Sinh học 12 bài 11: liên kết gen và hoán vị gen

-

Qua bài học này, các em được biết các kiến thức như: liên kếtgen, thí nghiệm của Morgan trên loài ruồi giấm, giải thích kết quả phép lai thuận,sơ vật dụng lai, hoán vị gen, phân tách của Morgan cùng hiện tượng hoán vị gen, giảithích- cửa hàng tế bào học tập của hiện tượng hoán vị gen, sơ thứ lai, ý nghĩa củaliên kết gen cùng hoán vị gen


1. đoạn clip bài giảng

2. Nắm tắt lý thuyết

2.1.Liên kết gen (Liên kết trả toàn)

2.2.Hoán vị gen

2.3.Ý nghĩa của links gen cùng hoán vị gen

3. Bài bác tập minh hoạ

3.1.Dạng 1: Tính tần số hoạn gen

3.2.Dạng 2: xác minh quy nguyên tắc di truyền

3.3.Dạng 3: Biết ren trội lặn, hình trạng gen p. Và tần số hoán vị

3.4.Dạng 4: cách thức xác định tỉ trọng giao tử

4. Luyện tập bài 11 Sinh học tập 12

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài tập SGK & Nâng cao

5. Hỏi đáp
Bài 11 Chương 2 Sinh học 12


a. Phân tích của Morgan trên ruồi giấm:

*

b. Dấn xét tỉ trọng phân li giao diện hình làm việc F2:

Phép lai xét sự di truyền của các cặp tính trạng : màu thân cùng độ dài cánh ⇒ phép lai hai cặp tính trạng

Số các loại kiêu hình mở ra ở F 2 : 2 phong cách hình

Xét tỉ trọng phân li loại hình tính trạng color thân : Thân xám : Thân đen = 1 : 1

Xét tỉ lệ thành phần phân li hình trạng hình tính trạng kích cỡ cánh : 1 cánh lâu năm : 1 cánh cụt

Tỉ lệ phân li vẻ bên ngoài hình tầm thường : 1 xám, nhiều năm : 1 đen, cụt

⇒ tác dụng phân tích F2 cho biết màu nhan sắc thân và chiều lâu năm cánh không tuân theo quy lutaaj phân li hễ lập của Men den

⇒ hiệu quả lai phân tích của Mooc gan giống với công dụng lai phân tích một cặp tính trạng

c.Giải mê thích thí nghiệm

Đời F1 cho hiệu quả 100% loài ruồi thân xám, cánh lâu năm ⇒ thân xám là trội so với thân đen, cánh dài là trội rộng so cùng với cánhngắn.P thuần chủng, không giống nhau về 2 cặp tính trạng tương phản

⇒F1 dị đúng theo về 2 cặp gen, ví như lai phân tích thì sẽ cho tỉ lệ: 1 : 1 : 1 : 1

nhưng F2 cho tỉ lệ 1 : 1 ⇒ F1 chỉ sản xuất 2 loại giao tử với tỉ lệ thành phần ngang nhau

⇒ nhì cặp gen thuộc nằm bên trên 1 NST

d. Sơ thiết bị lai

Quy ước: A : thân xám > a : thân đen B : cánh nhiều năm > b : cánh cụt

P tc:♀ (fracABAB) x ♂ (fracabab)

GP: AB ab

F1: (fracABab) 100% thân xám, cánh dài

Lai so sánh thuận

Fb:♂ (fracABab) x ♀ (fracabab)

GFb: AB,ab ab

F2: (fracABab) : (fracabab) (50% TX, CD) : (50% TĐ, CC)

e.Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền liên kết gen

*

Các ren quy định những tính trạng khác nhau (màu thân, dạng cánh) cùng nằm trên 1 NST cùng di truyền thuộc nhau

f. Kết luận:Liên kết gen là hiện tượng những gen trên cùng 1 NST di truyền thuộc nhau
Các gen nằm trên một NST sản xuất thành một đội gen liên kết
Số đội gen links ở từng loài ngay số NST vào bộ đơn bội (n) của chủng loại đó

2.2. Thiến gen


a.Thí nghiệm của Moogan

*

b. Nhấn xét tỉ trọng phân li hình dạng hình nghỉ ngơi F2:

Kết quả lai so với 4 mẫu mã hình với tỉ lệ không giống nhau, khác với tỉ lệ LKG (1:1) với PLĐL (1:1:1:1)

c.Giải phù hợp thí nghiệm bằng sơ vật lai

Quy ước
A : thân xám > a : thân đen
B : cánh dài > b : cánh cụt

Ptc : ♀ (fracABAB) x ♂ (fracabab)F1 : (fracABab)(100% TX, CD)Pa : ♀(fracABab) x ♂ (fracabab)

*

Fa : (fracABab) : (fracabab)

(41, 5% TX, CD) (41, 5% TĐ, CC) (fracAbab) :(fraca
Bab)

(8, 5% TX, CC) (8, 5% TĐ, CD)

d.Cơ sở tế bào học tập của hiện tượng kỳ lạ di truyền liên kết không hoàn toàn

Sự trao đổi chéo giữa những crômatit khác xuất phát của cặp NST tương đồng dẫn tới việc trao đổi (hoán vị) giữa những gen trên thuộc 1 cặp NST tương đồng. Những gen ở càng cách nhau chừng thì lực links càng yếu, càng dễ xảy ra hoán vị gen

*

e. Kết luận:Do các gen có xu hướng liên kết trọn vẹn nên hiện tượng kỳ lạ hoán vị gen ít xảy ra.Các giao tử hoạn gen chỉ chiếm tỉ lệ thấp
Tần số thiến gen trình bày lực links và khoảng cách tương đối của những gen

2.3. Ý nghĩa của links gen với hoán vị gen


1. Ý nghĩa của link gen
Nhiều team gen quý cùng nằm trên NST thì di truyền thuộc nhau tạo cho nhóm tính trạng giỏi giúp cho việc ổn định loài.Trong công nghiệp chọn giống, chuyển các gen có ích cùng bên trên 1 NST để tạo ra các y hệt như mong muốn2. Ý nghĩa củahoán vị gen
Tăng biến dạng tổ hợp, tạo ra nguồn nguyên liệu cho tiến hoá và lựa chọn giống
Các ren quý có cơ hội được tổ hợp lại tạo ra thành đội gen links mới → khôn cùng có ý nghĩa trong tiến hóa và chọn giống
Thiết lập được khoảng cách tương đối của những gen trên nhiễm sắc thể → thiết lập bạn dạng đồ gen có thể dự dự đoán tần số các tổ hợp gen mới trong các phép lai, có ý nghĩa sâu sắc trong chọn giống (giảm thời gian chọn song giao phối một phương pháp mò mẫm) và phân tích khoa học
Ví dụ 1:

Khi lai giữa p đều thuần chủng, đời F1 chỉ mở ra kiểu hình cây trái tròn, ngọt. đến F1 từ bỏ thụ phấn chiếm được F2 gồm 4 dạng hình hình theo phần trăm như sau:66% cây quả tròn, ngọt9% cây trái tròn, chua9% cây quả bầu dục, ngọt16% cây quả thai dục, chua
Biết mỗi cặp gen công cụ một cặp tính trạng. Khẳng định tần số thiến gen?

Gợi ý trả lời:

Quy mong :

A – trái tròn > a bầu dục

B – quả ngọt > b quả chua

Đời con xuất hiện thêm 4 một số loại kiểu hình

Tỉ lệ hình dáng phân li thứ hạng hình ở đời con là : 33 : 3 : 2 : 2

⇒ những gen ở trên cùng một NST với có hiện tượng hoán vị gen

Kiểu hình lặn có kiểu gen (fracabab) = 16% = 0.4 ab x 0.4 ab

⇒ ab bắt buộc là giao tử link ⇒ f = 100% - 40% x 2 = 20%

Ví dụ 2:

Ở loại ruồi giấm lấy lai giữa cha mẹ đều thuần chủng đời F1 chỉ lộ diện loại mẫu mã hình thân xám, cánh dài. Thường xuyên cho F1 giao phối, đời F2 bao gồm 4 một số loại kiểu hình sau:564 nhỏ thân xám, cánh dài164 bé thân đen, cánh cụt36 con thân xám, cánh cụt36 bé thân đen, cánh dài
Xác định tần số hoạn gen?

Gợi ý trả lời:

Ở chủng loại ruồi giấm hiện tượng hoán vị ren chỉ xẩy ra ở ruồi mẫu không xảy ra ở loài ruồi đực.

Bạn đang xem: Sinh học 12 bài 11: liên kết gen và hoán vị gen

Đời F2 xuất hiện thêm kiểu hình có hai tính trạng lặn thân đen, cánh ngắn

(fracabab)= 20.5% = 1/2 giao tử ♂ ab x 41% giao tử ♀ ab

⇒ các loại giao tử ♀ ab = 41% > 25% đấy là giao tử liên kết

⇒ f = 100% - (41% x 2) = 18%.


3.2. Dạng 2: khẳng định quy phương tiện di truyền luật phép lai


Ví dụ 3:

Khi lai cây thân cao, chín nhanh chóng (dị vừa lòng tử nhị cặp gen) với cây thân thấp, chín muộn (đồng hòa hợp lặn) Fa chiếm được 35% cây thân cao, chín nhanh chóng : 35% cây thân thấp, chín muộn : 15% cây thân cao, chín muộn : 15% cây thân thấp, chín sớm. Xác định quy giải pháp di truyền các gen nói trên?

Gợi ý trả lời:

Fa mở ra 4 nhiều loại kiểu hình,

Tỷ lệ phân li hình dạng hình là 35 : 35 : 15 :15

⇒Tỷ lệ khác 1:1:1:1 và 1:1 => các gen không phân li chủ quyền với nhau

⇒ Vậy nhị cặp gen luật pháp tính trạng di truyền theo hoạn gen


3.3. Dạng 3: Biết gen trội lặn, thứ hạng gen phường và tần số thiến xác định hiệu quả lai


Ví dụ 4:

Cho phép lai P:(fracABab imes fracabab) (tần số hoán vị gen là 30%). Các cơ thể lai có hai tính trạng lặn chiếm tỷ lệ?

