Sự lựa chọn tiếng anh là gì

-
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Sự lựa chọn tiếng anh là gì

*
*
*

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Báo Cáo Quyết Toán Sxxk, Báo Cáo Quyết Toán Hàng Sxxk

sự lựa chọn
*

choicesự lựa chọn khả dụng: available choicesự lựa chọn phân tầng: cascading choicecullcullingOPT (option)optionsự lựa chọn phân thời: time-sharing option (TSO)option (OPT)pickpickingrejectionselectionsự lựa chọn bản ghi: record selectionsự lựa chọn bàn phím: keyboard selectionsự lựa chọn biên độ: amplitude selectionsự lựa chọn bộ nhớ: storage location selectionsự lựa chọn bước: step selectionsự lựa chọn chế độ: mode selectionsự lựa chọn dạng thức: format selectionsự lựa chọn đơn: single selectionsự lựa chọn đường truyền: routing selectionsự lựa chọn dễ nhớ: mnemoric selectionsự lựa chọn hai cách: two-way selectionsự lựa chọn hai chiều: two-way selectionsự lựa chọn hỏi vòng: polling selectionsự lựa chọn lệnh đơn: menu selectionsự lựa chọn mặt: side selectionsự lựa chọn mẩu tin: record selectionsự lựa chọn miền: domain selectionsự lựa chọn mở rộng: extended selectionsự lựa chọn một cách: one-way selectionsự lựa chọn một chiều: one-way selectionsự lựa chọn ngầm: implicit selectionsự lựa chọn nhiều cách: multiway selectionsự lựa chọn nhóm: group selectionsự lựa chọn rõ ràng: explicit selectionsự lựa chọn sắp xếp: sort selectionsự lựa chọn số: numerical selectionsự lựa chọn trình đơn: menu selectionsự lựa chọn trường: field selectionsự lựa chọn tuần tự: sequential selectionsortingsự lựa chọn bằng tay: manual sortingsự lựa chọn bằng tay: hand sortingsự lựa chọn chia sẻ thời gianTSO (time sharing option)sự lựa chọn địa điểm (xây lò phản ứng)sittingsự lựa chọn hoàn toànfull selectsự lựa chọn ngầmimplicit scope terminatorsự lựa chọn nhanhfast select
alternativechoicesự lựa chọn công: public choicesự lựa chọn công cộng: public choicesự lựa chọn của xã hội: social choice sitsự lựa chọn hiệu hàng: brand choicesự lựa chọn tổ hợp đầu tư: portfolio choiceculloptional featuresselectionsự lựa chọn nghịch: adverse selectionsự lựa chọn nghịch (thị trường...): adverse selectionsự lựa chọn phương tiện truyền thông (quảng cáo): selection of mediagiá trị của sự lựa chọnoption valuesự lựa chọn giữa công bằng và hiệu quảequity / efficiency trade-offsự lựa chọn kinh tế (của cá nhân)economic decisionsự lựa chọn lạiregradingsự lựa chọn tản khai phí bánload spread optionsự lựa chọn tổ hợp đầu tưportfolio choosesự lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùngconsumer"s preferencetính độc lập của sự lựa chọnpath independence