Hướng nhà tuổi bính dần 1986

-
Hướng đơn vị mang lại NỮ sinc năm 1986

Năm sinh âm lịch: Bính Dần

Quẻ mệnh: Khảm (Thuỷ) trực thuộc Đông Tứ mệnh

Ngũ hành: Lửa trong lò (Lò Trung Hoả)

Hướng nhà: Hướng Nam (Hướng tốt), Thuộc Đông Tứ trạch

HƯỚNG TỐT:

Hướng Bắc (Phục vị): Được sự giúp sức .

Bạn đang xem: Hướng nhà tuổi bính dần 1986

Hướng Đông (Thiên y): Gặp thiên thời được bảo hộ .

Hướng Nam (Diên niên): Mọi sự ổn định định

Hướng Đông Nam (Sinh khí): Phúc lộc toàn vẹn .

HƯỚNG XẤU:

Hướng Tây Bắc (Lục sát): Nhà tất cả sát khí .

Hướng Đông Bắc (Ngũ qủi) : Gặp tai hoạ .

Hướng Tây (Hoạ hại): Nhà tất cả hung khí .

Hướng Tây Nam (Tuyệt mệnh): Ckhông còn chóc .

Xem chi tiết sơ đồ dùng chén bát quái hình bên phải


MỤC LỤC

HƯỚNG NHÀHƯỚNG BẾP1. Bếp đun nấu Tọa phương thơm Bắc:2. Bếp nấu bếp Tọa phương Đông Bắc:3. Bếp nấu Tọa pmùi hương Đông:5. Bếp làm bếp Tọa pmùi hương Nam:6. Bếp nấu bếp Tọa phương Tây Nam:7. Bếp nấu nướng Tọa phương Tây:8. Bếp thổi nấu Tọa Hướng Tây Bắc:

HƯỚNG NHÀ

XEM HƯỚNG XÂY NHÀ ĐẸP THEO PHONG THỦY CHO GIA CHỦ MỆNH HỎA TUỔI BÍNH DẦN 1986

1. Cửa chủ yếu Hướng phương Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc gồm sao Phục Vị ở trong Mộc, đây là một Cát tinch.

• Theo Huyền Không, phương Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Tđọng Lục thuộc Mộc, đó là một Bình tinch.

• Phương thơm Bắc là cung Khảm, nằm trong Tbỏ không sinc ko khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 8/10 điểm

2. Cửa chính Hướng pmùi hương Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc gồm sao Ngũ Quỷ trực thuộc Hỏa, đây là một Hung tinc.

• Theo Huyền Không, phương Đông Bắc vào vận 8 được phi tinch sao Nhị Hắc ở trong Thổ, đó là một Hung tinc.

• Phương thơm Đông Bắc là cung Cấn, ở trong Thổ ko sinc không khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 3.5/10 điểm

3. Cửa thiết yếu Hướng phương thơm Đông:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Đông bao gồm sao Thiên Y trực thuộc Thổ, đó là một Cát tinc.

• Theo Huyền Không, phương Đông vào vận 8 được phi tinc sao Lục Bạch nằm trong Kim, đấy là một Cát tinh.

• Pmùi hương Đông là cung Chấn, nằm trong Mộc khắc chế với bản mệnh Thổ của thân công ty, Hung

*Đánh giá: 9/10 điểm

4. Cửa chính Hướng pmùi hương Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Sinc Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh

. • Theo Huyền Không, pmùi hương Đông Nam vào vận 8 được phi tinch sao Thất Xích ở trong Kyên, đây là một Bình tinch.

• Phương thơm Đông Nam là cung Tốn, trực thuộc Mộc tương khắc và chế ngự cùng với bản mệnh Thổ của thân công ty, Hung

Đánh giá: 7.5/10 điểm

5. Cửa chủ yếu Hướng phương Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Diên Niên thuộc Kyên ổn, đây là một Cát tinch.

• Theo Huyền Không, pmùi hương Nam vào vận 8 được phi tinch sao Tam Bích nằm trong Mộc, đó là một Bình tinch.

• Pmùi hương Nam là cung Ly, nằm trong Hỏa tương sinch với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Cát

Đánh giá: 8.5/10 điểm

6. Cửa bao gồm Hướng phương thơm Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam tất cả sao Tuyệt Mệnh trực thuộc Kyên ổn, đấy là một Hung tinc.

• Theo Huyền Không, phương Tây Nam vào vận 8 được phi tinc sao Ngũ Hoàng nằm trong Thổ, đấy là một Hung tinch.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, ở trong Thổ ko sinch ko khắc (bình hòa) cùng với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 3.5/10 điểm

7. Cửa bao gồm Hướng phương Tây:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây bao gồm sao Họa Hại thuộc Thổ, đấy là một Hung tinh.

• Theo Huyền Không, phương thơm Tây vào vận 8 được phi tinc sao Nhất Bạch trực thuộc Thủy, đấy là một Cát tinc.

• Phương thơm Tây là cung Đoài, nằm trong Kyên ổn không sinh không tự khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 6.5/10 điểm

8. Cửa bao gồm Hướng pmùi hương Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Lục Sát ở trong Tdiệt, đó là một Hung tinch.

• Theo Huyền Không, phương thơm Tây Bắc vào vận 8 được phi tinc sao Cửu Tử thuộc Hỏa, đấy là một Cát tinc.

• Phương thơm Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kyên không sinch ko tương khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 6.5/10 điểm

HƯỚNG BẾP

XEM HƯỚNG ĐẸP. PHONG THỦY ĐẶT PHÒNG BẾP CHO NGƯỜI BÍNH DẦN MỆNH HỎA SINH NĂM 1986

1. Bếp nấu bếp Tọa pmùi hương Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Bắc có sao Phục Vị nằm trong Mộc, đấy là một Cát tinc.

• Theo Huyền Không, pmùi hương Bắc vào vận 8 được phi tinch sao Tứ Lục ở trong Mộc, đây là một Bình tinh.

• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Tbỏ không sinc ko tương khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Bình

1.1. Bếp nấu bếp tọa Bắc phía Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Bắc bao gồm sao Phục Vị thuộc Mộc, đấy là một Cát tinc.

• Phương Bắc là cung Khảm, ở trong Thủy ko sinch ko tương khắc (bình hòa) cùng với bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 4.5/10 điểm

1.2. Bếp nấu bếp tọa Bắc hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Đông Bắc có sao Ngũ Quỷ nằm trong Hỏa, đó là một Hung tinch.

• Pmùi hương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinch ko tự khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 2.5/10 điểm

1.3. Bếp nấu nướng tọa Bắc phía Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông gồm sao Thiên Y trực thuộc Thổ, đó là một Cát tinh.

• Phương thơm Đông là cung Chấn, nằm trong Mộc khắc chế và kìm hãm cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung

Đánh giá: 4/10 điểm

1.4. Bếp nấu bếp tọa Bắc hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Nam có sao Sinc Khí nằm trong Mộc, đấy là một Cát tinc.

• Phương thơm Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc kìm hãm cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân công ty, Hung

Đánh giá: 4/10 điểm

1.5. Bếp thổi nấu tọa Bắc hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Diên Niên trực thuộc Kyên ổn, đấy là một Cát tinch.

• Pmùi hương Nam là cung Ly, nằm trong Hỏa tương sinc cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân nhà, Cát

Đánh giá: 5/10 điểm

1.6. Bếp đun nấu tọa Bắc phía Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây Nam tất cả sao Tuyệt Mệnh trực thuộc Kyên ổn, đó là một Hung tinh.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, trực thuộc Thổ không sinh không xung khắc (bình hòa) cùng với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 2.5/10 điểm

1.7. Bếp đun nấu tọa Bắc hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây tất cả sao Họa Hại trực thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.

• Phương Tây là cung Đoài, trực thuộc Kyên ko sinch ko khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 2.5/10 điểm

1.8. Bếp làm bếp tọa Bắc phía Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Tây Bắc bao gồm sao Lục Sát thuộc Tdiệt, đây là một Hung tinch.

• Pmùi hương Tây Bắc là cung Càn, nằm trong Kyên không sinc ko khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 2.5/10 điểm

2. Bếp nấu bếp Tọa phương thơm Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Bắc gồm sao Ngũ Quỷ trực thuộc Hỏa, đó là một Hung tinh.

• Theo Huyền Không, phương Đông Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Nhị Hắc trực thuộc Thổ, đây là một Hung tinc.

• Phương thơm Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinch không tương khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

2.1. Bếp đun nấu tọa Đông Bắc hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Bắc tất cả sao Phục Vị ở trong Mộc, đây là một Cát tinc.

• Phương thơm Bắc là cung Khảm, nằm trong Tdiệt không sinch không xung khắc (bình hòa) cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 9/10 điểm

2.2. Bếp thổi nấu tọa Đông Bắc phía Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Bắc có sao Ngũ Quỷ nằm trong Hỏa, đấy là một Hung tinh.

• Pmùi hương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh ko khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 7/10 điểm

2.3. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông gồm sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinc.

• Phương thơm Đông là cung Chấn, ở trong Mộc khắc chế và kìm hãm cùng với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung

Đánh giá: 8.5/10 điểm

2.4. Bếp đun nấu tọa Đông Bắc hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Đông Nam gồm sao Sinch Khí trực thuộc Mộc, đó là một Cát tinch.

• Phương thơm Đông Nam là cung Tốn, ở trong Mộc kìm hãm cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân công ty, Hung

Đánh giá: 8.5/10 điểm

2.5. Bếp nấu tọa Đông Bắc phía Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Nam bao gồm sao Diên Niên trực thuộc Kim, đây là một Cát tinch.

• Phương Nam là cung Ly, ở trong Hỏa tương sinh cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Cát

*Đánh giá: 9.5/10 điểm

2.6. Bếp nấu ăn tọa Đông Bắc hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Tây Nam gồm sao Tuyệt Mệnh nằm trong Kyên ổn, đó là một Hung tinc.

• Pmùi hương Tây Nam là cung Khôn, trực thuộc Thổ ko sinch ko tự khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 7/10 điểm

2.7. Bếp đun nấu tọa Đông Bắc phía Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây tất cả sao Họa Hại nằm trong Thổ, đây là một Hung tinch.

• Phương Tây là cung Đoài, nằm trong Kim không sinh ko khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 7/10 điểm

2.8. Bếp làm bếp tọa Đông Bắc hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Tây Bắc có sao Lục Sát nằm trong Tbỏ, đó là một Hung tinc.

• Phương thơm Tây Bắc là cung Càn, nằm trong Kyên ko sinc ko xung khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 7/10 điểm

3. Bếp đun nấu Tọa phương thơm Đông:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông tất cả sao Thiên Y trực thuộc Thổ, đấy là một Cát tinch.

• Theo Huyền Không, pmùi hương Đông vào vận 8 được phi tinh sao Lục Bạch trực thuộc Klặng, đây là một Cát tinch.

• Phương Đông là cung Chấn, trực thuộc Mộc kìm hãm với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung

3.1. Bếp nấu nướng tọa Đông phía Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Bắc bao gồm sao Phục Vị nằm trong Mộc, đây là một Cát tinh.

• Phương thơm Bắc là cung Khảm, nằm trong Tbỏ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 2.5/10 điểm

3.2. Bếp nấu nướng tọa Đông phía Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc gồm sao Ngũ Quỷ trực thuộc Hỏa, đấy là một Hung tinc.

