Luật kiểm toán nhà nước

-
*

*
*

*
*
*
*

*

Thực hiện lý giải của Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và công ty lớn tỉnh thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2022, Đại hội Hội Cựu binh sỹ Sở tư pháp lần thứ...

Bạn đang xem: Luật kiểm toán nhà nước


*

Ngày 30 mon 3 năm 2022, Ban chỉ đạo Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả chuyển động giám định tứ pháp (viết tắt là Đề án 250) tổ...

Ngày 26 mon 11 năm 2019, Quốc hội khóa 14 phát hành Luật Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật kiểm toán Nhà nước. Khí cụ có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 mon 7 năm 2020.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật truy thuế kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 như sau:

bổ sung khoản 2a vào saukhoản 2 Điều 3:

“2a.Cơ quan, tchức, cánhân có liên quan mang đến hoạt độngkiểmtoánlàcơ quan, tổ chức, cá thể được xác định trong quy trình kiểm toán tại đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán là có tương quan đến bài toán quản lý, áp dụng tài chủ yếu công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán.”.

- Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số khoản củaĐiều 10:

a) Sửa đổi, bửa sungkhoản 3:

“3. Coi xét, quyết định việc kiểm toán trong trường đúng theo sau đây:

a) lúc có kiến nghị của Hội đồng dân tộc, những Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc tw vàcơ quan, tổ chức không tồn tại trong kế hoạch kiểm toán năm của truy thuế kiểm toán nhà nước;

b) Theo nguyên lý của vẻ ngoài Phòng, phòng tham nhũng.

Trường phù hợp không tiến hành kiểm toán theo chính sách tại điểm a và điểm b khoản này thìthông báo rõ lý do cho cơ quan, tổ chức, cá thể đã đề nghị.”;

b) bổ sung khoản 6a vào saukhoản 6:

“6a. Triển khai nhiệm vụ phòng, phòng tham nhũng theo chế độ của nguyên tắc Phòng, chống tham nhũng.”;

c) Sửa đổi, vấp ngã sungkhoản 8:

“8. Report tổng hợp hiệu quả kiểm toán năm và công dụng thực hiện tại kết luận, đề nghị kiểm toán cùng với Quốc hội, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội; gửi report tổng hợp hiệu quả kiểm toán năm và hiệu quả thực hiện tại kết luận, ý kiến đề nghị kiểm toán cho quản trị nước, bao gồm phủ, Thủ tướng chủ yếu phủ, Hội đồng dân tộc, những Ủy ban của Quốc hội; cung cấp hiệu quả kiểm toán cho cỗ Tài chính, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân chúng nơi truy thuế kiểm toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân theo luật pháp của điều khoản về phòng, phòng tham nhũng và luật pháp có liên quan.”.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Các Từ Đại Đức Là Gì, Vài Nét Về Cách Xưng Hô Trong Đạo Phật

- Sửa đổi, bổ sung một số khoản củaĐiều 11:

a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 và bổ sung cập nhật khoản 2a vào saukhoản 2:

“2. Yêu thương cầu đơn vị chức năng được kiểm toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán cung ứng đầy đủ, chính xác, kịp lúc thông tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán; được truy cập vào đại lý dữ liệu non sông và tài liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan đến chuyển động kiểm toán nhằm khai thác, thu thập thông tin, tài liệu liên quan trực sau đó nội dung, phạm vi kiểm toán; việc truy vấn dữ liệu phải tuân hành quy định của điều khoản và chịu đựng trách nhiệm đảm bảo an toàn bí mật, bảo mật, bình an theo phương pháp của pháp luật.

2a. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu những nội dung liên quan trực tiếp nối nội dung, phạm vikiểm toán của 1-1 vịđược truy thuế kiểm toán tạicác cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan đến vận động kiểm toán.”;

b) bổ sung cập nhật khoản 6a vào saukhoản 6:

“6a. Xử phạt vi phạm hành chính trong nghành kiểm toán đơn vị nước theo nguyên tắc của lao lý Xử lý vi phạm luật hành chính.”.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và bổ sung cập nhật khoản 4a vào saukhoản 4 Điều 13:

“4. Ra quyết định và tổ chức triển khai các biện pháp ví dụ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán nhà nước; phòng, phòng tham nhũng vào cơ quan truy thuế kiểm toán nhà nước theo luật của dụng cụ Phòng, phòng tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền của công chức, viên chức thuộc kiểm toán nhà nước.

4a. Ban hành Quy trình kiểm toán vụ câu hỏi có tín hiệu tham nhũng để phép tắc trình tự, thủ tục triển khai kiểm toán, việc xác minh, hiểu rõ vụ việc tham nhũng, việc công khai report kiểm toán vụ việc có tín hiệu tham nhũng.”.

- Sửa đổi, bửa sungkhoản 3 Điều 30:

“3. Đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 10 của lao lý này cùng được Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước chấp nhận.”.

- Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điểm củakhoản 1 với khoản 2 Điều 39:

a) Sửa đổi, té sungđiểm b khoản 1như sau:

“b) Duyệt chiến lược kiểm tra, đối chiếu tại cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến chuyển động kiểm toán, báo cáo Kiểm toán trưởng trước lúc thực hiện; chuẩn y biên bản kiểm toán của các Tổ kiểm toán; lập báo cáo kiểm toán, thông báo công dụng kiểm toán, thông báo kết luận, đề nghị của kiểm toán nhà nước; báo cáo, giải trình tác dụng kiểm toán trước truy thuế kiểm toán trưởng với cùng truy thuế kiểm toán trưởng báo cáo, giải trình công dụng đó trước Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước; tổ chức thông báo kết quả kiểm toán đã có Tổng kiểm toán nhà nước thông qua với đơn vị được kiểm toán; ký kết vào báo cáo kiểm toán;”;

b) bổ sung cập nhật điểm h vào sauđiểm g khoản 2như sau:

“h) Khi thực hiện kiểm toán, được quyền tróc nã cập, khai quật hoặc ủy quyền bởi văn bản theo chế độ của pháp luật cho member Đoàn truy thuế kiểm toán truy cập, khai quật trên khối hệ thống cơsở dữ liệu nước nhà và dữ liệu điện tử của đơn vị chức năng được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vận động kiểm toán để tích lũy thông tin, tài liệu tương quan trực tiếp nối nội dung, phạm vi truy thuế kiểm toán dưới sự tính toán về phạm vi truy hỏi cập, khai thác của đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan đến vận động kiểm toán; việc truy vấn dữ liệu phải tuân hành quy định của lao lý và chịu đựng trách nhiệm bảo vệ bí mật, bảo mật, bình an theo nguyên lý của pháp luật.”.

Bổ sung khoản 5 vào saukhoản 4 Điều 47như sau:

“5. Trường hợp report kiểm toán được tổng thích hợp từ hiệu quả kiểm toán của đa số đơn vị được kiểm toán, truy thuế kiểm toán nhà nước gửi mang đến từng đơn vị chức năng được kiểm toán thông báo công dụng kiểm toán về đánh giá, xác nhận, kết luận, ý kiến đề xuất kiểm toán của đơn vị đó trong report kiểm toán.”.