Nghị định hướng dẫn luật dân quân tự vệ

-

Chế độ nhỏ xíu nhức với Dân quân tự vệ ko đóng BHYT

Đây là câu chữ trên Nghị định 72/2020/NĐ-CPhường lý giải Luật Dân quân từ bỏ vệ 2019 về tổ chức triển khai tạo lực lượng với chế độ, chính sách so với Dân quân từ vệ (DQTV); Từ đó.

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật dân quân tự vệ


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 72/2020/NĐ-CP

Thành Phố Hà Nội, ngày 30 mon 6 năm 2020

NGHỊĐỊNH

QUYĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ VỀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNGVÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng6 năm 2015;

Căn uống cđọng Luật Dân quân từ vệ ngày 22mon 11 năm 2019;

Theo ý kiến đề xuất của Sở trưởng Sở Quốcphòng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy địnhchi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức triển khai desgin lực lượng vàchế độ, chế độ đối với Dân quân trường đoản cú vệ.

Cmùi hương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Nghị định này cách thức chi tiết một sốđiều của Luật Dân quân từ vệ về: Phân cấp cho quản lý đơn vị Dân quân trường đoản cú vệ; số lượngPhó chỉ huy trưởng, tiêu chuẩn chỉnh, định nấc trang thiết bị thao tác làm việc của Ban chỉhuy quân sự chiến lược cấp buôn bản, Ban chỉ huy quân sự chiến lược cơ sở, tổ chức; trang phục, sao nón,phù hiệu của Dân quân tự vệ; mức hưởng trọn chính sách phú cấp cho những dịch vụ chỉ đạo Dânquân từ vệ; định nút bảo vệ cơ chế, cơ chế mang đến từng yếu tắc Dân quân tựvệ; điều kiện, nút hưởng trọn, trình từ bỏ, thủ tục cùng ban ngành bao gồm trách nát nhiệm bảo đảmkinh phí đầu tư, cơ chế, chế độ mang lại Dân quân từ bỏ vệ ko tsi mê gia bảo hiểm làng hội,bảo hiểm y tế bị tí hon đau, bị tai nạn thương tâm, chết.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Công dân toàn quốc, phòng ban nhànước, tổ chức triển khai thiết yếu trị, tổ chức chủ yếu trị - buôn bản hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chứckinh tế của Việt Nam.

2. Cá nhân, doanh nghiệp tất cả vốn đầu tưnước ngoài trú ngụ với vận động trên nước ta liên quan cho Dân quân trường đoản cú vệ.

Chương thơm II

PHÂNCẤPhường. QUẢN LÝ ĐƠN VỊ DÂN QUÂN TỰ VỆ; SỐ LƯỢNG PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂNSỰ CẤPhường XÃ, BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Điều 3. Phân cấp cho quảnlý đơn vị Dân quân tự vệ

1. Sở Tư lệnh Thủ đô TP Hà Nội, Bộ Tưlệnh Thành phố TP HCM, Sở chỉ huy quân sự cấp tỉnh cai quản lý:

a) Ban chỉ đạo quân sự chiến lược cơ quan, tổchức ở trong công ty lớn tất cả đái đoàn từ bỏ vệ; Ban lãnh đạo quân sự chiến lược phòng ban, tổchức thuộc ssinh hoạt, ban, ngành và tương đương làm việc cung cấp tỉnh, ban thống trị khu vực côngnghiệp, khu chế xuất, quần thể công nghệ cao, quần thể kinh tế trên địa bàn;

b) Hải nhóm dân binh thường xuyên trực;

c) Đại đội pháo chống không, pháo binhDân quân từ vệ; đái đoàn từ bỏ vệ, hải đoàn từ bỏ vệ vào thời gian huấn luyện và đào tạo,vận động.

2. Ban chỉ huy quân sự cung cấp thị trấn quảnlý:

a) Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổchức không trực thuộc ngôi trường đúng theo hiện tượng tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Đại team pháo chống ko, pháo binhDân quân từ vệ; tè đoàn từ bỏ vệ, hải đoàn trường đoản cú vệ trừ thời hạn giảng dạy, hoạtđộng;

c) Đơn vị dân binh trực thuộc của cấphuyện; đơn vị Dân quân trường đoản cú vệ bởi cấp cho huyện tổ chức triển khai trong thời gian đào tạo và giảng dạy,chuyển động.

3. Ban chỉ huy quân sự cung cấp xã, Ban chỉhuy quân sự chiến lược cơ sở, tổ chức, chỉ huy đơn vị chức năng trường đoản cú vệ vị trí không có Ban chỉ huyquân sự chiến lược cơ quan, tổ chức quản lí lý:

a) Đơn vị Dân quân trường đoản cú vệ của cấp mìnhtổ chức;

b) Đơn vị Dân quân từ vệ bởi vì cấp trêntổ chức trừ thời hạn đào tạo và huấn luyện, hoạt động.

4. Quân chủng Hải quân quản ngại lý:

a) Đơn vị trường đoản cú vệ vào công ty lớn nhànước có phương tiện đi lại, tàu thuyền hoạt động trên biển;

b) Đơn vị trường đoản cú vệ vào doanh nghiệpnằm trong Quân chủng Hải quân.

5. Người dẫn đầu doanh nghiệp lớn quânteam thống trị đơn vị tự vệ thuộc quyền.

Điều 4. Số lượng Phólãnh đạo trưởng Ban chỉ đạo quân sự cung cấp làng mạc, Ban chỉ đạo quân sự ban ngành, tổ chức

1. Số lượng Phó chỉ đạo trưởng Ban chỉhuy quân sự cấp cho buôn bản nlỗi sau:

a) Đơn vị hành chủ yếu cấp thôn một số loại 1, xãbiên giới, ven biển, đảo được bố trí không quá 02 Phó lãnh đạo trưởng. Cnạp năng lượng cứthực trạng thực tiễn, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh giấc trình Hội đồng quần chúng cùng cấpra quyết định số lượng Phó lãnh đạo trưởng Ban lãnh đạo quân sự chiến lược cấp xóm trong sốrất đông người vận động ko chăm trách nát nghỉ ngơi cung cấp thôn nguyên tắc tại khoản4 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CPhường ngày 24 tháng bốn năm 2019 của Chính phủsửa thay đổi, bổ sung một vài mức sử dụng về cán bộ, công chức cấp thôn với tín đồ hoạt độngko chăm trách nghỉ ngơi cung cấp xã, sinh hoạt xã, tổ dân phố;

b) Đơn vị hành thiết yếu cấp cho thôn khôngtrực thuộc ngôi trường đúng theo phương tiện trên điểm a khoản 1 Như vậy bố trí 01 Phó chỉ huytrưởng.