• Pmùi hương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinch không tự khắc (bình hòa) cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 0.5/10 điểm

3.3. Bếp thổi nấu tọa Đông phía Đông:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông có sao Thiên Y nằm trong Thổ, đấy là một Cát tinc.

• Phương Đông là cung Chấn, nằm trong Mộc tương khắc và chế ngự cùng với bản mệnh Thổ của thân công ty, Hung

Đánh giá: 2/10 điểm

3.4. Bếp nấu tọa Đông hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam tất cả sao Sinh Khí nằm trong Mộc, đấy là một Cát tinh.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, nằm trong Mộc khắc chế và kìm hãm với bản mệnh Thổ của thân nhà, Hung

Đánh giá: 2/10 điểm

3.5. Bếp nấu bếp tọa Đông hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Diên Niên thuộc Kyên, đây là một Cát tinh.

• Pmùi hương Nam là cung Ly, nằm trong Hỏa tương sinch với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Cát

Đánh giá: 3/10 điểm

3.6. Bếp nấu ăn tọa Đông hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây Nam bao gồm sao Tuyệt Mệnh ở trong Kim, đấy là một Hung tinch.

• Phương thơm Tây Nam là cung Khôn, trực thuộc Thổ không sinh ko tương khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 0.5/10 điểm

3.7. Bếp làm bếp tọa Đông hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây tất cả sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinch.

• Pmùi hương Tây là cung Đoài, thuộc Kyên không sinh ko xung khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 0.5/10 điểm

3.8. Bếp nấu bếp tọa Đông hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây Bắc tất cả sao Lục Sát thuộc Tdiệt, đấy là một Hung tinch.

• Phương thơm Tây Bắc là cung Càn, thuộc Klặng ko sinh ko tự khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 0.5/10 điểm

4. Bếp làm bếp Tọa phương thơm Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam gồm sao Sinc Khí trực thuộc Mộc, đó là một Cát tinc.

• Theo Huyền Không, phương Đông Nam vào vận 8 được phi tinh sao Thất Xích trực thuộc Klặng, đó là một Bình tinch.

• Phương thơm Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc kìm hãm cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Hung

4.1. Bếp nấu nướng tọa Đông Nam phía Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Bắc có sao Phục Vị nằm trong Mộc, đấy là một Cát tinc.

• Phương Bắc là cung Khảm, nằm trong Tbỏ không sinch ko khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 4/10 điểm

4.2. Bếp nấu nướng tọa Đông Nam phía Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc bao gồm sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinch.

• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinc không xung khắc (bình hòa) cùng với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 2/10 điểm

4.3. Bếp nấu bếp tọa Đông Nam phía Đông:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Đông gồm sao Thiên Y nằm trong Thổ, đây là một Cát tinch.

• Phương Đông là cung Chấn, trực thuộc Mộc tương khắc và chế ngự với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung

Đánh giá: 3.5/10 điểm

4.4. Bếp thổi nấu tọa Đông Nam phía Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam tất cả sao Sinh Khí nằm trong Mộc, đây là một Cát tinch.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, nằm trong Mộc tương khắc cùng với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung

Đánh giá: 3.5/10 điểm

4.5. Bếp nấu bếp tọa Đông Nam hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Nam có sao Diên Niên thuộc Klặng, đây là một Cát tinch.

• Phương thơm Nam là cung Ly, trực thuộc Hỏa tương sinh cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Cát

Đánh giá: 4.5/10 điểm

 4.6. Bếp làm bếp tọa Đông Nam hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Tuyệt Mệnh nằm trong Kyên, đó là một Hung tinh.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 2/10 điểm

4.7. Bếp nấu ăn tọa Đông Nam phía Tây:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Tây gồm sao Họa Hại ở trong Thổ, đây là một Hung tinc.

• Phương thơm Tây là cung Đoài, trực thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 2/10 điểm

4.8. Bếp nấu ăn tọa Đông Nam hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc bao gồm sao Lục Sát ở trong Thủy, đó là một Hung tinch.

