Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng

-

Chất lượng của vật liệu xây dựng chính là một trong những yếu tố cơ bản, quan trọng để đảm bảo chất lượng công trình. Hiện nay các tiêu chuẩn lấy mẫu thí nghiệm của các loại vật liệu được thực hiện theo yêu cầu của pháp luật về xây dựng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng

Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp quy cách lấy mẫu thí nghiệm một số loại vật liệu xây dựng cơ bản.

Cùng theo dõi ngay nhé.


Nội dung gồm:

Quy cách lấy mẫu thí nghiệm một số vật liệu xây dựng cơ bản3. Đá dăm (sỏi) các loại dùng trong bê tông4. Thép xây dựng:

Quy định của việc lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tất cả các công tác kiểm tra thí nghiệm vật liệu xây dựng phải được thực hiện tại phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng đúng tiêu chuẩn.

Đồng thời phòng này phải có đầy đủ các chức năng để thực hiện các phép thử cần thiết để xác định chính xác chất lượng nguyên vật liệu mà nhà thầu sử dụng.

Quy trình lấy mẫu vật liệu xây dựng cũng rất quan trọng. Bởi vì nếu lấy mẫu thí nghiệm không đúng theo tiêu chuẩn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Số 37-Hd/Vptw

Vậy thì sẽ dẫn đến sai sót kết quả thí nghiệm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình xây dựng.

Tần suất lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng

Dưới đây chính là bảng tần suất lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng chuẩn được quy định theo các tiêu chuẩn hiện hành của Bộ Xây dựng.

Cùng tham khảo nhé.


*
*
*
*
*
*
*
*
Tiêu chuẩn lấy mẫu thí nghiệm đối với bê tông

9. Vữa xây, trát

Lấy mẫu vữa theo tiêu chuẩn: TCVN 3121-1993.Kiểm tra thiết kế thành phần vữa.Mỗi hạng mục công việc xây trát công trình nghiệm thu lấy 01 nhóm mẫu.Kíchthước mẫu 4x4x16cm hoặc 7,07×7,07×7,07cm.

10. Đất đắp nền

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5747:1993 và TCVN 4447:2012.

Phương pháp lấy mẫu thí nghiệm: Cứ 1 lô 10.000m3 lấy mẫu 1 lần, mỗi mẫu 50kg. Mỗi lô nhỏ hơn 10.000m3 vẫn xem như 1 lô.