Ngạch cán sự là gì

-
*
Dưới đó là các bảng tổng phù hợp hạng mục những ngạch men công chức, viên chức những ngành mới nhất (update tháng 03/2021) giúp tra cứu ngạch, mã số, số hiệu công chức, viên chức những ngành y tế, nông nghiệp, giáo dục, lao động, văn thư lưu trữ, văn hóa truyền thống thẩm mỹ...làm địa thế căn cứ để tạo ra bảng lương.

Bạn đang xem: Ngạch cán sự là gì

ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

1. Bảng 1: Ngạch men nhân viên cao cấp cùng các ngạch công chức siêng ngành tương đương(Xếp lương công chức một số loại A3)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Chuyên ổn viên cao cấp

01.001

Chuyên ngành hành chính (trong phòng ban, tổ chức triển khai hành chính)

2

Tkhô cứng tra viên cao cấp

04.023

ngành Tkhô hanh tra

3

Kế tân oán viên cao cấp

06.029

Kế tân oán tại phòng ban, tổ chức triển khai có thực hiện kinh phí NSNN

4

Kiểm tra viên thời thượng thuế

06.036

ngành Thuế

5

Kiểm tra viên cao cấp hải quan

08.049

ngành Hải Quan

6

Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

07.044

ngành Ngân hàng

7

Kiểm toán viên cao cấp

06.041

ngành Kiểm tân oán NN

8

Chấp hành viên cao cấp

03.299

ngành Thi hành án dân sự

9

Thđộ ẩm tra viên cao cấp

03.230

10

Kiểm kiểm tra viên cao cấp thị trường

21.187

Ngành Quản lý thị trường


2. Bảng 2: Ngạch ốp nhân viên chính với các ngạch công chức chuyên ngành tương đương(Xếp lương công chức nhiều loại A2)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Chuyên ổn viên chính

01.002

Chuyên ngành hành bao gồm (trong cơ quan, tổ chức triển khai hành chính)

2

Tkhô nóng tra viên chính

04.024

Thanh hao tra

3

Kế toán viên chính

06.030

Kế tân oán trên cơ sở, tổ chức bao gồm áp dụng ngân sách đầu tư NSNN

4

Kiểm tra viên chính thuế

06.037

ngành Thuế

5

Kiểm tra viên thiết yếu hải quan

08.050

ngành Hải Quan

6

Kỹ thuật viên bảo quản chính

19.220

ngành dự trữ quốc gia

7

Kiểm rà viên chủ yếu ngân hàng

07.045

ngành Ngân hàng

8

Kiểm tân oán viên chính

06.042

ngành Kiểm toán thù NN

9

Chấp hành viên trung cấp

03.300

ngành Thi hành án dân sự

10

Thđộ ẩm tra viên chính

03.231

11

Kiểm thẩm tra viên thiết yếu thị trường

21.188

Ngành Quản lý thị trường

12

Kiểm dịch viên chính đụng vật

09.315

Ngành Nông nghiệp

(Công chức A2.2)

13

Kiểm dịch viên chính thực vật

09.318

14

Kiểm kiểm tra viên thiết yếu đê điều

11.081

15

Kiểm lâm viên chính

10.225

Ngành Nông nghiệp

(Công chức A2.1)

16

Kiểm ngư viên chính

25.309

17

Thuyền viên kiểm ngư chính

25.312

18

Văn uống tlỗi chính

02.006

Ngành Vnạp năng lượng thư


3. Bảng 3: Ngạch chuyên viên và những ngạch công chức siêng ngành tương đương(Xếp lương công chức một số loại A1)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chăm ngành

1

Chuim viên

01.003

Chuyên ngành hành thiết yếu (vào cơ sở, tổ chức triển khai hành chính)

