Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới

-
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ NÔNG NGHIỆPhường VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 4781/QĐ-BNN-VPĐP

thủ đô, ngày 21 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIAXÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂNNÔNG THÔN

Căn uống cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17mon 02 năm 2017 của Chính phủ mức sử dụng tính năng, trách nhiệm, quyền lợi cùng cơcấu tổ chức triển khai của Bộ Nông nghiệp cùng Phát triển nông thôn;

Cnạp năng lượng cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16mon 8 năm năm nhâm thìn của Thủ tướng tá nhà nước phê phê duyệt Chương thơm trình mục tiêu quốcgia kiến thiết nông xã mởi quá trình 2016-2020;

Căn cứ Thông tứ số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01mon 3 năm 2017 của Sở trưởng Bộ Nông nghiệp cùng Phát triển nông làng mạc hướng dẫnmột trong những nội dung triển khai Cmùi hương trình phương châm quốc gia kiến thiết nông buôn bản mớiquy trình tiến độ năm nhâm thìn - 2020;

Theo kiến nghị của Cục trưởng - Chánh Văn uống phòngVăn uống phòng Điều pân hận nông buôn bản mới Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới

Banhành cố nhiên Quyết định này sổ tay trả lời cải tiến và phát triển cung cấp trong Chươngtrình kim chỉ nam đất nước thiết kế nông làng bắt đầu tiến trình năm 2016 - 20đôi mươi.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực hiện hành thực hành kể từ ngày cam kết phát hành.

Điều 3. ChánhVăn chống Bộ, Cục trưởng - Chánh Văn uống phòng Văn uống phòng Điều phối nông làng mớiTrung ương, Thủ trưởng các cơ sở, tổ chức triển khai với cá thể bao gồm liên quan Chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nlỗi Điều 3; - Phó Thủ tướng mạo Vương Đình Huệ (nhằm b/c); - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (nhằm b/c); - UBND những tỉnh giấc, TP ừực ở trong Trung ương; - Slàm việc NN cùng PTNT, VPĐP NTM những thức giấc, TPhường trực ở trong Trung ương; - Lưu: VT, VPĐpT (140b).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Thanh hao Nam

SỔ TAY

HƯỚNG DẪNPHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

MỤCLỤC

LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................

CÁC TỪ VIẾT TẮT.....................................................................................................

GIỚI THIỆU VỀ SỔ TAY ...........................................................................................

1. Mục tiêu của Sổ tay................................................................................................

2. Đối tượng thực hiện Sổ tay .....................................................................................

3. Trung tâm pháp luật gây ra Sổ tay..............................................................................

4. Cấu trúc của Sổ tay................................................................................................

PHẦN I: HƯỚNG DẪN VỀ NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG HỖTRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ .................................................................................................................................

1.1. Giải thích hợp trường đoản cú ngữ..................................................................................................

1.2. Một số bề ngoài và ĐK cung ứng..................................................................

1.3. Đối tượng tiến hành các vận động cung cấp............................................................

1.4. Nội dung tiến hành của Cmùi hương trình....................................................................

1.5. Hướng dẫn các nội dung cung cấp của Chươngtrình.................................................

1.6. Thời gian thực hiện những dự án công trình..............................................................................

1.7. Quy định về kinh phí đầu tư cung ứng từ bỏ ngân sáchcủa Chương thơm trình...................................

PHẦN II: QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNGPHÁT TRIỂN LIÊN KẾT SẢN XUẤT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

2.1. Lập với phê chuyên chú danh mục các dự án công trình.................................................................

2.1.1. Quy trình thành lập danh mục các dự án............................................................

2.1.2. Quy định về bổ sung danh mục các dự án công trình.........................................................

2.2. Quy định về tổ chức triển khai các dự áncung ứng link theo chuỗi cực hiếm...............

2.2.1. Chủ đầu tư với nhà trì dự án công trình...............................................................................

2.2.2. Quy trình lập, phê chu đáo và triển khaidự án cung cấp liên kết chuỗi giá trị mới.........

2.2.3. Quy trình lập cùng phê phê chuẩn dự án công trình nângcung cấp, củng nỗ lực chuỗi quý giá đã gồm...............

2.3. Quy trình theo dõi, chất vấn và tấn công giácông dụng dự án công trình..........................................

PHẦN III: HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ............................................................................

3.1. Hướng dẫn một vài câu chữ về liên kếttheo chuỗi giá trị......................................

3.1.1. Hướng dẫn review chuỗi cực hiếm đểdesgin danh sách dự án công trình.........................

3.1.2. Hướng dẫn so với chuỗi cực hiếm......................................................................

3.1.3. Hướng dẫn xuất bản hòa hợp đồng liên kết............................................................

3.2. Hướng dẫn cung ứng đảm bảo đảm an toàn sinc antoàn thực phđộ ẩm.....................................

3.2.1. Khái niệm về an toàn thực phẩm........................................................................

3.2.2. Nghĩa vụ đảm bảo đảm sinh an toàn thựcphđộ ẩm....................................................

3.2.3. Quy định về bảo đảm đủ ĐK vềATTP........................................................

3.2.4. Hướng dẫn chọn lọc các nhiều loại bệnh nhậnbảo vệ ATTP. trường đoản cú nguyện ..................

3.3. Một số vấn đề về xây đắp thương thơm hiệumang đến nông sản.........................................

3.3.1. Tiếp cận trong xây dừng tmùi hương hiệumang đến sản phẩm nông nghiệp...........................................

3.3.2. Hướng dẫn đăng ký bảo hộ SHTT mang đến nôngsản................................................

3.4. Hướng dẫn tổ chức triển khai chế tạo theo hướng“mỗi thôn một sản phẩm”..........................

3.4.1. Giới thiệu về định hướng “từng làng mạc mộtsản phẩm” (OCOP)...................................

3.4.2. Hướng dẫn về chu trình xúc tiến OCOP.............................................................

KẾT LUẬN ................................................................................................................

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................

PHỤ LỤC ..................................................................................................................

LỜIMỞ ĐẦU

Ngoài nội dung khuyên bảo cung ứng phân phát triểnthêm vào, cuốn Sổ tay còn bổ sung câu chữ khuyên bảo về đảm bảo an ninh thựcphẩm, triết lý phát hành chữ tín nông sản, quy trình tiến hành “Mỗi làng mạc mộtsản phẩm’’, là tài liệu tham khảo thực tế nhằm thiết kế với tổ chức triển khai sản xuấttheo chuỗi cực hiếm, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cá nhân tự hoạt độngcấp dưỡng cùng đóng góp thêm phần trở nên tân tiến bền chắc trong tạo nông làng mới sinh hoạt ViệtNam.

Mặc dù sẽ có rất nhiều nỗ lực, tuy nhiên vào quátrình biên soạn, sẽ không tránh khỏi rất nhiều hạn chế, thiếu thốn sót. Rất hy vọng nhậnđược ý kiến góp ý của các địa phương thơm, đơn vị chức năng để lần tái phiên bản sau đạt hiệu quả tốtrộng.

