Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới của bộ nn&ptnt

-
You may be trying to access this site from a secured browser on the VPS. Please enable scripts và reload this page.

Bạn đang xem: Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới của bộ nn&ptnt

*

Chọn link website Cổng thông báo năng lượng điện tử chính phủ Cổng lên tiếng năng lượng điện tử bộ Nông nghiệp Báo Nông nghiệp nước ta Cmùi hương trình phương châm giang sơn từng xóm một thành phầm
*
*
*
*
*

Xem thêm: Hướng Dẫn Điều Trị Tăng Huyết Áp Bộ Y Tế, Chẩn Đoán Và Điều Trị Tăng Huyết Áp

*
*
*
*
*
*
*

Sổ tay khuyên bảo triển khai Chương thơm trình "Hỗ trợ thực hiện nhị công tác MTQG thiết kế nông xóm new và bớt nghèo chắc chắn tiến trình 2026-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới

Sổ tay tất cả 5 phần1. Hướng dẫn chung2. Hướng dẫn về lập mưu hoạch3. Hướng dẫn về hỗ trợ cải tiến và phát triển cung ứng vào tạo ra nông thôn mới4. Hướng dẫn về cung cấp phát triển cung cấp trong sút nghèo bền chắc - Phường 1355. Hướng dẫn về cải tiến và phát triển cửa hàng hạ tầng


*

Sổ tay lí giải triển khai Chương thơm trình (quyển 1)

Sổ tay lí giải lập planer (quyền 2)

Sổ tay lí giải cải cách và phát triển cung cấp vào phát hành nông thôn new (quyển 3)

Sổ tay hướng dẫn cung ứng trở nên tân tiến tiếp tế vào sút nghèo bền bỉ - P 135 (quyền 3)