Sinh kế bền vững là gì

-
... những kế hoạch, những chiến lược phù hợp và mang tính bền vững trong việc khôi phục sinh kế bền vững cho họ.1.1.2. Các điều kiện sinh kế bền vững và trường hợp phải khôi phục sinh kế bền vững 1.1.2.1. ... vững 1.1.2.1. Các điều kiện sinh kế bền vững Như vậy, điều kiện để có một sinh kế bền vững hộ gia đình và cộng đồng cần lập ra được một chiến lược sinh kế bền vững để tái tạo và sử dụng các ... LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SINH KẾ VÀKHÔI PHỤC SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SINH KẾ VÀ KHÔI PHỤC SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN TÁI...

Bạn đang xem: Sinh kế bền vững là gì

*

*

*

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp sinh kế bền vững cho cộng đồng ở khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên, tỉnh thanh hóa


... Đa dạng sinh học. 1.1.2 Sinh kếsinh kế bền vững a) Khái niệm sinh kế, sinh kế bền vững và các phương thức sinh kế * Sinh kế Trong luận văn này học viên sử dụng định nghĩa sinh kế của ... đồng, sinh kế điểm chủ chốt trong mối tương tác giữa con người và tài nguyên, quyết định tính bền vững. c) Phát triển sinh kế bền vững với bảo tồn đa dạng sinh học Sinh kế bền vững xu ... PHÁP SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỀ XUẤT CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ Ở KBTTN XUÂN LIÊN 3.2.1 Giải giáp về nguồn vốn sinh kế 1/Nguồn vốn sinh kế HGĐ Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong ngũ giác tài sản sinh kế...
*

Xem thêm: Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Tiếng Anh Là Gì ? Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Là Gì

thực trạng và giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia tam đảo, khu vực vĩnh phúc


*

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sinh kế bền vững cho cộng đồng ở khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa


Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định


Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất phục vụ phát triển sinh kế bền vững khu vực xã tản lĩnh, huyện ba vì, thành phố hà nội


... 1.2. Tổng quan về nghiên cứu sinh kế bền vững 1.2.1. Khái niệm sinh kếsinh kế bền vững Liên quan tới lý thuyết về biến đổi sử dụng đất, sinh kế thường được hiểu “khả năng, tài sản (sự ... làm hủy hoại nguồn tài nguyên tự nhiên. 1.2.2. Đặc điểm phương pháp tiếp cận sinh kế bền vững của DFID Khái niệmvề sinh kếsinh kế bền vững trên đã dẫn đến một số phương pháp tiếp cận sinh ... của khung sinh kế bền vững tài sản sinh kế với 5 loại vốn: nhân lực, tự nhiên, tài chính, vật chất, xã hội <17>. 1.3. Tổng quan về mối quan hệ giữa biến đổi sử dụng đất và sinh kế 1.3.1....