Thông tư của bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

-
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 16/2019/TT-BXD

TP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 81/2017/NĐ-CPhường ngày17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy địnhchức năng, trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổchức của Bộ Xây dựng;

Căn cđọng Nghịđịnh số68/2019/NĐ-CPhường ngày 14 tháng 8 năm 2019 của nhà nước về quản lí lýngân sách đầu tư chi tiêu xây dựng;

Theo đề nghị củaViện trưởng Viện Kinh tế thiết kế và Cục trưởngCục Kinc tế xây dựng;

Sở trưởng Sở Xây dựng ban hành Thôngtư trả lời xác định ngân sách thống trị dựán cùng support đầu tư desgin.

Bạn đang xem: Thông tư của bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chương thơm I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này lí giải khẳng định chitầm giá cai quản dự án công trình và hỗ trợ tư vấn chi tiêu kiến thiết đối với những dự án thực hiện vốnngân sách đơn vị nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án công trình đầu tư chi tiêu theo hình thứcđối tác công tứ (PPP) cơ chế trên khoản 2 Điều 32 Nghị định số68/2019/NĐ-CPhường ngày 14 mon 8 năm 2019 của Chính phủ về làm chủ chi phí đầubốn thi công (viết tắt là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).

2. Đối với những dự án sử dụng mối cung cấp vốncung ứng trở nên tân tiến ưng thuận (ODA) thực hiện theo chính sách điều ước nước ngoài vàluật pháp của pháp luật trong nước của Luật điều ước nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Thông tứ này vận dụng so với những cơquan liêu, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan tới việc khẳng định ngân sách cai quản dự án công trình vàtư vấn đầu tư thi công các dự án công trình áp dụng vốn túi tiền đơn vị nước, vốn đơn vị nướcxung quanh chi phí cùng dự án công trình đầu tư chi tiêu theo bề ngoài đối tác doanh nghiệp công tứ (PPP).

2. Các tổ chức triển khai, cánhân có liên quan hoàn toàn có thể xác minh chi phí quản lý dự án cùng support đầu tư chi tiêu xâydựng của các dự án công trình sử dụng nguồn ngân sách khác theo hướng dẫn trên Thôngtứ này làm cho địa thế căn cứ thực hiện nhiệm vụ tài bao gồm so với bên nước.

Điều 3. Một số hướngdẫn chung

1. Định mức chi phí cai quản dự án công trình đầutư xây đắp ban hành tại Thông bốn này là cửa hàng nhằm xác định ngân sách làm chủ dựán chi tiêu xây dựng(viết tắt là chi phí làm chủ dự án) nhằm tổ chức triển khai triển khai những công việc quản lí lýdự án từ bỏ tiến trình sẵn sàng dự án, triển khai dự án công trình và hoàn thành kiến tạo đưacông trình của dự án công trình vào khai quật áp dụng.

2. Định mức giá thành tư vấn đầu tư xâydựng ban hành trên Thông tư này để khẳng định ngân sách tư vấnchi tiêu tạo ra (viết tắt là ngân sách tứ vấn) phù hợp với văn bản, những hiểu biết sảnphđộ ẩm support cùng trình tựđầu tư chi tiêu xây cất.

3. Trường hòa hợp Ban thống trị dự án công trình gồm đủ năng lực đểthực hiện các bước hỗ trợ tư vấn thống trị dự án công trình cho những dự án khác hoặc thực hiện mộtsố quá trình tưvấn thì chi phí thực hiện những các bước tư vấn được tính bổ sung vào đưa ra phíbuổi giao lưu của Ban thống trị dự án công trình. Việc quản lý thực hiện chi phícủa những các bước tư vấn nêu trên tiến hành theo khí cụ hiện hành.

4. Đối với dự án,công trình xây dựng, gói thầu có bài bản chi phí ở trong tầm quy mô ngân sách trongphú lục ban hành đương nhiên Thông tư này thì định mức giá thành cai quản dự án vàngân sách hỗ trợ tư vấn được khẳng định theo bí quyết sau:

*

Trong đó:

- Nt: Định mứcchi phí cai quản dự án, support đầu tư kiến tạo theo quy mô chi phí thành lập hoặcquy mô chi phí đồ vật hoặc đồ sộ chi phí gây ra và ngân sách máy cầntính; đơn vị chức năng tính: tỉ lệ thành phần %;

- Gt: Quy mô chichi phí phát hành hoặc đồ sộ chi phí lắp thêm hoặc quy mô chi phí chế tạo cùng chimức giá trang bị đề nghị tính định mức chi phí cai quản dự án, ngân sách tư vấn; đơn vị tính:giá bán trị;

- Ga: Quy tế bào ngân sách xâydựng hoặc quy mô ngân sách thứ hoặc đồ sộ ngân sách sản xuất với chi phí thiếtbị cận trên bài bản chi phí cần tính định mức; đơn vị tính:giá trị;

- Gb: Quy mô chigiá thành chế tạo hoặc quy mô chi phí sản phẩm công nghệ hoặc quy mô ngân sách thành lập và chiphí sản phẩm công nghệ cận bên dưới đồ sộ ngân sách nên tính định mức; đơn vị tính:giá bán trị;

- Na: Định mứcngân sách thống trị dự án, support đầu tư xuất bản tương ứng cùng với Ga; đơn vị chức năng tính:tỉ lệ %;

- Nb: Định mứcngân sách cai quản dự án, hỗ trợ tư vấn đầu tư chi tiêu thiết kế khớp ứng với Gb; đơn vịtính: tỉ lệ thành phần %.

5. Trường đúng theo dự án công trình có đồ sộ bỏ ra phí(chi phí thi công cùng ngân sách thiết bị) lớn hơn quy mô ngân sách trong Phú lục tiên phong hàng đầu kèm theoThông tư này hoặc ngôi trường hòa hợp vày tính chất riêng biệt của dự án nếu chi phí làm chủ dựán khẳng định theo định nấc ban hành trên Thông bốn này không đầy đủ ngân sách thìchủ đầu tư tổ chức lập dự tân oán để xác minh chi phí quản lý dự ánnhưng lại buộc phải bảo vệ công dụng dự án công trình.

6. Trường vừa lòng dự án công trình, công trình xây dựng, góithầu gồm bài bản ngân sách to hơn bài bản chi phí vào Phú lục số 2 kèm theoThông bốn này hoặc trường phù hợp một số quá trình tư vấn chưa cóđịnh mức giá được phát hành thì công ty chi tiêu tổ chức lập dự tân oán để xác địnhchi phí support theo hướng dẫn tại Prúc lục số 3 cố nhiên Thông tứ này.

