Kế toán quản trị tiếng anh là gì

-

Các nhân viên đang hoạt động trong nghề kế toán sẽ không còn biết mình đã với đang bỏ dở không ít cơ hội nhằm trở thành một đơn vị làm chủ giỏi khi bạn có công dụng tiếp xúc tốt bởi giờ anh. Vậy còn chờ gì nhưng không nâng cấp năng lực giờ anh chuyên ngành kế toán thù quản lí trị ngay bây chừ cùng rất những tư liệu có lợi của công ty chúng tôi.

*

– Accounting : Kế Toán

– General and administrative sầu expenses : Ngân sách chi tiêu quản lý doanh nghiệp

– Assets : Tài sản

– Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

– Expenses for financial activities : Ngân sách chi tiêu hoạt động tài chính

– Financial ratios: Chỉ số tài chính

– Long-term borrowings : Vay lâu năm hạn

– accounting equation : pmùi hương trình kế toán

– auditing : kiểm toán

– expenses : Chi phí

– Tangible fixed assets : Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

– Business entity concept : Nguim tắc doanh nghiệp lớn là một trong thực thể

– dividends : cổ tức

– certified public accountant (CPA) : Kế tân oán viên công chứng (CPA)

– Issued capital : Vốn phân phát hành

– Working capital : Vốn lưu giữ động

– Carrying cost : giá cả bảo tồn sản phẩm giữ kho

– financial accounting : kế tân oán tài chính

– financial statements : báo cáo tài chính

– Cash discounts : khuyến mãi tiền mặt

– Accumulated : Lũy kế

– Cost of goods sold : Giá vốn bán hàng

– historical cost principle : cơ chế giá gốc

– income statement : report thu nhập

– Gross revenue : Doanh thu tổng

– internal auditor : kiểm tân oán nội bộ

– liabilities : Công nợ

managerial accounting : kế toán thù quản lí trị

– International Accounting Standards Board : Ủy Ban Chuẩn mực Kế tân oán quốc tế

– net income : thu nhập ròng

– net loss : lỗ ròng

– owner investments : Các khoản đầu tư của nhà ssống hữu

– Expense mandate : ủy nhiệm chi

– Intangible fixed asmix costs : Nguyên giá gia tài cố định vô hình dung

– Treasury stock : cổ phiếu quỹ

– 100 per cent premium payment : Trả lương 100%

– A system of shared values : Hệ thống giá chỉ trị/ý nghĩa sâu sắc được chia sẻ

– Adjusting pay rates : thay đổi mức lương

– Administrator carde/High rank cadre : Cán bộ quản trị cấp cho cao

– Aggrieved employee : Nhân viên bị ngược đãi

– Air conflict : Mâu thuẩn dỡ mở/ công khai

– Allowances : Trợ cấp

– Annual leave : Nghỉ phnghiền thường niên

– Application Form : Mẫu đối kháng ứng tuyển

– Apprenticeship training : Đào sinh sản học nghề

– Appropriate status symbols : Biểu tượng vị thế phù hợp

– Arbitrator : Trọng tài

– Assessment of employee potential : Đánh giá tiềm năng nhân viên

– Alternation Ranking method : Pmùi hương pháp xếp thứ hạng luân phiên

– Audio visual technique : Kỹ thuật nghe nhìn

Hi vọng bài viết này có thể giúp đỡ bạn nâng cao trình độ chuyên môn tieng anh chuyen nganh ke toan quản ngại trị cùng cả cơ hội thăng tiến sau đây nữa nhé!