Liên kết photphodieste là gì

-
Bấy xưa nay chúng ta vẫn biết liên kết giữa các đối kháng phân vào cấu trúc hóa học của ADoanh Nghiệp là liên kết phôtphođieste (phosphodieste) tạo thành chuỗi polinuclêôtit và liên kết giữa 2 nuclêotit (giữa 2 chuỗi polinuclêôtit ngược chiều nhau) trong cấu trúc không khí là liên kết hiđrô. Thực tế xem xét dưới góc độ hóa học thì điều này có thực sự chính xác chưa? Phải hiểu liên kết đó nhỏng thế nào mới đúng?

*

Hình 1: Mô hình cấu trúc phân tử ADN của Watson và Crick

Trước hết chúng ta hãy coi các tài liệu phổ thông nói về liên kết này như thế nào?

*

Hình 2: Trích nội dung sách: Campbell “Sinc học” NXB GD- Trang 88

*

Hình 3: Trích nội dung sách giáo khoa sinh học 10 -Nâng cao Trang 36

Theo tế bào hình Watson và Crick thì ADoanh Nghiệp là một chuỗi xoắn kép gồm nhị mạch polinuclêôtit. Trong mỗi mạch pôlinuclêôtit thì các đối chọi phân nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết phôtphođieste. Giữa nhị mạch các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô theo nguim tắc bổ sung (A của mạch này liên kết với T của mạch cơ bằng nhì mỗi liên kết hiđrô và ngược lại; G của mạch này liên kết với X bằng ba mối liên kết hđrô và ngược lại).

Bạn đang xem: Liên kết photphodieste là gì

*

Hình 4: Các liên kết hóa học trong phân tử ADN

Sau phía trên, xin được nói rõ rộng về cách gọi tên giữa các nuclêôtit vào mỗi mạch pôlinuclêôtit. Về cấu tạo, mỗi nuclêôtit gồm 3 thành phần liên kết với nhau đó là: 1 axit phôtphoric, 1 đường đềôxiribozơ và một trong những 4 loại bazơnitơ (A,T,G,X).

Với phân tử đường đềôxiribozơ thì ở các vị trí cácbon 1’, 3’, 5’ có nhóm OH là chức rượu. Tại vị trí 5’ nhóm OH phản ứng với axit phôtphoric tạo thành một liên kết este thứ 1.

*

Hình 5: Cấu tạo 1 đối kháng phân nuclêôtit

Giữa nhì nuclêôtit liên tiếp nhóm OH tại vị trí 3’ đã phản ứng với nhóm phôtphat của nuclêôtit kế tiếp tạo thành liên kết este thứ 2.

Xem thêm: Terminals / Thiết Bị Đầu Cuối Là Gì ? Giải Mã Thiết Bị Đầu Cuối Trong Viễn Thông

*

Hình 6: Sự hình thành liên kết giữa 2 nuclêôtit liên tiếp

Nhỏng vậy, thực chất có 2 liên kết este: một là liên kết giữa nhóm phôtphát với OH ở vị trí 5’ trong một nuclêôtit và liên kết thứ nhì được hình thành giữa nhóm phôtphát với OH ở vị trí 3’ giữa nhị nuclêôtit.

*

Hình 7: Liên kết phôtphođieste thực chất là liên kết giữa 2 phân tử đường

Do vậy, có thể đọc chính xác liên kết giữa 2 nuclêôtit liên tiếp vào một chuỗi polipeptit là liên kết photphoeste hoặc phát âm đơn giản là liên kết este. Còn cách hiểu liên kết phôtphođieste là liên kết giữa 2 phân tử đường liên tiếp. Đối với các em học sinc chỉ là phát âm liên kết giữa nhị nuclêôtit là liên kết cộng hóa trị là đảm bảo an toàn bởi vì liên kết este cũng là liên kết cộng hóa trị. Điều này cũng phù hợp với cách phát âm của sách giáo khoa sinch học cơ bản.

Để ôn tập kĩ rộng về vấn đề này, các em có thể truy hỏi cập vào daiquansu.mobi theo đường links tiếp sau đây để ôn tập lí thuyết và luyện tập với các câu hỏi trắc nghiệm.