Hướng dẫn thiết kế logo bằng photoshop cs6

Cách xây cất hình ảnh bằng photoshop

Chúng ta sẽ khởi tạo ra một logo sản phẩm y như hình dưới đây

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Chuyên mục: Thiết Kế