7. túi tiền support điều tra phát hành,phân tách chuyên ngành xây dừng xác định như chi phí desgin vào dự toánsản xuất.

Cmùi hương II

XÁCĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Điều 4. Nội dung chitổn phí cai quản dự án

giá cả thống trị dự ánxác minh theo định mức giá thành quản lý dự án công trình ban hành trên bảng số 1.1, bảng tiên phong hàng đầu.2 của Phụlục số 1 dĩ nhiên Thông tư này là đại lý để xác địnhchi phí làm chủ dự án công trình gồm: chi phí lương của cán bộ thống trị dự án công trình, chi phí công trảcho những người lao hễ theo hòa hợp đồng; những khoản phú cấp lương; tiền thưởng, phúc lợitập thể; các khoản góp phần (bảo đảm làng hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thấtnghiệp, kinh phí đầu tư công đoàn, trích nộp khác theo lao lý của luật pháp đối với cá nhânthừa hưởng lương từ bỏ dự án); ứng dụng khoa học công nghệ, làm chủ việc áp dụnghệ thống thông tin công trình (BIM); đào tạo cải thiện năng lượng cán bộ quản ngại lýdự án; thanh tân oán các các dịch vụ công cộng; thứ tứ văn uống chống phẩm; biết tin,tuyên ổn truyền, liên lạc; tổ chức hội nghị có tương quan đến dự án; công tác phí;thuê mướn, sửa chữa thay thế, buôn bán gia tài ship hàng thống trị dự án công trình, chi phí khác vàngân sách dự phòng.

Điều 5. Xác định chitầm giá cai quản dự án

1. giá thành làm chủ dự án công trình trong tổngmức đầu tư chi tiêu xác định theo định mức tỷ lệ Phần Trăm (%) (ban hành tại bảng tiên phong hàng đầu.1của Phú lục số 1 cố nhiên Thông bốn này) nhân với ngân sách sản xuất cùng đưa ra phísản phẩm (chưa có thuế cực hiếm gia tăng) trong tổng vốn đầu tưcủa dự án.

2. túi tiền quản lý dự án công trình vào dự toánxây đắp công trình xây dựng hoặc tổng dự tân oán của dự án xác minh theo định nấc tỷ lệ(%) (cùng định mức Xác Suất % sử dụng để tính chi phí quản lý dự ánvào tổng giá trị đầu tưđược duyệt) nhân với chi phí xây dựng cùng lắp thêm (chưa xuất hiện thuế giá trị giatăng) trong dự toán thù kiến tạo công trình xây dựng hoặc tổng dự toán của dự án công trình.

3. Chi tiêu cai quản dự án của các dự ánchi tiêu xâydựng trên biển; trên đảo; dự án trải dài dọc theo tuyếnbiên cương trên lục địa, dự án công trình trên làng gồm ĐK kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùngkho bãi ngang ven biển với hải đảo; xã biên cương, làng bình an khu;những xóm bạn dạng đặc biệt cạnh tranh khăn) theo dụng cụ của Chính phủ xác minh theo địnhnấc trên bảng hàng đầu.1 của Phú lục số 1 dĩ nhiên Thông bốn này và kiểm soát và điều chỉnh với hệ sốk = 1,35. Ngân sách chi tiêu thống trị dự án của dự án trải lâu năm theo đường trên địa bàn từnhị tỉnh giấc trở lên hoặc dựán gồm các công trình xây dựng cá biệt được chế tạo bên trên địa bàn nhiều thức giấc khácnhau xác định theo định nấc ban hành trên bảng tiên phong hàng đầu.1 của Phụ lục hàng đầu kèm theoThông bốn này với kiểm soát và điều chỉnh cùng với hệ số k = 1,1.

4. Trường phù hợp dự án được cai quản theohiệ tượng công ty đầu tư chi tiêu sử dụng bốn cách pháp nhân của bản thân cùng cỗ máy chăm môntrực trực thuộc bao gồm đầy đủ điều kiện năng lượng để trực tiếpcai quản dự án công trình, chi phí làm chủ dự án khẳng định theo định nút phát hành trên bảngsố 1.1 của Prúc lục tiên phong hàng đầu hẳn nhiên Thông bốn này cùng điều chỉnh cùng với hệ số k = 0,8.

5. Trường phù hợp mướn hỗ trợ tư vấn quản lý dựán, chi phí mướn tư vấn cai quản dự án xác định bởi dự toántrên đại lý câu chữ,trọng lượng quá trình làm chủ dự án công trình được thỏa thuận trong phù hợp đồng cai quản dự ángiữa chủ đầu tư cùng với nhà thầu tư vấn cai quản dự án công trình. Chi phímướn tư vấn thống trị dự án công trình (vẫn bao hàm thuế quý hiếm gia tăng) cộng với chi phílàm chủ dự án của công ty chi tiêu không vượt ngân sách quản lý dự ánxác định theochỉ dẫn trên Thông tư này.

6. Trường phù hợp ngân sách lắp thêm chiếmtỷ trọng ≥ 1/2 tổng chimức giá phát hành với thứ trong tổng giá trị đầu tư chi tiêu được xem xét thì kiểm soát và điều chỉnh địnhmức chi phí cai quản dự ánvới hệ số k = 0,8.

7. Trường hợp dự án công trình được quản lý theocác dự án công trình yếu tố trong đó mỗi dự án công trình thành phần cóthể quản lý và vận hành hòa bình, khai thác thực hiện hoặc được phân kỳ đầu tư để thực hiệnthì ngân sách thống trị dự án công trình được xác định riêng theo đồ sộ của từng dự án thànhphần.

8. Trường đúng theo tổng thầu tiến hành mộtsố công việc thống trị dự án công trình trực thuộc trách nát nhiệm của công ty đầu tư thì tổng thầu đượchưởng trọn một phần chi phí quản lý dự án tùy thuộc nhiệm vụ vì nhà chi tiêu giao.Ngân sách chi tiêu tổng thầu thựchiện tại những các bước quản lý dự án vì chưng chủ chi tiêu cùng tổngthầu thỏa thuận hợp tác từ nguồn kinh phí đầu tư thống trị dự án cùng được xác địnhvào giá chỉ phù hợp đồng tổng thầu. Ngân sách chi tiêu cai quản dự án của công ty chi tiêu với đưa ra phíthống trị dự án của tổng thầu ko vượt ngân sách làm chủ dự án xác minh theochỉ dẫn trên Thông tứ này.

