Kế toán kiểm toán tiếng anh là gì

-

quý khách vẫn làm cho kế toán cho một chủ thể nước ngoài với nhiều nhân viên và chỉ huy là tín đồ quốc tế.

Bạn đang xem: Kế toán kiểm toán tiếng anh là gì

Tuy nhiên, do vốn tự vựng siêng ngành chưa rộng, các bạn liên tiếp chạm chán khó khăn lúc thảo luận cùng với họ về quá trình tương tự như soạn thảo báo cáo kế tân oán bởi giờ Anh. Hiểu được trở ngại này của các kế toán thù viên, daiquansu.mobi xin được gửi đến chúng ta loạt bài bác Từ vựng chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán. Cùng theo dõi và quan sát bài viết nhé!

*
Tổng hợp 29 tự vựng tiếng Anh siêng ngành Kế toán – Kiểm toán

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

1. Accounting entry (n.)/əˈkaʊntɪŋ/ /ˈentri/: cây viết toán

2. Accrued expenses (n.)/əˈkruːd/ /ɪkˈspensɪz/: đều ngân sách buộc phải trả

3. Advanced payments lớn suppliers (n.)/ədˈvænst/ /ˈpeɪmənts//səˈplaɪərz/: các khoản trả trước cho các công ty cung cấp

4. Advanced payments lớn employees (n.)/ɪmˈplɔɪiːz/: các khoản trả trước cho những nhân viên

5. Assets (n.)/ˈæsets/: tài sản

6. Balance sheet (n.)/ˈbæləns/ /ʃiːt/: bảng bằng phẳng kế toán

7. Bookkeeper (n.)/ˈbʊkkiːpər/: bạn lập báo cáo kế toán thù

8. Capital construction (n.)/ˈkæpɪtl/ /kənˈstrʌkʃn/: xây dừng cơ bản

9. Cash (n.)/kæʃ/: chi phí mặt

10. Cash at ngân hàng (n.): tiền gửi ngân hàng

11. Cash in hvà (n.): tiền khía cạnh tại quỹ doanh nghiệp

12. Cash in transit (n.)/ˈtrænzɪt/: chi phí sẽ gửi (đã xuất khỏi quỹ doanh nghiệp)

13. Check & take over (v.): kiểm soát và nghiệm thu

14.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Giữa Tăng Trưởng Kinh Tế Là Gì ? Ý Nghĩa Của Tăng Trưởng Kinh Tế

Construction in progress (n.)/kənˈstrʌkʃn/ /ˈprɑːɡrəs/: chi phí thiết kế cơ bản dlàm việc dang

15. Cost of goods sold (n.): giá chỉ vốn hàng bán

16. Current assets (n.)/ˈkɜːrənt/: tài sản nthêm hạn/tài sản lưu lại động

17. Current portion of long-term liabilities (n.)/ˈpɔːrʃn//ˌlɔːŋ ˈtɜːrm/ /ˌlaɪəˈbɪlətɪz/: hầu như khoản nợ lâu dài đã đi vào hạn trả

18. Deferred expenses (n.)/dɪˈfɜːrd/: những ngân sách ngóng kết chuyển

19. Deferred revenue (n.)/ˈrevənuː/: lệch giá không thực hiện

đôi mươi. Depreciation of fixed assets (n.)/dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ /fɪkst/: khấu hao tài sản cố định hữu hình

21. Depreciation of intangible fixed assets (n.)/ɪnˈtændʒəbl/: khấu hao tài sản thắt chặt và cố định vô hình

22. Depreciation of leased fixed assets (n.)/liːst/: khấu hao tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

23. Equity and funds (n.)/ˈekwəti//fʌndz/: vốn và quỹ

24. Exchange rate difference (n.)/ɪksˈtʃeɪndʒ/ /reɪt/ /ˈdɪfrəns/: chênh lệch tỉ giá

25. Expense mandate (n.)/ɪkˈspens/ /ˈmændeɪt/: ủy nhiệm chi

26. Expenses for financial activities (n.)/faɪˈnænʃl/: chi phí đến vận động tài chính

27. Extraordinary expenses (n.)/ɪkˈstrɔːrdəneri/: ngân sách bất thường

28. Extraordinary income (n.)/ˈɪnkʌm/: thu nhập cá nhân bất thường

29. Extraordinary profit (n.)/ˈprɑːfɪt/: lợi tức đầu tư bất thường

daiquansu.mobi hi vọng rằng qua nội dung bài viết này, các bạn vẫn tích lũy thêm được các từ bỏ vựng tiếng Anh có ích đến ngành Kế toán thù. Chúc hồ hết fan một ngày làm việc sung sướng với năng suất! Hẹn hồ hết người trong những bài viết tiếp theo!

Tđam mê khảo thêmKchất hóa học Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụngtrên daiquansu.mobi nói riêng cho tất cả những người đi làm và tới trường bận bịu, góp học viên nói và sử dụng tiếng Anh đầy niềm tin và tự nhiên như giờ Việt.