Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Đất đai là đạo luật đặc trưng, gồm ý nghĩa sâu sắc lớn bự vào câu hỏi bất biến buôn bản hội, đáp ứng nhu cầu kinh nghiệm cải cách và phát triển tài chính – thôn hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập thế giới của khu đất nước; đảm bảo quản lý khu đất đai nghiêm ngặt, kết quả, sử dụng hợp lí, tiết kiệm, đẩy mạnh cải tân hành chủ yếu, bảo đảm công khai, tách biệt và dân nhà trong cai quản đất đai.

Bạn đang xem: Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Trung trung ương Thông tin – Tlỗi viện trân trọng reviews những vnạp năng lượng phiên bản giải đáp thi hành Luật khu đất đai số: 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chũ nghĩa đất nước hình chữ S ban hành ngày 29 mon 1một năm 2013 cùng bao gồm hiệu lực thực thi ngày 01 mon 07 năm 2014.

STT

SỐ

VĂN BẢN

TRÍCH YẾU

NGÀY

BAN HÀNH

1

45/2013/QH13

Luật khu đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chũ nghĩa Việt Nam.

Xem thêm: Thông Tin Phòng Tài Chính Kế Hoạch Tiếng Anh Là Gì ? Kế Hoạch Tài Chính Tiếng Anh Là Gì

2

65/2014/QH13

Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 mon 11 năm năm trước của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chũ nghĩa toàn quốc.

3

43/2014/NĐ-CP

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. ngày 15 mon 5 năm năm trước của nhà nước điều khoản chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

4

44/2014/NĐ-CP

Nghị định số 44/2014/NĐ-CPhường ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất

5

45/2014/NĐ-CP

Nghị định số 45/2014/NĐ-CPhường ngày 15 mon 5 năm năm trước của nhà nước nguyên lý về thu tiền thực hiện đất

6

46/2014/NĐ-CP

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước nguyên lý về thu tiền mướn khu đất, thubẽ mặt nước

7

47/2014/NĐ-CP

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP. ngày 15 mon 5 năm năm trước của Chính phủ phương tiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khi Nhà nước thu hồi đất

8

102/2014/NĐ-CP

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm năm trước của Chính phủ về xử phạt vi phạm luật hành bao gồm vào nghành nghề dịch vụ khu đất đai

9

104.2014NĐ-CP

Nghị định 104.2014NĐ-CPhường ngày 14 mon 11 năm năm trước của nhà nước Về vấn đề Quy định khung giá đất.

Xem thêm: Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Kinh Doanh Bất Động Sản, Nghị Định 76/2015/Nđ

10

23/2014/TT-BTNMT

Thông bốn số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 mon 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên ổn cùng Môi trường dụng cụ về Giấy chứng nhận quyền thực hiện khu đất, quyền thiết lập nhà tại và gia sản không giống gắn sát cùng với đất

11

24/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 mon 5 năm năm trước của Sở Tài nguyên ổn với Môi trường pháp luật về hồ sơ địa chính

12

25/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên ổn cùng Môi trường nguyên lý về phiên bản đồ vật địa chính

13

26/2014/TT-BTNMT

Thông bốn số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm năm trước của Sở Tài nguim cùng Môi trường ban hành quy trình cùng định mức kinh tế - kỹ thuật kiến tạo đại lý tài liệu tài nguim và môi trường

14

28/2014/TT-BTNMT

Thông bốn số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 mon 6 năm năm trước của Bộ Tài nguyên ổn và Môi ngôi trường biện pháp về thống kê, kiểm kê khu đất đai và lập phiên bản đồ thực trạng thực hiện đất

15

29/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm năm trước của Sở Tài nguyên ổn cùng Môi ngôi trường hiện tượng cụ thể Việc lập, kiểm soát và điều chỉnh quy hướng, chiến lược áp dụng đất

16

30/2014/TT-BTNMT

Thông tứ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm năm trước của Bộ Tài nguim và Môi ngôi trường nguyên lý về làm hồ sơ giao khu đất, dịch vụ thuê mướn đất, đưa mục tiêu áp dụng khu đất, thu hồi đất

17

36/2014/TT-BTNMT

Thông tứ số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 mon 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên ổn với Môi trường hình thức chi tiết cách thức định vị đất; xuất bản, kiểm soát và điều chỉnh giá đất; định tỷ giá của đất nền cụ thể cùng tư vấn khẳng định giá chỉ đất

18

76/2014/TT-BTC

Thông tứ số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Sở Tài chủ yếu khuyên bảo một trong những điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CPhường ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước mức sử dụng về thu chi phí áp dụng đất

19

77/2014/TT-BTC

Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài thiết yếu chỉ dẫn một vài điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.. ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ lao lý về thu tiền thuê khu đất, thusượng mặt nước

20

02/2015/TT-BTNMT

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 mon 0một năm 2015 của Sở Tài nguyên ổn cùng Môi ngôi trường công cụ cụ thể một trong những điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPhường. và Nghị định số 44/2014/NĐ-CPhường ngày 15 mon 5 năm 2014 của nhà nước.

Trân trọng giới thiệu!!!


Luật bảo đảm an toàn môi trường với các văn bản trả lời thi hành Bộ tiêu chuẩn chỉnh môi trường xung quanh toàn nước - TCVN Các vnạp năng lượng phiên bản công cụ tương quan mang đến lĩnhvực khí tượng thuỷ văn. Bộ sưu tập những Chỉ thị vào nghành nghề Tài nguyên cùng Môi trường Bộ sưu tập các Tiêu chuẩn VN vào nghành nghề dịch vụ Tài nguyên cùng Môi ngôi trường Bộ sưu tập các Quy chuẩn nghệ thuật non sông vào nghành nghề dịch vụ Tài ngulặng và Môi trường Bộ sưu tập những Thông tư vào nghành nghề dịch vụ Tài nguyên và Môi trường Sở sưu tập các Quyết định trong nghành nghề Tài ngulặng và Môi ngôi trường Bộ sưu tập các Nghị định vào nghành Tài nguyên với Môi trường Bộ sưu tập các Pháp lệnh trong lĩnh vực Tài ngulặng cùng Môi ngôi trường Sở sưu tập những Nghị quyết trong nghành Tài nguyên cùng Môi ngôi trường Sở sưu tập những Luật vào nghành nghề Tài nguyên với Môi ngôi trường

Chuyên mục: Xây Dựng