Điều 6. Xác định chimức giá quản lý dự án công trình của dự án đầu tư chi tiêu theo hiệ tượng đối tác công tứ (PPP)

1. Chi tiêu cai quản dự án của Cơ quancông ty nước bao gồm thẩm quyền khẳng định bằng dự toán thù phù hợp cùng với nhiệm vụ cai quản dự áncùng các chính sách chính sách bao gồm tương quan.

2. Ngân sách hoạt động của đơn vị chức năng quảnlý dự án công trình nằm trong Cơ quan liêu nhà nước tất cả thđộ ẩm quyền xác định bởi định mức Phần Trăm phầntrăm (%) (phát hành trên bảng số 1.2 của Prúc lục tiên phong hàng đầu dĩ nhiên Thông tưnày) nhân với ngân sách desgin với chi phí sản phẩm (chưa tồn tại thuế quý giá giatăng) vào tổng giá trị đầu tư tạo của dự án công trình. Ngân sách buổi giao lưu của 1-1 vịthống trị dự án nằm trong Cơ quan liêu nhà nước tất cả thđộ ẩm quyền so với các dự án trái dàitheo đường trên địa bàn trường đoản cú hai tỉnh giấc trngơi nghỉ lên hoặc dự án công trình gồmnhững công trình hiếm hoi được chế tạo trên địa phận các thức giấc khác biệt xácđịnh theo định nấc phát hành trên bảng tiên phong hàng đầu.2 của Prúc lục hàng đầu kèm theo Thôngtứ này với điều chỉnh với hệ số k = 1,1.

3. Chi phí quản lý dự án ở trong nhà đầutứ khẳng định theo phía dẫn tại Điều 5 Thông tư này và điều chỉnh cùng với hệsố k = 0,7.

Chương III

XÁCĐỊNH CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 7. Nội dung chichi phí tư vấn đầu tư xây dựng

giá thành support chi tiêu sản xuất xácđịnh theo định mức chi phí tư vấn chi tiêu xây cất là cơ sở để xác định bỏ ra phícác công việc tư vấn gồm: chi phí nhân lực hỗ trợ tư vấn (tiền lương, những khoản phụcấp cho lương, chi phí ttận hưởng, phúc lợi an sinh bè đảng, các khoản đóng góp bảohiểm xóm hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm thất nghiệp, kinh phí đầu tư công đoàn, tríchnộp khác theo giải pháp của quy định đối với những cá thể thực hiện các bước tưvấn tại dự án); ngân sách áp dụng khoa học công nghệ; ngân sách tkhô giòn tân oán cáchình thức dịch vụ công cộng, vật tứ vnạp năng lượng phòng phẩm, ban bố liên lạc; chi phí thuêmướn, sửa chữa thay thế, thiết lập sắmgia sản ship hàng tư vấn đến dự án công trình (giả dụ có); chi phí thống trị của tổ chức tứ vấn;chi phí khác; lợinhuận chịu thuế tính trước cơ mà chưa bao hàm ngân sách áp dụng khối hệ thống thôngtin công trình (BIM), thuế cực hiếm gia tăng và chitổn phí dự phòng.

Điều 8. Xác định chichi phí support đầu tư xây dựng

1. Chi tiêu hỗ trợ tư vấn xác minh trên cơ sởđịnh mức Xác Suất Phần Trăm (%) tương xứng với bài bản chi phí kiến thiết, quy mô chichi phí thứ hoặc bài bản ngân sách kiến tạo với chi phí thứ.

2. Chi phí hỗ trợ tư vấn xác minh theo loạicông trình; cấp cho công trình xây dựng theo qui định hiện hành. Riêngchi phí tư vấn của dự án công trình quốc chống, an toàn khẳng định theo định mức chichi phí hỗ trợ tư vấn của những loại công trình xây dựng gia dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giaothông, nông nghiệp trồng trọt cùng cải tiến và phát triển nông thôn tương xứng.

3. Ngân sách tư vấn khẳng định theo địnhnút phát hành trên Phụ lục số 2 đương nhiên Thông bốn này chưa bao gồm ngân sách để lậphồ sơ bởi giờ đồng hồ quốc tế. Ngân sách chi tiêu lập hồ sơ bằng tiếng quốc tế được bổsung vào ngân sách tư vấn cùng xác định bởi lập dự toán nhưng mà tối nhiều không quá 15%ngân sách tư vấn xác minh theo định mức phát hành trên Phú lục số 2 kèm theoThông bốn này.

4. Trường hòa hợp phải tạo thêm làm hồ sơ tưvấn theo thông lệ nước ngoài, lập những báo cáo riêng biệt theo yên cầu của nhà tài trợso với những dự án vay vốn ngân hàng nước ngoài thì chi phí cho các công việc trên xácđịnh bằng dự tân oán cân xứng cùng với nội dung kinh nghiệm của từng công việc.

5. Trường hòa hợp áp dụng bên cạnh đó các hệsố kiểm soát và điều chỉnh định mứcngân sách support thì nhân những hệ số kiểm soát và điều chỉnh cùng với định mức giá support.

6. Trường vừa lòng mướn cá nhân, tổ chức tưvấn triển khai một vài công việc support theo thưởng thức của cơ sở quản lý nhànước vào quá trình khám nghiệm công tác nghiệm thu sát hoạch công trình xây dựng phát hành thì chigiá tiền thuê cá thể, tổ chức hỗ trợ tư vấn xác định bởi dự toán thù phù hợp với văn bản,phạm vi các bước hỗ trợ tư vấn đề xuất tiến hành.

7. Trường hòa hợp mướn tổ chức tứ vấntrong nước phối hận phù hợp với Chuyên Viên hỗ trợ tư vấn quốc tế để thực hiệnquá trình tư vấn thì ngân sách mướn support khẳng định bởi dự toán chi phí nhưngko vượt vượt 2,0 lần mức ngân sách tính theo định nấc tạiPhụ lục số 2 hẳn nhiên Thông tư này. giá thành thuê chuyên gia hỗ trợ tư vấn nước ngoàixác minh bên trên đại lý con số chuyên gia, thời hạn thao tác làm việc của Chuyên Viên,tiền lương của Chuyên Viên cùng các khoản ngân sách quan trọng khác nhằm hoàn thànhquá trình hỗ trợ tư vấn được mướn. túi tiền thuê chuyên gia support quốc tế xác minh theothông thường nước ngoài, phù hợp cùng với nguyên lý ở trong phòng tài trợ vốn (giả dụ có) và phù hợpcùng với điều kiện triển khai các dịch vụ tư vấn trên cả nước.

Cmùi hương IV

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Xử lý chuyểntiếp

Việc xác định chi phí quản lý dự án, chimức giá tư vấn trong tiến trình sự chuyển tiếp giữa qui định tại Điều 36 Nghịđịnh số 68/2019/NĐ-CPhường. được chế độ ví dụ nlỗi sau:

2. Đối với dự án đầu tư sản xuất đãphê ưng chuẩn sau ngày tất cả hiệu lực thực thi hiện hành của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:

b) Trường đúng theo gói thầu cai quản dự án,gói thầu hỗ trợ tư vấn không thực hiện tuyển lựa nhà thầu hoặc sẽ triển khai lựa chọnbên thầu trước thời điểm bao gồm hiệu lực thực thi hiện hành của Thông tư này thì vận dụng định nút chimức giá làm chủ dự án công trình, ngân sách tư vấn phát hành tại Thông tư này nhằm update giá góithầu thống trị dự án, gói thầu support.

3. Đối với những hợpđồng thống trị dự án công trình, hỗ trợ tư vấn đã ký kết trước thời điểm ngày bao gồm hiệu lực thực thi hiện hành Thông tư này thìtiến hành theo ngôn từ của phù hợp đồng cùng phù hợp cùng với vẻ ngoài của luật pháp ápdụng mang đến thích hợp đồng.

Điều 10. Hiệu lực thihành

Thông tư này có hiệu lực thực thi thi hành kểtừ thời điểm ngày 15 mon 2 năm 20trăng tròn.

Nơi nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng mạo Chính phủ; - Các Sở, ban ngành ngang Bộ, cơ sở ở trong Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh giấc, đô thị trực trực thuộc TW; - Văn uống phòng Trung ương cùng các Ban của Đảng; - Vnạp năng lượng chống Quốc hội; - Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm gần kề dân chúng về tối cao; - Tòa án quần chúng tối cao; - Kiểm toán thù bên nước; - Hội đồng dân tộc bản địa của Quốc hội; - Cơ quan lại Trung ương của các đoàn thể; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Sở Tư pháp); - Ủy ban Dân tộc; - Snghỉ ngơi Xây dựng những thức giấc, đô thị trực ở trong TW; - Công báo, Website Chính phủ; Website Sở Xây dựng; - Sở Xây dựng: Sở trưởng, Thứ trưởng - Các đơn vị trực thuộc và trực ở trong Bộ; - Lưu: VPhường, PC, KTXD (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Phạm Khánh

PHỤLỤC SỐ 1

Bảng số 1.1:Địnhmức ngân sách làm chủ dự án

Đơn vị tính:tỷlệ %

TT

Loại công trình

giá thành thiết kế cùng vật dụng (chưa xuất hiện thuế GTGT) (tỷ đồng)

10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1

Công trình dân dụng

3,282

2,784

2,486

1,921

1,796

1,442

1,180

0,912

0,677

0,486

0,363

0,290

2

Công trình công nghiệp

3,453

2,930

2,616

2,021

1,890

1,518

1,242

1,071

0,713

0,512

0,382

0,305

3

Công trình giao thông

2,936

2,491

2,225

1,719

1,607

1,290

1,056

0,910

0,606

0,435

0,325

0,260

4

Công trình NNTT với cải cách và phát triển nông thôn

3,108

2,637

2,355

1,819

1,701

1,366

1,118

0,964

0,642

0,461

0,344

0,275

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

2,763

2,344

2,093

1,517

1,486

1,214

1,020

0,856

0,570

0,409

0,306

0,245

Bảng số 1.2:Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lýdự án thuộc quan bên nưc gồm thẩmquyềnthựchiện tại dự án theo như hình thc đi tác công tư(PPP)

Đơn vị tính:tỷ lệ %

TT

Loại công trình

túi tiền gây ra và thiết bị (chưa xuất hiện thuế GTGT) (tỷ đồng)

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

trăng tròn.000

30.000

1

Công trình dân dụng

1,113

0,764

0,714

0,573

0,469

0,404

0,202

0,145

0,105

0,084

2

Công trình công nghiệp

1,178

0,809

0,756

0,607

0,497

0,428

0,214

0,154

0,111

0,088

3

Công trình giao thông

1,001

0,688

0,643

0,516

0,445

0,385

0,178

0,131

0,094

0,075

4

Công trình NNTT với cách tân và phát triển nông thôn

1,065

0,731

0,684

0,549

0,450

0,388

0,193

0,139

0,100

0,080

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,945

0,649

0,606

0,487

0,398

0,343

0,172

0,123

0,089

0,071

PHỤLỤC SỐ 2

I. Hướngdẫn áp dụng định mức giá thành lập report phân tích chi phí khả thi, báo cáonghiên cứu và phân tích khả thi, báo cáo tài chính - kỹ thuật

1. Ngân sách lập báo cáo nghiên cứu và phân tích chi phí khả thi xác địnhtheo định mức tỷ lệXác Suất (%) (phát hành trên bảng số 2.1 của Phú lục số 2 kèm theoThông tư này) nhân cùng với ngân sách xây dừng cùng chi phí đồ vật (chưa tồn tại thuế quý giá giatăng) dự tính theo suất vốn đầu tư chi tiêu hoặc dữ liệu bỏ ra phícủa các dự án công trình gồm đặc điểm, bài bản tương tự đang hoặc vẫn thựchiện nay.

2. Chi phí lập report phân tích khảthi xác định theo định nút phần trăm Xác Suất (%) (phát hành tại bảng số 2.2 củaPhú lục số 2 hẳn nhiên Thông bốn này) nhân với ngân sách kiến tạo và chi phí thiếtbị (chưa xuất hiện thuế quý giá gia tăng) trong sơ bộ tổng mức chi tiêu của báo cáonghiên cứu và phân tích chi phí khả thi được phê duyệt hoặc dự trù theo suất vốn đầu tư, tài liệu chi phícủa những dự án công trình có tính chất, đồ sộ tựa như đang hoặc đã thực hiện(vào ngôi trường đúng theo dự án công trình chưa phải lập báo cáo nghiên cứu chi phí khả thi).

3. Chi tiêu lập báo cáo kinh tế tài chính - nghệ thuật xácđịnh theo định mức Tỷ Lệ phần trăm (%) (phát hành tại bảng số 2.3 của Phụ lục số 2 kèm theoThông tư này) nhân cùng với chi phí thiết kế cùng ngân sách lắp thêm (chưa tồn tại thuế giátrị gia tăng) dự con kiến theo suất vốn chi tiêu hoặc tài liệu chi phícủa các dự án gồm tính chất, đồ sộ tương tự như đang hoặc đang thựchiện.

4. Chi phí lập đề xuất dự án công trình đối với các dựán chi tiêu theo hình thức công ty đối tác công bốn (PPP) xác định nlỗi sau:

- giá cả lập lời khuyên dự án nhóm A, Bxác định bởi 40% chi phí lập báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi của dựán gồm đồ sộ tương xứng xác định theo định nút phần trăm Tỷ Lệ (%) ban hành tạiPhú lục số 2 đương nhiên Thông bốn này.

- Ngân sách lập lời khuyên dự án đối với những dựán đội C xác minh bằng 80% chitổn phí lập report nghiên cứu khả thi của dự án công trình tất cả bài bản tương xứng khẳng định theođịnh mức tỷ lệ tỷ lệ (%) ban hành tại Phú lục số 2 tất nhiên Thông tứ này.

5. Chi tiêu lập báo cáo phân tích tiềnkhả thi, report nghiên cứu và phân tích khả thi của những dự án công trình đặc trưng nước nhà được điềuchỉnh cùng với thông số k = 1,1.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Kinh Tế Lượng Có Lời Giải Tổng Hộp Các Chương

6. túi tiền lập report nghiên cứu khảthi với lập report kinh tế tài chính - kỹ thuật của một số trong những dự án được điều chỉnhnhư sau:

- Dự án cải tạo, sửa chữa, mở rộng cótính toán liên kết cùng với công trình hiện tại có: k= 1,15.

- Dự án đầu tư gồm nhiều công trìnhcá biệt được thi công bên trên địa phận từ hai thức giấc trngơi nghỉ lên: k =1,1.

- Sử dụng kiến tạo mẫu mã, xây đắp điểnhình vì phòng ban tất cả thẩm quyền ban hành: k = 0,80.

- Sử dụng kiến thiết lặp lại hoặc sửdụng lại thiết kế: k = 0,80.

7. Chi tiêu kiểm soát và điều chỉnh báo cáonghiên cứu và phân tích tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo tài chính - chuyên môn chi tiêu xâydựng xác định bằng dự toán thù theo phía dẫn tại Phú lục số 3 kèm theoThông tư này.

Bảng s 2.1: Địnhmức giá lập report nghiên cứu tin khả thi

Đơn vị tính: Tỷ Lệ %

TT

Loại công trình

giá cả xây dựng và thứ (chưa xuất hiện thuế GTGT) (tỷ đồng)

15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

trăng tròn.000

30.000

1

Công trình dân dụng

0,668

0,503

0,376

0,240

0,161

0,100

0,086

0,073

0,050

0,040

0,026

0,022

2

Công trình công nghiệp

0,757

0,612

0,441

0,294

0,206

0,163

0,141

0,110

0,074

0,057

0,034

0,027

3

Công trình giao thông

0,413

0,345

0,251

0,177

0,108

0,071

0,062

0,053

0,036

0,029

0,019

0,016

4

Công trình nông nghiệp với cải cách và phát triển nông thôn

0,566

0,472

0,343

0,216

0,144

0,096

0,082

0,070

0,048

0,039

0,025

0,021

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,431

0,360

0,262

0,183

0,112

0,074

0,065

0,055

0,038

0,030

0,020

0,017

Bảng số 2.2: Định mức giá thành lập báocáo nghiên cứu khả thi

Đơn vị tính:Phần Trăm %

TT

Loại công trình

Chi phí kiến tạo cùng thiết bị (chưa xuất hiện thuế GTGT) (tỷ đồng)

15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1

Công trình dân dụng

1,114

0,914

0,751

0,534

0,402

0,287

0,246

0,209

0,167

0,134

0,102

0,086

2

Công trình công nghiệp

1,261

1,112

0,882

0,654

0,515

0,466

0,404

0,315

0,248

0,189

0,135

0,107

3

Công trình giao thông

0,689

0,628

0,501

0,393

0,271

0,203

0,177

0,151

0,120

0,097

0,075

0,063

4

Công trình nông nghiệp & trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn

0,943

0,858

0,685

0,480

0,361

0,273

0,234

0,201

0,161

0,129

0,100

0,084

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,719

0,654

0,524

0,407

0,280

0,211

0,185

0,158

0,127

0,101

0,078

0,065

Bảng số 2.3: Định mức giá thành lập báocáo kinh tế tài chính - kỹ thuật

Đơn vị tính: Tỷ Lệ %

TT

Loại công trình

Chi phí tạo và đồ vật (chưa xuất hiện thuế GTGT) (tỷ đồng)

1

3

7

15

1

Công trình dân dụng

6,5

4,7

4,2

3,6

2

Công trình công nghiệp

6,7

4,8

4,3

3,8

3

Công trình giao thông

5,4

3,6

2,7

2,5

4

Công trình nông nghiệp trồng trọt với cải tiến và phát triển nông thôn

6,2

4,4

3,9

3,6

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

5,8

4,2

3,4

3,0

Ghi chú: giá thành lậpbáo cáo kinh tế tài chính - kỹ thuật khẳng định theo định nút trên bảng 2.3 dẫu vậy tốitphát âm (chưa bao gồm thuế GTGT) không nhỏ dại rộng 5.000.000đồng.

II. Hướng dẫn áp dụngđịnh mức ngân sách xây dựng xây dựng

1. Ngân sách xây dựng xây cất xác địnhtheo hướng dẫn trên Thôngbốn này nhằm xong xuôi các công việc xây dựng gồm: Tngày tiết minc thiết kế, các bảnvẽ kiến tạo,lập dự toán tạo ra, lập hướng dẫn chuyên môn, lậpquy trình bảo trì công trình, giám sát người sáng tác với thiết lập bảo hiểm trách nát nhiệmcông việc và nghề nghiệp.