BỘ NÔNG NGHIỆPhường VÀPTNT

CÁCTỪ VIẾT TẮT

BQL Ban làm chủ

MTQG Mục tiêu quốc gia

PTNT Phát triển nông buôn bản

GNBV Giảm nghèo bền vững

HTX Hợp tác xã

KH-ĐT Kế hoạch cùng Đầu tư

LĐ-TBXH Lao cồn - Thương thơm binh vàXã hội

NN và PTNT Nông nghiệp cùng Phát triểnNông thôn

PT KT-XH Phát triển kinh tế - buôn bản hội

Ủy Ban Nhân Dân Ủy ban quần chúng. #

NTM Nông làng mạc new

ATTP An toàn thực phẩm

OCOP Mỗi buôn bản một sản phẩm

OVOP. Mỗi xóm một sản phẩm

IPM Cmùi hương trình quản ngại lýdịch sợ hãi tổng hợp

GIỚI THIỆU VỀ SỔ TAY

1. Mục tiêu của sổ tay

Theo pháp luật của Khoản 3, Điều7, Thông tư 05 thì quy trình xúc tiến hỗ trợ links theo chuỗi giá trịgắn tiếp tế cùng với tiêu thụ sản phẩm được thực hiện theo Sổ tay gợi ý pháttriển sản xuất vì Bộ Nông nghiệp với PTNT ban hành. Do đó, cuốn nắn Sổ tay này đượcxây cất cùng phát hành nhằm mục đích mục tiêu trả lời các địa pmùi hương, công ty, HTX,THT với fan dân tổ chức triển khai thêm vào theo hướng link chuỗi cực hiếm với việc hỗtrợ của Chương thơm trình MTQG kiến tạo NTM giai đoạn 2016-20trăng tròn.

Mặc dù là Sổ tay gợi ý phát triển sảnxuất, tuy nhiên Sổ tay chỉ nhằm mục đích lý giải văn bản cách tân và phát triển cấp dưỡng đượcphương pháp trên Điều 7, Thông tứ số 05, vì phân phát triểncung ứng liên kết theo chuỗi quý hiếm đính thêm với tiêu trúc thành phầm là 1 trong địnhvị trí hướng của Chương thơm trình, mặt khác “Xã bao gồm quy mô links tiếp tế thêm với tiêutrúc sản phẩm nông nghiệp chủ lực bảo đảm bền vững” là 1 trong những nội dung của tiêu chí số 13 trongBộ tiêu chuẩn quốc gia về làng NTM tiến độ 2016-20trăng tròn.

2. Đối tượng thực hiện Sổ tay

Sổ tay giải đáp cải cách và phát triển tiếp tế được sửdụng đối với các đối tượng:

- Ssống Nông nghiệp với PTNT/Vnạp năng lượng chống Điều phốiNTM cấp cho tỉnh giấc, Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp/Văn uống phòng NTM cấp cho thị trấn với cáccán bộ prúc trách nát NNTT, cán bộ chăm trách về NTM cung cấp thôn trong phạm vitoàn nước.

- Doanh nghiệp, HTX, trang trại, hộ gia đìnhvới cá nhân thực hiện các hoạt động hỗ trợ.

- Các cơ quan, tổ chức cùng cá nhân không giống cóliên quan, trực tiếp tsay mê gia tiến hành Chương trình.

3. Thương hiệu pháp lý chế tạo Sổ tay

Sổ tay được soạn dựa trên câu chữ quyđịnh của những văn uống phiên bản sau:

- Các dụng cụ khác về thống trị và tài chínhtất cả liên quan.

4. Cấu trúc của Sổ tay

- Phần I. Hướng dẫn về bề ngoài, nội dungcung ứng cách tân và phát triển tiếp tế links theo chuỗi quý hiếm.

- Phần II. Quy trình triển khai các hoạt độngtrở nên tân tiến tiếp tế links theo chuỗi giá trị gắn thêm cấp dưỡng với tiêu trúc sảnphẩm: Là câu chữ cụ thể hóa khoản 3, Điều 7, Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT.

- Phần III. Hướng dẫn kỹ thuật vào Pháttriển thêm vào link theo chuỗi quý hiếm đính sản xuất cùng với tiêu trúc sản phẩm.

PHẦN I:

HƯỚNG DẪN VỀ NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

1.1. Giải say mê trường đoản cú ngữ

Chuỗi quý giá nói vào Sổ tay này đượcđọc như sau:

a) Chuỗi giá trị vẫn có: là chuỗi quý giá đãđược thực hiện trên cơ sở hợp đồng link bởi văn bản giữa công ty, HTXcùng với các hộ mái ấm gia đình, HTX, nông trại hoặc các tổ chức triển khai, cá nhân không giống vào hoạtrượu cồn cấp dưỡng, chế biến cùng tiêu trúc sản phẩm của chuỗi giá trị.

b) Chuỗi cực hiếm mới: là chuỗi cực hiếm chưasinh ra phù hợp đồng links cung ứng, tiêu trúc sản phẩm bởi văn uống phiên bản giữa cáccông ty lớn, HTX với những đối tượng người dùng cung ứng, chế tao, tiêu thụ thành phầm không giống.

1.2. Một số bề ngoài và ĐK hỗ trợ

1.2.1. Về vận động tổ chức triển khai thực hiệnchung

a) Phù phù hợp với nguyên lý của pháp luật về hoạtrượu cồn đầu tư công, áp dụng chi phí công ty nước cùng những văn bản quy phi pháp luậtkhông giống tất cả liên quan.

b) Tăng cường hiệu lực thực thi hiện hành, kết quả quản lý nhànước; trách nát nhiệm của những Bộ, ngành cùng các cấp cho sống địa phương; bảo vệ phối hợpchặt chẽ, thường xuyên giữa những Sở, ngành, địa pmùi hương với các phòng ban có liênquan liêu.

c) Đảm bảo công khai minh bạch, sáng tỏ, phát huy vaitrò chủ thể với sự ttê mê gia, đóng góp của cộng đồng người dân vào quá trình tổ chứcthực hiện; khuyến khích huy động nguồn lực xóm hội để góp sức triển khai những dựán liên kết sản xuất; tăng tốc phương châm giám sát và đo lường của xã hội trong quản lývới điều hành quản lý tiến hành các dự án công trình links cung cấp.

d) Gắn kết ngặt nghèo thân Chương thơm trình MTQGchế tạo NTM với Chương thơm trình MTQG giảm nghèo bền bỉ với những chương trình, dựán khác đã triển khai bên trên địa bàn; đính với chiến lược cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xãhội của địa pmùi hương với cân xứng cùng với quy hoạch chế tạo NTM đã làm được cấp gồm thẩmquyền phê chăm sóc.

1.2.2. Về cơ chế và điều kiện hỗtrợ phát triển chuỗi giá chỉ trị

a) Hoạt hễ link yêu cầu được desgin trênđại lý cơ chế trường đoản cú nguyện, đồng đẳng, thuộc có lợi và yêu cầu được mô tả quaHợp đồng liên kết (bằng văn bản) thân các bên tương quan trong chuỗi tiếp tế vàtiêu thụ sản phẩm.

b) Doanh nghiệp lúc tsay đắm gia liên kết sảnxuất yêu cầu có đăng ký kinh doanh theo chế độ của luật pháp với được thành lậptrước thời điểm dự án công trình được phê duyệt y, chuyển động tương xứng cùng với đối tượng người sử dụng cây hồng,đồ nuôi, thành phầm đái thủ công bằng tay nghiệp được Dự án hỗ trợ, phải tất cả năng lực phùhợp với sứ mệnh của chính bản thân mình trong liên kết chế tạo.

c) HTX được Ra đời trước thời khắc Dự ánđược phê chăm bẵm, hoạt động cân xứng với đối tượng người sử dụng cây trồng, đồ gia dụng nuôi, sản phẩmtiểu bằng tay thủ công nghiệp được Dự án cung cấp và buộc phải tất cả năng lượng phù hợp với vai tròcủa mình trong links thêm vào.

d) Trang trại, hộ gia đình, cá thể có hoạtrượu cồn phù hợp với đối tượng người dùng cây cỏ, thứ nuôi, sản phẩm tè thủ công nghiệpđược Dự án cung ứng, thẳng ký hợp đồng liên kết cùng với công ty hoặc HTX.

đ) Hoạt động hỗ trợ bắt buộc được chế tạo thànhDự án, được các cơ sở gồm thđộ ẩm quyền phê ưng chuẩn (được quy định cụ thể trongPhần 2).

e) Ngân sách nhà nước nên làm cung cấp đầu tưđều câu chữ thiết yếu nhằm mục tiêu xây mới hoặc củng thay liên kết tiếp tế theochuỗi quý hiếm đã gồm nhỏng trong mục 1.5. Các địa phương tự nhận xét, chắt lọc vàquyết định câu chữ hỗ trợ cân xứng trên đại lý ĐK thực tiễn với nguồn lựccủa bản thân mình.

g) Cố gắng nguồn ngân sách, hỗ trợ có hết sức quan trọng,đúng nhu cầu và tránh giảm trang trải. Nguồn vốn đối ứng là tài sản hoặc tiền phương diện củanhững doanh nghiệp lớn, tổ chức triển khai, cá thể tyêu thích gia vào dự án, ko bao hàm các tàisản đã có được hiện ra trước lúc dự án được phê thông qua (đồ đạc, nhà xưởng, đấtđai, phương tiện đi lại chuyển vận...); công trạng đụng thẳng của những đối tượng người dùng thamgia vào dự án; những nguồn ngân sách hỗ trợ trường đoản cú những Chương trình, dự án khác của Nhànước.

h) Ưu tiên những quá trình phân phối, các sảnphẩm bảo đảm không gây độc hại môi trường, ít áp dụng những chất hóa học ô nhiễm ảnhhưởng trọn đến sức mạnh của nhỏ fan. Khuyến khích với ưu tiên các hình thức sảnxuất vận dụng chuyên môn phòng trừ dịch hại tổng thích hợp (ví dụ IPM), áp dụng các tiêuchuẩn chỉnh tiếp tế an ninh thực phđộ ẩm.

i) Hoạt đụng hỗ trợ hoàn toàn có thể nhiều hơn thế 01 dự ánmang đến và một chuỗi giá trị, tuy vậy nội dung cung ứng của dự án lần sau đã khôngđược trùng cùng với các nội dung cung ứng của các dự án công trình lần trước đó; dự án hỗ trợ sauyêu cầu cách ít nhất 12 mon sau khoản thời gian hoàn thành dự án công trình hỗ trợ lần trước.

k) Ưu tiên cung ứng các dự án công trình dựa vào chuỗicực hiếm vẫn bao gồm cùng những dự án tất cả quy mô nhiều buôn bản, các dự án công trình Giao hàng cho mục tiêu“từng buôn bản một sản phẩm”.

1.3. Đối tượng thực hiện những chuyển động hỗ trợ

Đối tượng triển khai những chuyển động cung ứng đượcnguyên lý tại mục 1, Điều 7, Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT, baogồm:

a) Doanh nghiệp (sản xuất, bào chế, kinhdoanh).

b) HTX, hòa hợp HTX (tiếp sau đây gọi tầm thường làHTX).

c) Trang trại, hộ gia đình, cá nhân.

1.4. Nội dung triển khai của Cmùi hương trình

Chương thơm trình đang triệu tập vào cung cấp pháttriển 02 đối tượng người tiêu dùng là chuỗi quý hiếm mới với chuỗi quý hiếm đang bao gồm, được quy địnhtrên mục 2, Điều 7, Thông bốn 05/2017/TT- BNNPTNT, rõ ràng nhưsau:

a) Xây dựng links theo chuỗi quý giá mớigắn cung ứng với tiêu thụ thành phầm tại địa phương; cung cấp ra đời các liênkết giữa doanh nghiệp, HTX cùng với những nông trại, hộ mái ấm gia đình, cá nhân với HTXkhông giống.

b) Củng rứa, nâng cấp link theo chuỗi giátrị đính cung ứng cùng với tiêu thú sản phẩm đã tất cả tại những địa phương, trong các số đó ưutiên tập trung kiến thiết vùng vật liệu ổn định; cung ứng áp dụng nghệ thuật vàquản lý quality đồng bộ; upgrade năng lực sơ chế, chế tao và phát triểnThị phần.

1.5. Hướng dẫn các ngôn từ cung cấp của Chươngtrình

Hoạt đụng cải tiến và phát triển chuỗi cực hiếm rất có thể baogồm một hoặc một trong những trong những câu chữ cung cấp sau đây. Các địa pmùi hương căn cứvào yếu tố hoàn cảnh cấp dưỡng, bào chế và marketing, kim chỉ nan cải tiến và phát triển sản phẩmvà nguồn lực có sẵn của địa phương để quyết định gạn lọc văn bản cung ứng phù hợp1:

a) Đối với dự án công trình thiết kế link theo chuỗigiá trị mới:

- Tư vấn thiết kế link, gồm những: chi phíkhảo sát điều tra review chuỗi quý giá, tư vấn kiến thiết giải pháp, planer cung ứng -sale, desgin quy trình nghệ thuật (cấp dưỡng, bào chế, bảo quản), đánhgiá chỉ thị trường, lập cách thực hiện cùng hỗ trợ phát triển thị trường;

- Tiền thuê khu đất nhằm hội tụ ruộng khu đất, lãisuất vay mượn ngân hàng;

- Đầu tứ điện và nước, nhà xưởng, máy móc, thiếtbị sơ chế, bào chế, đóng gói cùng bảo vệ sản phẩm, khối hệ thống xử lý hóa học thải;

- Đầu tứ về giống, đồ dùng tư, bao bì, nhãn mácsản phẩm;

- Tập huấn nghệ thuật sản xuất, nâng cao nghiệpvụ thống trị, cai quản trị chuỗi giá trị, năng lượng quản lý hòa hợp đồng cùng phát triển thịngôi trường...;

- Áp dụng quá trình kỹ thuật với cai quản chấtlượng đồng hóa (bao hàm những quá trình thực hành phân phối nông nghiệp tốt với cácghi nhận chất lượng thành phầm đảm bảo bình an thực phẩm);

- Xây dựng, đăng ký chữ tín, hướng dẫn địalý cho sản phẩm;

- Xúc tiến thương mại, quảng bá cùng msinh hoạt rộngThị phần.

b) Đối với dự án củng vậy, nâng cấp liên kếtchuỗi cực hiếm đính thêm cùng với tiêu thú sản phẩm đã có:

- Tiền mướn đất để tụ tập ruộng khu đất, lãisuất vay ngân hàng;

- Đầu tứ điện và nước, nhà máy, đồ đạc, thiếtbị sơ chế, chế biến, đóng gói với bảo quản sản phẩm, hệ thống giải pháp xử lý hóa học thải;

- Đầu tư về giống, vật bốn, bao bì, nhãn mácsản phẩm;

- Tập huấn nghệ thuật phân phối, nâng cấp nghiệpvụ cai quản, cai quản trị chuỗi cực hiếm, năng lượng quản lý vừa lòng đồng với phát triển thịtrường...;

- Áp dụng tiến trình kỹ thuật cùng thống trị chấtlượng đồng bộ (bao gồm những quá trình thực hành thực tế cung cấp nông nghiệp & trồng trọt tốt và cácghi nhận chất lượng thành phầm đảm bảo bình an thực phẩm);

- Xây dựng, đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địalý đến sản phẩm;

- Xúc tiến thương mại, quảng bá với msống rộngthị phần.

1.6. Thời gian triển khai các dự án

a) Đối cùng với dự án công trình desgin chuỗi giá trị mới,thời hạn triển khai về tối đa là 36 tháng.

b) Đối với dự án củng nuốm, tăng cấp liên kếtchuỗi cực hiếm đính với tiêu thụ sản phẩm vẫn có, thời hạn tiến hành buổi tối đa là 24tháng.