• Pmùi hương Tây Bắc là cung Càn, trực thuộc Kyên ổn ko sinc không khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 2/10 điểm

5. Bếp làm bếp Tọa phương Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Nam bao gồm sao Diên Niên trực thuộc Kim, đó là một Cát tinch.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Lệnh Xref Trong Autocad Hiệu Quả, Tổng Hợp Một Số Mẹo Hay Về Xref Trong Autocad

• Theo Huyền Không, phương Nam vào vận 8 được phi tinc sao Tam Bích thuộc Mộc, đấy là một Bình tinch.

• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương sinch với bản mệnh Thổ của thân nhà, Cát

5.1. Bếp nấu ăn tọa Nam phía Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc bao gồm sao Phục Vị nằm trong Mộc, đây là một Cát tinc.

• Phương thơm Bắc là cung Khảm, trực thuộc Tbỏ không sinc không xung khắc (bình hòa) cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 5/10 điểm

5.2. Bếp làm bếp tọa Nam hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Bắc tất cả sao Ngũ Quỷ nằm trong Hỏa, đây là một Hung tinch.

• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ ko sinch ko xung khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 3/10 điểm

5.3. Bếp làm bếp tọa Nam hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Đông có sao Thiên Y trực thuộc Thổ, đây là một Cát tinch.

• Pmùi hương Đông là cung Chấn, trực thuộc Mộc tương khắc với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung

Đánh giá: 4.5/10 điểm

5.4. Bếp nấu nướng tọa Nam phía Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Nam gồm sao Sinch Khí thuộc Mộc, đấy là một Cát tinc.

• Phương thơm Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc khắc chế và kìm hãm với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung

Đánh giá: 4.5/10 điểm

5.5. Bếp nấu bếp tọa Nam phía Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Diên Niên thuộc Klặng, đó là một Cát tinch.

• Phương Nam là cung Ly, ở trong Hỏa tương sinch cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Cát

Đánh giá: 5.5/10 điểm

5.6. Bếp nấu ăn tọa Nam hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Tuyệt Mệnh nằm trong Kim, đây là một Hung tinch.

• Phương thơm Tây Nam là cung Khôn, trực thuộc Thổ không sinc ko xung khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình

Đánh giá: 3/10 điểm

5.7. Bếp nấu nướng tọa Nam hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Tây bao gồm sao Họa Hại ở trong Thổ, đó là một Hung tinc.

• Pmùi hương Tây là cung Đoài, ở trong Kyên ổn không sinch không tương khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 3/10 điểm

5.8. Bếp nấu bếp tọa Nam hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây Bắc có sao Lục Sát nằm trong Tbỏ, đây là một Hung tinch.

• Pmùi hương Tây Bắc là cung Càn, ở trong Kim ko sinh không khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Bình

Đánh giá: 3/10 điểm

6. Bếp nấu Tọa pmùi hương Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây Nam có sao Tuyệt Mệnh nằm trong Kyên, đây là một Hung tinc.

• Theo Huyền Không, phương Tây Nam vào vận 8 được phi tinh sao Ngũ Hoàng nằm trong Thổ, đây là một Hung tinh.

• Pmùi hương Tây Nam là cung Khôn, nằm trong Thổ không sinc ko tương khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình

6.1. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc gồm sao Phục Vị nằm trong Mộc, đấy là một Cát tinch.

• Pmùi hương Bắc là cung Khảm, trực thuộc Tdiệt ko sinh ko tự khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân công ty, Bình

*Đánh giá: 9/10 điểm

6.2. Bếp đun nấu tọa Tây Nam hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đấy là một Hung tinc.

• Pmùi hương Đông Bắc là cung Cấn, trực thuộc Thổ ko sinch ko tự khắc (bình hòa) cùng với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 7/10 điểm

6.3. Bếp nấu ăn tọa Tây Nam phía Đông:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Đông có sao Thiên Y thuộc Thổ, đó là một Cát Tinch.