2

Tkhô giòn tra viên

04.025

Chulặng ngành thanh hao tra

3

Kế toán viên

06.031

Kế toán thù trên phòng ban, tổ chức có áp dụng ngân sách đầu tư NSNN

4

Kiểm tra viên thuế

06.038

ngành Thuế

5

Kiểm tra viên hải quan

08.051

ngành Hải Quan

6

Kỹ thuật viên bảo quản

19.221

ngành dự trữ quốc gia

7

Kiểm soát viên ngân hàng

07.046

ngành Ngân hàng

8

Kiểm toán viên

06.043

ngành Kiểm tân oán NN

9

Chấp hành viên sơ cấp

03.301

ngành Thi hành án dân sự

10

Thẩm tra viên

03.232

11

Thỏng ký thi hành án

03.302

12

Kiểm rà viên thị trường

21.189

Ngành Quản lý thị trường

13

Kiểm dịch viên đụng vật

09.316

Ngành Nông nghiệp

14

Kiểm dịch viên thực vật

09.319

15

Kiểm kiểm tra viên đê điều

11.082

16

Kiểm lâm viên

10.226

17

Kiểm ngư viên

25.310

18

Thuyền viên kiểm ngư

25.313

19

Vnạp năng lượng thư

02.007

Ngành văn thư


4. Bảng 4: Ngạch cán sự và những ngạch ốp công chức chăm ngành tương đương(Xếp lương công chức một số loại A0)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Cán sự

01.004

Chulặng ngành hành thiết yếu (vào phòng ban, tổ chức triển khai hành chính)

2

Kế toán thù viên trung cấp

06.032

Kế toán thù tại cơ sở, tổ chức bao gồm sử dụng kinh phí đầu tư NSNN

3

Kiểm tra viên trung cung cấp thuế

06.039

ngành Thuế

4

Kiểm tra viên trung cấyêu cầu quan

08.052

ngành Hải Quan

5

Kiểm kiểm tra viên trung cung cấp thị trường

21.190

Ngành Quản lý thị trường

6

Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

19.222

ngành dự trữ quốc gia

7

Thủ kho bảo quản

19.223


5. Bảng 5: Ngạch men nhân viên(Xếp lương công chức nhiều loại B)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Nhân viên (văn tlỗi, đảm bảo an toàn, tài xế, Ship hàng, lễ tân, chuyên môn cùng những trọng trách khác…)

01.005

thao tác trong ban ngành, tổ chức hành chính

2

Nhân viên thuế

06.040

ngành Thuế

3

Nhân viên hải quan

08.053

ngành Hải Quan

4

Thủ kho ngân hàng

07.048

ngành Ngân hàng

5

Thủ quỹ ngân hàng

06.034

6

Kiểm ngân

07.047

7

Thỏng kýtrungcấp cho thi hành án

03.303

ngành Thi hành án dân sự

8

Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật

09.317

Ngành Nông nghiệp

9

Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật

09.320

10

Kiểm kiểm tra viên trung cấp đê điều

11.083

11

Kiểm lâm viên trung cấp

10.228

12

Kiểm ngư viên trung cấp

25.311

13

Thuyền viên kiểm ngư trungcấp

25.314

14

Vnạp năng lượng thư trung cấp

02.008

Ngành vnạp năng lượng thư

15

Thủ quỹ phòng ban, 1-1 vị

06.035

16

Bảo vệ, tuần tra canh gác

19.186


6. Bảng 6:Ngạch khác theo biện pháp của Chính phủ

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Nhân viên bảo đảm kho dự trữ (Công chức các loại C1)

19.224

ngành dự trữ quốc gia


Xem thêm: Báo Cáo Thuế: Hướng Dẫn Nộp Thuế Nhà Thầu Đối Với Nhà Thầu Nước Ngoài

ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

1. Bảng 1: Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương cùng với ngạch ốp chuyên viên cao cấp (Xếp lương viên chức các loại A3)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Giảng viên cao cấp (hạng I)

V.07.01.01

đào tạo trong các đại lý dạy dỗ đại học

2

Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I)

V.07.08.20

huấn luyện và giảng dạy vào trường CĐSP

3

Giảng viên giáo dục công việc và nghề nghiệp cao cấp (hạng I)

V.09.02.01

ngành giáo dục nghề nghiệp

4

Giáo viên dạy dỗ nghề nghiệp hạng I

V.09.02.05

5

Bác sĩ thời thượng (hạng I)