2. Ban chỉ huy quân sự chiến lược cơ sở, tổchức sắp xếp 01 Phó lãnh đạo trưởng. Căn uống cứ đọng đề nghị trọng trách quốc phòng, quân sựvà tổ chức triển khai, hoạt động của cơ sở, tổ chức triển khai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô thủ đô hà nội,Tư lệnh Sở Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấptỉnh chu đáo, quyết định chỉ định không quá 02 Phó Chỉ huy trưởng theo đề nghịcủa fan đứng đầu cơ quan liêu, tổ chức.

Chương III

BẢOĐẢM TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤPhường. XÃ, BAN CHỈ HUY QUÂN SỰCƠ QUAN, TỔ CHỨC; CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ

Điều 5. Tiêu chuẩn chỉnh,định nút trang máy thao tác của Ban chỉ đạo quân sự cấp cho xã, Ban chỉ huyquân sự chiến lược cơ sở, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng dân binh thường xuyên trực

1. Tiêu chuẩn chỉnh, định nút cơ bản trangmáy thao tác của Ban chỉ đạo quân sự cấp làng mạc theo chế độ tại Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định này.

2. Căn cứ chính sách trên khoản 1 Điềunày, bạn đứng đầu tư mạnh quan tiền, tổ chức triển khai quyết định trang thiết bị khu vực thao tác làm việc củaBan lãnh đạo quân sự chiến lược cơ quan, tổ chức mang lại tương xứng.

3. Hằng ngày, Ban chỉ đạo quân sự chiến lược cấpthôn, Ban lãnh đạo quân sự chiến lược cơ sở, tổ chức, đơn vị chức năng dân quân thường trực được cấp01 số Báo Quân team nhân dân.

Địa pmùi hương bảo đảm an toàn ngân sách đầu tư sở hữu báocho Ban lãnh đạo quân sự cấp thôn, đơn vị chức năng dân quân thường trực; cơ sở, tổ chứcđảm bảo kinh phí sở hữu báo mang đến Ban lãnh đạo quân sự cơ sở, tổ chức triển khai bản thân.

Điều 6. Trang phục,sao nón, phù hiệu những dịch vụ chỉ huy của Ban lãnh đạo quân sự chiến lược cấp cho làng mạc, Ban chỉhuy quân sự ban ngành, tổ chức triển khai, Dân quân từ vệ

1. Kiểu dáng vẻ, Color, mẫu, tiêu chuẩncấp phát, niên hạn bộ đồ, sao nón, phù hiệu biện pháp trên Phú lục II banhành cố nhiên Nghị định này.

2. Dân quân từ vệ được thực hiện trangphục Lúc có tác dụng trọng trách.

Điều 7. Chế độ phụcấp cho chuyên dụng cho chỉ đạo Dân quân từ vệ

1. Phụ cấp cho công tác chỉ đạo Dân quân tựvệ được chi trả theo mon, nút hưởng như sau:

a) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Banchỉ đạo quân sự chiến lược cung cấp xã; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự cơquan tiền, tổ chức: 357.600 đồng;

b) Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viênphó Ban chỉ đạo quân sự chiến lược cung cấp xã; Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉhuy quân sự phòng ban, tổ chức; Tiểu trưởng đoàn, Chính trị viên tiểu đoàn; Hảiđoàn trưởng, Chính trị viên hải đoàn; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải độidân quân thường xuyên trực; Đại team trưởng, Chính trị viên đại đội Dân quân tự vệ cơđộng: 327.800 đồng;

c) Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viênphó tiểu đoàn; Phó Hải trưởng đoàn, Chính trị viên phó hải đoàn; Phó Hải độitrưởng, Chính trị viên phó hải team dân quân thường xuyên trực; Phó Đại đội trưởng,Chính trị viên phó đại đội Dân quân tự vệ cơ động: 312.900 đồng;

d) Đại đội trưởng, Chính trị viên đạiđội; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội; Trung đội trưởng dân binh cơ cồn,Trung nhóm trưởng dân binh thường xuyên trực: 298.000 đồng;

đ) Thôn đội trưởng: 178.800 đồng vàhưởng trọn thêm 29.800 đồng Khi kiêm nhiệm phục vụ tè đội trưởng, hoặc 35.760 đồnglúc kiêm nhiệm chuyên dụng cho trung đội trưởng dân quân tại địa điểm. Trường phù hợp xã chỉ tổchức tổ dân quân tại khu vực thì được hưởng thêm 29.800 đồng;

e) Phó Đại nhóm trưởng, Chính trị viênphó đại đội; Phó Hải team trưởng, Chính trị viên phó hải đội: 223.500 đồng;

g) Trung nhóm trưởng; Tiểu đội trưởngdân binh thường xuyên trực: 178.800 đồng;

h) Tiểu nhóm trưởng, Thuyền trưởng,Khẩu đội trưởng: 149.000 đồng.

2. Thời gian được hưởng phụ cấp chức vụtính từ ngày có ra quyết định bổ nhiệm cùng thực hiện cho đến ngày gồm quyết định thôi giữdịch vụ đó; ngôi trường vừa lòng duy trì dịch vụ từ 15 ngày trnghỉ ngơi lên trong thời điểm tháng thì đượchưởng trọn phú cung cấp cả tháng, duy trì chức vụ dưới 15 ngày trong thời điểm tháng thì được hưởng 50%phú cấp cho dùng cho của tháng đó.

Điều 8. Chế độ phụcung cấp hằng tháng, trợ cấp cho một lần của Phó Chỉ huy trưởng Ban lãnh đạo quân sự chiến lược cấpthôn, làng mạc team trưởng

1. Đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉhuy quân sự cung cấp xã

a) Mức prúc cung cấp hằng tháng thực hiệntheo nguyên tắc của người chuyển động không siêng trách nát sinh sống cấp xã;

b) Trường phù hợp không tyêu thích gia bảo hiểmbuôn bản hội, tất cả thời gian công tác làm việc tiếp tục từ bỏ đủ 60 tháng trsinh hoạt lên, lúc nghỉ việcđược hưởng trợ cấp một lượt, cđọng hàng năm công tác làm việc được tính bằng 1,5 tháng mứcphụ cung cấp bình quân của 60 tháng ở đầu cuối. Trường hòa hợp có tháng lẻ được xem nhưsau: Dưới 01 mon không được trợ cấp; trường đoản cú 01 mon mang đến 06 tháng thừa kế trợcấp cho bằng 0,8 mon mức phụ cấp bình quân của 60 mon cuối cùng; từ bỏ 07 thángđến 11 tháng thừa hưởng trợ cấp bởi 1,5 tháng nút phú cung cấp bình quân của 60mon cuối cùng.

2. Đối với Thôn đội trưởng: Mức hưởngprúc cung cấp các tháng bởi Ủy ban nhân dân cấp thức giấc trình Hội đồng dân chúng thuộc cấpra quyết định cơ mà ko tốt hơn 745.000 đồng.

Điều 9. Chế độ phụcung cấp đặc thù quốc chống, quân sự chiến lược của Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ đạo quân sự chiến lược cấpxóm, những chuyên dụng cho lãnh đạo đơn vị chức năng dân quân cơ cồn, dân quân thường trực

1. Mức phú cấp cho đặc điểm quốc phòng,quân sự chiến lược được tính bởi 1/2 tổngprúc cấp cho hiện nay hưởng trọn gồm: Phú cấp hằng tháng, phụ cung cấp dùng cho, phụ cấp cho rạm niên.

2. Thời gian được hưởng phụ cung cấp đặcthù quốc phòng, quân sự, tính từ thời điểm ngày có ra quyết định chỉ định, với tiến hành chođến khi có đưa ra quyết định thôi giữ dịch vụ đó; trường phù hợp giữ công tác tự 15 ngàytrsinh sống lên trong tháng thì được hưởng phú cấp cả tháng, giữ lại công tác dưới 15 ngàyvào tháng thì thừa kế 50% phụ cấp tính chất quốc phòng, quân sự của thángkia.

Điều 10. Chế độ phụcấp cho thâm nám niên của những chức vụ lãnh đạo ban chỉ đạo quân sự chiến lược cung cấp xã

1. Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, PhóChỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ đạo quân sự chiến lược cấp thôn tất cả thời gian côngtác từ đầy đủ 60 mon trsinh hoạt lên được hưởng prúc cấp cho thâm nám niên. Mức phụ cung cấp được hưởngnhư sau: Sau 05 năm (đủ 60 tháng) công tác làm việc thì thừa hưởng phú cung cấp rạm niênbằng 5% mức lương hiện nay hưởng cùng phụ cấp chức vụ, prúc cấp rạm niên quá khung(ví như có) hoặc prúc cấp cho hằng tháng hiện hưởng; từ năm đồ vật sáu trsinh hoạt đi tưng năm (đủ12 tháng) được xem thêm 1%.

2. Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, PhóChỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban lãnh đạo quân sự cấp cho làng tất cả thời gian côngtác sinh hoạt những ngành nghề không giống ví như được hưởng phú cung cấp thâm niên thì được cùng nốithời gian kia với thời hạn duy trì các dùng cho lãnh đạo Ban chỉ đạo quân sựcấp thôn nhằm tính tận hưởng prúc cấp thâm niên. Thời gian tính hưởng trọn prúc cung cấp rạm niênquy định tại khoản 1 Điều này ví như gồm gián đoạn thì được cộng dồn.

3. Chế độ prúc cấp cho thâm niên được tínhtrả cùng thời điểm lương, phụ cấp hằng tháng với được tính đóng, tận hưởng bảo hiểm làng mạc hội,bảo hiểm y tế.

4. Thời gian ko được tính tận hưởng phụcung cấp rạm niên

a) Thời gian bị đình chỉ công tác hoặcbị tạm thời giữ lại, tạm giam nhằm giao hàng công tác làm việc điều tra, tróc nã tố, xét xử; thời hạn chấphành quyết pphân tử tù hãm giam; thời hạn từ ý nghỉ việc;

b) Thời gian ngủ câu hỏi riêng khônghưởng trọn lương hoặc prúc cung cấp liên tục từ bỏ 01 mon trngơi nghỉ lên;

c) Thời gian nghỉ bé đau, tnhì sảnvượt vượt thời hạn hình thức của điều khoản về bảo hiểm buôn bản hội.

Điều 11. Định nút bảođảm trợ cung cấp ngày công tích động, chi phí ăn, prúc cấp tính chất đi biển khơi so với dânquân Khi có tác dụng nhiệm vụ, trừ dân quân hay trực

Dân quân Lúc tất cả ra quyết định kêu gọi, điềuđụng làm cho trách nhiệm hoặc thực hiện trọng trách theo kế hoạch do cấp gồm thẩm quyềnphê để mắt tới thừa kế trợ cấp cho ngày công lao hễ, tiền nạp năng lượng, phú cấp tính chất đibiển, định mức luật pháp nlỗi sau:

1. Đối với dân quân trên vị trí, dân quâncơ hễ, dân quân phòng ko, pháo binc, trinh sát, công bố, công binh,phòng hóa, y tế:

a) Mức trợ cấp ngày công sức cồn bởi Ủyban quần chúng. # cấp thức giấc trình Hội đồng quần chúng. # thuộc cung cấp đưa ra quyết định, nhưng lại khôngphải chăng hơn 119.200 đồng, trường vừa lòng được kéo dãn thời hạn triển khai nhiệm vụ thamgia Dân quân trường đoản cú vệ theo đưa ra quyết định của cấp cho tất cả thđộ ẩm quyền, mức trợ cung cấp tăng thêmvày Ủy ban quần chúng. # cung cấp thức giấc trình Hội đồng quần chúng cùng cấp quyết định, nhưngko phải chăng hơn 59.600 đồng;

b) Mức tiền nạp năng lượng bởi tiền nạp năng lượng cơ bạn dạng củahạ sĩ quan liêu, binh sỹ cỗ binch đang trên ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam;

c) Khi làm cho trọng trách biện pháp xa khu vực cư trúkhông có ĐK đi, về hằng ngày thì được sắp xếp khu vực ăn, nơinghỉ, bảo đảm an toàn phương tiện, ngân sách đi lại hoặc tkhô hanh tân oán tiền tàu xe một lầnđi, về như cán cỗ, công chức cấp cho thôn.

2. Đối với dân quân biển

a) khi làm nhiệm vụ, trừ nhiệm vụ đấutrạng rỡ bảo vệ hải đảo, vùng biển: Mức trợ cấp cho ngày công phu đụng bằng 178.800đồng; ngôi trường thích hợp được kéo dài thời hạn tiến hành nhiệm vụ tsi gia Dân quân tựvệ theo quyết định của cung cấp tất cả thđộ ẩm quyền, nút trợ cung cấp tăng thêm theo quy địnhtại điểm a khoản 1 Điều này; mức tiền ăn nhỏng hạ sĩ quan lại, binh sỹ thủy quân trêntàu cấp cho 1 neo đậu trên căn cứ;

b) lúc có tác dụng nhiệm vụ đương đầu bảo vệhải đảo, vùng biển: Mức trợ cấp ngày lao động động mỗi cá nhân hằng ngày bằng372.500 đồng; nút chi phí ăn mọi người mỗi ngày bởi 149.000 đồng;

Đối với thuyền trưởng, sản phẩm công nghệ trưởng, mứcprúc cấp trách nhiệm tính theo ngày thực tế hoạt động trên biển khơi, hằng ngày bằng119.200 đồng.

3. Mức phú cấp tính chất đi biển khơi của dânquân lúc làm cho trách nhiệm trên biển tiến hành theo điều khoản của Nhà nước về chế độbồi dưỡng đi biểnđối với các lực lượng nằm trong Sở Quốc phòng lúc có tác dụng nhiệm vụ trên biển.

Điều 12. Định nấc bảođảm trợ cấp, tiền ăn uống đối với dân binh thường trực

1. Mức trợ cung cấp ngày công trạng cồn, trợcung cấp ngày công sức động tạo thêm, tiền ăn theo hình thức tại điểm a, b khoản 1 Điều11 Nghị định này; so với dân quân nằm trong hải đội dân binh trực thuộc thực hiệntheo điều khoản tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này; được bảo đảm vị trí ăn uống, ngủ.

2. Mức trợ cung cấp một lượt mang lại dân quânthường trực khi được thừa nhận kết thúc nhiệm vụ quân sự tại ngũ trong thờibình, cứ đọng tưng năm giao hàng trong đơn vị dân binh trực thuộc được trợ cung cấp bằng2.980.000 đồng. Trường hợp có tháng lẻ được tính nhỏng sau: Dưới 01 tháng khôngđược trợ cấp; từ bỏ 01 mon đến 06 mon thừa kế trợ cung cấp bởi 1.490.000 đồng;từ 07 tháng mang lại 11 tháng thừa hưởng trợ cấp bằng 2.980.000 đồng.

3. Mức trợ cung cấp đặc thù đi biển lớn theocơ chế trên khoản 3 Điều 11 Nghị định này.

4. Mức tận hưởng các chế độ, chế độ vềbảo hiểm làng hội, bảo hiểm y tế như hạ sĩ quan lại, binh lực Quân team quần chúng ViệtNam đang trên ngũ theo khí cụ của pháp luật về bảo hiểm thôn hội, bảo đảm y tế.

Xem thêm: Phân Biệt Đại Hội Đồng Cổ Đông Là Gì ? Khái Niệm Và Đặc Điểm Theo Quy

5. Tiêu chuẩn đồ chất hậu cần nhỏng hạsĩ quan lại, binh sĩ Quân nhóm nhân dân Việt Nam đang trên ngũ.

Điều 13. Chế độ,chế độ so với từ vệ Lúc có tác dụng nhiệm vụ

1. khi có tác dụng trọng trách, trừ trách nhiệm đấutranh mãnh đảm bảo hải đảo, vùng hải dương thừa hưởng nguyên lương, những khoản an sinh,phú cấp, công tác làm việc giá tiền, chế độ, chính sách theo cơ chế hiện hành.

2. lúc làm cho nhiệm vụ đương đầu bảo vệhải đảo, vùng biển cả thừa kế cơ chế dụng cụ trên khoản 1 Như vậy với hưởngthêm 50% lương ngạch ốp bậc tính theo ngày thực tiễn kêu gọi, tiền ăn mỗitín đồ từng ngày bằng 149.000 đồng; giả dụ mức thực tế tốt rộng nguyên lý bên trên thìđược áp dụng điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định này.

Điều 14. Điều kiện,mức hưởng trọn, trình tự, giấy tờ thủ tục với cơ quan gồm trách rưới nhiệm đảm bảo ngân sách đầu tư khámcăn bệnh, trị bệnh dịch mang lại Dân quân từ bỏ vệ ko tđắm đuối gia bảo đảm y tế nếu như bị bé nhức,bị tai nạn ngoài ý muốn, bị thương

1. Điều kiện

a) Dân quân từ vệ trong thời hạn thựchiện trọng trách theo quyết định điều hễ, kêu gọi hoặc có tác dụng nhiệm vụ theo kếhoạch được cấp gồm thẩm quyền phê phê chuẩn, nếu bị nhỏ đau, bị tai nạn, bị thươngđược thăm khám căn bệnh, chữa căn bệnh trên những cơ sở xét nghiệm căn bệnh, chữa bệnh dịch quân, dân y theoquy định;

b) Dân quân từ vệ không được khámcăn bệnh, trị bệnh trường hợp bị gầy đau, bị tai nạn, bị tmùi hương khi: vắt ý tự hủy hoại sứckhỏe của bạn dạng thân hoặc tai nạn thương tâm do mâu thuẫn của bao gồm bản thân với những người tạo ratai nạn ngoài ý muốn nhưng không tương quan đến tiến hành trách nhiệm hoặc tai nạn ngoài ý muốn vì sử dụng rượu,bia, sử dụng hóa học ma túy, tiền hóa học ma túy hoặc chất gây mê khác theo quyđịnh của điều khoản.

2. Mức hưởng

giá cả khám bệnh dịch, chữa trị bệnh dịch nlỗi mứctận hưởng bảo đảm y tế mang lại hạ sĩ quan lại, chiến binh Quân nhóm nhân dân cả nước sẽ tạingũ. Trong thời hạn chữa bệnh nội trú được đảm bảo an toàn chi phí nạp năng lượng bệnh án. Trường hợpDân quân tự vệ đang điều trị nội trú, mà lại không còn thời hạn làm cho trọng trách thì đượctkhô hanh tân oán ngân sách thăm khám dịch, chữa dịch và tiền nạp năng lượng bệnh án dẫu vậy về tối nhiều khôngthừa 15 ngày; trường hợp không còn 15 ngày bệnh vẫn không ổn định thì khám chữa đến lúc ổn địnhcùng được tkhô cứng toán thù 100% chi phí khám, chữa trị bệnh dịch.

3. Trình tự giải quyết

a) Dân quân hoặc bạn thay mặt hợppháp của dân binh gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính, môi trường năng lượng điện tử 1-1 đềnghị tkhô nóng toán chi phí thăm khám bệnh dịch, chữa bệnh dịch mang lại dân binh tất nhiên phiếu xétnghiệm, 1-1 dung dịch, hóa đơn thu tiền, giấy ra viện đến phòng ban quân sự địaphương thơm. Dân quân thuộc đơn vị Dân quân tự vệ của cấp nào tổ chức thì gửi đơnđến cơ sở quân sự chiến lược địa pmùi hương cấp cho đó; ngôi trường thích hợp không hợp lệ, trong thời hạn03 ngày thao tác làm việc kể từ ngày cảm nhận đối chọi kiến nghị, cơ quan quân sự địa phươngđề nghị bao gồm văn uống bạn dạng trả lời gửi bạn nộp đơn nhằm bổ sung cập nhật, trả thiện;

b) Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kểtừ thời điểm ngày nhấn đối kháng kiến nghị, ban ngành quân sự địa phương thơm lập 01 cỗ làm hồ sơ. Tư lệnhBộ Tư lệnh Thủ đô thủ đô, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố HCM, Chỉ huytrưởng Bộ chỉ huyquânsự cấp tỉnh giấc, Chỉ huy trưởng Ban chỉ đạo quân sự cấp cho huyện trình Chủ tịch Ủy bannhân dân cùng cấp cho quyết định. Chỉ huy trưởng Ban lãnh đạo quân sự cấp xóm báo cáoChủ tịch Ủy ban quần chúng. # cấp cho thôn trình Chủ tịch Ủy ban dân chúng cung cấp thị trấn quyếtđịnh;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kểtừ thời điểm ngày nhận thấy làm hồ sơ trình, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cấp huyện hoặc Chủ tịchỦy ban quần chúng. # cấp cho thức giấc đưa ra quyết định ngân sách đầu tư khám dịch, chữa dịch mang lại dân quân;

d) Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kểtừ thời điểm ngày ra ra quyết định, Ủy ban quần chúng cung cấp làng gồm trách rưới nhiệm triển khai chi trảngân sách đầu tư xét nghiệm căn bệnh, chữa trị bệnh dịch đến dân quân; địa điểm không tồn tại đơn vị hành chủ yếu cấpbuôn bản vì Ban lãnh đạo quân sự chiến lược cấp huyện thực hiện bỏ ra trả; việc bỏ ra trả bằng hìnhthức chuyển khoản qua ngân hàng hoặc qua đường bưu thiết yếu hoặc trực đón nhận sinh hoạt cấp xóm.

4. Hồ sơ:

a) Đơn ý kiến đề nghị tkhô nóng toán thù ngân sách khámbệnh, chữa trị bệnh tình của dân binh hoặc tín đồ thay mặt đại diện hòa hợp pháp của dân quân. Mẫu đối chọi quyđịnh trên Phú lục III ban hành tất nhiên Nghị định này;

b) Phiếu xét nghiệm, đối kháng thuốc, hóađối chọi thu chi phí, giấy xuất viện;

c) Quyết định công dân thực hiện nghĩavụ tsay đắm gia Dân quân tự vệ; đưa ra quyết định điều đụng hoặc huy động hoặc kế hoạchthực hiện trọng trách được cấp có thẩm quyền phê duyệt y.

5. Kinc giá thành bảo đảm an toàn tiến hành chính sách,chính sách theo biện pháp trên Như vậy vày Ủy ban quần chúng. # cấp cho thị xã bảo vệ đốicùng với dân quân bởi vì phòng ban quân sự địa phương thơm cấp cho thị xã, cấp làng quản ngại lý; Ủy banquần chúng. # cấp thức giấc đảm bảo ngân sách đầu tư so với dân quân vì chưng phòng ban quân sự chiến lược địapmùi hương cung cấp tỉnh cai quản.

Điều 15. Điều kiện,mức hưởng trọn, trình tự, giấy tờ thủ tục với ban ngành tất cả trách nát nhiệm bảo vệ kinh phí, chếđộ, chính sách cho Dân quân trường đoản cú vệ không tđắm say gia bảo hiểm xóm hội nếu như bị tainạn, chết

1. Dân quân từ vệ thừa hưởng cơ chế,cơ chế theo điều khoản trên điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Dânquân trường đoản cú vệ vào trường hòa hợp sau:

a) Thực hiện nay nhiệm vụ theo đưa ra quyết định điềuđụng hoặc kêu gọi theo chiến lược của cấp cho gồm thẩm quyền phê duyệt;

b) Thực hiện tại nhiệm vụ được cấp tất cả thẩmquyền giao;

c) Trên tuyến đường đi với về từ bỏ vị trí ởmang đến địa điểm làm trách nhiệm trong vòng thời gian cùng tuyến phố hợp lý và phải chăng.

2. Các ngôi trường hòa hợp pháp luật tại điểm b khoản1 Điều 14 bị tai nạn ko thừa kế cơ chế trợ cấp.

3. Mức hưởng

a) Trường vừa lòng bị tai nạn: Trong thờigian chữa bệnh tai nạn thương tâm thừa kế nlỗi công cụ tại khoản 2 Điều 14 Nghị định nàytất cả ngôi trường hòa hợp dấu thương thơm lại tái phát cho tới lúc xuất viện. Nếu tai nạn thương tâm làmsuy sút tài năng lao động 5% thì được hưởng 7.450.000 đồng; tiếp nối, cđọng suybớt 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng;

b) Trường hợp bị tai nạn ngoài ý muốn dẫn đến chết:Thân nhân được trợ cấp tiền tuất bởi 53.640.000 đồng; người lo chôn cất đượcdìm chi phí an táng mức giá bằng 14.900.000 đồng;

c) Trường thích hợp bị nhỏ nhức dẫn cho chết:Thân nhân được trợ cấp cho chi phí tuất bằng 7.450.000 đồng; người lo an táng đượcnhấn tiền táng phí bởi 14.900.000 đồng.

4. Trình từ giải quyết

a) Dân quân hoặc tín đồ đại diện đúng theo pháp củadân binh gửi thẳng hoặc qua bưu thiết yếu, môi trường thiên nhiên năng lượng điện tử solo ý kiến đề xuất trợcung cấp tai nạn đáng tiếc hoặc bị tiêu diệt cố nhiên giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh lý saukhi khám chữa tai nạn ngoài ý muốn đối với trường thích hợp khám chữa nội trú hoặc bạn dạng sao giấychứng nhận tmùi hương tích vì chưng cơ sở y tế cung cấp (nơi vẫn cung cấp cứu, khám chữa cho Dân quântự vệ), biên bạn dạng giám định nấc suy bớt năng lực lao cồn hoặc giấy bệnh tử,trích lục knhì tử so với trường phù hợp chết mang đến cơ quan quân sự địa pmùi hương. Dânquân thuộc đơn vị chức năng Dân quân tự vệ của cấp cho nào tổ chức thì kiến nghị và gửi đơn đề xuất mang lại cơquan quân sự địa phương thơm cung cấp đó; ngôi trường phù hợp không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngàythao tác kể từ ngày nhận thấy 1-1 đề nghị, cơ quan quân sự địa phương đề nghị cóvăn uống phiên bản giải đáp gửi tín đồ nộp đối kháng nhằm bổ sung cập nhật, trả thiện;

b) Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kểtừ thời điểm ngày nhấn 1-1 ý kiến đề nghị, cơ sở quân sự chiến lược địa phương lập 01 bộ làm hồ sơ. Tư lệnhSở Tư lệnh Thủ đô TP.. hà Nội, Tư lệnh Sở Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huytrưởng Sở lãnh đạo quân sự chiến lược trình Chủ tịch Ủy ban quần chúng cung cấp tỉnh giấc quyết định;Chỉ huy trưởng Ban lãnh đạo quân sự chiến lược report Chủ tịch Ủy ban dân chúng cung cấp thị xã trìnhChủ tịch Ủy ban dân chúng cấp thức giấc quyết định. Chỉ huy trưởng Ban chỉ đạo quânsự cấp cho thôn báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp cho thôn gửi làm hồ sơ mang đến Chủ tịch Ủy banquần chúng cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân cấp cho tỉnh quyết định;

c) Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kểtừ ngày cảm nhận hồ sơ trình, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cấp thức giấc đưa ra quyết định trợcấp đến dân quân;

d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kểtừ ngày gồm quyết định trợ cung cấp, Ủy ban dân chúng cấp cho làng có trách rưới nhiệm thực hiệnbỏ ra trả trợ cấp mang lại dân quân; địa điểm không tồn tại đơn vị chức năng hành thiết yếu cấp cho xã vì Ban chỉhuy quân sự chiến lược cung cấp thị xã triển khai chi trả; câu hỏi chi trả bởi bề ngoài chuyển khoảnhoặc qua đường bưu bao gồm hoặc trực tiếp nhận sinh hoạt cấp cho buôn bản.