• Pmùi hương Đông là cung Chấn, ở trong Mộc kìm hãm cùng với bản mệnh Thổ của thân công ty, Xấu.

Đánh giá: 3/10 điểm

6.4. Bếp làm bếp tọa Tây Nam phía Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Đông Nam có sao Sinc Khí nằm trong Mộc, đó là một Cát Tinh.

• Phương Đông Nam là cung Tốn, ở trong Mộc chế ngự với bản mệnh Thổ của thân nhà, Xấu.

Đánh giá: 3/10 điểm

6.5. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam tất cả sao Diên Niên trực thuộc Kyên, đây là một Cát Tinc.

• Phương thơm Nam là cung Ly, ở trong Hoả tương sinch với bản mệnh Thổ của thân nhà, Tốt.

Đánh giá: 5/10 điểm

6.6. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây Nam có sao Tuyệt Mệnh ở trong Klặng, đó là một Hung Tinch.

• Phương thơm Tây Nam là cung Khôn, nằm trong Thổ ko sinch ko tự khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của

Đánh giá: 2/10 điểm

6.7. Bếp nấu ăn tọa Tây Nam hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Tây bao gồm sao Hoạ Hại thuộc Thổ, đó là một Hung Tinc.

• Phương thơm Tây là cung Đoài, nằm trong Kim không sinch ko tự khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình.

Đánh giá: 2/10 điểm

6.8. Bếp đun nấu tọa Tây Nam phía Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc bao gồm sao Lục Sát thuộc Thuỷ, đó là một Hung Tinch.

• Phương thơm Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kyên ko sinh không khắc (bình hòa) cùng với bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình.

Đánh giá: 2/10 điểm

7. Bếp làm bếp Tọa phương Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây tất cả sao Hoạ Hại trực thuộc Thổ, đấy là một Hung Tinh.

• Theo Huyền Không, phương thơm Tây vào vận 8 được phi tinc sao Nhất Bạch ở trong Thuỷ, đây là một Cát Tinch.

• Phương Tây là cung Đoài, nằm trong Klặng không sinc không tự khắc (bình hòa) cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình.

7.1. Bếp thổi nấu tọa Tây hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Bắc tất cả sao Phục Vị thuộc Mộc, đó là một Cát Tinch.

• Phương thơm Bắc là cung Khảm, ở trong Thuỷ ko sinc không tự khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Bình.

Đánh giá : 6/10 điểm

7.2. Bếp làm bếp tọa Tây phía Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Đông Bắc tất cả sao Ngũ Quỷ trực thuộc Hoả, đây là một Hung Tinc.

• Pmùi hương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ ko sinh ko khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Bình.

Đánh giá chỉ : 4/10 điểm

7.3. Bếp nấu bếp tọa Tây phía Đông:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông bao gồm sao Thiên Y ở trong Thổ, đấy là một Cát Tinc.

• Phương Đông là cung Chấn, nằm trong Mộc khắc chế với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Xấu.

Đánh giá bán : 5/10 điểm

7.4. Bếp nấu nướng tọa Tây phía Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Nam tất cả sao Sinch Khí ở trong Mộc, đấy là một Cát Tinc.

• Phương thơm Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc tương khắc với bản mệnh Thổ của thân nhà, Xấu.

Đánh giá bán : 5/10 điểm

7.5. Bếp đun nấu tọa Tây phía Nam:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Nam có sao Diên Niên trực thuộc Klặng, đây là một Cát Tinh.

• Phương thơm Nam là cung Ly, ở trong Hoả tương sinch cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân công ty, Tốt.

Đánh giá chỉ : 7/10 điểm

7.6. Bếp thổi nấu tọa Tây phía Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam tất cả sao Tuyệt Mệnh ở trong Kyên, đấy là một Hung Tinch.

• Phương Tây Nam là cung Khôn, ở trong Thổ ko sinh không khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của thân chủ, Bình.

