Lời nhận xét bằng tiếng anh

-

Nhận xét một sự vật, sự việc là rất phổ biến trong lúc hoc tiêng Anh và nói chuyện. Nếu bạn chuẩn bị luyện thi ielts, hãy học các cụm từ giới thiệu nhận xét sau nhé. Rất có lợi đấy.Bạn vẫn xem: Lời thừa nhận xét bởi tiếng anh


*

*

Những mẫu mã câu nhấn xét bằng tiếng Anh hay

1. It seems lớn me that … (Với tôi, ngoài ra là,)

2. In my opinion, … (Theo chủ ý tôi thì…)

3. I am of the opinion that …/ I take the view that ..(ý kiến của tớ là/ Tôi nhìn nhận vụ việc này là).

Bạn đang xem: Lời nhận xét bằng tiếng anh

4. My personal view is that … (Quan điểm của riêng biệt tôi là…).

5. In my experience … (Theo tay nghề của tôi thì…).

6. As far as I understand / can see … (Theo như tôi hiểu thì…).

7. As I see it, …/ From my point of view … (Theo tôi/ theo cách nhìn của tôi).

8. As far as I know … / From what I know …(Theo tôi biết thì…/ từ nhừng gì tôi biết thì…).

9. I might be wrong but … (Có thể tôi không nên nhưng…).

10. If I am not mistaken … (Nếu tôi không nhầm thì…).

11. I believe one can (safely) say … (Tôi tin rằng…).

12. It is claimed that … (Tôi tuyên tía rằng…).

13. I must admit that … (Tôi phải chấp nhận rằng…).

14. I cannot deny that … (Tôi ko thể phủ nhận rằng….).

15. I can imagine that … (Tôi rất có thể tưởng tượng cầm cố này….).

16. I think/believe/suppose … (Tôi nghĩ/ tin/ mang lại là…).

17. Personally, I think … (Cá nhân tôi suy nghĩ rằng….).

Xem thêm: Tag: Sơn Tùng Mtp Mới Nhất, Tin Tức Mới Nhất Về Sơn Tùng M

18. That is why I think … (Đó là vì sao tại sao tôi nghĩ về rằng…).

19. I am sure/certain/convinced that … (Tôi chắc chắn rằng….).

20. I am not sure/certain, but … (Tôi không dĩ nhiên nhưng…).

21. I am not sure, because I don’t know the situation exactly. (Tôi không chắn chắn lắm bởi tôi không biết ví dụ tình huống như thế nào).

22. I have read that … (Tôi đang đọc được rằng…).

23. I am of mixed opinions (about / on) … (Tôi đang chần chừ về việc)

24. I have no opinion in this matter. (Tôi không tồn tại ý con kiến gì về bài toán này).

Outlining Facts (Chỉ ra điều hiển nhiên)

1. The fact is that …(Thực tế là…).

2. The (main) point is that … (Ý chính tại chỗ này là…).

3. This proves that … (Điều này chứng minh rẳng…).

4. What it comes down to lớn is that … (Theo đầy đủ gì được truyền lại thì…) .

5. It is obvious that …(Hiển nhiên là…).

6. It is certain that … (Tất nhiên là….).

7. One can say that … (Có thể nói là…).

8. It is clear that … (Rõ ràng rằng….).

Mẫu câu dìm xét bằng tiếng Anh sinh sống trên đã biểu đạt khá rõ. Mong muốn các bạn sẽ hiểu sâu hơn về kỹ năng tiếp xúc tiếng anh của mình. Chúc chúng ta học tập với đạt kết quả cao trong các kỳ thi của mình.

daiquansu.mobi ENGLISH CENTER – Đối tác của British Council

Số 72E Ngõ 283 è cổ Khát Chân, hoàn Kiếm