính: phần trăm %;

- k: Hệ số kiểm soát và điều chỉnh định mức ngân sách xây cất.

4. Ngân sách chi tiêu xây cất xuất bản tính theo định mức phần trăm Tỷ Lệ (%) ban hành trên Prúc lục số 2 cố nhiên Thông tứ này sẽ có ngân sách lập dự tân oán xây dựng, chi phí lập dự toán thù xây đắp chiếm phần khoảng chừng 12% của ngân sách thiết kế thiết kế.

5. Định mức giá xây dựng xuất bản điều chỉnh trong những trường phù hợp sau:

5.1. Công trình sửa chữa thay thế hoặc công trình xây dựng tôn tạo hoặc công trình xây dựng upgrade hoặc công trình msinh sống rộng:

- Thiết kế sửa chữa hoặc cải tạo hoặc nâng cấp:

+ Trường hợp kiến thiết không đổi khác kết cấu Chịu lực của công trình: k = 1,1;

+ Trường đúng theo thiết kế có đổi khác kết cấu Chịu đựng lực (ko bao gồm móng công trình) của công trình xây dựng hoặc thiết kế tôn tạo, tăng cấp dây chuyền công nghệ, bổ sung thiết bị: k = 1,2;

+ Trường vừa lòng kiến tạo tất cả đổi khác kết cấu Chịu đựng lực với móng công trình hoặc hạng mục công trình: k =1,3;

- Thiết kế không ngừng mở rộng tất cả tính toán kết nối với dây chuyền sản xuất công nghệ của công trình hiện tại có: k = 1,15.

5.2. Thiết kế chế tạo công trình thành lập trên biển khơi, công trình xây dựng không tính hải hòn đảo, kiến thiết dây chuyền sản xuất công nghệ tất cả khối hệ thống điều khiển tự động hóa hóa SCADA (System Control and Data Acquisition), DCS (Distributed Control System): k = 1,15.

5.3. Trường hòa hợp thực hiện xây dựng mẫu, thi công điển hình do ban ngành gồm thđộ ẩm quyền ban hành; xây đắp công trình xây dựng tái diễn trong một nhiều dự án công trình hoặc trong một dự án công trình hoặc áp dụng lại kiến thiết, chi phí xây dựng khẳng định theo cách làm sau:

Ctk = Cxd x Nt x (0,9 x k + 0,1)

Trong đó:

- Cxd: Chi phí gây ra tương xứng với nhiều loại, cung cấp của từng công trình xây dựng trong tổng mức chi tiêu được duyệt; đơn vị tính: giá chỉ trị;

- Nt: Định mức ngân sách xây dựng theo công bố; đơn vị tính: Phần Trăm %;

- k: Hệ số điều chỉnh giám định mức giá kiến tạo do:

+ Sử dụng xây cất chủng loại, thiết kế điển hình: Công trình lắp thêm nhất: k = 0,36; dự án công trình trang bị nhị trsinh sống đi: k = 0,18;

+ Thiết kế công trình lặp lại vào một cụm công trình hoặc trong một dự án công trình hoặc áp dụng lại thiết kế: Công trình, trang bị nhất: k = 1 (ko điều chỉnh); công trình xây dựng máy hai: k = 0,36; dự án công trình đồ vật cha trlàm việc đi: k = 0,18;

- 0,1: Ngân sách chi tiêu đo lường người sáng tác (10%).

6. Khi đã vận dụng thông số điều chỉnh định mức thiết kế thay thế, cải tạo, upgrade, không ngừng mở rộng công trình tại mục 11 mang đến mục 15 thì không vận dụng thông số điều chỉnh định nút thay thế sửa chữa, cải tạo, upgrade, mở rộng theo hướng dẫn tại điểm 5.1 mục 5 nêu bên trên.

7. Lúc rất cần được kiến tạo riêng rẽ phần san nền của dự án công trình quần thể kinh tế tài chính, quần thể công nghiệp, khu du lịch, khu city bắt đầu thì ngân sách thiết kế san nền của các dự án nêu bên trên tính bởi 40% định mức giá thành kiến thiết công trình xây dựng giao thông vận tải cung cấp IV.

8. Trường vừa lòng áp dụng hình thức tổng thầu xây đắp thì chi phí thống trị của tổng thầu xây cất được trích trường đoản cú chi phí thiết kế của các công ty thầu prúc trên đại lý thỏa thuận thân các bên.

9. Định mức ngân sách thiết kế tạo không gồm chi phí nhằm triển khai các các bước sau:

a) Khảo sát tạo giao hàng thiết kế;

b) Đưa tim, mốc kiến tạo công trình ra thực địa;

c) Đo đạc, Reviews hiện trạng dự án công trình Ship hàng xây cất thay thế sửa chữa, cải tạo, tăng cấp, msống rộng;

d) Thiết kế di dời; thiết kế giải pháp phá tháo dỡ công trình;

đ) Thiết kế sản xuất sản phẩm (trừ thi công đồ vật cơ khí phát hành trên bằng TL1);

e) Thiết kế hệ thống tinh chỉnh và điều khiển hoàn hảo của tòa nhà;

f) Thiết kế nội thất;

g) Lựa chọn cách thực hiện tiết kiệm tích điện đối với xây cất kiến tạo công trình;

h) Làm quy mô hoặc phân tách mô hình tbỏ lực công trình;

i) Mô tả địa hóa học trong quy trình xây dừng công trình tdiệt điện, tdiệt lợi;

k) Lập báo cáo ảnh hưởng tác động môi trường thiên nhiên, lập cam đoan bảo đảm môi trường;

l) Lập report Review rượu cồn khu đất công trình xây dựng (theo kinh nghiệm phải lập báo cáo riêng);

m) Lập các báo cáo, hồ sơ thỏa thuận chăm ngành theo thử dùng của công ty chi tiêu (trường hợp có);

n) Mua bán quyền kiến thiết.

Ngân sách nhằm triển khai các quá trình nêu trên xác minh theo các văn bản lí giải khớp ứng hoặc khẳng định bằng lập dự toán thù chi phí.

Xem thêm: Vì Sao Tập Đoàn Cứ Điểm Điện Biên Phủ Trở Thành Trung Tâm Của Kế Hoạch Nava ?

10. giá thành xây dựng tạo ra điều chỉnh hoặc lập dự toán chế tạo điều chỉnh xác định bởi dự tân oán theo hướng dẫn tại Phú lục số 3 kèm theo Thông tứ này.

11. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

Bảng số 2.4: Định mức giá xây dựng chuyên môn của công trình dân dụng bao gồm đòi hỏi xây cất 3 bước


Chuyên mục: Xây Dựng