Nghị định 64

ngày 11 tháng 0hai năm 2000 về thi hành Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Luật Đất đai

 

CHÍNH PHỦ

Cnạp năng lượng cđọng Luật Tổ chức nhà nước ngày 30 mon 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Luật sửa thay đổi, bổ sung một số trong những điều của Luật Đất đai ngày 02 mon 12 năm 1998 với Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật Đất đai ngày 29 mon 6 năm 2001;

Theo ý kiến đề xuất của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa bao gồm,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một vài điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CPhường ngày 11 mon 0hai năm 2000 về thực hành Luật sửa đổi, bổ sung một trong những điều của Luật Đất đai (tiếp sau đây Gọi phổ biến là Nghị định số 04/2000/NĐ-CP) nhỏng sau:

1. Điều 1 được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật nlỗi sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Bạn đang xem: Nghị định 64

Nghị định này giải pháp việc thực hành Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 1hai năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số trong những điều của Luật Đất đai ngày 29 tháng 6 năm 2001 (tiếp sau đây hotline tầm thường là Luật Đất đai)"".

2. Điều 2 được sửa thay đổi, bổ sung nlỗi sau:

Điều 2. Thđộ ẩm quyền giao khu đất, thuê mướn khu đất.

Thđộ ẩm quyền giao khu đất, dịch vụ thuê mướn khu đất được công cụ như sau:

1. Thẩm quyền giao đất, thuê mướn đất để sử dụng vào mục tiêu ko pthủy hải sản xuất nông nghiệp trồng trọt, lâm nghiệp, làm muối hạt được tiến hành theo khí cụ tại Điều 23 cùng Điều 80 của Luật Đất đai nhỏng sau:

a) Chính phủ đưa ra quyết định giao đất trong số trường thích hợp sau đây:

Giao đất bao gồm thu tiền sử dụng khu đất để sản xuất vốn xây đắp cơ sở hạ tầng theo dự án;

Giao đất nhằm sử dụng vào mục đích quốc chống, an toàn.

b) Ủy ban quần chúng tỉnh giấc, đô thị trực ở trong Trung ương quyết định giao khu đất, cho mướn khu đất cho các đối tượng sau đây:

Tổ chức áp dụng đất;

Hộ gia đình, cá thể thực hiện đất trên nội thành của thành phố, nội thị xã;

Cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ sở lãnh sự, ban ngành đại diện thay mặt không giống tất cả tác dụng ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan thay mặt các tổ chức triển khai của Liên hiệp quốc; cơ sở, tổ chức triển khai liên nhà nước, cơ quan thay mặt đại diện của tổ chức liên nhà nước trên Việt Nam;

Tổ chức, cá nhân nước ngoài và bạn đất nước hình chữ S định cư ở nước ngoài đầu tư vào đất nước hình chữ S.

c) Ủy ban dân chúng thị xã, thị xã, thị trấn ở trong tỉnh giấc đưa ra quyết định giao đất, cho thuê khu đất đến hộ mái ấm gia đình, cá nhân, trừ trường thích hợp vẻ ngoài trên điểm b khoản này.

2. Thđộ ẩm quyền giao khu đất, thuê mướn khu đất nhằm thực hiện vào mục tiêu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, có tác dụng muối được tiến hành theo phép tắc trên Điều 24 của Luật Đất đai nhỏng sau:

a) Ủy ban dân chúng tỉnh, thị trấn trực ở trong Trung ương đưa ra quyết định giao đất, dịch vụ thuê mướn đất đến tổ chức triển khai kinh tế sử dụng đất;

b) Ủy ban quần chúng. # thị xã, quận, thị làng, thị thành nằm trong tỉnh giấc đưa ra quyết định giao đất, thuê mướn khu đất mang đến hộ mái ấm gia đình, cá nhân;

c) Ủy ban dân chúng làng mạc, phường, thị xã cho mướn khu đất thuộc quỹ khu đất công ích của làng, phường, thị trấn.

3. Trường hòa hợp tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng khu đất sẽ tất cả ra quyết định giao đất, cho thuê đất trước thời gian ngày 01 mon 10 năm 2001 của cơ sở bên nước bao gồm thẩm quyền mà lại tất cả kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật thì thẩm quyền kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật ra quyết định giao đất thuê mướn khu đất được thực hiện theo thẩm quyền giao khu đất, cho mướn khu đất công cụ trên khoản 1 cùng khoản 2 Điều này"".

3. Bổ sung Điều 2a nhỏng sau:

Điều 2a. Thđộ ẩm quyền đồng ý chấp thuận về vị trí, diện tích khu đất đối với những dự án công trình đầu tư ko áp dụng vốn túi tiền bên nước quy định trên Điều 19 của Luật Đất đai.

Cơ quan liêu bao gồm thẩm quyền đồng ý chấp thuận về vị trí, diện tích đất đối với đông đảo dự án công trình đầu tư chi tiêu không thực hiện vốn ngân sách công ty nước để triển khai địa thế căn cứ ra quyết định giao khu đất, cho thuê đất là cơ quan đơn vị nước tất cả thđộ ẩm quyền giao khu đất, thuê mướn đất điều khoản trên khoản 2 Điều này".

4. Khoản 3 với khoản 4 Điều 3 được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật như sau:

3. Ủy ban quần chúng. # thức giấc, tỉnh thành trực thuộc Trung ương cấp chứng từ ghi nhận quyền áp dụng khu đất cho những đối tượng sau đây:

a) Tổ chức nội địa thực hiện đất;

b) Nhà cvào hùa, nhà thời thánh, thánh thất tôn giáo;

c) Tổ chức, cá nhân quốc tế thực hiện đất trên đất nước hình chữ S.

4. ủy ban quần chúng thị trấn, quận, thị buôn bản, thị thành ở trong thức giấc cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất cho các đối tượng sau đây:

a) Hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất;

b) Cộng đồng dân cư thực hiện đất tất cả những dự án công trình như: đình, đền rồng, miếu, am, tự mặt đường, nhà thời thánh chúng ta hoặc những công trình không giống Giao hàng tác dụng chỗ đông người của cộng đồng;

c) Người toàn quốc định cư nghỉ ngơi quốc tế được phép cài nhà ở nối liền cùng với quyền sử dụng khu đất sống tại Việt Nam"".

5. Điểm c khoản 2 Điều 5 được bổ sung cập nhật như sau:

c) Trường phù hợp tổ chức triển khai tài chính, hộ mái ấm gia đình, cá nhân nhận ủy quyền quyền sử dụng khu đất nông nghiệp trồng trọt, đất nuôi tLong tdiệt sản, đất lâm nghiệp, đất làm cho muối hạt, kèm theo gửi mục tiêu áp dụng đất được cơ quan đơn vị nước có thẩm quyền được cho phép thì thời hạn sử dụng khu đất được xem theo thời hạn của dự án được cơ sở đơn vị nước tất cả thđộ ẩm quyền phê duyệt y hoặc đồng ý chấp thuận tuy thế không thực sự 50 năm. Riêng ngôi trường hòa hợp hộ gia đình, cá nhân dìm chuyển nhượng quyền áp dụng đất nông nghiệp trồng trọt, đất lâm nghiệp được cơ sở đơn vị nước tất cả thđộ ẩm quyền cho phép đưa mục đích quý phái làm cho khu đất nghỉ ngơi hoặc khu đất siêng cần sử dụng thì thời hạn sử dụng khu đất là định hình vĩnh viễn.

Đối cùng với diện tích đất nông nghiệp trồng trọt quá hạn mức của hộ gia đình do nhấn chuyển quyền sử dụng khu đất qui định tại Điều 22 của Luật Đất đai thì thời hạn mướn khu đất được thực hiện theo vừa lòng đồng thuê đất tuy nhiên không thật hai mươi năm đối với khu đất NNTT trồng cây hàng năm, khu đất nuôi trồng thủy sản và 50 năm đối với khu đất nông nghiệp trồng cây thọ năm"".

6. Điều 11 được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật nhỏng sau:

Điều 11. Quản lý, áp dụng khu đất hoang hóa, đất không sử dụng.

Đối với đa số buôn bản, phường, thị xã có diện tích khu đất thùng đào, thùng đấu, các đoạn sông cụt, kênh, rạch, đê, đập, mặt đường giao thông vận tải, Sảnh phơi, đơn vị kho, nhà máy, trại chăn uống nuôi cùng những các loại khu đất siêng dùng không giống không thực hiện, đất bắt đầu bồi ven sông, ven bờ biển, khu đất hoang hóa, đất chưa sử dụng, thì ủy ban quần chúng. # cấp cho xã có trách nát nhiệm quản lý diện tích S đất kia để lấy vào sử dụng theo quy hoạch, chiến lược áp dụng đất đai.

Thẩm quyền giao đất, dịch vụ cho thuê khu đất này vào mục đích chế tạo marketing, làm cho nhà ở thực hiện theo luật tại khoản 2 Điều này; thời hạn áp dụng khu đất được xác minh theo dự án đầu tư, hoặc đơn xin giao khu đất, thuê đất"".

7. Điều 12 được sửa thay đổi, bổ sung nhỏng sau:

Điều 12. Quyền của tổ chức được Nhà nước giao đất miễn phí thực hiện khu đất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Cửu Âm Chân Kinh Mobile Việt Hóa, Cửu Âm Chân Kinh 2

1. Tổ chức được Nhà nước giao đất miễn phí áp dụng đất được hưởng những quyền phương pháp trên những khoản 1, 2, 4, 5, 6 và 8 Điều 73 của Luật Đất đai. Đối cùng với tổ chức kinh tế tài chính sử dụng khu đất vẻ ngoài tại điểm d khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 mon 0hai năm 2000 của Chính phủ còn có quyền thế chấp, bảo hộ bởi tài sản thuộc về của chính mình gắn liền với quyền sử dụng đất để vay vốn trên tổ chức tín dụng được phnghiền vận động trên nước ta.

2. Đối cùng với doanh nghiệp đơn vị nước sử dụng đất nông nghiệp & trồng trọt, đất lâm nghiệp, đất nuôi tdragon tdiệt sản, đất làm cho muối vì Nhà nước giao trước thời gian ngày 01 mon 01 năm 1999, ngoài các quyền mức sử dụng tại khoản 1 Điều này còn có quyền thế chấp vay vốn gia sản thuộc về của chính mình gắn liền cùng với quyền áp dụng khu đất kia tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phxay vận động trên đất nước hình chữ S nhằm vay vốn cung cấp, gớm doanh; góp vốn bằng quý hiếm quyền áp dụng đất nhằm bắt tay hợp tác chế tạo, kinh doanh cùng với tổ chức triển khai, cá thể trong nước, tổ chức, cá thể nước ngoài để thường xuyên thực hiện vào mục đích tiếp tế nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi tdragon thủy sản, làm muối, mở rộng công nghiệp sản xuất, hình thức nhằm trở nên tân tiến sản xuất"".

8. Điều 14 được sửa thay đổi, bổ sung như sau:

Điều 14. Quyền của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao khu đất miễn giảm áp dụng khu đất.

Hộ mái ấm gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thu tiền thực hiện đất tất cả các quyền cơ chế trên các khoản 1, 2, 4, 5, 6 với 8 Điều 73 của Luật Đất đai, có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng ủy quyền, thuê mướn, cho mướn lại, thừa kế, thế chấp ngân hàng hoặc bảo hộ bằng quý hiếm quyền áp dụng khu đất theo luật pháp của lao lý về khu đất đai, bên cạnh đó còn có quyền góp vốn bởi giá trị quyền sử dụng đất trong thời hạn được giao khu đất nhằm hợp tác ký kết sản xuất kinh doanh với tổ chức, cá nhân vào nước; trường phù hợp góp vốn bằng quý giá quyền thực hiện khu đất nhằm bắt tay hợp tác thêm vào, kinh doanh với tổ chức triển khai, cá nhân trong nước nhưng mà làm đổi khác mục tiêu thực hiện khu đất thì bắt buộc được cơ quan đơn vị nước gồm thẩm quyền hiện tượng trên Điều 24a của Luật Đất đai có thể chấp nhận được với cần nộp tiền đưa mục tiêu thực hiện đất, không phải gửi lịch sự mướn đất; còn nếu không nộp chi phí chuyển nhượng ủy quyền mục tiêu sử dụng đất thì yêu cầu chuyển quý phái mướn đất"".

9. Khoản 3 Điều 16 sửa thay đổi, bổ sung nhỏng sau:

3. Thế chấp hoặc bảo hộ bằng quý hiếm quyền áp dụng khu đất, gia sản thuộc sở hữu của mình gắn liền cùng với đất kia tại tổ chức triển khai tín dụng được phnghiền chuyển động trên Việt Nam"".

10. Điểm c và điểm e khoản 1 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung cập nhật nlỗi sau:

c) Trình Chính phủ giao khu đất nhằm kiến tạo công trình xây dựng hạ tầng, triển khai dự án đầu tư chi tiêu dùng quỹ đất nhằm chế tạo vốn xây đắp cơ sở hạ tầng;

e) Hướng dẫn câu hỏi lập dự án chi tiêu trên khu đất nền trả đến nhà chi tiêu theo quy hướng được chuẩn y cùng trình Chính phủ giao khu đất cho chủ đầu tư"".

11. Điều 26 được sửa đổi, bổ sung nhỏng sau:

Điều 26. Hộ gia đình, cá thể đưa mục đích thực hiện đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi tLong tbỏ sản, làm cho muối hạt.

Hộ mái ấm gia đình, cá nhân áp dụng đất nông nghiệp & trồng trọt, lâm nghiệp, nuôi tdragon tdiệt sản, làm muối hạt, lúc được cơ quan công ty nước gồm thẩm quyền khí cụ tại Điều 24a của Luật Đất đai cho phép gửi mục đích áp dụng, thì không phải chuyển quý phái thuê đất tuy nhiên bắt buộc nộp tiền đưa mục tiêu thực hiện khu đất theo chính sách của pháp luật; ngôi trường phù hợp ko nộp chi phí đưa mục tiêu sử dụng khu đất thì nên gửi sang trọng thuê khu đất.

Mức thu chi phí đưa mục đích áp dụng từ bỏ đất nông nghiệp & trồng trọt, khu đất lâm nghiệp, khu đất nuôi tdragon tdiệt sản, đất làm cho muối bột sang mục tiêu chăm sử dụng được thực hiện theo hình thức tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 38/2000/NĐ-CP. ngày 23 mon 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng khu đất đối với tổng thể diện tích S khu đất được phxay đưa mục đích".

12. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 cùng bổ sung khoản 4 của Điều 27 nhỏng sau:

Điều 27. Tổ chức kinh tế tài chính đã nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, gửi mục tiêu thực hiện khu đất.

2. Tổ chức kinh tế tài chính nhấn ủy quyền quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng trọt, đất lâm nghiệp, khu đất nuôi trồng tbỏ sản, khu đất làm cho muối hạt nhưng mà tiền nhấn ủy quyền kia không có bắt đầu trường đoản cú chi phí công ty nước, Khi được cơ sở công ty nước gồm thđộ ẩm quyền chất nhận được đưa quý phái áp dụng vào mục đích siêng cần sử dụng thì không phải gửi lịch sự mướn đất tuy thế yêu cầu nộp tiền chuyển mục tiêu thực hiện khu đất theo khí cụ của pháp luật; trường vừa lòng không nộp chi phí chuyển mục tiêu thực hiện khu đất thì cần gửi sang trọng thuê khu đất. Thời hạn thực hiện đất được xem theo thời hạn của dự án đầu tư được ban ngành nhà nước có thẩm quyền phê coi sóc nhưng lại không quá 50 năm.

4. Tổ chức tài chính đã có được nhà nước giao khu đất miễn phí áp dụng khu đất để áp dụng vào mục đích cung cấp NNTT, lâm nghiệp, nuôi tdragon tdiệt sản, làm cho muối, khi được Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh được cho phép gửi thanh lịch áp dụng vào mục tiêu không giống thì tiến hành theo cách thức sau :

a) Trường hòa hợp xây đắp nhà ở nhằm buôn bán hoặc cho thuê thì cần nộp chi phí thực hiện khu đất theo chính sách của pháp luật;

b) Trường hợp cấp dưỡng, sale thì cần chuyển sang thuê khu đất cùng thời hạn thuê khu đất theo thời hạn của dự án đầu tư chi tiêu được cơ sở bên nước bao gồm thđộ ẩm quyền phê thông qua dẫu vậy không thật 50 năm, trừ trường phù hợp đưa mục tiêu thực hiện vào mục đích nơi công cộng chế độ tại Điều 4 của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP".

13. Điểm a khoản 3 Điều 30 được sửa đổi, bổ sung cập nhật nhỏng sau:

a) Thế chấp hoặc bảo hộ bằng cực hiếm quyền thực hiện khu đất thuê lại với gia sản thuộc sở hữu của chính bản thân mình tất cả bên trên đất thuê lại trên tổ chức tín dụng thanh toán được phnghiền chuyển động trên toàn quốc nhằm vay vốn phân phối, marketing theo cách thức của pháp luật;

14. Cụm tự "thường bù thiệt hại" tại Điều 3 cùng Điều 20, nhiều từ bỏ "thường bù" tại Điều 19 của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP được cầm bằng các trường đoản cú "bồi thường".

Bổ sung các tự "điểm bưu điện - văn hoá xã" vào sau cùng nhiều từ "dự án công trình vnạp năng lượng hoá" tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 04/2000/NĐ-CPhường.

Điều 2. Trách nát nhiệm của Tổng cục Địa chính

Tổng viên Địa chính lý giải hồ sơ, trình tự giao đất; cho thuê đất; gửi mục đích thực hiện đất; đưa đất nông nghiệp tLong lúa nước lịch sự nuôi tdragon tdiệt sản, tdragon cây lâu năm hoặc đưa khu đất nông nghiệp trồng cây nhiều năm sang trọng trồng cây hàng năm.

Điều 3. Trách rưới nhiệm của các Sở, cơ quan ngang Bộ, ban ngành ở trong nhà nước, Ủy ban dân chúng các cung cấp và người tiêu dùng đất

Các Sở trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # những cấp cho với người sử dụng khu đất Chịu trách rưới nhiệm thực hành Nghị định này.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Quan Sát Trái Đất Và Các Vì Sao Trong Hệ Mặt Trời, Hỏi Đáp

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thực thi thi hành từ thời điểm ngày 01 mon 10 năm 2001. Các pháp luật trước đó trái với Nghị định này mọi bãi bỏ./.


Chuyên mục: Kiến Thức