2. Ngân sách kiến thiết sản xuất xácđịnh theo định mức ngân sách tỷ lệ Xác Suất (%) (ban hành tự bảng số 2.4 đến bảngsố 2.13 của Phú lục số 2 kèm theo Thông tứ này) nhân với chi phí phát hành (chưatất cả thuế quý giá gia tăng) tương ứng cùng với một số loại, cấp của từng công trình xây dựng trongtổng mức vốn đầu tư chi tiêu được coi ngó.

3. Chi tiêu xây dựng kiến tạo xác địnhtheo bí quyết sau:

*

Trong đó:

- Ctk: túi tiền xây cất xâydựng; đơn vị chức năng tính: giátrị;

- Cxd: Chi tiêu xâydựng tương xứng cùng với nhiều loại, cung cấp của từng dự án công trình vào tổng giá trị đầu tư chi tiêu đượcduyệt; đơn vị tính: giá bán trị;

- Nt: Định mức bỏ ra phíxây đắp theo công bố; đơn vị chức năng tính: phần trăm %;

- k: Hệ số điều chỉnh định nút chiphí tổn thiết kế.

4. Chi phí kiến thiết sản xuất tính theođịnh nấc Xác Suất tỷ lệ (%) ban hành trên Prúc lục số 2 kèm theoThông tư này sẽ bao gồm chi phí lập dự toán thi công, chi phí lập dự toán xây dựngchiếm khoảng tầm 12% của chi phí kiến thiết xây dừng.

5. Định mức ngân sách xây dựng kiến thiết điềuchỉnh vào cáctrường phù hợp sau:

5.1. Công trình thay thế sửa chữa hoặc côngtrình cải tạo hoặc công trình upgrade hoặc công trình xây dựng mở rộng:

- Thiết kế thay thế hoặc cảisản xuất hoặc nâng cấp:

+ Trường đúng theo kiến thiết ko nuốm đổikết cấu Chịu lực của công trình: k = 1,1;

+ Trường hòa hợp kiến thiết bao gồm biến đổi kếtcấu Chịu lực (ko tất cả móng công trình) của công trình hoặc xây cất cải tạo,tăng cấp dây chuyền sản xuất công nghệ, bổ sung cập nhật thiết bị: k = 1,2;

+ Trường đúng theo thi công gồm đổi khác kếtcấu Chịu đựng lực và móng dự án công trình hoặc khuôn khổ công trình: k =1,3;

- Thiết kế mở rộng gồm tính toán liên kết với dâychuyền technology của dự án công trình hiện có: k = 1,15.

5.2. Thiết kế xây dựng dự án công trình xâydựng trên biển, công trình kế bên hải hòn đảo, kiến thiết dâychuyền technology bao gồm hệ thống điều khiển và tinh chỉnh tự động hóa SCADA (System Control andData Acquisition), DCS (Distributed Control System): k = 1,15.

5.3. Trường phù hợp thực hiện thiết kế mẫu,kiến tạo nổi bật bởi vì cơ quan tất cả thđộ ẩm quyền ban hành;kiến tạo công trình lặp lại vào một nhiều công trình xây dựng hoặc trong một dự án công trình hoặcáp dụng lạikiến thiết, chi phí xây dựng xác minh theo bí quyết sau:

Ctk= Cxd x Nt x (0,9 x k + 0,1)

Trong đó:

- Cxd: túi tiền xây dựngtương xứng cùng với các loại, cấp của từng công trình xây dựng trong tổng mức đầu tư chi tiêu đượcduyệt; đơn vị tính: giá chỉ trị;

- Nt: Định nút chi phíxây cất theo công bố; đơn vị chức năng tính: phần trăm %;

- k: Hệ số kiểm soát và điều chỉnh giảm định mứcngân sách thiết kế do:

+ Sử dụng kiến thiết mẫu, thiết kếđiển hình: Công trình sản phẩm công nghệ nhất: k = 0,36; công trình sản phẩm nhì trsống đi: k = 0,18;

+ Thiết kế công trình xây dựng tái diễn trongmột nhiều công trình hoặc trong một dự án hoặc thực hiện lại thiết kế: Công trình,đồ vật nhất: k = 1 (ko điều chỉnh); công trình xây dựng đồ vật hai: k = 0,36; công trìnhsản phẩm cha trlàm việc đi: k = 0,18;

- 0,1: Ngân sách giám sát người sáng tác (10%).

6. Khi đang áp dụng hệsố điềuchỉnh định mứcxây đắp thay thế sửa chữa, tôn tạo, upgrade, mở rộng côngtrình tại mục 11 mang đến mục 15 thì ko vận dụng thông số kiểm soát và điều chỉnh định mứcsửa chữa thay thế, tôn tạo,nâng cấp, mở rộng theo phía dẫn tại điểm 5.1 mục 5 nêu bên trên.

7. lúc rất cần được thi công riêng rẽ phầnsan nền của dự án khu kinh tế, khu công nghiệp, quần thể phượt, khu vực city mới thìchi phí thiết kế san nền của các dự án nêu trên tính bằng 40% địnhmức ngân sách xây đắp công trình giao thông vận tải cấp cho IV.

8. Trường hợp áp dụng vẻ ngoài tổngthầu kiến tạo thì ngân sách làm chủ của tổng thầu kiến thiết được trích trường đoản cú chi phíkiến tạo của những bên thầu phụ bên trên cửa hàng thỏa thuậnthân các bên.

9. Định mức chi phí xây dựng xây dựngchưa bao gồm chi phí nhằm tiến hành các các bước sau:

a) Khảo cạnh bên tạo ra phục vụ thiết kế;

b) Đưa tim, mốc thi công công trình xây dựng rathực địa;

c) Đo đạc, Review hiện trạng công trình xây dựng phục vụkiến tạo thay thế sửa chữa, cải tạo, upgrade, msinh sống rộng;

d) Thiết kế di dời; xây đắp biện phápphá tháo công trình;

d) Thiết kế sản xuất máy (trừxây đắp đồ vật cơkhí phát hành tại bảng TL1);

e) Thiết kế hệ thống điều khiển thôngminh của tòa nhà;

f) Thiết kế nội thất;

g) Lựa chọn giải pháp tiết kiệm nănglượng đối với thiết kế thiết kế công trình;

h) Làm quy mô hoặc thử nghiệm mô hìnhtdiệt lực công trình;

i) Mô tả địa hóa học trongquá trình tạo công trình tbỏ điện, tdiệt lợi;

k) Lập report tácrượu cồn môi trường, lập khẳng định bảo vệ môi trường;

l) Lập báo cáo đánh giácồn khu đất công trình (theo tận hưởng phải khởi tạo báo cáo riêng);

m) Lập những báo cáo, làm hồ sơ thỏa thuậnsiêng ngành theo đề xuất của công ty đầu tư (ví như có);

n) Mua phiên bản quyền thi công.

giá thành nhằm thực hiệnnhững quá trình nêu trên xác định theo những văn bạn dạng gợi ý tương ứng hoặc xácđịnh bằng lập dựtoán chi phí.

10. Chi phí kiến tạo xây dừng điều chỉnh hoặc lậpdự tân oán tạo điều chỉnh khẳng định bởi dự tân oán theo hướng dẫn tại Phụ lụcsố 3 kèm theo Thông bốn này.

11. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNGTRÌNH DÂN DỤNG

Bảng s 2.4: Địnhnút chi giá thành thiết kếnghệ thuật của công trình gia dụng có đề xuất thiếtkế 3 bước

Đơn vị tính: xác suất %

giá cả thiết kế (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp sệt biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

10.000

0,61

0,55

0,50

0,44

-

8.000

0,68

0,61

0,55

0,48

-

5.000

0,89

0,80

0,73

0,64

-

2.000

1,16

1,05

0,94

0,83

-

1.000

1,36

1,22

1,11

0,98

-

500

1,65

1,50

1,37

1,21

0,89

200

1,96

1,78

1,62

1,43

1,06

100

2,15

1,94

1,77

1,57

1,30

50

2,36

2,14

1,96

1,74

1,48

20

2,81

2,55

2,33

2,07

1,81

10

3,22

2,93

2,67

2,36

2,07

Bng số 2.5:Định mức giá thành kiến thiết bạn dạng vẽ xây dựng của công trình xây dựng dân dụng có yêu cầuthiết kế 2 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

giá thành xây dừng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp quánh biệt

Cp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

10.000

0,91

0,80

0,72

0,63

-

8.000

0,99

0,90

0,82

0,72

-

5.000

1,28

1,16

1,06

0,94

-

2.000

1,65

1,51

1,36

1,20

-

1.000

1,93

1,76

1,61

1,43

-

500

2,39

2,17

1,98

1,75

1,30

200

2,83

2,57

2,34

2,07

1,51

100

3,10

2,82

2,54

2,25

1,86

50

3,41

3,10

2,80

2,48

2,12

20

4,05

3,66

3,33

2,95

2,55

10

4,66

4,22

3,85

3,41

2,92

Ghi chú:

1) Chi tiêu kiến tạo xây cất côngtrình gia dụng có thử dùng xây dựng 3 bước là tổng chi phíxây dựng nghệ thuật cùng chiphí tổn thiết kế bản vẽ thi công; trong những số ấy, ngân sách thi công chuyên môn xácđịnh theo định nút tại bảng số 2.4, ngân sách xây đắp bạn dạng vẽ thicông xác minh bởi 55% theođịnh nút tại bảng số 2.4.

2) Chi tiêu kiến tạo bạn dạng vẽ thi côngcông trình xây dựng dân dụng gồm yêu cầu xây dựng 2 bước xác định theo địnhmức tại bảng số 2.5.

3) Định mức giá thành xây dựng của một vài công trìnhdân dụng được điều chỉnh cùng với thông số k = 1,2 gồm: Sân vận tải đất nước,Sảnh thi đấu quốc gia; bên thi đấu thể dục thể thao quốc gia; Trung trung khu hội nghị quốcgia; Bảo tàng, thỏng viện, triển lãm, bên rao bán quốc gia; Nhà Quốc hội, phủChủ tịch, trụ ssinh sống nhà nước, trụ ssinh sống Trung ương Đảng; Trụsngơi nghỉ thao tác làm việc của các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh thành trực ở trong Trung ương và cấphành chính tương đương; nhàga hàng ko.

4) Trường hợp dự án công trình dân dụng cóchi phí thứ công trình ≥ 50% tổng chi phí gây ra và ngân sách thiếtbị trong dự toán công trình xây dựng thì chi phí xây đắp công trình gia dụng này đượcxác minh bằng cặp trị số định nút Tỷ Lệ phần trăm(%) theo ngân sách kiến tạo và chi phí máy (chưa xuất hiện thuế quý giá gia tăng)trên bảng số 2.4 hoặcbảng số 2.5 cùng bảngDD1 sau đây.

Bảng DD1

Ngân sách thiết bị (tỷ đồng)

5

15

25

50

100

200

500

1.000

3.000

Tỷ lệ %

0,60

0,50

0,45

0,40

0,36

0,33

0,28

0,22

0,16

12. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNGTRÌNH CÔNG NGHIỆP

Bảng số 2.6:Định mức ngân sách xây dựng kỹ thuật của công trình công nghiệp có đòi hỏi thiếtkế 3 bước

Đơn vị tính:Phần Trăm %

túi tiền tạo ra (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp quánh biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

10.000

0,70

0,58

0,48

0,42

-

8.000

0,79

0,65

0,53

0,47

-

5.000

0,97

0,80

0,66

0,58

-

2.000

1,30

1,09

0,90

0,79

-

1.000

1,54

1,28

1,05

0,93

-

500

1,76

1,46

1,20

1,06

0,83

200

1,92

1,60

1,32

1,17

0,98

100

2,13

1,77

1,46

1,27

1,14

50

2,34

1,93

1,59

1,40

1,24

20

2,73

2,27

1,86

1,65

1,47

10

2,96

2,47

2,03

1,78

1,59

Bảng số 2.7: Định mức chi phí thiết kếbạn dạng vẽ xây dựng của dự án công trình công nghiệp bao gồm hưởng thụ thiết kế 2 bước

Đơn vị tính: Xác Suất %

Chi phí phát hành (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp sệt biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

10.000

1,04

0,88

0,72

0,64

-

8.000

1,21

1,02

0,82

0,72

-

5.000

1,52

1,26

1,04

0,91

-

2.000

2,03

1,70

1,42

1,25

-

1.000

2,40

2,01

1,66

1,47

-

500

2,75

2,28

1,90

1,68

1,22

200

3,01

2,50

2,03

1,79

1,47

100

3,32

2,77

2,24

1,99

1,72

50

3,66

3,02

2,43

2,16

1,89

20

4,27

3,57

2,90

2,57

2,25

10

4,70

3,87

3,13

2,78

2,46

Ghi chú:

1) giá cả thi công tạo côngtrình công nghiệp có thử khám phá thi công 3 bước là tổng ngân sách kiến thiết kỹ thuậtvới chi phí kiến thiết bản vẽ thi công; trong các số ấy, chi phí thiết kế nghệ thuật xácđịnh theo định nút tại bảng số 2.6, ngân sách kiến tạo bản vẽ thi công xácđịnh bởi 60%theo định nút trên bảng số 2.6.

