Kết quả kinh doanh là gì

-

1. Khái niệm báo cáo kết quả hoạt động gớm doanh

2. Kết cấu với những chỉ tiêu của report kết quả hoạt động khiếp doanh

2.1 Hoạt động kinh doanh chính

2.2 Hoạt động tài chính

2.3 Hoạt động khác

3. Ý nghĩa của báo cáo hoạt động ghê doanh

4. Kết luận


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được sử dụng để chăm chú sự chênh lệch giữa doanh thu với ngân sách vào từng kỳ kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động sale là báo cáo tài bao gồm tổng hợp, phản ánh tổng quan tình trạng sale của doanh nghiệp cũng như phản ánh bỏ ra tiết các hoạt động sale chủ yếu trong một thời kỳ hoạt động. Căn cứ vào việc đối chiếu Báo cáo kết quả sale ta bao gồm thể biết được khả năng tăng lãi với thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Kết quả kinh doanh là gì

Kinc doanh hiệu quả nhờ phần mềm Nkhô nóng.vn quản lý đơn mặt hàng, kho hàng chặt chẽ

Dễ dàng - Tiện lợi - Tiết kiệm chỉ với 8k/ngày

*


2. Kết cấu và những chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


Kết cấu Báo cáo kết quả sale phân tách hoạt động của doanh nghiệp thành 3 mảng: Hoạt động marketing chủ yếu (hoạt động cốt lõi), Hoạt động tài chủ yếu và Hoạt động không giống.

Công thức thông thường ở phần này là: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí


2.1 Hoạt động marketing chính

*

Báo cáo kết quả hoạt động gớm doanh


Hoạt động sản xuất sale thiết yếu thể hiện qua 3 chỉ tiêu chính:

- Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ: Đây là doanh thu từ hoạt động marketing cốt lõi của doanh nghiệp (sau khoản thời gian trừ những Khoản giảm trừ doanh thu). Thông thường, đây là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất vào cơ cấu lệch giá.

- Giá vốn hàng bán: Thể hiện tất cả ngân sách để tạo nên sự hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp.

- Lợi nhuận gộp về phân phối hàng: Doanh thu thuần bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ - Giá vốn mặt hàng bán

Chỉ tiêu này mang đến biết hoạt động sản xuất sale thiết yếu với về bao nhiêu tiền. Lợi nhuận gộp tăng tất cả thể vì lệch giá thuần tăng hoặc giá chỉ vốn hàng phân phối giảm.


2.2 Hoạt động tài chính


Hoạt động tài chính của doanh nghiệp thể hiện qua 2 chỉ tiêu:

- Doanh thu tài chính: gồm từ những nguồn như: lãi tiền gửi, lãi từ nhận đầu tư, lãi chênh lệch tỷ giá…

- Chi tiêu tài chính: gồm gồm ngân sách lãi vay mượn, lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng những khoản đầu tư tài bao gồm,… tạo ra trong kỳ report của doanh nghiệp.

*

Trong đó: Chi tiêu lãi vay cùng Lỗ chênh lệch tỷ giá bán (nếu có) là 2 loại chi phí quan trọng nhưng mà doanh nghiệp cần chú ý.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, là chỉ tiêu thể hiện kết quả nhận được từ nhị hoạt động bán hàng và tài thiết yếu, sau thời điểm trừ đi Ngân sách chi tiêu bán sản phẩm cùng túi tiền quản lý doanh nghiệp.

Xem thêm: " Đại Ngàn Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đại Ngàn Trong Tiếng Anh Đại Ngàn Tiếng Anh Là Gì

Lợi nhuận thuần từ gớm doanh = Lợi nhuận gộp từ bán hàng + (Doanh thu tài chính – giá cả tài chính) – Ngân sách bán hàng – Ngân sách chi tiêu quản lý doanh nghiệp.