Đánh giá : 4/10 điểm

7.7. Bếp làm bếp tọa Tây phía Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây tất cả sao Hoạ Hại nằm trong Thổ, đó là một Hung Tinh.

• Pmùi hương Tây là cung Đoài, ở trong Klặng không sinh không tương khắc (bình hòa) cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân công ty, Bình.

Đánh giá bán : 4/10 điểm

7.8. Bếp thổi nấu tọa Tây hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây Bắc có sao Lục Sát ở trong Thuỷ, đó là một Hung Tinc.

• Pmùi hương Tây Bắc là cung Càn, ở trong Kyên không sinch ko tự khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Bình.

Đánh giá bán : 4/10 điểm

8. Bếp làm bếp Tọa Hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Tây Bắc tất cả sao Lục Sát trực thuộc Thuỷ, đây là một Hung Tinh.

• Theo Huyền Không, pmùi hương Tây Bắc vào vận 8 được phi tinc sao Cửu Tử thuộc Klặng, đó là một Bình Tinch.

• Phương Tây Bắc là cung Càn, ở trong Kyên ổn ko sinh ko tự khắc (bình hòa) với bạn dạng mệnh Thổ của thân công ty, Bình.

8.1. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Bắc tất cả sao Phục Vị ở trong Mộc, đó là một Cát Tinch.

• Phương thơm Bắc là cung Khảm, ở trong Thuỷ không sinch ko khắc (bình hòa) cùng với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Bình.

Đánh giá : 5/10 điểm

8.2. Bếp nấu tọa Tây Bắc phía Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương thơm Đông Bắc bao gồm sao Ngũ Quỷ thuộc Hoả, đó là một Hung Tinh.

• Phương thơm Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với phiên bản mệnh Thổ của thân nhà, Bình.

Đánh giá chỉ : 3/10 điểm

8.3. Bếp làm bếp tọa Tây Bắc phía Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông bao gồm sao Thiên Y thuộc Thổ, đó là một Cát Tinh.

• Phương thơm Đông là cung Chấn, nằm trong Mộc khắc chế và kìm hãm với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Xấu.

Đánh giá bán : 4/10 điểm

8.4. Bếp đun nấu tọa Tây Bắc hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam gồm sao Sinh Khí trực thuộc Mộc, đây là một Cát Tinch.

• Pmùi hương Đông Nam là cung Tốn, nằm trong Mộc tương khắc và chế ngự với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Xấu.

Đánh giá chỉ : 4/10 điểm

8.5. Bếp nấu nướng tọa Tây Bắc hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Nam tất cả sao Diên Niên ở trong Kyên ổn, đó là một Cát Tinh.

• Pmùi hương Nam là cung Ly, trực thuộc Hoả tương sinc với bạn dạng mệnh Thổ của thân nhà, Tốt.

Đánh giá bán : 6/10 điểm

8.6. Bếp nấu tọa Tây Bắc phía Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Tây Nam bao gồm sao Tuyệt Mệnh thuộc Kyên, đây là một Hung Tinh.

• Phương thơm Tây Nam là cung Khôn, trực thuộc Thổ ko sinch không xung khắc (bình hòa) cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình.

Đánh giá bán : 3/10 điểm

8.7. Bếp nấu ăn tọa Tây Bắc hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, pmùi hương Tây có sao Hoạ Hại nằm trong Thổ, đấy là một Hung Tinc.

• Phương thơm Tây là cung Đoài, ở trong Kyên ổn không sinch ko khắc (bình hòa) cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình.

Đánh giá chỉ : 3/10 điểm

8.8. Bếp nấu bếp tọa Tây Bắc hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc gồm sao Lục Sát trực thuộc Thuỷ, đây là một Hung Tinch.

• Phương thơm Tây Bắc là cung Càn, thuộc Klặng ko sinc ko khắc (bình hòa) cùng với phiên bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình.