Ngân hàng nhà nước việt nam tiếng anh là gì

-
The SNB is an aktiengesellschaft under special regulations, & has two head offices, one is in Bern & the other one in Zurich.

Bạn đang xem: Ngân hàng nhà nước việt nam tiếng anh là gì


The collapse of the State Bank in 1992 resulted in large levels of state public debt (as much as A$4 billion).
Tòa nhà cao nhất của Adelaide, được kiến tạo vào khoảng thời gian 1988, lúc đầu được Điện thoại tư vấn là Tòa công ty Ngân sản phẩm Nhà nước.
Sau Lúc được bổ nhiệm ở tuổi 46, ông vươn lên là Thống đốc tthấp nhất lịch sử dân tộc Ngân sản phẩm Nhà nước nước ta.
After being appointed at the age of 46, he became the youngest Governor in the history of the State Bank of daiquansu.mobietnam giới.
Ví dụ, nhà nước kiểm soát và điều hành Ngân sản phẩm Nhà nước với Chịu trách rưới nhiệm tổ chức triển khai bảo đảm công ty nước và dự toán.
For instance, the Government controlled the State Bank of the USSR và was responsible for the organisation of state insurance & accounting.
trong những phương án đó là tái tổ chức triển khai Ngân mặt hàng Nhà nước và cải tân bình thường về những vấn đề tài chủ yếu.
Another of the measures was the reorganization of the State Bank và a general reform of financial matters.
Các ghi chú của Ngân mặt hàng Nhà nước miêu tả Lenin trong những lúc Kho bạc ghi crúc biểu đạt thi công thẩm mỹ và nghệ thuật hoa.
Đây được giải quyết trong hệ thống Swiss Interngân hàng Clearing (SIC) trải qua tài khoản tiền gửi được giữ với Ngân hàng Nhà nước.
These are settled in the Swiss Interbank Clearing (SIC) system daiquansu.mobia sight deposit accounts held with the National Bank.
Chúng được lưu giữ hành cùng rất các ghi chú chervonets được giới thiệu vào thời điểm năm 1922 bởi Ngân hàng Nhà nước với mệnh giá 1, 3, 5 10 và 25 chervonets.
These circulated alongside the chervonets notes introduced in 1922 by the State Bank in denominations of 1, 3, 5 10 và 25 chervonets.
Ông đã làm được cứu vớt trợ với khoản vay mượn 30 triệu Mark từ 1 tập đoàn những bank vày Ngân mặt hàng Nhà nước Phổ thu xếp.
He was bailed out with a 30 million Mark loan from a consortium of banks arranged by the Prussian State Bank.
Đề án tái cấu trúc nợ sẽ được thực hiện theo quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân sản phẩm công ty nước ngày 301/05 năm 2005 .
The restructuring of loans will be done in accordance to lớn Decision No 783/2005/QD-NHNN of the SBV Governor dated May 31 , 2005 .

Xem thêm: " Nhà Máy Tiếng Anh Là Gì - Thuật Ngữ Tiếng Anh Trong Ngành Sản Xuất


Đến ngày 18 tháng 8 năm 2011, ICBC đã thừa qua cuộc kiểm soát tự Ngân hàng Nhà nước Pakischảy cùng bước đầu vận động sale tại Pakistan.
On 18 August 2011, ICBC passed the examination from State Bank of Pakistan & started its business in Pakistan.
Ngân hàng Nhà nước đã thành công vào câu hỏi bình ổn giá bán đồng nội tệ , kể từ thời điểm đồng tiền mất giá bán vào tháng Hai năm 2011 .
Ngân hàng Nhà nước sẽ thành công xuất sắc trong bài toán ổn định giá bán đồng nội tệ , kể từ khi đồng cả nước mất giá chỉ trong tháng Hai năm 2011 .
Cụ thể, phải cẩn thận và quan tâm đến tính tự do của Ngân sản phẩm Nhà nước daiquansu.mobiệt Nam theo hướng một bank Trung ương tân tiến.
Mới trên đây , daiquansu.mobinaCapital dự trù vào năm nay Ngân sản phẩm Nhà nước sẽ tải 6 tỷ USD nước ngoài tệ bên trên Thị Phần nhằm tăng mối cung cấp dự trữ nước ngoài ăn năn .
daiquansu.mobinaCapital recently estimated that the State Bank had this year purchased $ 6 billion in foreign currency from the market lớn increase the foreign exchange reserves .
Vừa đến lớp, ông vừa đi làm daiquansu.mobiệc, ban đầu là vào một bắt tay hợp tác làng rượu chát, cùng kế tiếp có tác dụng bảo vệ mang lại ngân hàng bên nước.
During his studies he worked first, in a wine cooperative and later as a security guard for the state bank.
Năm 1931, Boris Berlatsky, một quan chức cao cấp của Ngân mặt hàng Nhà nước đã có được giới thiệu xét xử mang đến tội hủy hoại trong vụ xét xử Menshedaiquansu.mobik 1931.
In 1931 Boris Berlatsky, a senior official of the State Bank was put on trial for wrecking as part of the 1931 Menshedaiquansu.mobik Trial.
Bà Okoro đã bao gồm buổi họp tham vấn kỹ thuật cùng với Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu, với Sở trưởng Bộ Tư pháp.
Ms. Okoro held technical meetings with the Governor of the State Bank of daiquansu.mobietnam giới, the Minister of Finance, và the Minister of Justice.
Năm 1840, Ngân hàng Thương mại Nhà nước kiến thiết 3, 5, 10, 25, 50 cùng 100 rúp ghi chú, tiếp theo sau là 50 rúp ghi dấn tín dụng của Kho bạc Lưu ký kết và Ngân sản phẩm Nhà nước.
In 1840, the State Commercial Bank issued 3, 5, 10, 25, 50 and 100 rubles notes, followed by 50 ruble credit notes of the Custody Treasury and State Loan Bank.
Năm 1947, những ghi chụ của Kho bạc Nhà nước đã có redaiquansu.mobiews cùng với mệnh giá chỉ 1, 3 và 5 rúp, cùng với các ghi chụ của Ngân hàng Nhà nước đến mệnh giá 10-, 25-, 50 và 100 rúp.
In 1947, State Treasury notes were introduced for denominations of 1-, 3- & 5 rubles, along with State Bank notes for denominations of 10-, 25-, 50 and 100 rubles.