Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu HK02 và cách viết mới nhất năm 2022. Hướng dẫn điền mẫu, khai mẫu, ghi mẫu số HK02 theo quy định mới nhất 2022 của Bộ Công An.

Đang xem: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (mẫu hk02)

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu HK02 và cách viết mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu HK02 thường được cơ quan Công an cung cấp sẵn khi các bạn đến làm thủ tục. Các bạn có thể xin mẫu tại cơ quan Công an có thẩm quyền nơi bạn làm thủ tục. Bài viết dưới đây, Luật Dương Gia chủ yếu cung cấp hướng dẫn cách khai, cách ghi, cách viết mẫu HK02 chuẩn theo đúng quy định mới nhất năm 2022.

*
*

Luật sư tư vấn các quy định của pháp luật về tách hộ khẩu, chuyển hộ khẩu: 1900.6568

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK02) được sử dụng để thông báo khi có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp giấy chuyển hộ khẩu; xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú; gia hạn tạm trú.

Khi có thay đổi những nội dung thông tin trong bản khai nhân khẩu thì công dân phải khai bổ sung bằng mẫu HK02 và chuyển cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú. Để hiểu rõ hơn về mẫu đơn này, sau đây Công ty Luật Dương Gia sẽ cung cấp mẫu đơn và cách khai mẫu đơn để bạn nắm rõ hơn

Căn cứ pháp lý

Thông tư 36/2014/TT-BCA

Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02)

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: Tải về phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ……………

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1): ……

2. Giới tính:….

3. CMND số:…

4. Hộ chiếu số:….

5. Nơi thường trú:….

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …..

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khu

1. Họ và tên (1):…

2. Giới tính:…

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/…

4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:….

6. CMND số:…

7. Hộ chiếu số:….

8. Nơi sinh:…..

9. Nguyên quán:…..

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……

11. Nơi thường trú:…..

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …..

Xem thêm:

13. Họ và tên chủ hộ:…

14. Quan hệ với chủ hộ:…

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):…..

16. Những người cùng thay đổi:

(Bảng biểu vui lòng download tại file đính kèm)

…, ngày….tháng….năm…   Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3) (Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

Cách khai phiếu báo thay đổi hộ khẩu (Mẫu HK02)

(1)Viết chữ in hoa đủ dấu.

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý chotách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

1. Mục “Họ và tên chủ hộ” và “Quan hệ với chủ hộ” ghi như sau:

a) Trường hợp đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ;

b) Trường hợp được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó;

c) Trường hợp điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp giấy chuyển hộ khẩu hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú thì ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

2. Mục “Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”: Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

3. Mục “Ý kiến của chủ hộ”: Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.

4. Mục “Xác nhận của Công an” ghi như sau:

a) Trường hợp xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú thì cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú. Nội dung xác nhận gồm: các thông tin cơ bản của từng nhân khẩu; địa chỉ đã đăng ký thường trú; họ và tên chủ hộ đã đăng ký thường trú (nếu có); ngày, tháng, năm chuyển đi hoặc xóa đăng ký thường trú;

b) Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất thì Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của công dân xác nhận việc bị mất đó. Nội dung xác nhận gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ nơi thường trú của chủ hộ đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu.

5. Trường hợp người viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II “Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”.

Dịch vụ nhập hộ khẩu, chuyển hộ khẩu, thay đổi hộ khẩu

– Công ty luật Dương Gia chuyên cung cấp về dịch vụ nhập hộ khẩu khi khách hàng có nhu cầu tiến hành nhập hộ khẩu tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm, Công ty luật Dương Gia sẽ giúp khách hàng nhập hộ khẩu nhanh nhất với chi phí hợp lý nhất.

Xem thêm:

– Khi thực hiện các thủ tục nhập khẩu, Công ty sẽ tư vấn pháp lý cho khách hàng những vấn đề liên quan tới nhập khẩu mà pháp luật quy định và những thủ tục hồ sơ dựa trên những thông tin mà khách hàng cung cấp

– Sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng, Công ty sẽ chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ một cách đầy đủ nhất mà nhà nước quy định. Đại diện cho khách hàng làm việc tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo dõi hồ sơ và đại diện nhận kết quả tại cơ quan nhà nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *