Nội Quy

-
Website daiquansu.mobi là sân chơi giải trí cho tất cả những người yêu công nghệ và loài kiến thức. Là nơi đem đến những hiểu biết, đều tin tức mới nhất về technology điện tử, năng lượng điện tự động, công nghệ thông tin, viễn thông cùng thông tin cho nhau những thắng lợi kỹ thuật new nhất. Để kị những hiểu lầm đáng tiếc họ sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan lại đến bao gồm trị.
Không bàn sự việc liên quan cho tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức triển khai nào.
Không làm vị trí trao đổi giao thương mua bán các thành phầm không thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc bốn liệu nhằm viết bài bác phải có nguồn dẫn nếu chưa phải là sáng tác của bạn..