1.7. Quy định về kinh phí hỗ trợ trường đoản cú ngân sáchcủa Cmùi hương trình

- Chi cung ứng vận dụng các bước kỹ thuật vàthống trị unique đồng bộ (bao hàm những quy trình thực hành cung ứng nôngnghiệp giỏi với các chứng nhận chất lượng thành phầm theo hướng dẫn của Sở Nôngnghiệp cùng PTNT).

- Chi hỗ trợ tương tự, đồ gia dụng tư, vỏ hộp, nhãn mácthành phầm theo dự án đã làm được những cấp cho tất cả thẩm quyền phê xem xét, tối nhiều 3 vụ/chu kỳthêm vào, thay thể:

+ Hỗ trợ về tối đa 100% chi phí cài đặt bao bì, nhãnmác thành phầm.

+ Hỗ trợ về tối nhiều 100% ngân sách cài đặt kiểu như và cácđồ gia dụng tư rất cần thiết (gồm những: những loại phân bón, Hóa chất, thức nạp năng lượng chăn uống nuôi) ởđịa bàn trở ngại, thị xã nghèo.

+ Hỗ trợ buổi tối nhiều 70% ngân sách cài tương đương cùng 50%chi phí thiết lập thiết bị tư rất cần thiết ngơi nghỉ địa phận trung du miền núi, kho bãi ngang.

+ Hỗ trợ tối đa một nửa chi phí cài đặt giống như với 30%ngân sách cài vật bốn thiết yếu nghỉ ngơi địa bàn đồng bằng.

- Các khoản chi không giống tương quan đến dự án công trình pháttriển cấp dưỡng links theo chuỗi quý hiếm, gắn tiếp tế cùng với tiêu thú sản phẩm(trường hợp có). Cnạp năng lượng cứ công cụ hiện hành cùng yêu cầu thực tế, Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh quy địnhrõ ràng các nấc đưa ra cân xứng với điều kiện, nguồn lực có sẵn của địa pmùi hương.

- Ngoài nội dung chi, nấc chi chính sách ởtrên, doanh nghiệp, HTX, nông trại, hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án công trình pháttriển cấp dưỡng links theo chuỗi quý hiếm, gắn chế tạo cùng với tiêu thụ sản phẩmcòn được miễn, bớt tiền thuê khu đất, thungượng mặt nước theo hiện tượng của pháp luậtđất đai; được vận dụng những cơ chế tía dụng khuyến khích cung cấp nông nghiệptheo mô hình link và những cơ chế cung ứng không giống theo quy định hiện nay hành.

- Nguồn ngân sách đầu tư thực hiện vày ngân sách đảmbảo tự nguồn chi những chuyển động tài chính.

PHẦN II:

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT SẢN XUẤT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

2.1. Lập và phê duyệthạng mục những dự án

2.1.1. Quy trình xây dựnghạng mục những dự án

Cnạp năng lượng cđọng vào chiến lược, đặcbiệt là chiến lược cho những vận động phát triển tiếp tế link theo chuỗi giá chỉ trịgắn với tiêu thụ thành phầm, UBND tỉnh/tỉnh thành trực trực thuộc TW (tiếp sau đây gọitắt là Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh) triển khai thiết kế cùng phê để mắt hạng mục dự án công trình phân phát triểnphân phối link theo chuỗi cực hiếm gắn thêm cùng với tiêu thụ thành phầm giai đoạn 2016-2020.Các bước thực hiện như sau:

a) Cách 1. Ssinh sống Nông nghiệp với PTNT/Vănphòng Điều păn năn NTM cấp cho thức giấc tổ chức triển khai thông báo planer xây đắp hạng mục những dựán trở nên tân tiến thêm vào tiến độ 2016-20trăng tròn.

- Căn uống cứ đọng vào điều kiệncủa từng địa phương thơm, Ủy Ban Nhân Dân cung cấp thức giấc phân công Ssinh sống Nông nghiệp và PTNT hoặc Văn uống phòngĐiều păn năn NTM cấp cho thức giấc nhà trì tạo hạng mục những dự án cải cách và phát triển phân phối giaiđoạn 2016-20đôi mươi.

- Ssinh sống Nông nghiệp và PTNT/Vănphòng Điều phối NTM cấp tỉnh giấc thông báo cùng hưởng thụ các Ủy Ban Nhân Dân cung cấp huyện tổ chức triển khai triểnknhị thiết kế khuyến nghị hạng mục dự án công trình phát triển cung ứng trực thuộc Chương thơm trình trênphạm vi thị trấn.

- Mẫu khuyến nghị Danh mụcdự án được triển khai theo Prúc lục 1.

b) Cách 2. Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện thông báoplaner mang lại Ủy Ban Nhân Dân các làng cùng thử dùng Ủy Ban Nhân Dân những làng khuyến cáo danh mục dự án công trình chi tiêu trênđịa bàn làng.

- Ủy Ban Nhân Dân cấp cho thị trấn yêu thương cầuPhòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp/Văn phòng NTM cấp huyện nhà trì tổ chức triển khai xây dựnghạng mục dự án công trình, làm cho mai mối để thông báo mang lại những thôn.

- Căn uống cứ vào điều kiệnthêm vào, những links chuỗi quý giá vẫn tất cả trên địa bàn, nhu cầu của bạn,HTX với hộ mái ấm gia đình trên địa bàn làng mạc, UBND xã tổ chức triển khai thao tác cùng với các công ty,HTX và hộ gia đình để thống tốt nhất các câu chữ tương quan cho dự án, xuất bản danhmục dự án công trình đầu tư chi tiêu (theo mẫu) trên địa phận xã và gửi về Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp/Vănchống NTM cấp cho huyện.

c) Cách 3. Lập danh mục dự án công trình pháttriển cấp dưỡng cấp cho huyện

- Phòng Kinc tế/PhòngNông nghiệp/Văn chống NTM cấp thị xã tổng vừa lòng danh mục dự án bởi vì UBND thôn đề xuất.Lồng ghnghiền những dự án công trình có thuộc các loại thành phầm nhằm ra đời các dự án công trình gồm phạm vi trêncác buôn bản.

- Phòng Kinc tế/PhòngNông nghiệp/Vnạp năng lượng phòng NTM cung cấp thị trấn tổ chức buổi họp cùng với những phòng, ban để lựa chọnhạng mục dự án công trình cách tân và phát triển cung cấp trên địa bàn cung cấp thị trấn. Căn uống cứ đọng để đánh giá, lựalựa chọn các dự án công trình nlỗi sau:

+ Thực trạng và điều kiệnvề cấp dưỡng (đất đai và những nguồn lực có sẵn sản xuất của những hộ gia đình với những mặt liênquan), đặc biệt là về định hướng tổ chức cơ cấu lại ngành nông nghiệp & trồng trọt, được rõ ràng tại Phụlục 2.

+ Khả năng về tổ chứccung cấp cùng tiềm năng của sản phẩm: tổ chức sản lộ diện tất cả, lợi thế về chất lượng lượngsản phẩm, kĩ năng cải thiện năng lượng cung ứng, upgrade các bước chế tạo.

+ Tiềm năng về Thị trường,tài năng về công dụng kinh tế, nâng cấp thu nhập cá nhân.

+ Khả năng cùng năng lựccủa tác nhân thị trường: sự chuẩn bị và năng lượng hoạt động của công ty, HTXtmê mệt gia vào chuỗi quý hiếm, khả năng tiếp cận với cải tiến và phát triển Thị Phần về sản phẩmcủa những tổ chức này.

+ Mức độ tác động ảnh hưởng đếnmôi trường, sức khỏe bé người.

+ Mức độ phù hợp cùng với cáccách thức và luật pháp không giống của Chương trình.

Xem thêm: Cục Lãnh Sự Tiếng Anh Là Gì ? Chứng Nhận Lãnh Sự Tiếng Anh Là Gì

- Phòng Kinc tế/PhòngNông nghiệp/Văn uống chống NTM cung cấp thị trấn trình Ủy Ban Nhân Dân cấp thị xã phê coi ngó danh mục đề xuấtdự án công trình ở trong Chương trình quy trình 2016-20trăng tròn và gửi về Sở Nông nghiệp với PTNT/ Vănphòng điều păn năn NTM cấp cho thức giấc.

d) Bước 4. Lập với phê chăm bẵm danhmục dự án công trình cung cấp tỉnh

- Trên các đại lý các danhmục dự án của những thị trấn, Snghỉ ngơi Nông nghiệp với PTNT/Vnạp năng lượng phòng Điều pân hận NTM cấp tỉnhtổng thích hợp và lồng ghnghiền các dự án công trình có thuộc nhiều loại sản phẩm của các thị trấn nhằm hình thànhdự án có phạm vi các thị xã.

- Ssinh sống Nông nghiệp cùng PTNT/Vănphòng Điều phối NTM cung cấp tỉnh giấc tổ chức cuộc họp với các Ssinh sống, ngành để lựa chọn danhmục dự án cải cách và phát triển phân phối bên trên địa bàn cung cấp tỉnh giấc. Cnạp năng lượng cứ đọng để Review, lựa chọnnhững dự án công trình nlỗi tại Bước 3.

- Snghỉ ngơi Nông nghiệp với PTNT/Vănchống Điều păn năn NTM cấp cho tỉnh trình UBND cấp cho tỉnh giấc phê chú tâm dự án cách tân và phát triển sảnxuất liên kết theo chuỗi giá trị đính thêm với tiêu thú sản phẩm quá trình 2016-20đôi mươi trênđịa bàn thức giấc.

Lưu ý: Một số hoạt động hỗ trợphân phối ko khuyến nghị hoặc không được phép thực hiện nhỏng vào Phụ lục 3,nhất là đối với các tỉnh/thành phố áp dụng nguồn chi phí vay mượn của Ngân hàng Thế giới(WB) đến Cmùi hương trình MTQG xây đắp NTM.

2.1.2. Quy định về bổsung hạng mục những dự án

Hàng năm, bên trên các đại lý nhucầu, lý thuyết và sự cải cách và phát triển hoạt động sản xuất trên địa phương thơm, danh mục cácdự án công trình có thể được sửa đổi, bổ sung. Quy trình lập list dự án công trình được bổ sung cũngđược triển khai theo quy trình lập cùng phê coi ngó danh mục dự án.

2.2. Quy định về tổ chứctiến hành những dự án cung ứng liên kết theo chuỗi giá trị

2.2.1. Chủ chi tiêu và chủtrì dự án

a) Chủ đầu tư

- Đối cùng với dự án tất cả hoạtcồn phân phối sản phẩm vào phạm vi 01 xã: Ủy Ban Nhân Dân xóm là nhà chi tiêu. Căn cđọng vào tìnhthực thực tế, ngôi trường phù hợp UBND buôn bản cảm thấy không được năng lực quản lý chi tiêu Dự án thì UBNDhuyện vẫn là nhà đầu tư chi tiêu.

- Đối cùng với những dự án công trình cóvận động sản xuất vào phạm vi những xóm nằm trong một huyện: UBND cung cấp thị trấn là chủđầu tư chi tiêu.

- Đối với những dự án công trình cóphạm vi hoạt động tiếp tế trên những huyện: Ssinh sống Nông nghiệp với PTNT/Văn chống Điềupân hận NTM cung cấp tỉnh là công ty đầu tư.

b) Chủ trì dự án

Chủ trì Dự án là các tổchức nghiên cứu - tư vấn, đơn vị sự nghiệp hoặc một trong số mặt link sản xuấtcùng được những mặt liên kết tiếp tế khác trong Dự án thống nhất, bao gồm Doanh nghiệp,HTX, trang trại, hộ gia đình, cá nhân. Ưu tiên công ty lớn, HTX thống trị trì dựán.

2.2.2. Quy trình lập,phê xem xét và xúc tiến dự án cung ứng link chuỗi giá trị mới

Căn cđọng vào danh mục dựán trong quá trình 2016-20trăng tròn và planer phân chia nguồn chi phí trên địa phận cấp cho tỉnh giấc,UBND cung cấp thức giấc giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc Vnạp năng lượng phòng Điều pân hận NTM cung cấp tỉnhcông ty trì nhằm tổ chức, chỉ dẫn những nhà trì dự án công trình lập và phê chú tâm Ttiết minc dựán được tiến hành trong năm.

Quy trình tổ chức thực hiện những dự án cung cấp theo Sơ thiết bị nlỗi sau:

*

a) Quy trình lập cùng phê coi ngó Thuyết minh dự án công trình trên phạm vi một huyện

Đối với dự án công trình trong phạmvi một thị xã (bao gồm dự án trên phạm vi một làng mạc hoặc nhiều làng trong một huyện),UBND cấp huyện giao mang đến Phòng Kinh tế/ Phòng nông nghiệp/Văn uống chống NTM cấp cho huyệncông ty trì, Chịu trách rưới nhiệm lí giải các chủ trì dự án công trình lập Tmáu minh dự án theocông việc sau:

- Cách 1. Phòng Kinc tế/PhòngNông nghiệp/Văn uống chống NTM cấp thị xã tổ chức triển khai thông tin tuyển chọn chọn tổ chức triển khai, cá nhânĐK nhà trì dự án.

Cnạp năng lượng cđọng vào Danh mục dựán được phê trông nom, Phòng Kinc tế/Phòng Nông nghiệp/Văn uống chống NTM cấp cho thị xã tổ chứcthực hiện những giấy tờ thủ tục chọn lựa đơn vị chức năng Chủ trì dự án công trình theo phép tắc về thông báo tuyểnlựa chọn tổ chức, cá nhân triển khai trọng trách công nghệ với technology cung cấp tỉnh giấc bởi vì UBNDcấp cho tỉnh phát hành và những chính sách liên quan của Chương thơm trình.

- Cách 2. Tổ chức họp để chuẩnbị xây dựng Thuyết minc dự án

+ Phòng Kinch tế/PhòngNông nghiệp/Vnạp năng lượng phòng NTM cấp cho thị trấn nhà trì cùng rất công ty đầu tư (UBND làng mạc nếu làdự án vào phạm vi một xã) và từng đơn vị ĐK chủ trì dự án công trình tổ chức họp vớithay mặt của HTX, Tổ planer làng mạc (trường hợp có), hộ gia đình hưởng lợi cùng các solo vịcung ứng đầu vào (nếu như có). Danh sách thay mặt đại diện HTX và hộ tận hưởng đã bởi UBND xãsẵn sàng cùng mời họp. Chủ trì dự án công trình vẫn Chịu trách nhiệm thương lượng với thống tốt nhất cácvăn bản dự án công trình cùng với tất cả các hộ tsi gia dự án công trình trong công việc tiếp sau. Nội dungcủa cuộc họp:

ü Phòng Kinc tế/Phòng Nông nghiệp/Văn uống phòng NTMcấp cho huyện, Chủ chi tiêu reviews các biết tin về nội dung dự án đã làm được xác địnhvới những biện pháp liên quan.

ü Thống tốt nhất những định hướng, nội dung đã triển khaivào dự án công trình.

+ Đối cùng với những dự án cóphạm vi những làng mạc thì chuyển động này sẽ được tổ chức triển khai làm việc tất cả những làng nằm trong vùngdự án.

- Cách 3. Tiến hành phân tíchchuỗi quý giá cùng tạo ra Tmáu minch dự án

+ Phòng Kinh tế/PhòngNông nghiệp/Văn uống chống NTM cấp thị xã phối hận phù hợp với những đơn vị ĐK nhà trì dự án công trình,Chuyên Viên tư vấn (trường hợp yêu cầu thiết); các cán bộ liên quan cấp cho tỉnh, thị trấn, làng với đạidiện hộ tận hưởng (nếu cần thiết) nhằm triển khai đối chiếu chuỗi giá trị.

+ Tiến hành phân tíchchuỗi giá trị mang đến quy mô, sản phẩm đang lựa chọn. Việc so với chuỗi quý hiếm đượctriển khai trải qua cẩn thận những tài liệu, báo cáo sẽ gồm, điều tra thực địa, phỏngvấn hộ gia đình tận hưởng và những bên tương quan khác nhằm tích lũy thông báo.

+ Các đơn vị ĐK chủtrì dự án công trình căn cứ vào kết quả khảo sát, sẽ xây dựng Ttiết minh dự án công trình theo mẫu tạiPrúc lục 4.

- Cách 4: Đánh giá chỉ và phê duyệtTtiết minh dự án

Phòng Kinc tế/Phòng Nôngnghiệp/Văn uống chống NTM cung cấp huyện tổ chức triển khai gạn lọc chủ trì thực hiện dự án trên cơsngơi nghỉ tổ chức triển khai Hội đồng nhận xét về Tmáu minc dự án công trình cùng hồ sơ. Hội đồng reviews doỦy Ban Nhân Dân cấp cho thị trấn thành lập và hoạt động, mức đưa ra mang lại hoạt động vui chơi của Hội đồng được thực hiện theoThông bốn liên tịch số 55/2015/TTLT- BTC-BKHCN.

Hồ sơ đăng ký công ty trìdự án công trình, mẫu mã nhận xét cùng Biên bản Hội đồng được triển khai theo Quy định tuyển lựa chọn,giao thẳng tổ chức, cá nhân thực hiện trọng trách khoa học và technology cấp tỉnh giấc,vì UBND cung cấp thức giấc phát hành.

Cnạp năng lượng cđọng tác dụng lựa chọnđơn vị chức năng chủ trì, Phòng Kinch tế/Phòng Nông nghiệp/ Văn chống NTM cấp huyện trình UBNDcung cấp huyện phê chú tâm Thuyết minch cùng đơn vị nhà trì dự án công trình.

- Bước 5. Tổ chức ký hòa hợp đồng thựchiện nay dự án

Cnạp năng lượng cứ đọng Quyết định phêcẩn thận Ttiết minh với công ty trì dự án công trình của UBND cung cấp thị trấn, Ủy Ban Nhân Dân thôn tổ chức triển khai ký Hợp đồngtriển khai dự án công trình với Chủ trì dự án (so với các dự án công trình tất cả phạm vi một xã); Ủy Ban Nhân Dân huyệncam kết thích hợp đồng tiến hành dự án cùng với Chủ trì dự án (so với các dự án công trình tất cả phạm vi nhiềuxã vào huyện).

b) Quy trình lập vàphê chăm sóc Ttiết minch dự án trên phạm vi những huyện

- Bước 1. Slàm việc Nông nghiệp với PTNT/Vănchống Điều phối NTM cung cấp tỉnh giấc tổ chức thông tin tuyển chọn tổ chức triển khai, cá thể chủ trìdự án công trình.

Cnạp năng lượng cđọng vào Danh mục dựán được phê chú ý, Ssinh hoạt Nông nghiệp và PTNT/Vnạp năng lượng chống Điều pân hận NTM cấp tỉnh tổ chứctriển khai những thủ tục sàng lọc đơn vị chức năng Chủ trì dự án theo nguyên tắc về tuyển chọn lựa chọn,giao trực tiếp tổ chức, cá thể triển khai trọng trách khoa học cùng technology cấp tỉnh,do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh ban hành với các mức sử dụng liên quan của Chương trình.

- Cách 2. Tổ chức họp để chuẩnbị kiến thiết Tngày tiết minch dự án

+ Ssinh hoạt Nông nghiệp và PTNT/Vănphòng Điều pân hận NTM cung cấp tỉnh giấc chủ trì cùng rất từng đơn vị ĐK chủ trì dự ántổ chức triển khai họp cùng với thay mặt đại diện của những công ty, HTX, thay mặt hộ gia đình hưởng trọn lợi(nếu có) với Phòng Kinc tế/Phòng Nông nghiệp/Văn phòng NTM cấp cho thị xã.

+ Đơn vị ĐK chủ trìdự án đã Chịu trách rưới nhiệm họp, dàn xếp và thống nhất cùng với thay mặt đại diện các hộ tsi mê giadự án.

+ Nội dung của cuộc họp:Thảo luận nhằm xác minh và thống duy nhất giới thiệu các triết lý, văn bản nhưng mà dự án sẽtiến hành.

- Cách 3. Tiến hành phân tíchchuỗi cực hiếm và xuất bản Tmáu minc dự án

Thực hiện nlỗi nội dungcủa Bước 3, mục (a).

- Cách 4. Đánh giá bán với phê duyệtTngày tiết minch dự án

Ssống Nông nghiệp với PTNT/Vănphòng điều pân hận NTM cung cấp tỉnh tổ chức tuyển lựa chủ trì thực hiện dự án bên trên cơ sởtổ chức triển khai Hội đồng đánh giá về Tmáu minch dự án và làm hồ sơ. Hội đồng do UBND cung cấp tỉnhthành lập, nút bỏ ra đến buổi giao lưu của Hội đồng được tiến hành theo Thông bốn liêntịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHcông nhân.

Hồ sơ đăng ký công ty trìdự án công trình, mẫu mã reviews với Biên bản Hội đồng được thực hiện theo Quy định tuyển chọn lựa chọn,giao trực tiếp tổ chức triển khai, cá thể tiến hành trách nhiệm khoa học cùng công nghệ cấp cho tỉnh giấc,vì chưng UBND cung cấp tỉnh giấc phát hành.

Cnạp năng lượng cứ hiệu quả lựa chọnđơn vị chức năng nhà trì, Ssinh hoạt Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng Điều phối hận NTM cấp cho thức giấc trình UBNDcấp tỉnh phê thông qua Tmáu minh cùng đơn vị công ty trì dự án.

- Cách 5. Tổ chức cam kết vừa lòng đồng thựchiện dự án

Căn uống cứ đọng Quyết định phêsăn sóc Ttiết minh cùng công ty trì dự án của Ủy Ban Nhân Dân cấp cho thức giấc, Ssinh sống Nông nghiệp cùng PTNT/Vănchống Điều pân hận NTM cấp cho thức giấc ký vừa lòng đồng thực hiện dự án công trình với nhà trì dự án công trình.

Lưu ý: Việc tổ chức triển khai lập Hộiđồng review và phê chú ý Tmáu minch dự án cùng đơn vị chức năng công ty trì dự án công trình phụ thuộc vào vàocông dụng, trách nhiệm và theo phân cấp/ủy quyền của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc, thị thành.

2.2.3. Quy trình lập vàphê để ý dự án công trình nâng cấp, củng vắt chuỗi quý giá đang có

a) Dự án tăng cấp, củngthế chuỗi cực hiếm đã gồm là dự án vẫn khẳng định rõ về doanh nghiệp, HTX tđam mê gia vàochuỗi, cho nên, công ty đầu tư chu đáo và thực hiện quy trình giao thẳng cho tổ chứcvà cá nhân công ty trì dự án công trình theo Quy định về tuyển chọn chọn, giao thẳng tổ chức, cánhân tiến hành trách nhiệm công nghệ với công nghệ cung cấp tỉnh giấc do UBND cung cấp thức giấc phát hành.

b) Trường đúng theo giao trựctiếp đến tổ chức triển khai, cá thể công ty trì dự án, tiến trình được triển khai nlỗi sau:

- Trình từ tạo ra dựán được tiến hành theo các bước bước 2 cùng bước 3 của dự án kiến tạo chuỗi giá trịmới (Mục 2.2.2). Lúc so với chuỗi quý hiếm, chủ trì dự án công trình đề nghị Review với tàiliệu hóa mô hình chuỗi liên kết phân phối, các điểm yếu kém phải cải thiện cùng đề xuấtcác vận động hỗ trợ giả dụ quan trọng.

- Phòng Kinc tế/PhòngNông nghiệp/Văn chống NTM cấp thị trấn tổ chức triển khai nhận xét, trình UBND cấp thị xã phê duyệtThuyết minh dự án công trình, cam kết thích hợp đồng tiến hành dự án công trình theo nguyên lý tại bước 4 với bước5, mục 2.2.2 so với những dự án công trình tất cả phạm vi bên trên một huyện.

- Ssống Nông nghiệp với PTNT/Văn uống phòng Điều phối NTM cấp cho tỉnh tổ chức đánh giá, phê chăm nom Tngày tiết minch dự án công trình vàký hòa hợp đồng triển khai dự án công trình theo các bước trên bước 4 và bước 5, mục 2.2.2 đối vớicác dự án có phạm vi các thị xã.

c) Trường phù hợp không giaotrực tiếp cơ mà tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án, quy trìnhlập, phê xem xét Tmáu minch dự án công trình tăng cấp với củng nuốm chuỗi giá trị được thực hiệntheo quy trình theo mức sử dụng tại mục 2.2.2.

lúc so sánh chuỗi giátrị trên bước 3, nhà trì dự án công trình phải đánh giá với tư liệu hóa mô hình chuỗi liên kếtcung ứng, những điểm yếu kém đề xuất cải thiện với lời khuyên những hoạt động yêu cầu hỗ trợ.

2.3. Quy trình theo dõi,khám nghiệm và Đánh Giá công dụng dự án

a) Đối cùng với các dự án cóphạm vi trên một huyện

- Phòng Kinc tế/PhòngNông nghiệp/Văn phòng NTM cấp thị xã có trách nhiệm quan sát và theo dõi, kiểm soát với tiến công giákết quả Dự án gồm phạm vi trên một huyện.

- Định kỳ 6 tháng, PhòngKinc tế/Phòng nông nghiệp/Vnạp năng lượng chống NTM cung cấp thị trấn thực hiện đánh giá giữa kỳ vềtiến trình, hiệu quả các Dự án. Tổ chức Hội đồng Đánh Giá hiệu quả của năm thực hiệnđối với những Dự án.

- Kết thúc dự án, PhòngKinch tế/Phòng nông nghiệp/Văn uống phòng NTM cấp huyện tổ chức Hội đồng Review, nghiệmthu tác dụng dự án công trình. Đồng thời, thực hiện quyết tân oán, thanh khô lý phù hợp đồng theo quy địnhcủa lao lý.

b) Đối cùng với những dự án công trình cóphạm vi bên trên các huyện

- Snghỉ ngơi Nông nghiệp và PTNT/Vănphòng Điều pân hận NTM cung cấp thức giấc có trách nhiệm theo dõi, đánh giá cùng Reviews kết quảDự án tất cả phạm vi những thị trấn.

- Định kỳ 6 tháng, SởNông nghiệp và PTNT/Văn phòng Điều păn năn NTM cấp cho tỉnh tiến hành chất vấn giữa kỳvề quy trình, tác dụng những Dự án. Tổ chức Hội đồng review công dụng của năm thực hiệnso với các Dự án.

- Kết thúc dự án, Ssinh sống Nôngnghiệp cùng PTNT/Vnạp năng lượng chống Điều phối NTM cung cấp thức giấc tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệmthu công dụng dự án. Đồng thời, tiến hành quyết tân oán, thanh khô lý hòa hợp đồng theo quy địnhcủa điều khoản.

c) Việc theo dõi, kiểmtra và Reviews tác dụng nói bên trên tuân thủ theo đúng những chế độ về giám sát và đo lường, Reviews củaChương trình. Vnạp năng lượng chống Điều phối hận NTM Trung ương vẫn bổ sung các gợi ý vậy thểvề Việc thống kê, xác định những chỉ tiêu giám sát và đo lường, nhận xét tương quan mang đến 18 thức giấc thuộcchương trình vay vốn của Ngân sản phẩm Thế giới đến Chương trình MTQG phát hành NTM.

PHẦN III: HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM

3.1. Hướng dẫn một sốvăn bản về links theo chuỗi giá bán trị

3.1.1. Hướng dẫn đánhgiá chỉ chuỗi cực hiếm để xây đắp list dự án

Đây là phần hướng dẫncho Bước 2 của phần lập cùng phê coi ngó danh mục dự án công trình.

Căn cứ đọng vào planer trunghạn và planer phân bổ vốn trung hạn đã có phê xem xét và những khuyến nghị liên quankhông giống, Sở Nông nghiệp cùng PTNT/Văn chống Điều phối NTM cấp thức giấc hoặc Phòng Kinc tế/PhòngNông nghiệp/Văn phòng NTM cấp cho huyện pân hận kết hợp với Ủy Ban Nhân Dân xã, những đơn vị liên quantổ chức triển khai review, phân nhiều loại ưu tiên các mô hình phân phối nhằm triển khai lựa chọn đưavào danh sách dự án công trình.

Việc reviews, xác địnhưu tiên vận động với khẳng định năng lượng của tác nhân liên kết (Doanh nghiệp, HTXtriển khai tính năng phát triển thị trường) tiềm năng cần có, được thực hiện thôngqua Việc Đánh Giá, đến điểm như trong phần bên dưới đây:

1: Điểm tốt nhất

5: Điểm cao nhất

#

Các tiêu chí sàng lọc

1

2

3

4

5

Năng lực tác nhân link cần có

1

Thực trạng với điều kiện cấp dưỡng đính với triết lý tái cấu tạo nông nghiệp & trồng trọt của địa phương

Các mục ăn điểm thấp là nghành nghề dịch vụ năng lượng tác nhân Thị trường buộc phải có

2

Khả năng về tổ chức thêm vào với tiềm năng của sản phẩm

Nhỏng trên

3

Tiềm năng về thị phần, tài năng về kết quả tài chính, nâng cấp thu nhập

Nlỗi trên

4

Mức độ tác động ảnh hưởng mang lại môi trường, sức mạnh bé người

Nlỗi trên

5

Mức độ tương xứng cùng với những lý lẽ với chính sách không giống của Cmùi hương trình

6

Khả năng với năng lượng của người sử dụng, HTX dự định biến chuyển tác nhân thương mại trong chuỗi giá chỉ trị

Như trên

Tổng điểm

Các dự án công trình tiềm năng cóđiểm càng cao thì cường độ ưu tiên càng bự. Các mục đạt điểm phải chăng là nghành nghề nănglực tác nhân Thị trường cần phải có.

Nếu một mục gồm điểm thấp,tuy nhiên tài năng kiếm được tác nhân Thị Trường bao gồm năng lượng cân xứng, thì cũng có thể có thểtrong thời điểm tạm thời cho điểm cao sống những mục này.

Để vấn đề review, chođiểm thuận lợi rộng, hoàn toàn có thể áp dụng những tiêu chuẩn mang đến điểm, reviews chi tiết nhỏng trongPrúc lục 5.