Gợi ý trả lời:

Ta gồm A > a ; B > b

Xét phép lai :(fracABab imes fracabab) có(fracABab), f = 30% cho các giao tử : AB = ab = 35%; Ab = a
B = 15%

(fracabab) chỉ tạo thành một nhiều loại giao tử ab

Vậy các cơ thể lai mang 2 tính trạng lặn chỉ chiếm tỉ lệ :(fracabab) = 0,35(ab) x 1 (ab)= 0,35 = 35%


3.4. Dạng 4: phương thức xác định tỉ lệ thành phần giao tử


Ví dụ 5:

Biết trong quá trình giảm phân, những gen liên kết trọn vẹn với nhau. Xác minh tỉ lệ giao tử của những cá thể bao gồm kiểu ren như sau

Liên kết gen là gì? Hoán vị gen là gì? bài xích tập Sinh học lớp 12? Nội dung links gen? Sơ đồ gia dụng lai liên kết gen? nội dung hoán vị gen? Sơ đồ vật lai hoạn gen? phương pháp giải bài bác tập quy luật link gen?


Liên kết gen và hoán vị gene là hai kiến thức sinh học gồm trong chương trình học lớp 12 tại Việt Nam. Vậy links gen là gì? Hoán vị gen là gì? bài xích tập Sinh học tập lớp 12 về links gen với hoán vị gen giải như vậy nào?


1. Links gen là gì?

Liên kết gen là hiện nay tượng các gen trên và một nhiễm dung nhan thể di truyền thuộc nhau. đội gen liên kết là team gen trên cùng một nhiễm nhan sắc thể di truyền cùng nhau. Số lượng nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số nhiễm dung nhan thể trong bộ solo bội (n) của loài đó.

2. Nội dung link gen:

2.1 thử nghiệm lai loài ruồi giấm của moocgan:

*
*
*
*
*
*

Đặc điểm của hoán vị gen: 

Thứ nhất, Tần số hoán vị gene (f) bằng tổng tỉ lệ các giao tử với gen hoán vị.

Thứ hai, Tần số hoán vị ren giữa 2 locut gen nào đó luôn luôn ⩽50%”>⩽50%.

Thứ ba, Hoán vị gen nhờ vào vào nam nữ ở một trong những loài: làm việc ruồi giấm, hoán vị gen chỉ xẩy ra ở giới cái, ngơi nghỉ tằm hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới đực.

Thứ tư, Để khẳng định tần số hoạn gen, tín đồ ta hay được dùng phép lai phân tích.

Xem thêm: Công Thức Nhuộm Tóc Màu Tím Khói, Beecost Mua Thông Minh

7. Bài xích tập Sinh học tập lớp 12 – bài bác 11: links gen với hoán vị gen:

Bài 1 (trang 49 SGK Sinh học tập 12): Làm cầm nào có thể phát hiện tại được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập?

Lời giải:

Để phát hiện 2 gen nào kia có links hay phân li chủ quyền ta cần sử dụng phép lai phân tích.

– Nếu hiệu quả phép lai phân tích cho tỉ lệ loại hình 1 : 1: 1 : 1 thì 2 gen cách thức 2 tính trạng nằm tại 2 NST khác nhau.

– trường hợp tỉ lệ phân li hình dáng hình sinh sống đời con là một trong những : 1 thì 2 gen links với nhau hoàn toàn.

– Nếu tác dụng phép lai phân tích đến 4 phong cách hình với tỉ trọng không bởi nhau, trong các số ấy 2 các loại kiểu hình chiếm đa phần (trên 50%) thì 2 gen thuộc nằm bên trên 1 NST đã xẩy ra hoán vị gen.

Bài 2 (trang 49 SGK Sinh học tập 12): Có thể dùng gần như phép lai như thế nào để khẳng định khoảng giải pháp giữa 2 gene trên NST? Phép lai nào hay sử dụng hơn? bởi sao?

Lời giải:

Để khẳng định khoảng phương pháp giữa 2 ren trên NST ta rất có thể dùng các phép lai. Mặc dù nhiên, rất tốt là cần sử dụng phép lai phân tích. Vì chưng dựa vào kết quả của phép lai phân tích, người ra dễ dàng xác định được tần số thiến gen, mà tần số hoán vị gene là thước đo khoảng cách giữa những gen bên trên NST.

Bài 3 (trang 49 SGK Sinh học tập 12): Ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta rất có thể phát hiện nay được tối đa là từng nào nhóm gen liên kết?

Lời giải:

– các gen liên kết là các gen cơ chế một tính trạng thuộc nằm bên trên một NST và di truyền thuộc nhau.

– ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta hoàn toàn có thể phát hiện được về tối đa là 4 team gen liên kết.