V.08.01.01

Ngành Y tế

6

Bác sĩ y học tập dự phòng thời thượng (hạng I)

V.08.02.04

7

Dược sĩ thời thượng (hạng I)

V.08.08.20

8

Y tế công cộng cao cấp (hạng I)

V.08.04.08

9

Đạo diễn nghệ thuật hạng I

V.10.03.08

Ngành nghệ thuật

10

Diễn viên hạng I

V.10.04.12

11

Huấn luyện viên thời thượng (Hạng I)

V.10.01.01

Ngành TDTT

12

Nghiên cứu viên thời thượng (Hạng I)

V.05.01.01

Ngành KH&CN

13

Kỹ sư thời thượng (Hạng I)

V.05.02.05

14

Âm thanh viên hạng I

V11.09.23

Ngành Thông tin truyền thông

15

Phát tkhô hanh viên hạng I

V11.10.27

16

Kỹ thuật dựng phlặng hạng I

V11.11.31

17

Quay phyên hạng I

V11.12.35

18

Biên tập viên hạng I

V.11.01.01

19

Pngóng viên hạng I

V.11.02.04

20

Biên dịch viên hạng I

V.11.03.07

21

Đạo diễn tivi hạng I

V.11.04.10

22

Kiến trúc sư Hạng I

V.04.01.01

Ngành xây dựng

23

Thẩm kế viên hạng I

V.04.02.04

24

Họa sĩ hạng I

V.10.08.25

Ngành Mỹ thuật


2. Bảng 2: Ngạch ốp viên chức chuyên ngành tương tự cùng với ngạch nhân viên chính(Xếp lương viên chức các loại A2)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Giảng viên chính (hạng II)

V.07.01.02

đào tạo và giảng dạy trong đại lý giáo dục đại học

2

Giáo viên dự bị đại học hạng I

V.07.07.17

Dự bị đại học

3

Giáo viên dự bị đại học hạng II

V.07.07.18

4

Giảng viên cao đẳng sư phạm thời thượng (hạng II)

V.07.08.21

giảng dạy trong trường CĐSP

5

Giảng viên dạy dỗ nghề nghiệp chủ yếu (hạng II)

V.09.02.02

ngành giáo dục nghề nghiệp

6

Giáo viên dạy dỗ nghề nghiệp hạng II

V.09.02.06

7

Giáo viên trung học tập ít nhiều (hạng I)

V.07.05.13

huấn luyện vào ngôi trường THPT

8

Giáo viên trung học diện tích lớn (hạng II)

V.07.05.14

9

Giáo viên trung học các đại lý hạng I

V.07.04.30

huấn luyện và đào tạo vào THCS

10

Giáo viên trung học tập các đại lý hạng II

V.07.04.31

11

Giáo viên tiểu học hạng I

V.07.03.27

giảng dạy trong ngôi trường đái học

12

Giáo viên đái học hạng II

V.07.03.28

13

Giáo viên thiếu nhi hạng I

V.07.02.24

đào tạo và huấn luyện trong trường mầm non

14

Bác sĩ y học tập dự phòng chủ yếu (hạng II)

V.08.02.05

Ngành Y tế

15

Bác sĩ chính (hạng II)

V.08.01.02

16

Dược sĩ chính

(hạng II)

V.08.08.21

17

Điều chăm sóc hạng II

V.08.05.11

18

Hộ sinch hạng II

V.08.06.14

19

Kỹ thuật y hạng II

V.08.07.17

20

Y tế chỗ đông người chính (hạng II)

V.08.04.09

21

Kiểm định viên thiết yếu nghệ thuật bình yên lao đụng (hạng II)

V.09.03.01

Ngành lao động

22

Công tác buôn bản hội viên chủ yếu (hạng II)

V.09.04.01

23

Đạo diễn thẩm mỹ hạng II

V.10.03.09

Ngành nghệ thuật

24

Diễn viên hạng II

V.10.04.13

25

Di sản viên hạng II

V.10.05.16

Ngành Văn uống hóa

26

Huấn luyện viên bao gồm (hạng II)