5. Hồ sơ

a) Hồ sơ tận hưởng trợ cấp tai nạn đáng tiếc gồm:Đơn kiến nghị trợ cấp tai nạn ngoài ý muốn dĩ nhiên giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ dịch ánsau khi khám chữa tai nạn thương tâm so với ngôi trường hòa hợp điều trị nội trú hoặc bạn dạng sao giấyghi nhận thương thơm tích vì cơ sở y tế (vị trí vẫn cấp cho cứu vớt, chữa bệnh cho Dân quân tựvệ) cấp cho theo mẫu dụng cụ, biên bạn dạng giám định nấc suy giảm khả năng lao độngcủa hội đồng thẩm định y khoa khám đa khoa cung cấp tỉnh giấc cùng tương tự trlàm việc lên; trườnghòa hợp bị tai nạn ngoài ý muốn giao thông thì có thêm biên bạn dạng khảo sát của cơ sở công anhoặc ban ngành điều tra hình sự ở trong Sở Quốc phòng;

b) Hồ sơ tận hưởng trợ cấp cho chết gồm: Đơný kiến đề xuất trợ cấp cho chết dĩ nhiên giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khiđiều trị tai nạn ngoài ý muốn đối với trường phù hợp điều trị nội trú, bản sao giấy hội chứng tửhoặc trích lục knhị tử; trường hợp bị tai nạn thương tâm giao thông vận tải dẫn mang đến chết thì cóthêm biên phiên bản khảo sát của ban ngành công an hoặc cơ quan điều tra hình sự thuộcSở Quốc phòng;

c) Mẫu 1-1 kiến nghị trợ cấptai nạn, trợ cung cấp bị tiêu diệt phương tiện tại Prúc lục IV ban hành dĩ nhiên Nghị định này.

6. Ủy ban quần chúng. # cấp cho thức giấc bảo đảmkinh phí triển khai chính sách, cơ chế hiện tượng tại Điều này.

Chương thơm IV

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy địnhchuyển tiếp

1. Trang phục của Dân quân tự vệ quyđịnh trên Nghị định số 03/2016/NĐ-CP.. ngày 05 mon 01 năm 2016 của nhà nước quyđịnh chi tiết cùng trả lời thi hành một số trong những điều của Luật Dân quân tự vệ năm2009 thường xuyên tiến hành cho đến khi hết ngày 31 mon 12 năm 2021; từ thời điểm ngày 01 mon 01năm 2022 phục trang Dân quân từ vệ thực hiện theo pháp luật trên Nghị định này.

2. Định mức tận hưởng chính sách, bao gồm sáchcủa Dân quân tự vệ qui định trên Điều 7, 8, 11, 12, 13 và Điều 15 của Nghị địnhnày được kiểm soát và điều chỉnh vào trường hợp Chính phủ kiểm soát và điều chỉnh nấc lương đại lý hoặcnấc chi phí lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ khí.

Điều 17. Hiệu lực thihành

Nghị định này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hành từngày 15 tháng 8 năm 20đôi mươi và sửa chữa thay thế Nghị định số 03/2016/NĐ-CP.. ngày 05 tháng01 năm năm nhâm thìn của nhà nước luật chi tiết và lý giải thực hiện một trong những điềucủa Luật Dân quân trường đoản cú vệ.

Điều 18. Trách rưới nhiệmthi hành

Các Sở trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang cỗ, Thủ trưởng ban ngành trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc,tỉnh thành trực nằm trong TW, ban ngành, tổ chức triển khai liên quan chịu đựng trách rưới nhiệm thi hànhNghị định này

Nơi nhận: - Ban Bí thỏng Trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng mạo Chính phủ; - Các bộ, ban ngành ngang bộ, ban ngành nằm trong Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh giấc, thị thành trực ở trong trung ương; - Văn chống Trung ương và những Ban của Đảng; - Vnạp năng lượng chống Tổng Bí thư; - Văn chống Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - Văn uống chống Quốc hội; - Tòa án quần chúng buổi tối cao; - Viện kiểm giáp quần chúng. # về tối cao; - Kiểm toán thù Nhà nước; - Ủy ban Gisát hại tài thiết yếu Quốc gia; - Ngân mặt hàng Chính sách thôn hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan tiền trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTcông nhân, những Pcông nhân, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, NC (2b).

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC I

TIÊUCHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤPhường XÃ(Kèm theo Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 mon 6 năm 2020 của Chính phủ)

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

I

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CÓ TRỤ SỞ LÀM VIỆC

1

Bàn ghế giao ban, hội họp

Bộ

01

2

Tủ sắt đựng vũ khí

Chiếc

02

3

Biển tên trụ ssinh sống Ban chỉ đạo quân sự

Chiếc

01

4

Biển thương hiệu phòng có tác dụng việc

Chiếc

01

5

Tủ đựng lý lẽ hỗ trợ

Chiếc

02

6

Tủ đựng trang phục Dân quân từ vệ cần sử dụng chung

Chiếc

03

7

Bàn ghế làm việc cá nhân

Bộ

01/người

Mỗi dùng cho chỉ đạo vật dụng 01 bộ

8

Máy vi tính, thiết bị in

Bộ

01/người

Trang bị cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng

9

Tủ đựng tài liệu

Chiếc

01/người

Mỗi dịch vụ chỉ huy sản phẩm 01 chiếc

10

Điện thoại ráng định

Chiếc

01/người

Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 chiếc

11

Bảng kế hoạch công tác

Chiếc

01/người

Mỗi dịch vụ lãnh đạo thứ 01 chiếc

12

Bảng chức trách, trách nhiệm của từng chức danh

Chiếc

01/người

Mỗi công tác chỉ đạo thiết bị 01 chiếc

13

Biển thương hiệu chức danh Ban chỉ huy quân sự chiến lược để bàn

Chiếc

01/người

Mỗi dịch vụ lãnh đạo sản phẩm 01 chiếc

14

Két Fe đựng tài liệu mật

Chiếc

01

Trang bị mang đến Chỉ huy trưởng

15

Trang thiết bị khác Ship hàng chăm ngành quân sự

Theo đề nghị nhiệm vụ

II

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CÓ PHÒNG LÀM VIỆC

1

Bàn ghế giao ban, hội họp

Bộ

01

2

Tủ Fe đựng vũ khí

Chiếc

02

3

Biển thương hiệu chống làm việc Ban chỉ huy quân sự

Chiếc

01

4

Tủ đựng phép tắc hỗ trợ

Chiếc

02

5

Tủ đựng bộ đồ Dân quân từ bỏ vệ sử dụng chung

Chiếc

03

6

Bàn ghế làm việc cá nhân

Bộ

01/người

Mỗi dùng cho chỉ đạo thứ 01 bộ

7

Máy vi tính, trang bị in

Bộ

01/người

Trang bị mang đến Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng

8

Tủ đựng tài liệu

Chiếc

01/người

Trang bị cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng

9

Điện thoại vậy định

Chiếc

01/người

Trang bị cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng

10

Bảng lịch công tác

Chiếc

01

11

Bảng chức trách rưới, trọng trách của từng chức danh

Chiếc

01/người

Mỗi công tác chỉ huy 01 chiếc

12

Biển tên chức danh Ban chỉ huy quân sự chiến lược nhằm bàn

Chiếc

01/người

Mỗi chức vụ lãnh đạo 01 chiếc

13

Két sắt đựng tài liệu mật

Chiếc

01

Trang bị cho Chỉ huy trưởng

14

Trang sản phẩm công nghệ khác phục vụ chuyên ngành quân sự

Theo thưởng thức nhiệm vụ

PHỤ LỤC II

TRANGPHỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ(Kèm theo Nghị định số 72/2020/NĐ-CPhường ngày 30 tháng 6 năm 20đôi mươi của Chính phủ)

I. DANH MỤC TRANGPHỤC

1. Trang phục cá nhân

TT

Tên trang phục

TT

Tên trang phục

1

Sao nón cứng

21

Áo nóng đồng chí nữ

2

Sao nón mềm

22

Cravat

3

Mũ cứng

23

Dây lưng

4

Mũ mềm

24

Bít tất

5

Phù hiệu tay áo

25

Giày da đen nam

6

Áo đông khoác xung quanh chỉ huy Dân quân từ bỏ vệ nam

26

Giày da Đen nữ

7

Áo đông mặc vào lãnh đạo Dân quân tự vệ nam

27

Giày vải tốt cổ

8

Quần đông chỉ huy Dân quân tự vệ nam

28

Giày vải cao cổ

9

Áo đông mang ngoài chỉ huy Dân quân từ vệ nữ

29

Quần, áo đi mưa

10

Áo đông mang trong chỉ đạo Dân quân trường đoản cú vệ nữ

30

Áo mưa chiến sĩ

11

Quần đông chỉ đạo Dân quân tự vệ nữ

31

Màn tuyn đối kháng dân binh thường trực

12

Áo hè cổ lãnh đạo Dân quân từ vệ nam

32

Chiếu cói đối chọi dân quân hay trực

13

Quần hè lãnh đạo Dân quân trường đoản cú vệ nam

33

Chnạp năng lượng đơn dân quân hay trực

14

Áo hnai lưng lãnh đạo Dân quân từ bỏ vệ nữ

34

Đệm giường dân quân thường xuyên trực

15

Quần hè chỉ huy Dân quân từ vệ nữ

35

Gối dân quân hay trực

16

Áo chiến sỹ nam

36

Ba lô dân quân thường xuyên trực

17

Quần chiến sỹ nam

37

Quần lót dân binh thường xuyên trực

18

Áo chiến sĩ nữ

38

Áo lót dân quân thường xuyên trực

19

Quần đồng chí nữ

39

Khăn uống khía cạnh dân quân thường trực

20

Áo ấm chiến sỹ nam

2. Trang phục sử dụng thông thường (trừ dân quânthường xuyên trực)

a) Màn tuyn đơn.

b) Chiếu cói đối chọi.

c) Chăn uống đối kháng.

d) Áo nóng phái mạnh.

đ) Áo ấm thiếu nữ.

II. TIÊU CHUẨN, NIÊNHẠN CẤPhường PHÁT TRANG PHỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ

1. Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởngBan chỉ đạo quân sự chiến lược cung cấp xóm, những phục vụ chỉ đạo đơn vị chức năng Dân quân trường đoản cú vệ cơ độngđược cấp phát năm đầu 01 sao nón cứng, 01 sao nón mềm, 01 mũ cứng, 01 nón mượt, 01cỗ xống áo đông(1), 01 cỗ xống áo hè(1), 01 caravat, 01dây lưng, 02 song bịt vớ, 01 đôi giầy domain authority đen, 01 song giầy vải vóc phải chăng cổ, 01 bộquần, áo đi mưa. Niên hạn cấp phát trong thời gian tiếp theo sau như sau:

TT

Tên trang phục

Đơn vị tính

Slượng

Niên hạn

1

Sao nón cứng

Cái

01

02 năm

2

Sao nón mềm

Cái

01

02 năm

3

Mũ cứng

Cái

01

02 năm

4

Mũ mềm

Cái

01

02 năm

5

Quần áo đông hoặc htrần (1)

Bộ

01

01 năm

6

Cravat

Cái

01

02 năm

7

Dây lưng

Cái

01

02 năm

8

Bkhông nhiều tất

Đôi

02

01 năm

9

Giày domain authority đen

Đôi

01

02 năm

10

Giày vải tốt cổ hoặc cao cổ

Đôi

01

01 năm

11

Quần, áo đi mưa

Bộ

01

03 năm

Ghi chú:

(1) - Bộ áo xống đông gồm: Áo đông mặckhông tính tất cả đính thêm phù hiệu bên trên ống tay áo trái, quần đông, áo đông khoác trong.

- Sở quần áo hè cổ gồm: Áo hè cóđính phù hiệu bên trên tay áo trái, quần hnai lưng.

2. Các phục vụ chỉ đạo dân binh thườngtrực từ bỏ Trung đội trưởng trnghỉ ngơi lên được cấp phát năm đầu như mức sử dụng trên khoản 1Mục này và được cung cấp thêm 01 chăn uống, 01 màn, 01 gối, 01 chiếu, 01 đệm giường, 01tía lô. Niên hạn cấp phát những năm tiếp sau nhỏng sau:

STT

Tên trang phục

Đơn vị tính

Số lượng

Niên hạn

1

Sao nón cứng

Cái

01

02 năm

2

Sao mũ mềm

Cái

01

02 năm

3

Mũ cứng

Cái

01

02 năm

4

Mũ mềm

Cái

01

02 năm

5

Quần áo đông hoặc htrần (2)

Bộ

01

01 năm

6

Quần lót

Cái

02

01 năm

7

Áo lót

Cái

02

01 năm

8

Khăn uống mặt

Cái

02

01 năm

9

Cravat

Cái

01

02 năm

10

Dây lưng

Cái

01

02 năm

11

Bkhông nhiều tất

Đôi

02

01 năm

12

Giày da đen

Đôi

01

01 năm

13

Giày vải tốt cổ hoặc cao cổ

Đôi

01

01 năm

14

Quần, áo đi mưa

Bộ

01

03 năm

15

Chăn

Cái

01

02 năm

16

Màn

Cái

01

02 năm

17

Gối

Cái

01

02 năm

18

Chiếu

Cái

01

01 năm

19

Đệm giường

Cái

01

04 năm

20

Ba lô

Chiếc

01

04 năm

Ghi chú:

(2) - Sở xống áo đông gồm: Áo đông mặcxung quanh bao gồm đính thêm phù hiệu trên ống tay áo trái, quần đông, áo đông khoác vào.