3.1.2. Hướng dẫn phântích chuỗi giá bán trị

a) Mục đích của phân tíchchuỗi giá chỉ trị

Một chuỗi quý hiếm gồm thểđược nhìn nhận như là tập hòa hợp những vận động cung ứng, chế tao với tiêu thú sản phẩm cóliên quan cho nhau, bởi mọi người/đơn vị chức năng không giống nhau triển khai (ví dụ đơn vị cung cấptrang bị tứ, dân cày, người thu tải, buôn bán, di chuyển, chế tao, những công ty kinh doanh nhỏ,người tiêu thú...vv).

Phân tích chuỗi giá trịchỉ là 1 trong những cách thức so sánh với tích lũy công bố về quy trình sản xuấtvà tiêu thụ sản phẩm một phương pháp bao gồm khối hệ thống, vì vậy, các biết tin mà Việc phân tíchchuỗi giá trị đem đến có thể dẫn mang đến quá trình ra ra quyết định Ship hàng cho nhiềumục tiêu khác nhau, bao gồm như: nâng cao hệ thống cấp dưỡng, cải thiện nănglực cho tất cả những người cung cấp, links thân các mặt liên quan trong chuỗi nhằm gia tăngquý giá sản phẩm/nâng cấp các khoản thu nhập, Review cùng tiếp cận Thị phần, lồng ghnghiền giới,xây đắp với điều chỉnh chính sách...vv.

*

Vídụ đơn giản và dễ dàng về một chuỗi giá trị

Mục đích của các hướngdẫn trong Sổ tay này Lúc so sánh chuỗi giá trị, bao gồm:

- Xem xét tính khả thicủa các tế bào hình/dự án công trình hỗ trợ sản xuất;

- Hiểu biết dễ dàng vềthị phần tiêu trúc sản phẩm;

- Xác định nhu yếu cầnđối tác doanh nghiệp link và những kinh nghiệm về năng lượng của công ty đối tác liên kết;

- Tìm ra nhu cầu nângcao năng lượng cho những người tiếp tế, tổ nhóm và doanh nghiệp/đối tác link liên quan;

- Tìm những thời cơ tiềmnăng và hoạt động ưu tiên nhằm nâng cấp quý giá của chuỗi, bao gồm cả Việc sử dụngcông dụng hơn các nguồn lực đầu tư đến toàn thể công tác, củng gắng mối quan tiền hệhợp tác và ký kết thân nông dân, HTX và doanh nghiệp;

- phiêu lưu tác nhân nàolà chủ yếu trong vấn đề nâng cấp cực hiếm của chuỗi, nhằm mục đích triệu tập nguồn lực cung cấp,cải thiện tác dụng chi tiêu.

Tuy nhiên, đối với cácdự án cung ứng trực thuộc Chương thơm trình, ưu tiên những chuỗi cực hiếm đính cùng với tiêu thụ sảnphđộ ẩm. Các chuyển động đầu vào rất có thể bởi những tổ chức triển khai đồng minh đảm nhiệm, trải qua cáchoạt động bạn hữu, như: cài chung tương tự, vật tư…

Trong Chương thơm trình MTQGdesgin NTM tiến độ 2016-2020, vấn đề đối chiếu chuỗi quý hiếm còn góp phần giatăng giá trị liên kết với các chuyển động đầu tư chi tiêu cơ sở hạ tầng đính thêm Ship hàng đến sảnxuất nông nghiệp trồng trọt (ví dụ đường để tải sản phẩm, kho cất sản phẩm nông nghiệp...)

b) Hướng dẫn phân tíchchuỗi giá trị mới

- Cách 1. Vẽ sơ vật sơ cỗ về chuỗigiá chỉ trị

Sơ thiết bị chuỗi cực hiếm cầntrả lời được câu hỏi: Con đường đi của sản phẩm diễn ra ra làm sao (ví như từphân phối, cho thu hoạch, chế biến, cung cấp sản phẩm, tín đồ tiêu thụ thành phầm...vv).Nếu bắt buộc xong được sơ thứ, thì nên thu thêm thông tin vào thừa trìnhkhảo sát sinh hoạt các bước sau.

Với các sản phẩm, cácđôi mắt xích của chuỗi có thể đi ra bên ngoài địa bàn địa phương (thức giấc, huyện) với các tỉnhkhác, cùng ra phía bên ngoài cả nước (mang đến những nước khác).

*

Vídụ về sơ đồ gia dụng chuỗi quý giá mây ngơi nghỉ tỉnh giấc Điện Biên

- Bước 2.Xác định phạm vi đề xuất phân tích

Do so sánh chuỗi giátrị là một trong những hoạt động hết sức tốn kỉm về kinh phí với nhân lực, bởi vì vậy yêu cầu xác địnhrõ phạm vi của so sánh vào khuôn khổ thời hạn và kinh phí đầu tư cho phép, bao gồm:

- Phạm vi mang lại sản phẩm:chỉ so sánh thành phầm thô (ví dụ hạt đậu tương) tốt so sánh cả các sản phẩm đãchế biến (ví dụ đậu phụ, nước đậu, thức ăn gia súc bào chế gồm nhân tố đậu tương)?

- Phạm vi cho môi trườnghỗ trợ: những hiện tượng, cơ chế tương quan đến phân phối, bào chế, tiêu thụ sảnphẩm; những nguyên tắc, chế độ tương quan mang đến các nguồn lực có sẵn liên quan: khu đất đai, nguồnnguyên liệu, chuyển động, những chế độ tương quan cho links thân những tác nhâncủa chuỗi (ví dụ doanh nghiệp cùng với dân cày, HTX)...vv.

- Phạm vi cho những đốitượng liên quan: fan cung cấp, fan cung ứng các dịch vụ, người bào chế, fan buônbuôn bán, tín đồ tiêu thụ, bạn xây cất chính sách cho những khâu không giống nhau của thành phầm.

- Phạm vi địa lý: trongđịa phận thị trấn, tỉnh, toàn nước, trong/bên cạnh nước.

Phạm vi mang đến sản phẩm: bao gồm cả mây chưa chế biến và vật dụng mây tre đan

Phạm vi mang lại môi trường thiên nhiên hỗ trợ: chỉ so sánh các chế độ trong nông nghiệp trồng trọt bao gồm tương quan trực sau đó tdragon mây.

Phạm vi cho các đối tượng người dùng liên quan: bao gồm cả đơn vị chức năng cung cấp tương đương, tín đồ tdragon mây/thu hái mây, bạn chế biến, fan cấp dưỡng đồ mây tre đan, bạn mua sắm, các cửa hàng bán buôn, kinh doanh nhỏ với tín đồ tiêu thụ thành phầm để thực hiện.

Phạm vi địa lý: 3 thôn thuộc huyện Điện Biên, TP. Điện Biên với Hà Thành.

Vídụ về xác minh phạm vi mang lại so với chuỗi mây trên Điện Biên

- Bước 3.Thu thập đọc tin cho từng đôi mắt xích của chuỗi

Với mỗi đôi mắt xích của chuỗi,thu thập thông báo để trả lời được các câu hỏi sau:

+ Ai tđê mê gia với bọn họ hiệnsẽ làm những gì tương quan mang lại chuỗi?

+ tin tức gì được chiasẻ với vẻ ngoài tổ chức triển khai phân tách thông tin như thế nào thân các bên liên quan?

+ Các loại hình quan hệthân các bên tương quan và ai đang nắm giữ quyền lực tối cao, quyền ra quyết định?

+ Phân bố các chi phícùng ROI theo những đôi mắt xích của chuỗi.

+ Các trở ngại, rào cảnvà cơ hội cải thiện giá trị của những khâu trong chuỗi, quý hiếm của sản phẩm?

<