V.10.01.02

Ngành TDTT

27

Nghiên cứu giúp viên chính

(Hạng II)

V.05.01.02

Ngành KH&CN

28

Kỹ sư bao gồm (Hạng II)

V.05.02.06

29

Âm thanh hao viên hạng II

V11.09.24

Ngành tin tức truyền thông

30

Phát tkhô giòn viên hạng II

V11.10.28

31

Kỹ thuật dựng phyên hạng II

V11.11.32

32

Quay phim hạng II

V11.12.36

33

Biên tập viên hạng II

V.11.01.02

34

Phóng viên hạng II

V.11.02.05

35

Biên dịch viên hạng II

V.11.03.08

36

Đạo diễn truyền họa hạng II

V.11.04.11

37

Kiến trúc sư Hạng II

V.04.01.02

Ngành xây dựng

38

Thẩm kế viên hạng II

V.04.02.05

39

Họa sĩ hạng II

V.10.08.26

Ngành Mỹ thuật

40

Chẩn đân oán viên dịch động vật hoang dã hạng II

V.03.04.10

Ngành chăn nuôi&Trúc y

41

Kiểm tra viên lau chùi và vệ sinh trúc y hạng II

V.03.05.13

42

Kiểm nghiệm viên thuốc thụ y hạng II

V.03.06.16

43

Kiểm nghiệm viên chăn uống nuôi hạng II

V.03.07.19

44

Bảo vệ viên đảm bảo thực đồ hạng II

V.03.01.01

Ngành tLong trọt&BVTV

45

Giám định viên dung dịch đảm bảo an toàn thực thứ hạng II

V.03.02.04

46

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II

V.03.03.07

47

Dự báo viên khí tượng thủy văn uống hạng II

V.06.03.07

Ngành dự đoán khí tượng tdiệt văn

48

Phương pháp viên hạng II

V.10.06.19

Ngành Văn uống hóa cơ sở

49

Hướng dẫn viên văn hóa hạng II

V.10.07.22

50

Lưu trữ viên chính (hạng II)

V.01.02.01

Ngành lưu giữ trữ

51

Văn uống tlỗi chính

02.006

Ngành văn thư

52

Thư viện viên hạng II

V.10.02.05

Ngành tlỗi viện

53

Quan trắc viên tài ngulặng môi trường thiên nhiên hạng II

V.06.05.13

Ngành quan lại trắc tài ngulặng môi trường


TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Giảng viên (hạng III)

V.07.01.03

giảng dạy trong đại lý giáo dục đại học

2

Trợ giảng (Hạng III)

V.07.01.23

3

Giáo viên dự bị đại học hạng II

V.07.07.19

Dự bị đại học

4

Giảng viên cao đẳng sư phạm thời thượng (hạng III)

V.07.08.22

đào tạo vào trường CĐSP

5

Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp triết lý (hạng III)

V.09.02.03

ngành dạy dỗ nghề nghiệp

6

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp triết lý hạng III

V.09.02.07

7

Giáo viên trung học tập diện tích lớn hạng III

V.07.05.15

đào tạo và huấn luyện vào trường THPT

8

Giáo viên trung học tập cơ sở hạng III

V.07.04.32

huấn luyện và giảng dạy trong trường THCS

9

Giáo viên đái học hạng III

V.07.03.29

huấn luyện trong ngôi trường đái học

10

Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II

07.02.25

đào tạo và giảng dạy vào ngôi trường mầm non

11

Bác sĩ (hạng III)

V.08.01.03

Ngành Y tế

12

Bác sĩ y học dự trữ (hạng III)

V.08.02.06

13

Dược sĩ (hạng III)

V.08.08.22

14

Điều dưỡng hạng III

V.08.05.12

15

Hộ sinh hạng III

V.08.06.15

16

Kỹ thuật y hạng III

V.08.07.18

17

Y tế nơi công cộng (hạng III)

V.08.04.10

18

Kiểm định viên nghệ thuật an ninh lao đụng (hạng III)

