Hướng dẫn quyết toán kinh phí công đoàn cơ sở

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN BỘ TƯ PHÁP. -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 186/HD-CĐBTP

thủ đô, ngày 20 mon 1một năm 2020

HƯỚNG DẪN

XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2021

I. Nguyên ổn tắc xâydựng dự toán

- Chấp hành nghiêm các luật pháp của TổngLiên đoàn Lao động nước ta về công tác làm việc tài chính công đoàn.

Bạn đang xem: Hướng dẫn quyết toán kinh phí công đoàn cơ sở

- Bảo đảm thu đúng, thu đầy đủ, kịp thờingân sách đầu tư công đoàn, đoàn tầm giá công đoàn. Nội dung bỏ ra triệu tập tổ chức các nhiệmvụ trọng tâm, văn bản và bề ngoài chuyển động thiết thực bởi lợi ích đến đoànviên cùng tín đồ lao động, trong các số ấy chú ý triệu tập vào công tác làm việc đào tạo và huấn luyện, bồidưỡng cán cỗ công đoàn, an sinh mang đến đoàn viên, tín đồ lao hễ.

II. Một số nộidung hầu hết vào công tác tạo dự toán

1. Các khoản thu

1.1. Thu kinh phí đầu tư công đoàn: Tiền lương làm cho địa thế căn cứ thu kinh phí công đoàn năm 2021 trên những đối kháng vịđược xác định là tiền lương đóng góp BHXH cho tất cả những người lao động bình quân 6 mon đầunăm 20trăng tròn nhân cùng với số lao động ở trong đối tượng người dùng đóng ngân sách đầu tư công đoàn.

1.3. Các khoản thu khác: Các cấp công đoàn bắt buộc lành mạnh và tích cực, chủ động trong câu hỏi sản xuất các nguồn thukhông giống nhằm tăng thu nhập phục vụ mang đến buổi giao lưu của tổ chức công đoàn.

2. Phân phối hận nguồn thu: Tỉ lệ phân pân hận năm 2021 nhỏng sau: Công đoàn đại lý được thực hiện 71%tổng cộng thu ngân sách đầu tư công đoàn cùng 60% tổng cộng thu đoàn phí; công đoàn các cấptrên cửa hàng được sử dụng 29% tổng số thu ngân sách đầu tư công đoàn với 40% tổng số thuđoàn tổn phí công đoàn.

3. Chi tài chủ yếu công đoàn:

- Dự tân oán đưa ra vào phạm vi nguồn thuđược phân păn năn sử dụng theo quy định; đảm bảo đúng cơ chế, tiến hành chi tiêutiết kiệm ngân sách phòng lãng phí theo điều khoản của Nhà nước cùng Tổng Liên đoàn Lao độngnước ta. Dự toán thù đưa ra yêu cầu tập trung vào các vận động thực tế vị tiện ích chosum họp với người lao đụng.

III. Hồ sơ báo cáodự toán

Hồ sơ báo cáo dự toán được lập thành 02cỗ gửi về Công đoàn Viên chức toàn nước gồm:

- Báo cáo dự toán thu, bỏ ra ngân sáchcông đoàn (chủng loại số: B14-TLĐ) - dùngmang đến công đoàn cơ sở.

- Báo cáo tổng hòa hợp dự toán thù thu - chitài thiết yếu công đoàn (chủng loại số B15- TLĐ)- cần sử dụng mang đến công đoàn cấp cho bên trên thẳng đại lý.

- Bảng tổng hợp lao đụng, quỹ tiềnlương có tác dụng địa thế căn cứ thu kinh phí đầu tư công đoàn của các phòng ban hành chủ yếu, đơn vị chức năng sựnghiệp, đơn vị phân phối kinh doanh trực trực thuộc.

Xem thêm: Vì Sao Phải Đoàn Kết Quốc Tế, Một Trong Những Di Sản Vô Giá Hiện Nay

- Danh sách lao hễ, quỹ lương cácđơn vị chức năng trực nằm trong bộ, ban, ngành nhưng mà công đoàn trực thuộc Liên đoàn lao cồn cáctỉnh, đô thị.

- Danh sách cán bộ chăm trách côngđoàn.

- Tmáu minch chi tiết dự tân oán thu,bỏ ra tài chủ yếu công đoàn năm 2021.

Đề nghị các công đoàn trực thuộc tậptrung triển khai thực hiện tốt về văn bản và thời hạn. Trong quá trình thựchiện nay ví như có vướng mắc liên hệ về Công đoàn Bộ Tư pháp qua thành phần Kế tân oán (đ/cNguyễn Ngọc Lan - Kế toán thù trưởng Công đoàn Bộ - ĐT: 0912588588) để chu đáo, giảiquyết.

Nơi nhận: - Đảng ủy Sở (nhằm báo cáo); - Các công đoàn trực ở trong (nhằm thực hiện); - Lưu: CĐ Sở, KT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ CHỦ TỊCH Kmùi hương Thị Thanh Huyền

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

Công đoàn: ...................................

Mẫu số B14-TLĐ

MSĐV:

BÁO CÁO

DỰ TOÁN THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

NĂM2021

A- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN:

- Số lao cồn tính quỹ lương đóngKPCĐ: ngườiQuỹlương đóng góp KPCĐ:

- Số đoàn viên:ngườiQuỹlương đóng ĐPCĐ:

- Số cán bộ CĐ siêng trách

B- CÁC CHỈ TIÊU THU, CHI TÀI CHÍNHCÔNG ĐOÀN:

Đơn vị: đồng

TT

Nội dung

Mã số

Ước triển khai năm trước

Dự toán năm nay

Ghi chú

I. PHẦN THU

1

Đoàn tầm giá công đoàn

23

2

Kinc tổn phí công đoàn

22

3

Thu khác

24

- Chuyên môn hỗ trợ

24.01

- Thu khác trên đơn vị

24.02

Cộng thu

4

Kinh phí tổn cấp cho trên cấp

25

5

Tích lũy tài thiết yếu kỳ trước đưa sang

26

Tổng cùng thu

II. PHẦN CHI

1

Lương, phụ cung cấp và những khoản đóng góp theo lương

27

2

Quản lý hành chính

29

3

Chi hoạt động

31

Trong đó: - Đào tạo ra cán bộ

31.01

- Trợ cấp

31.02

- Hỗ trợ du lịch

31.03

Cộng chi

4

Kinh mức giá nộp cấp cho trên thống trị trực tiếp

37

Tổng cộng chi

III. DỰ PHÒNG

48

C- THUYẾT MINH

Ngày tháng năm PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

TM. BAN CHẤP. HÀNH

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN: ...................................

Phú lục 1

DANH SÁCH CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ĐƠN VỊ HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kèm theo dự toánnăm 2021

STT

Tên đơn vị

Lao động

Đoàn viên

Tổng quỹ lương

Quỹ lương đóng BHXH

Ghi chú

CỘNG

TP Hà Nội,tháng ngày năm

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN: ...................................

Xem thêm: Vì Sao Lợi Nhuận Công Nghiệp Bằng Lợi Nhuận Bình Quân Và Giá Cả Sản Xuất?

Prúc lục 2

DANH SÁCH CÁC CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINH DOANH

Kèm theo dựtoán năm 2021

STT

Tên đơn vị

Số lao động

Số đoàn viên

Tổng quỹ tiền lương

Quỹ chi phí lương đóng BHXH

Ghi chú

CỘNG

TPhường. hà Nội,tháng ngày năm

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN: ...................................

Phú lục 3

BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ, BAN, NGÀNH MÀCÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC CÁC LĐLĐ TỈNH, THÀNH PHỐ


Chuyên mục: Kinh Doanh