- Sở quần áo hnai lưng gồm: Áo hnai lưng bao gồm đính thêm phùhiệu trên ống tay áo trái, quần htrằn.

- Đối cùng với những dùng cho lãnh đạo hải team dân quântrực thuộc ko kể tiêu chuẩn xiêm y Dân quân từ vệ, từng năm được cấp thêm02 bộ phục trang dân sự. Kinch tầm giá do địa phương thơm bảo đảm an toàn.

3. Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, PhóChỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự chiến lược cỗ, ngành TW,Ban chỉ đạo quân sự cơ sở, tổ chức; Chính trị viên, Chính trị viên phó BanChỉ huy quân sự cung cấp buôn bản, xóm nhóm trưởng, chỉ huy đơn vị chức năng Dân quân tự vệ trường đoản cú trungteam trưởng trsinh hoạt lên (trừ những phục vụ chỉ huy đơn vị chức năng dân quân sở tại, cơđộng) được cấp phép năm đầu nhỏng nguyên tắc trên khoản 1 Mục này. Niên hạn cấp pháttrong thời hạn tiếp sau nlỗi sau:

STT

Tên trang phục

Đơn vị tính

Số lượng

Niên hạn

1

Sao nón cứng

Cái

01

03 năm

2

Sao nón mềm

Cái

01

03 năm

3

Mũ cứng

Cái

01

03 năm

4

Mũ mềm

Cái

01

03 năm

5

Quần áo đông hoặc hnai lưng nam giới, phụ nữ (3)

Bộ

01

02 năm

6

Cravat

Cái

01

03 năm

7

Dây lưng

Cái

01

03 năm

8

Bkhông nhiều tất

Đôi

02

01 năm

9

Giày da Black nam

Đôi

01

02 năm

10

Giày domain authority Black nữ

Đôi

01

02 năm

11

Giày vải vóc rẻ cổ hoặc cao cổ

Đôi

01

02 năm

12

Quần, áo đi mưa

Bộ

01

03 năm

Ghi chú:

(3) - Bộ xống áo đông của những chức vụchỉ huy phái nam, thiếu nữ gồm: Áo đông mang ko kể tất cả gắn thêm phù hiệu bên trên ống tay áo trái, quầnđông, áo đông mang vào.

- Bộ áo quần hnai lưng của các dùng cho chỉhuy nam, cô gái gồm: Áo hè cổ tất cả gắn phù hiệu trên ống tay áo trái, quần htrằn.

4. Tiểu team trưởng, khẩu đội trưởng,chiến sỹ Dân quân từ bỏ vệ cơ đụng, Dân quân từ vệ biển cả được cấp phát năm đầu 01sao mũ cứng, 01 sao mũ mềm, 1 mũ cứng, 01 nón mềm, 02 bộ quần áo chiến sĩ,01 dây sống lưng, 02 song bịt vớ, 1 song giầy vải vóc cao cổ, 01 áo đi mưa. Niênhạn cấp phát những năm tiếp sau nlỗi sau:

TT

Tên trang phục

Đơn vị tính

Số lượng

Niên hạn

1

Sao mũ cứng

Cái

01

02 năm

2

Sao mũ mềm

Cái

01

02 năm

3

Mũ cứng

Cái

01

02 năm

4

Mũ mềm

Cái

01

02 năm

5

Quần áo chiến sĩ (4)

Bộ

01

01 năm

6

Dây lưng

Cái

01

02 năm

7

Bkhông nhiều tất

Đôi

02

01 năm

8

Giày vải vóc cao cổ

Đôi

01

01 năm

9

Áo đi mưa chiến sĩ

Cái

01

03 năm

Ghi chú:

(4) - Bộ áo quần đông chiến sĩ phái nam, nữgồm: Áo đông khoác ngoại trừ gồm gắn thêm phù hiệu trên ống tay áo trái, quần đông, áo đông mặctrong.

- Sở áo quần htrằn chiến sỹ nam giới, cô gái gồm:Áo hè cổ gồm đính phù hiệu bên trên tay áo trái, quần htrằn.

5. Tiểu team trưởng, thuyền trưởng vàđồng chí dân binh trực thuộc được cấp phát năm đầu 01 sao mũ cứng, 01 sao mũmượt, 01 nón cứng, 01 nón mềm, 2 cỗ áo quần đồng chí, 02 quần lót, 02 áolót, 02 khnạp năng lượng phương diện, 01 dây lưng, 2 đôi bít tất, 02 song giầy vải cao cổ, 01 áođi mưa, 01 chăn uống, 01 màn, 01 gối, 01 chiếu, 01 đệm chóng, 01 tía lô. Niên hạncấp phát trong thời hạn tiếp sau nhỏng sau:

TT

Tên trang phục

Đơn vị tính

Số lượng

Niên hạn

1

Sao nón cứng

Cái

01

02 năm

2

Sao nón mềm

Cái

01

02 năm

3

Mũ cứng

Cái

01

02 năm

4

Mũ mềm

Cái

01

02 năm

5

Quần áo đồng chí (5)

Bộ

01

06 tháng

6

Quần lót

Cái

02

01 năm

7

Áo lót

Cái

02

01 năm

8

Khăn uống mặt

Cái

02

01 năm

9

Áo ấm

Cái

01

01 năm

10

Dây lưng

Cái

01

02 năm

11

Bkhông nhiều tất

Đôi

02

01 năm

12

Giày vải vóc cao cổ

Đôi

02

01 năm

13

Áo mưa chiến sĩ

Cái

01

02 năm

14

Chăn

Cái

01

02 năm

15

Màn

Cái

01

02 năm

16

Gối

Cái

01

02 năm

17

Chiếu

Cái

01

01 năm

18

Đệm giường

Cái

01

04 năm

19

Ba lô

Chiếc

01

04 năm

Ghi chú:

(5) - Bộ xống áo đông chiến sĩ gồm: Áođông khoác ko kể gồm đính phù hiệu bên trên ống tay áo trái, quần đông, áo đông khoác trong.

- Bộ xống áo htrằn chiến sỹ gồm: Áo hè cổ cógắn thêm phù hiệu trên ống tay áo trái, quần hnai lưng.

6. Tiểu team trưởng, khẩu team trưởng