2) Ngân sách xây dựng bản vẽ thi côngcông trình công nghiệp bao gồm đề nghị xây cất 2 bước xác định theo định nấc tạibảng số 2.7.

3) Định mức chi phí kiến thiết của một số công trìnhcông nghiệp sau được kiểm soát và điều chỉnh cùng với những hệ số:

- Công trình khai thác mỏ và chế biếnkhoáng sản:

+ Công trình mỏ than lộ thiên, mỏquặng lộ thiên: cấp II: k = 1,2; cấp cho III: k= 1,35.

+ Công trình mỏ than hầm lò, mỏ quặnghầm lò, nhà máy sản xuất sàng tuyển than, xí nghiệp tuyển/làm cho giàu quặng: cấp I: k =1,2; cấpII: k = 1,45;cung cấp III: k = 1,6.

+ Định mức chi phí xây cất quy địnhcho kiến tạo công trình khai quật than quặng theo lò bởi. Trườngđúng theo thi công dự án công trình mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò khai thông bởi giếngnghiêng được kiểm soát và điều chỉnh cùng với thông số k = 1,3. Trường đúng theo thiếtkế công trình mỏ than hầm lò,mỏ quặng hầm lòknhì thông bằng giếng đứng được điều chỉnh cùng với hệsố k =1,5.

+ Định mức ngân sách kiến tạo công trìnhsửa chữa thay thế, tôn tạo đối với công trìnhmỏ than lộ thiên, mỏ quặng lộ thiên được điều chỉnh cùng với hệ sốk = 3,0; so với kiến thiết mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò được kiểm soát và điều chỉnh vớithông số k = 1,5; đốicùng với công trình nhà máy sàng tuyển chọn than, xí nghiệp sản xuất tuyển/làm giầu quặng được kiểm soát và điều chỉnh cùng với hệ số k = 1,2.

- Định mức giá thành kiến thiết công trìnhthay thế, mlàm việc rộngtrạm phát triển thành áp, định mức chi phí thiết kế tính như gợi ý so với công trìnhxây mới và được kiểm soát và điều chỉnh với những hệ số: cung cấp sệt biệt: k =1,1; cung cấp I: k = 1,3;những cấp còn lại: k= 1,5.

- Công trình nhiệt độ điện: cấp cho quánh biệt:k = 0,8; cung cấp I: k = 0,95;cung cấp II: k = 1,15;cấp cho III: k= 1,3.

- Công trình thủy điện: cấp cho sệt biệt:k = 1,0; cấp I: k = 1,2;cung cấp II: k = 1,44;cung cấp III: k = 1,59.

- Công trình trạm đổi thay áp: cấp cho đặcbiệt: k = 1,95; cấp cho I, cấp cho II: k = 2,03; cung cấp III, cấp IV: k =2,15.

- Công trình mặt đường dây (bên trên không): cấp cho quánh biệt: k= 0,64; cấp cho I: k = 0,76;cấp II: k = 0,85;cấp cho III, cấp cho IV: k =0,93.

- Định mức ngân sách con đường dây ≥ 2 mạch,đường dây phân pha đôi áp dụng theo định nấc của con đường dây tải năng lượng điện trên khôngthuộc cấp điện áp với được điều chỉnh cùng với hệ số sau: con đường dây trường đoản cú 2 đến 4 mạch: k=1,1; đường dây > 4 mạch: k = 1,2; đường dây phân trộn,cấp điện áp 220KV÷500KV: k =1,1; con đường dây có nhiều cấp điện áp trường đoản cú 35KV trngơi nghỉ lên: k= 1,2.

- Định mức ngân sách kiến thiết những côngtrình trạm cắt, trạm tụ bù, trạm thống kê cùng với cung cấp năng lượng điện áp ≤ 35kV áp dụngnhư định mức ngân sách xây cất của trạm thay đổi áp gồm thuộc cấpđiện áp.

- Định mức ngân sách thi công trạm bù cócấp cho điện áp 500kV tính nlỗi định mức chi phí kiến thiết trạm đổi mới áp có thuộc cấpđiện áp.

- Trạm phát triển thành áp dạng kín - trạm GIS,cấp điện áp mang đến 220KV: kiểm soát và điều chỉnh với hệ số k = 1,35 socùng với định mức Phần Trăm chi phí kiến tạo của trạm trở nên áp thường thì cùng cấp cho điệnáp.

- Trạm trở nên áp dạng hợp bộ - trạmCompact, cung cấp điện áp đến 220KV: điều chỉnh cùng với hệ số k = 1,2 socùng với định mức giá thành xây đắp của trạm biến đổi áp thường thì cùng cấp cho điện áp.

- Lúc xây cất khoảng tầm thừa con đường củacon đường dây download năng lượng điện bao gồm từng trải đề nghị được thiết kế với riêng: kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,2 củaphần vượt con đường.

- Công trình xí nghiệp sản xuất xi măng: cấp cho I: k=1,2; cấp cho II:k=1,42; cung cấp III:k=1,58.

- Công trình cung cấp hóa chất:

+ Hóa chất cơbản: cấp cho I: k = 1,2;cấp II: k = 1,43;cấp III: k = 1,6;

+ Công trình hóa mỹ phẩm: cấpII: k=1,2; cấp cho III: k= 1,34;

+ Hóa chất cung ứng phân bón Urê, DAP..,MPA, SA, NPK phức hợp: cung cấp I: k=1,2; cung cấp II: k = 1,35;cấp III: k = 1,5;

- Công trình kho xăng dầu: cấp I: k = 1,2;cung cấp II: k = 1,36;cấp cho III: k = 1,5;

- Công trình kho chứa khí hóa lỏng,trạm tách khí hóa lỏng: cấp cho I: k = 1,18; cung cấp II: k= 1,36.

4) Định mức giá thành thiết kế côngtrình cáp ngầm tất cả đề xuất kiến tạo 2 bước xác định theo định nút tỷ lệxác suất (%) tại bảng CN1 dưới đây nhân cùng với ngân sách thành lập cùng ngân sách thiếtbị (chưa xuất hiện thuế quý hiếm gia tăng), Trường