V.09.03.02

Ngành lao động

19

Công tác làng mạc hội viên (hạng III)

V.09.04.02

20

Đạo diễn thẩm mỹ hạng III

V.10.03.10

Ngành nghệ thuật

21

Diễn viên hạng III

V.10.04.14

22

Di sản viên hạng III

V.10.05.17

Ngành Văn hóa

23

Huấn luyện viên (hạng III)

V.10.01.03

Ngành TDTT

24

Nghiên cứu giúp viên

(Hạng III)

V.05.01.03

Ngành KH&CN

25

Kỹ sư (Hạng III)

V.05.02.07

26

Âm tkhô giòn viên hạng III

V11.09.25

Ngành tin tức truyền thông

27

Phát thanh viên hạng III

V11.10.29

28

Kỹ thuật dựng phlặng hạng III

V11.11.33

29

Quay phim hạng III

V11.12.37

30

Biên tập viên hạng III

V.11.01.03

31

Phóng viên hạng III

V.11.02.06

32

Biên dịch viên hạng III

V.11.03.09

33

Đạo diễn tivi hạng III

V.11.04.12

34

Kiến trúc sư Hạng III

V.04.01.03

Ngành xây dựng

35

Thẩm kế viên hạng III

V.04.02.06

36

Họa sĩ hạng III

V.10.08.27

Ngành Mỹ thuật

37

Chẩn đân oán viên bệnh động vật hoang dã hạng III

V.03.04.11

Ngành chăn nuôi&Thú y

38

Kiểm tra viên lau chùi và vệ sinh thụ y hạng III

V.03.05.14

39

Kiểm nghiệm viên dung dịch thụ y hạng III

V.03.06.15

40

Kiểm nghiệm viên chăn uống nuôi hạng III

V.03.07.20

41

Bảo vệ viên đảm bảo thực vật dụng hạng III

V.03.01.02

Ngành tdragon trọt&BVTV

42

Giám định viên dung dịch đảm bảo thực thứ hạng III

V.03.02.05

43

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

V.03.03.08

44

Dự báo viên khí tượng tdiệt vnạp năng lượng hạng III

V.06.03.08

Ngành đoán trước khí tượng thủy văn

45

Phương pháp viên hạng III

V.10.06.20

Ngành Văn uống hóa cơ sở

46

Hướng dẫn viên văn hóa hạng III

V.10.07.23

47

Lưu trữ viên (hạng II)

V.01.02.02

Ngành lưu trữ

48

Văn uống thư

02.007

Ngành văn uống thư

49

Tlỗi viện viên hạng III

V.10.02.06

Ngành thỏng viện

50

Quan trắc viên tài nguyên ổn môi trường thiên nhiên hạng III

V.06.05.14

Ngành Quan trắc tài nguim môi trường


TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chăm ngành

1

Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp thực hành (hạng III)

V.09.02.04

ngành giáo dục nghề nghiệp

2

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III

V.09.02.08

đào tạo và giảng dạy trong ngôi trường mầm non

3

Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III

07.02.26


TT

Ngạch

Mã số

1

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp và công việc hạng IV

V.09.02.09

ngành dạy dỗ nghề nghiệp

2

Nhân viên cung ứng giáo dục bạn khuyết tật (hạng IV)

V.07.06.16

Ngành giáo dục

3

Y sĩ hạng IV

V.08.03.07

Ngành y tế

4

Dược hạng IV

V.08.08.23

5

Điều chăm sóc hạng IV

V.08.05.13

6

Hộ sinch hạng IV

V.08.06.16

7

Kỹ thuật y hạng IV

V.08.07.19

8

Kỹ thuật viên kiểm nghiệm kỹ thuật an toàn lao đụng (hạng IV)

V.09.03.03

Ngành lao động

9

Nhân viên công tác xã hội (hạng IV)

V.09.04.03

10

Đạo diễn thẩm mỹ hạng IV

V.10.03.11

Ngành nghệ thuật

11

Diễn viên hạng IV

V.10.04.15

12

Di sản viên hạng IV

V.10.05.18

Ngành Văn uống hóa

13

Hướng dẫn viên (hạng IV)

V.10.01.04

Ngành TDTT

14

Trợ lý phân tích (hạng IV)

V.05.01.04

Ngành KH&CN

15

Kỹ thuật viên (hạng IV)

V.05.02.08

16

Âm thanh viên hạng IV

V11.09.26

Ngành Thông tin truyền thông

17

Phát thanh khô viên hạng IV

V11.10.30

18

Kỹ thuật dựng phyên ổn hạng IV

V11.11.34

19

Quay phim hạng IV

V11.12.38

20

Thđộ ẩm kế viên hạng IV

V.04.02.07

Ngành xây dựng

21

Họa sĩ hạng IV

V.10.08.28

Ngành Mỹ thuật

22

Chẩn đoán thù viên căn bệnh động vật hoang dã hạng IV

V.03.04.12

Ngành chnạp năng lượng nuôi&Thụ y

23

Kiểm tra viên lau chùi trúc y hạng IV

V.03.05.15

24

Kiểm nghiệm viên thuốc thụ y hạng IV

V.03.06.16

25

Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng IV

V.03.07.21

26

Kỹ thuật viên đảm bảo an toàn thực đồ dùng hạng IV

V.03.01.03

Ngành trồng trọt&BVTV

27

Kỹ thuật viên giám định dung dịch bảo đảm an toàn thực đồ hạng IV

V.03.02.06

28

Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây xanh hạng IV

V.03.03.09

29

Dự báo viên khí tượng tbỏ văn uống hạng IV

V.06.03.09

Ngành dự báo khí tượng tdiệt văn

30

Phương pháp viên hạng IV

V.10.06.21

Ngành Văn hóa cơ sở

31

Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV

V.10.07.24

32

Lưu trữ viên trung cấp cho (hạng IV)

V.01.02.03

Ngành lưu lại trữ

33

Văn thư trung cấp

02.008

Ngành vnạp năng lượng thư

34

Thỏng viện viên hạng IV

V.10.02.07

Ngành tlỗi viện

35

Quan trắc viên tài nguim môi trường xung quanh hạng III

V.06.05.14

Ngành Quan trắc tài nguyên ổn môi trường

36

Y công

16.129

Ngành y tế

37

Hộ lý

16.130

38

Nhân viên đơn vị xác

16.131

39

Dược tá

16.136


Quy định về ngạch ốp công chứcThông tứ 11/2014/TT-BNV công cụ chức danh, mã số ngạch men cùng tiêu chuẩn nghiệp vụ trình độ các ngạch men công chức siêng ngành hành chínhNghị định 97/2011/NĐ-CP hình thức về tkhô giòn tra viên với hiệp tác viên tkhô giòn traThông tứ 77/2019/TT-BTC điều khoản về mã số, tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cùng xếp lương so với ngạch men công chức chuyên ngành kế tân oán, thuế, thương chính, dự trữThông tư 12/2019/TT-NHNN cơ chế về chức danh, mã số ngạch men, tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ và phương pháp xếp lương các ngạch men công chức ngành Ngân hàngQuyết định 1950/QĐ-KTNN năm 2019 hình thức về chức danh, mã số ngạch ốp cùng tiêu chuẩn nghiệp vụ trình độ các ngạch men Kiểm toán viên đơn vị nướcThông tư 03/2017/TT-BTP hình thức chức vụ, mã số ngạch men cùng tiêu chuẩn chỉnh nhiệm vụ ngạch men công chức siêng ngành Thi hành án dân sựThông tứ 09/2018/TT-BNV vẻ ngoài về mã số ngạch men công chức quản lý thị trườngThông tư 07/2015/TT-BNV hình thức chức vụ, mã số ngạch men, tiêu chuẩn nhiệm vụ trình độ các ngạch ốp công chức chăm ngành nông nghiệp trồng trọt cùng cách tân và phát triển nông thônThông bốn 10/2019/TT-BNV hướng dẫn bài toán xếp lương so với ngạch công chức chăm ngành văn thưQuy định về ngạch men viên chức
Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT điều khoản về mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc, bổ nhiệm cùng xếp lương so với viên chức đào tạo và huấn luyện vào cửa hàng giáo dục đại học công lậpThông tứ 01/2021/TT-BGDĐT điều khoản về mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc cùng chỉ định, xếp lương viên chức đào tạo và huấn luyện trong những đại lý dạy dỗ mầm nonThông tư 02/2021/TT-BGDĐT mức sử dụng về mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp cùng bổ nhiệm, xếp hạng viên chức đào tạo và giảng dạy trong các trường đái họcThông bốn 03/2021/TT-BGDĐT qui định về mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và công việc và chỉ định, xếp lương viên chức đào tạo và giảng dạy trong số trường trung học tập cơ sởThông bốn 04/2021/TT-BGDĐT nguyên tắc về mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và công việc cùng chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những trường trung học phổ thôngThông bốn 06/2017/TT-BNV về luật pháp mã số chức danh nghề nghiệp gia sư dự bị đại họcThông bốn liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV hiện tượng mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp nhân viên cung ứng giáo dục tín đồ khuyết tật trong đại lý dạy dỗ công lập Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT biện pháp về mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và công việc, chỉ định cùng xếp lương so với viên chức giảng dạy trong số trường cao đẳng sư phạm công lập

NgànhY tế

Thông bốn liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV pháp luật mã số, tiêu chuẩn chức vụ công việc và nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự trữ, y sĩThông tứ liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV khí cụ mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc dượcThông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV luật mã số, tiêu chuẩn chức vụ công việc và nghề nghiệp điều chăm sóc, hộ sinh, chuyên môn yThông bốn liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV hình thức mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp y tế công cộng

Ngành lao động

Thông bốn liên tịch 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV về Quy định mã số và tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm tra chuyên môn bình yên lao độngThông tứ liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV luật mã số cùng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức siêng ngành công tác làm việc làng hộiThông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn câu hỏi đưa xếp lương chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành dạy dỗ nghề nghiệp

Ngành Vnạp năng lượng hóa thẩm mỹ và nghệ thuật, TDTT

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số cùng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật màn biểu diễn với điện ảnhThông bốn liên tịch 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số với tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp viên chức chăm ngành di sản văn uống hóaThông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV khí cụ mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chăm ngành Thể dục thể thaoThông bốn liên tịch 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV điều khoản mã số và tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành mỹ thuậtThông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành văn hóa cơ sở

Ngành Khoa học tập cùng công nghệ

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV khí cụ mã số và tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngành khoa học và công nghệ
Thông bốn 30/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức âm thanh khô viên, phân phát tkhô nóng viên, chuyên môn dựng phim, quay phim nằm trong siêng ngành tin tức cùng Truyền thôngThông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV vẻ ngoài mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc của các chức vụ viên chức Biên tập viên, Pđợi viên, Biên dịch viên với Đạo diễn tivi nằm trong siêng ngành Thông tin với Truyền thông

Ngành Văn uống tlỗi tàng trữ tlỗi viện

Thông bốn 13/2014/TT-BNV phương pháp mã số và tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữThông bốn 14/2014/TT-BNV phương pháp chức vụ, mã số ngạch và tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành văn thưThông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV chế độ mã số với tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngành thỏng viện

Ngành Nông nghiệp

Thông bốn liên tịch 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV luật mã số, tiêu chuẩn chức vụ công việc và nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành chnạp năng lượng nuôi và thú yThông tứ liên tịch 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV công cụ mã số cùng tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp viên chức chăm ngành tdragon trọt và đảm bảo thực vật

Ngành xây dựng

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV cách thức mã số cùng tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp của viên chức chăm ngành xây dựng
Thông bốn liên tịch 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV chính sách mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành dự đoán khí tượng thủy vănThông tư liên tịch 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV dụng cụ mã số cùng tiêu chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành quan liêu trắc tài nguyên ổn môi trường