Hướng dẫn số 37-hd/vptw

-
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 37-HD/VPTW

Hà Nội Thủ Đô, ngày đôi mươi tháng 1hai năm 2010

HƯỚNG DẪN

VỀ MỨC TIỀN THƯỞNGVÀ CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

Sau Lúc hội đàm thốngtốt nhất cùng với Ban Tổ chức Trung ương, Văn uống chống Trung ương Đảng lý giải nấc tiềnthưởng trọn các hình thức khen thưởng trọn tổ chức triển khai đảng cùng đảng viên, nút chi phí ttận hưởng huyhiệu Đảng cùng lưu niệm cmùi hương nhỏng sau:

I- Đối tượng, phạm vi

- Quy định này hướng dẫnchi tiết mức tiền thưởng hẳn nhiên những thương hiệu khen ttận hưởng đối với tổ chức đảng,đảng viên; chi phí ttận hưởng tất nhiên huy hiệu Đảng với kỷ niệm chương thơm vào toàn Đảng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn số 37-hd/vptw

- Đảng ủy Quân sựTrung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước địa thế căn cứ vào quy địnhnày thảo luận cùng với Văn chống Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phát hành vănbạn dạng giải đáp mang lại cân xứng với từng loại hình tổ chức triển khai đảng trực ở trong.

II- Mức tiền thưởngđối với tổ chức đảng được khen thưởng

1- Đối với đưa ra bộtrực trực thuộc đảng ủy cơ sở

- Được đảng ủy cửa hàng tặnggiấy khen chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch mát, vững vàng mạnh” tiêu biểu trong năm vàbỏ ra bộ gồm các thành tích xuất nhan sắc (không tuân theo định kỳ) khen ttận hưởng được hẳn nhiên tiềnthưởng trọn là 0,6 lần nút lương về tối tphát âm tầm thường.

- Được ban thường vụthị xã ủy với tương đương khuyến mãi giấy khen bỏ ra bộ đạttiêu chuẩn “Trong sạch sẽ, vững vàng mạnh” tiêu biểu 3 năm ngay lập tức khen thưởng được kèmtheo chi phí thưởng trọn là một,5 lần nấc lương tối thiểuchung.

- Được ban hay vụ cấpủy trực trực thuộc Trung ương Tặng bởi khen bỏ ra cỗ đạt tiêu chuẩn chỉnh “Trong không bẩn, vữngmạnh” vượt trội 5 năm ngay thức thì khen ttận hưởng được hẳn nhiên tiền thưởng trọn là 2,0 lần mứclương tối tđọc phổ biến.

2- Đối với tổ chứccửa hàng đảng (đảng cỗ cơ sở, chi bộ cơ sở)

- Được ban thường xuyên vụhuyện ủy và tương tự tặng kèm giấy khen tổ chức triển khai cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn chỉnh “Trongsạch mát, vững mạnh” vượt trội trong thời hạn và tổ chức cửa hàng đảng gồm thành tích đặc biệtxuất dung nhan không áp theo thời hạn khen thưởng trọn được hẳn nhiên chi phí thưởng trọn là 2,0 lần mứclương tối tđọc thông thường.

- Được ban hay vụ cấp cho ủy trực ở trong Trung ương khuyến mãi ngay bởi khen tổ chức các đại lý đảng đạt tiêu chuẩn“Trong sạch mát, vững vàng mạnh” tiêu biểu 3 năm ngay lập tức khen ttận hưởng được tất nhiên tiền ttận hưởng là 3,0 lần nấc lương buổi tối thiểutầm thường.

- Được ban thường vụ cấpủy trực nằm trong Trung ương tặng ngay cờ mang đến tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn chỉnh “Trong sạch mát,vững vàng mạnh” vượt trội 5 năm lập tức khen thưởng trọn được hẳn nhiên tiền thưởng trọn là 6,0 lầnnút lương tối tđọc thông thường.

3- Đối với đảngbộ thị xã với tương đương

- Được ban thường xuyên vụ cấpủy trực trực thuộc Trung ương Tặng Kèm bằng khen mang lại đảng bộ thị trấn và tương đương cócác kết quả xuất dung nhan vào nhiệm kỳ 5 năm khen thưởng được kèm theo chi phí thưởnglà 10,0 lần nút lương về tối tgọi tầm thường.

- Được ban hay vụ cấpủy trực thuộc Trung ương khuyến mãi ngay cờ mang lại đảng cỗ huyện và tương đương bao gồm thành tíchđặc biệt quan trọng xuất dung nhan vào nhiệm kỳ 5 năm khen thưởng được cố nhiên tiền thưởng trọn là15,0 lần nút lương tối tđọc bình thường.

III- Mức chi phí thưởngso với đảng viên được khen

- Được đảng ủy hoặcbỏ ra ủy các đại lý tặng giấy khen đảng viên “Đủ bốn phương pháp, hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ"trong thời hạn cùng đảng viên bao gồm kết quả đặc trưng xuất nhan sắc không tuân theo định kỳ khenthưởng trọn được kèm theo tiền thưởng là 0,3 lần mức lương buổi tối tđọc tầm thường.

Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Và Gợi Ý Trả Lời Tình Huống Luật Dân Sự 2, Bài Tập Tình Huống Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

- Được ban hay vụthị trấn ủy cùng tương đương tặng kèm giấy khen đảng viên “Đủ bốn giải pháp, xong xuất dung nhan nhiệm vụ” 3 năm ngay thức thì khen thưởngđược hẳn nhiên nấc chi phí thưởng trọn là 0,6 lần nút lương về tối tphát âm.

- Được ban thường xuyên vụ cấpủy trực ở trong Trung ương khuyến mãi bởi khen đảng viên “Đủ bốn cách, hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ” 5 năm tức tốc khen thưởng được đương nhiên chi phí thưởng trọn là một trong những,0 lần mứclương buổi tối tgọi phổ biến.

IV- Mức tiền thưởngđương nhiên huy hiệu Đảng, lưu niệm chương

1- Mức chi phí thưởngkỷ niệm chương

Cá nhân được Tặng Kèm kỷniệm cmùi hương của ngành bởi vì những cơ quan Trung ương Tặng giấy ghi nhận cố nhiên mứctiền thưởng 0,6 lần nấc lương về tối thiểu bình thường.

2- Mức tặng thưởngdĩ nhiên huy hiệu Đảng

- Huy hiệu 30 năm tuổiđảng được tặng giấy chứng nhận tất nhiên mức tiền thưởng 0,6 lần mức lương tốithiểu chung.

- Huy hiệu 40 năm tuổiđảng được khuyến mãi giấy chứng nhận cố nhiên mức tiền thưởng 1,0 lần nấc lương tốitđọc bình thường.

- Huy hiệu 50 năm tuổiđảng được tặng ngay giấy chứng nhận dĩ nhiên nấc tiền thưởng 2,0 lần nấc lương tốithiểu bình thường.

- Huy hiệu 60 năm tuổiđảng được tặng ngay giấy chứng nhận tất nhiên nút chi phí thưởng trọn 2,5 lần mức lương tốitđọc bình thường.

- Huy hiệu 70 năm tuổiđảng được Tặng Kèm giấy chứng nhận hẳn nhiên nút chi phí thưởng 3,5 lần nấc lương tốitđọc thông thường.

Tiền thưởng trọn sau khi nhân với thông số nút lương tối tphát âm tầm thường được thiết kế trònsố lên hàng trăm nghìn đồng.

V- Nguồn tởm phíthi đua, khen thưởng

2- Chế độ thưởng trọn khen thưởng trong số phòng ban đảng (tất cả tặngttận hưởng huy hiệu Đảng 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm tuổi đảng; khuyến mãi thưởngđáng nhớ chương) bởi các phòng ban đảng Trung ương ra đưa ra quyết định tặng thưởng. Tiềnthưởng trọn dĩ nhiên giấy ghi nhận bởi vì các cung cấp ủy địa phương chi với quyết tân oán theogiải pháp.