Hướng dẫn chuyển database từ máy này sang máy khác sql server

-

Khi bạn cố gắng import cơ sở dữ liệu được xuất ra từSQL Server phiên bản cao hơn vàoSQL Server phiên bản cũ (Ví dụ import file được xuất ra từ SQL Server 2017 vào SQL Server 2012), có thểbạn sẽnhận được thông báo lỗi sau:

Msg 1813, Level 16, State 2, Line 1 Could not open new database "DatabaseName". CREATE DATABASE is aborted. Msg 948, Level 20, State 1, Line 1 The database "DatabaseName" cannot be opened because it is version 655. This server supports version 611 and earlier. A downgrade path is not supported.Sở dĩ có thông báo lỗi này là vìSQL Server không cho phép bạn import cơ sở dữ liệu từ phiên bản SQL Server cao hơn sang phiên bản SQL Server thấp hơn.

Bạn đang xem: Hướng dẫn chuyển database từ máy này sang máy khác sql server

Tuy nhiên, có một vài biện phápcó thể giúp bạnhạ cấp cơ sở dữ liệu từ phiên bản SQL Server cao hơn xuống SQL Server phiên bản thấp hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn hạ cấp cơ sở dữ liệu từ phiên bản SQL Server cao hơn xuống SQL Server phiên bản thấp hơn.

Nội dung bài viết này sẽ giả định trường hợp xuấtcơ sở dữ liệu từ SQL Server 2017 để có thể import trênSQL Server 2012:

Click chuột phải vào database của các bạn -> Task ->Generate Scripts...

Xem thêm: Thông Tư Hướng Dẫn Luật Kế Toán, Các Thông Tư Kế Toán Mới Nhất Hiện Nay

*

Tại tabGenerate and Publish Scripts chọn Next

*

Các bạn tích vào ôScript entire database and all database objectsvà bấm Next

*

Tại tabSet Scripting Optionscác bạn click vào nútAdvanced

*

Tại khungAdvanced Scripting Optionscác bạn thiết lập như sau:

- ANSI Padding => True

-Script for Server Version=>SQL Server 2012

-Script Foreign Keys => True

- Script Indexes => True

- Script Primary Keys => True

- Script Unique Keys => True

- Types of data to script => Scema and data

*

Sau khi thiết lập các bạn bấmOKđể đóng của sổAdvanced Scripting Options. Tại cửa sổSet Scripting Optionsphần File name các bạn có thể trọn vị trí muốn lưu file scripts sau khi xuất.

*

Sau đó các bạn bấm Next

*

*

Khi các tập lệnh được tạo thành công, chọn nút Finish để đóng cửa sổ Generate and Publish Scripts.

*

Lúc này sẽ có một file script.sql được tạo tại đường dẫn Target đã chọn ở bước trước