2.3 Hoạt động khác


Những gì ko nằm vào hoạt động sale chính với hoạt động tài chủ yếu thì sẽ nằm trong hoạt động khác cùng thường chiếm tỷ trọng rất nhỏ vào cơ cấu sale của doanh nghiệp. Bao gồm:

- Thu nhập khác: bao gồm nguồn từ lãi tkhô cứng lý, nhượng chào bán tài sản xuất xắc được bồi thường hợp đồng…

- giá cả khác: Trái với thu nhập khác, chi phí không giống sẽ có nguồn từ lỗ tkhô cứng lý, nhượng buôn bán tài sản, phải bồi thường vi phạm hợp đồng…

- Lợi nhuận không giống = Thu nhập không giống – Chi tiêu khác

Lợi nhuận

Tổng hợp lợi nhuận từ những nguồn trên, chúng ta sẽ gồm được Lợi nhuận trước thuế:

- Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh + Lợi nhuận khác

- Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế TNDN

*

Để so sánh báo cáo kết quả kinh doanh hiệu quả, ta cần làm theo những bước sau:

Bước 1: Nhóm riêng rẽ lệch giá với chi phí để theo dõi biến động dễ dàng hơn.

Bước 2: Tính tân oán tỷ trọng của từng lệch giá trong Tổng lợi nhuận, tỷ trọng từng chi phí vào Tổng ngân sách, và sự nỗ lực đổi của bọn chúng so với thuộc kỳ.

Bước 3: Quan cạnh bên sự cầm đổi, tăng giảm của các chỉ tiêu


3. Ý nghĩa của Báo cáo kết quả hoạt động khiếp doanh

*

Ý nghĩa của report kết quả hoạt động ghê doanh


Báo cáo kết quả kinh doanh góp những đối tượng quan tâm nhận diện rõ ràng những mối quan liêu hệ cơ bản trong hoạt động marketing, từ đó dự báo về lợi nhuận cũng như mẫu tiền trong tương lai của doanh nghiệp. Lợi nhuận là một nhân tố quan tiền trọng với là một nguồn chủ yếu để doanh nghiệp sở hữu sắm các tài sản mới, cầm cố thế những trang thiết bị cũ với mở rộng năng lực hoạt động của bản thân. Từ đó, doanh nghiệp bao gồm thể đứng vững trên thị trường cũng như phân phát triển các hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, Báo cáo kết quả sale còn hỗ trợ các đối tượng quan tâm đánh giá chỉ mức độ đóng góp đến làng mạc hội của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận tức là doanh nghiệp đó đã sử dụng có hiệu quả những nguồn lực về nhỏ người cũng như các nguyên liệu đầu vào của quy trình sản xuất khiếp doanh

*

Nếu các chỉ tiêu trong report kết quả marketing tăng lên chứng tỏ trong kì doanh nghiệp đang làm ăn tốt và bên trên đà tăng trưởng và ngược lại.

Dựa vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các nhà đầu tư cũng có thể nhìn thấy rõ các khoản mục chi phí giá vốn hàng bán, bỏ ra phí bán hàng, đưa ra quản lý doanh nghiệp, khấu hao, lãi tiền vay, thuế…. Nếu các khoản mục này tăng lên thì có thể đánh giá doanh nghiệp quản lý các khoản đưa ra phí chưa tốt, hoặc chủ thể đang đầu tư quá mức mang đến các đưa ra phí bán hàng, khuyến mại.

Ngoài ra, báo cáo kết quả kinh doanh cũng đến biết khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại với tương lai


Báo cáo kinh doanh có phương châm quan liêu trọng đối với mỗi doanh nghiệp do nó phản ánh lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp có thể đề ra những phương hướng phân phát triển phù hợp vào tương lai. Trong thời đại công nghệ 4.0, việc quản lý doanh nghiệp trở đề xuất đơn giản cùng dễ dàng hơn nhờ sử dụng các phần mềm hỗ trợ, quản lý. Các doanh nghiệp hay các cửa hàng marketing có thể tmê say khảo phần mềm quản lý buôn bán hàng của Nkhô giòn.vn hỗ trợ tối ưu hóa quá trình hoạt động, công tác kế toán với việc kê knhị của doanh nghiệp.