Có cố gắng chỉ làm ta thêm đauVì giờ đây anh không còn niềm tinHạnh phúc em vun đắp ai rồiThì còn quan tâm anh làm chi nữaAnh biết những lời nói đóEm chỉ thương xót anh vậy thôiAnh biết bên cạnh em cóMột người luôn quan tâm bao điều em mơ ướcĐKVì em yêu anh em không có tương laiEm đi đến nơi xa hạnh phúc đang đợi emVà đừng khóc nhé lau khô hết đi emVui hơn nếu xa anh anh tin rằng như thếVì bàn tay trắng không lo hết cho emAnh không xứng bên em chỉ mang toàn khổ đauGiờ anh chỉ trách thân anh với riêng anhAnh không trách em đâu hãy yên lòng cứ bước

Đang xem: Bên anh em không có tương lai

Có cố gắng chỉ làm ta thêm đauVì giờ đây anh không còn niềm tinHạnh phúc em vun đắp ai rồiThì còn quan tâm anh làm chi nữaAnh biết những lời nói đóEm chỉ thương xót anh vậy thôiAnh biết bên cạnh em cóMột người luôn quan tâm bao điều em mơ ướcĐKVì em yêu anh em không có tương laiEm đi đến nơi xa hạnh phúc đang đợi emVà đừng khóc nhé lau khô hết đi emVui hơn nếu xa anh anh tin rằng như thếVì bàn tay trắng không lo hết cho emAnh không xứng bên em chỉ mang toàn khổ đauGiờ anh chỉ trách thân anh với riêng anhAnh không trách em đâu hãy yên lòng cứ bước

*

Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo (Remix)

HKT

*

14.757.455

http://musicmd1fr.daiquansu.mobi.net/bucket-image-daiquansu.mobi/images/singer/20120119/7PZNBcH7tSOyn9uRAW4R591ab25f355cf.jpg

Yêu Không Cần Nói Ra

HKT

*

4.828.135

http://musicmd1fr.daiquansu.mobi.net/bucket-image-daiquansu.mobi/images/song/20111217/72XeKQRMvZDy0M194TT658380c70e0f1f_103_103.jpg

Xem thêm: Tottenham Hotspur Vs Manchester City – Ngoại Hạng Anh – Vòng 7

http://musicmd1fr.daiquansu.mobi.net/bucket-image-daiquansu.mobi/images/singer/20210614/6OX3X9Id4cNlD7WeZJfS60c6f9845046b.jpg
http://musicmd1fr.daiquansu.mobi.net/bucket-image-daiquansu.mobi/images/singer/20230103/TnFaX3T0ZMANbR4EX0p363b3a7d138b3e.jpg
http://musicmd1fr.daiquansu.mobi.net/bucket-image-daiquansu.mobi/images/singer/20120119/a5iWOzYgJOTiOdmYrmpU58f86667b32ff.jpg
http://musicmd1fr.daiquansu.mobi.net/bucket-image-daiquansu.mobi/images/singer/20211108/fbBaSPwWtkC59zxkmIY26319b119579d2.jpg
http://musicmd1fr.daiquansu.mobi.net/bucket-image-daiquansu.mobi/images/singer/20211126/VfInffRYqQfddsGgtphK61a08dae0a501.jpg
http://musicmd1fr.daiquansu.mobi.net/bucket-image-daiquansu.mobi/images/singer/20230104/8ToZpjQGV1M8PDiTpNPz63b7858cc5b0b.jpg
http://musicmd1fr.daiquansu.mobi.net/bucket-image-daiquansu.mobi/images/singer/20210514/nL3NMnurjoRAo4lcHrNQ609df76f1d9df.jpg

Xem thêm:

http://musicmd1fr.daiquansu.mobi.net/bucket-image-daiquansu.mobi/images/singer/20230104/8ToZpjQGV1M8PDiTpNPz63b7858cc5b0b.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *