Sự đoàn kết tiếng anh là gì

-

Ngày Quốc tế đoàn kết thế giới (20/12) là dịp dành để cảnh báo bọn họ về tầm đặc biệt quan trọng của niềm tin liên kết vào quy trình triển khai và giành được những phương châm quốc tế, như chương trình hành vi của những hội nghị quốc tế và các hiệp định nhiều pmùi hương.

United (v) /juːˈnaɪt/ Đoàn kết

Unity is strength /juːˈnaɪt, ɪz, əz, streŋθ/: Đoàn kết là mức độ mạnh

National unity: Đoàn kết dân tộc

Solidarity: Tinh thần đoàn kết

The United: Sự đoàn kết

Loss of unity: Mất đoàn kết

Từ vựng giờ Anh qua thành ngữ, biểu ngữ về đoàn kết

Ngày Quốc tế kết hợp trái đất (20/12) là ngày dành riêng để lưu niệm sự thống duy nhất với tính nhiều chủng loại của chúng ta, cải thiện dìm thức của cộng đồng về tầm đặc trưng của tinh thần câu kết, Hãy cùng HocHay.com mày mò một trong những câu thành ngữ, biểu ngữ giờ anh ngay lập tức nhé!

Từ vựng giờ anh qua thành ngữ đoàn kết

*

United we stand, divided we fall :

Đoàn kết thì sống, phân tách rẽ thì chết

A swallow can’t make a summer:

Một cánh én ko làm ra mùa xuân

Where there is unity there is always victory:

Nơi nào bao gồm kết hợp, địa điểm đó bao gồm chiến thắng

Together we can change the world:

Một cây có tác dụng chẳng buộc phải non – Ba cây chụm lại bắt buộc hòn núi cao

The leaves protect tattered ones: Lá lành đùm lá rách

United we stand, divided we fall: Đoàn kết chúng ta đứng, chia rẽ bọn họ ngã

All for one, và one for all: Mọi bạn bởi một tín đồ, một fan bởi vì đầy đủ người

Từ vựng giờ anh qua slogan đoàn kết

*

Unity is strength: Đoàn kết là sức mạnh

we are one: Chúng ta là một

Together we can: Cùng nhau, chúng ta cũng có thể làm cho được

Impossible is nothing: Không gì là không thể

Unite never die: Đoàn kết ko lúc nào chết

We are a family: Chúng bản thân là 1 trong những gia đình

Strength, successful connection: Kết sức khỏe, nối thành công

A pile of dead is better than living alone: Chết 1 đụn còn hơn sống 1 mình

Ứng dụng học tập tiếng anh theo chủ thể ngày Quốc tế kết hợp trái đất – App HocHay cho Android và iOS


*

*

#TuVungTiengAnhTheoChuDe #TuVungTiengAnhNgayQuocTeDoanKetNhanLoách #HocHay #HocTuVung #HocTiengAnh #AppHocTiengAnh #AppHochay #UngDungHocHay #UngDungHocTiengAnh #VyHocHay #VietNam