Kết chuyển tiếng anh là gì

-

Ngành kế toán thù bây chừ là 1 trong những ngành yêu cầu chú trọng cải thiện vốn giờ đồng hồ Anh. Không những bởi vì các cửa hàng quốc tế ngày càng cải cách và phát triển trên VN, mà lại phiên bản thân các bước kế tân oán rất có thể đề nghị tiếp xúc nhiều cùng với các tài liệu, sổ sách bằng giờ đồng hồ Anh. Do kia, fan làm cho trong lĩnh vực này thứ nhất bắt buộc ưu tiên cải thiện vốn trường đoản cú vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán:

*

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

balance sheet: bảng cân đối kế toán

accounts: tài khoản

trương mục holder: chủ tài khoản

access: truy cập

accounting entry: bút toána

accounting risk: rủi ro khủng hoảng kế toán

final accounts: report quyết toángeneral ledger: sổ cái

Bookkeeper: người lập báo cáo

cheques:chi phiếu

cash: chi phí mặt

cash equivalent: Tương đương tiền

transit: chuyển (tiền)

Bank transfer: chuyển khoản ngân hàngCheques: SécCredit card: Thẻ tín dụng

check và take over: nghiệm thu

debentures: trái phiếu

Discount: chiết khấu

revenue deductions: các khoản sút trừ

revenue deductions: khấu trừ

gross revenue: tổng doanh thu

expenses: bỏ ra phí

prepaid expenses: chi phí trả trước

fixed expenses: ngân sách chũm định

indirect expenses: ngân sách con gián tiếp

Deferred expenses: ngân sách đang chờ kết chuyển

loss: lỗ

gross loss: tổng số lỗ

net loss: lỗ ròng

profit: lợi nhuận

net profit: lợi nhuận thuần

gross profit: lợi nhuận tổng

extraordinary profit: ROI bất thường

profit before taxes: lợi tức đầu tư trước khi trả thuế

retained earnings: lợi nhuận không phân phối

extraordinary income: thu nhập bất thường

income: thu nhập

income tax: thuế thu nhập

Average revenue: lệch giá trung bình

income statement: chứng trạng lãi lỗ

income taxes: thuế thu nhập doanh nghiệp

Assets: tài sản

long-term assets: khoản đầu tư nhiều năm hạn

short-term assets: khoản đầu tư chi tiêu ngắn thêm hạn

net assets: gia tài thuần

fixed assets: gia sản nuốm định

Current assets: gia tài lưu lại động

intangible assets: gia sản vô hình

receivables: những khoản thu

Capital/ equity: vốnauthorized capital: vốn điều lệinvested capital: vốn đầu tưissued capital: vốn phát hành

fixed capital: vốn cố định

capital expenditure: chi phí đầu tưworking capital: vốn hoạt động

Loan: mang lại vay

Deposit: đặt cọc

Mortgage: cố kỉnh chấp

collateral: cam kết cược

interest rates: lãi suất

Debt: khoản nợDebit: ghi nợDebtor: nhỏ nợ, số chi phí mình nợ người khácCreditor: nhà nợ, số tiền người khác nợ mình

liabilities: nợ

break-even point: điểm hòa vốn

Fegures in: solo vi tính

Fund: quỹconventions: quy ướcdepreciation: khấu haodiscounts: phân tách khấudiscounts allowed: chiết khấu phân phối hàngdiscounts received: ưu đãi sở hữu hàng

invoice: hóa đơndividends: cổ tứcdrawing: rút ít vốn

shares: cổ phần

Shareholder: cổ đông

Stock: cổ phiếumark-up: tỷ suất lãi dựa trên giá bán vốnmargin: tỷ suất lãi trên dựa giá bán bánnominal ledger: sổ tổng hợpcashier: thủ quỹ

Chỉ phải vứt một chút ít thời hạn hằng ngày để trau củ dồi từ bỏ vựng kế toán là bạn vẫn khiến quá trình của bản thân trsinh sống buộc phải tiện lợi cùng chuyên nghiệp hóa rộng không hề ít rồi đấy! Không hầu hết vậy, các bạn sẽ có cơ hội tìm gọi được rất nhiều tài liệu siêng ngành bằng tiếng Anh cực kì hữu ích cơ mà nếu không biết tiếng Anh, chúng ta có thể bỏ lỡ bọn chúng một biện pháp có hại.

Bài viết có nội dung liên quan: