Hướng dẫn lựa chọn nhà thầu

-

Quy định về gia hạn ĐK dự thầu dự án công trình đầu tư bao gồm sử dụng đất


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 06/2020/TT-BKHĐT

Hà Nội Thủ Đô, ngày 18 tháng 9 năm 2020

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 20đôi mươi CỦA CHÍNH PHỦQUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Căn uống cứ đọng Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP. ngày04 mon 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo bề ngoài công ty đối tác công tư;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CPhường. ngày28 tháng 02 năm 20đôi mươi của nhà nước luật pháp chi tiết thi hành một số trong những điều củaLuật Đấu thầu về sàng lọc bên đầu tư;

Căn uống cđọng Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ qui định công dụng, trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi cùng cơcấu tổ chức của Bộ Kế hoạch cùng Đầu tư;

Theo ý kiến đề xuất của Cục trưởng Cục Quảnlý đấu thầu,

Bộ trưởng Sở Kế hoạch và Đầu bốn banhành Thông tứ hướng dẫn tiến hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02năm 20trăng tròn của nhà nước cơ chế cụ thể thi hành một vài điều của Luật Đấu thầuvề sàng lọc bên đầu tư.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lựa chọn nhà thầu

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông tư này giải đáp tiến hành một sốngôn từ theo cách thức tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CPhường ngày 28 tháng 0hai năm 2020của Chính phủ điều khoản cụ thể thi hành một trong những điều của Luật Đấu thầu về lựachọn công ty đầu tư chi tiêu (dưới đây viết tắt là Nghị định số 25/2020/NĐ-CP) bao gồm:

1. Việc lập hồ sơ mời sơ tuyển chọn, hồ sơmời thầu, hồ sơ yêu cầu dự án công trình chi tiêu theo bề ngoài công ty đối tác công tứ (tiếp sau đây viếttắt là dự án PPP); hưởng thụ sơ bộ về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề, hồ sơ mời thầu, hồsơ đề nghị dự án công trình chi tiêu có sử dụng khu đất.

2. Các nội dung liên quan đến việc thựchiện tại dự án đầu tư chi tiêu có áp dụng đất, bao gồm:

a) Xác định dự án công trình đầu tư chi tiêu tất cả sử dụng đấttheo hình thức tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP;

b) Đánh giá chỉ sơ bộ năng lực, tởm nghiệmtrong phòng đầu tư chi tiêu theo nguyên tắc tại Điều 13 Nghị định số25/2020/NĐ-CP;

c) Tổ chức thẩm định và đánh giá các nội dungtrong đấu thầu theo biện pháp trên các Điều 75, 76 với 79 Nghị địnhsố 25/2020/NĐ-CP;

d) Trình tự, thủ tục giao khu đất, chomướn đất so với nhà chi tiêu trúng thầu.

3. Đăng sở hữu báo cáo cùng gạn lọc nhàchi tiêu trên Hệ thống mạng đấu thầu tổ quốc (sau đây viết tắt Hệ thống).

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Thông tứ này vận dụng đối với ban ngành,tổ chức triển khai, cá nhân tmê mệt gia hoặc tất cả liên quan cho hoạt động chắt lọc đơn vị đầu tưtiến hành dự án công trình theo dụng cụ tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số25/2020/NĐ-CPhường.

Điều 3. Lập hồ sơ mờisơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề nghị dự án PPP

1. Hồ sơ mời sơ tuyển chọn được lập theo mẫuchế độ tại Prúc lục I phát hành kèm theo Thông bốn này.

2. Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫuphép tắc tại Phú lục II ban hành tất nhiên Thông bốn này.

3. Trường thích hợp ko vận dụng sơ tuyểntheo mức sử dụng tại khoản 3 Điều 18 và khoản 2 Điều 80 Nghị định số25/2020/NĐ-CPhường, làm hồ sơ mời thầu được lập trên cơ sở sửa đổi nội dung mẫu mã hồsơ chính sách tại Phú lục II ban hành hẳn nhiên Thông tư này; trong số đó, bổ sung cập nhật nộidung nhận xét về năng lượng, tay nghề ở trong nhà đầu tư chi tiêu theo luật pháp tại Prúc lụcsố I phát hành đương nhiên Thông bốn này cùng phép tắc câu hỏi kiến tạo, sửa thay đổi, có tác dụng rõlàm hồ sơ mời thầu được triển khai bên trên Hệ thống.

4. Trường phù hợp áp dụng hình thức chỉ địnhthầu theo biện pháp tại điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định số25/2020/NĐ-CP.., hồ sơ đề xuất được lập bên trên đại lý sửa đổi câu chữ chủng loại hồsơ khí cụ Phú lục II phát hành tất nhiên Thông tứ này; trong đó, không quy địnhvăn bản so sánh, xếp hạng công ty chi tiêu.

5. Trường hòa hợp áp dụng bề ngoài chỉ địnhthầu theo biện pháp trên điểm b và điểm c khoản 3 Điều 9 Nghị địnhsố 25/2020/NĐ-CPhường, làm hồ sơ từng trải được lập trên các đại lý sửa đổi ngôn từ mẫulàm hồ sơ cơ chế tại Phụ lục II phát hành hẳn nhiên Thông tư này; trong các số ấy, bửa sungnội dung Review về năng lượng, tay nghề của nhà chi tiêu theo dụng cụ trên Phụlục I phát hành tất nhiên Thông tứ này với không chế độ câu chữ đối chiếu, xếp hạngnhà chi tiêu.

Điều 4. Lập yêu thương cầusơ cỗ về năng lực, kinh nghiệm tay nghề, hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu dự án công trình đầu tư chi tiêu tất cả sửdụng đất

1. Thông báo mời quan tâm, tận hưởng sơbộ về năng lực, kinh nghiệm được lập theo mẫu mức sử dụng trên Prúc lục III ban hànhkèm theo Thông bốn này.

2. Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫucơ chế trên Phú lục IV ban hành tất nhiên Thông bốn này; trong các số đó, giá bán sàn nộpngân sách nhà nước (m3) được xác định theo luật pháp trên điểm k khoản 2 Điều 47 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Trong quátrình tiến hành, người có thẩm quyền, bên mời thầu trường đoản cú xác định những thông số kỹ thuật đầuvào để tính toán thù quý hiếm m3 hoặc triển khai theo hướng dẫn tại Phú lụcV phát hành hẳn nhiên Thông bốn này; đảm bảo vô tư, tách biệt, rõ ràng,kỹ thuật, khả thi, không khiến vô ích cho những mặt tyêu thích gia và khai quật hiệu quảsử dụng khu đất, rời thất bay ngân sách đơn vị nước.

3. Đối với dự án vận dụng hình thức chỉđịnh thầu theo phương pháp trên khoản 3 Điều 10 Nghị định số25/2020/NĐ-CP, hồ sơ thưởng thức được lập bên trên đại lý sửa đổi văn bản mẫu hồsơ chế độ trên Prúc lục IV ban hành dĩ nhiên Thông tứ này; trong đó, ko quyđịnh ngôn từ đối chiếu, xếp hạng nhà đầu tư. Việc khẳng định quý hiếm m3tiến hành theo lao lý trên khoản 2 Vấn đề này.

Điều 5. Nguyên ổn tắc ápdụng, sửa đổi những mẫu hồ nước sơ

1. Trong các Prúc lục I, II, III với IVban hành dĩ nhiên Thông tứ này, hầu như chữ in nghiêng là nội dung mangchọn hướng dẫn, minch họa và được ví dụ hóa căn cứ đồ sộ, đặc thù, lĩnh vựcvà ĐK đặc thù, hiếm hoi (trường hợp có) của từng dự án công trình.

2. Việc chỉnh sửa các mẫu mã làm hồ sơ theolao lý trên khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 3 cùng khoản 3 Điều 4 Thông tứ này phảiđảm bảo phù hợp với nguyên lý của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.. ngày04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về chi tiêu theo vẻ ngoài công ty đối tác công bốn, Nghịđịnh số 25/2020/NĐ-CP. và cơ chế của pháp luật khác có tương quan tới việc triểnkhai thực hiện dự án công trình.

3. Bên cạnh các tiêu chuẩn review vềnăng lực, kinh nghiệm tay nghề trong phòng chi tiêu theo cách thức tại những Phụ lục I, II, IIIvới IV ban hành hẳn nhiên Thông tứ này, người có thđộ ẩm quyền, Slàm việc Kế hoạch với Đầutư, bên mời thầu rất có thể bổ sung cập nhật tiêu chuẩn đánh giá tương xứng không giống bên trên cơ sở bảo đảmcác qui định sau đây:

a) Phù phù hợp với đồ sộ, tính chất, lĩnhvực và điều kiện đặc điểm, cá biệt (nếu có) của từng dự án;

b) Không trái với phương pháp của pháp luật;ko làm tinh giảm sự tsi gia ở trong phòng đầu tư chi tiêu hoặc nhằm mục đích chế tác ưu thế cho một hoặcmột vài bên chi tiêu gây ra cạnh tranh không đồng đẳng.

Trường phù hợp bổ sung tiêu chuẩn review vềnăng lượng, tay nghề, tờ trình ý kiến đề nghị phê chăm chú hồ sơ mời sơ tuyển chọn, yêu cầusơ bộ về năng lượng, kinh nghiệm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ tận hưởng bắt buộc gồm thuyếtminh chi tiết về những văn bản bổ sung cập nhật với lý do khuyến nghị để người dân có thđộ ẩm quyềnchú ý, ra quyết định.

Điều 6. Các nội dungtương quan tới việc thực hiện dự án công trình đầu tư có thực hiện đất

1. Xác định dự án công trình đầu tư chi tiêu bao gồm sử dụng đấttheo nguyên tắc trên khoản 1 Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP

Dự án chi tiêu tất cả sử dụng đất nhằm xây dựngnhà tại tmùi hương mại; công trình thương thơm mại, dịch vụ; công trình xây dựng đa năng, tổng hợp đanăng mang lại mục tiêu sale với đáp ứng một cách đầy đủ những ĐK phương pháp tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (trừ dự án công trình ở trong ngôi trường hợpphương tiện trên Điều 26 Luật Đấu thầu hoặc khoản 3 Điều 10 Nghịđịnh này) được tổng thích hợp vào hạng mục dự án công trình đầu tư bao gồm sử dụng khu đất, vào đó:

a) Nhà ở thương thơm mại được xác địnhtheo hiện tượng trên khoản 4 Điều 3 Luật Nhà làm việc số 65/2014/QH13ngày 25 tháng 11 năm 2014;

b) Công trình thương mại, dịch vụđược khẳng định theo nguyên tắc trên điểm e Mục 1.2 Phụ lục I (Phân nhiều loại công trìnhxây dựng) phát hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CPhường ngày 12 tháng 5 năm 2015của nhà nước về quản lý unique cùng gia hạn công trình xây dựng;

c) Công trình đa zi năng, tổ hợp đanăng là công trình đa năng ở trong công trình xây dựng tmùi hương mại, hình thức theo quy địnhtại điểm b khoản này, được khẳng định theo giải pháp trên khoản 1 Điều1 Thông bốn số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 1một năm 2019 của Sở trưởng Sở Xâydựng sửa đổi, bổ sung cập nhật, thay thế sửa chữa một số trong những dụng cụ trên Thông tứ số 03/2016/TT-BXD ngày 10 mon 3 năm năm 2016 của Sở trưởng Sở Xây dựng luật về phân cung cấp côngtrình xây cất cùng lý giải áp dụng vào làm chủ chuyển động đầu tư tạo.

2. Đánh giá chỉ sơ cỗ năng lực, khiếp nghiệmcủa phòng chi tiêu theo điều khoản tại Điều 13 Nghị định số25/2020/NĐ-CP

a) Việc review sơ bộ năng lượng, kinhnghiệm ở trong nhà chi tiêu căn cứ thử dùng sơ cỗ về năng lực, kinh nghiệm, làm hồ sơ đăngký kết tiến hành dự án ở trong phòng đầu tư và những tài liệu hiểu rõ hồ sơ ĐK thực hiệndự án công trình (nếu như có).

b) Cnạp năng lượng cứ đọng công dụng reviews, Slàm việc Kế hoạchvà Đầu tứ trình Chủ tịch Ủy ban quần chúng cung cấp thức giấc đưa ra quyết định Việc tổ chức thựchiện nay theo phương pháp tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số25/2020/NĐ-CPhường.

3. Trường đúng theo chỉ có một nhà đầu tưđáp ứng đòi hỏi sơ cỗ về năng lực, kinh nghiệm tay nghề, căn cứ tiến độ thực hiện dự án,phương châm say đắm đầu tư cũng giống như những điều kiện ví dụ khác của dự án, Chủ tịch Ủyban dân chúng cấp tỉnh cẩn thận, quyết định tiến hành theo 1 trong các nhì phươngán như sau:

a) Phương án 1: Thông báo với phía dẫnđơn vị chi tiêu nộp làm hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu theo chính sách của phápphương tiện về chi tiêu, điều khoản khác gồm tương quan theo luật trên điểmb khoản 3 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. trường hợp quy trình tổ chức vẫn bảo đảmtính công khai minh bạch, biệt lập, cạnh tranh với dự án công trình có thử dùng đẩy nkhô hanh tiến độ;

b) Phương thơm án 2: Gia hạn thời gian đăngcam kết triển khai dự án. Thời gian gia hạn bởi vì Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cấp thức giấc quyếtđịnh, đảm bảo đủ thời gian quan trọng cho những công ty đầu tư tiềm năng không giống gồm cơ hộitiếp cận báo cáo cùng nộp làm hồ sơ đăng ký triển khai dự án nhằm tăng tính cạnhtnhóc. Nhà đầu tư chi tiêu đã đáp ứng thử khám phá chưa phải nộp lại hồ sơ ĐK thực hiệndự án công trình.

Sau Khi gia hạn, ngôi trường hòa hợp tất cả thêmnhà đầu tư đáp ứng nhu cầu đề nghị sơ bộ về năng lượng, kinh nghiệm thì thực hiện theoluật pháp tại điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP..Trường đúng theo không tồn tại thêm đơn vị chi tiêu thỏa mãn nhu cầu yên cầu sơ bộ về năng lượng, kinhnghiệm thì tiến hành theo công cụ trên điểm b khoản 3 Điều 13Nghị định số 25/2020/NĐ-CPhường.

4. Tổ chức thẩm định các nội dung trongđấu thầu theo khí cụ trên những Điều 75, 76 cùng 79 Nghị định số25/2020/NĐ-CP

a) Ssinh hoạt Kế hoạch cùng Đầu tư công ty trì thẩmđịnh làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ từng trải, danh sách công ty đầu tư chi tiêu đáp ứng đề xuất về mặtkỹ thuật, tác dụng sàng lọc công ty chi tiêu trong ngôi trường thích hợp các văn bản này bởi vì Chủtịch Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh giấc phê săn sóc.

b) Sở phận gồm tác dụng về kế hoạch,tài chủ yếu của ban ngành trình độ chuyên môn trực trực thuộc Ủy ban quần chúng cung cấp thức giấc nhà trì thẩmđịnh hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ từng trải, danh sách đơn vị đầu tư chi tiêu đáp ứng đòi hỏi về mặtkỹ thuật, tác dụng chọn lọc công ty chi tiêu trong trường vừa lòng những câu chữ này do ngườiđứng đầu cơ quan tiền trình độ chuyên môn phê phê chuẩn theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhândân cung cấp tỉnh.

c) Bộ phận gồm chức năng về planer,tài bao gồm của Ủy ban dân chúng cấp cho huyện nhà trì thẩm định và đánh giá làm hồ sơ mời thầu, hồ sơtừng trải, list đơn vị chi tiêu thỏa mãn nhu cầu tận hưởng về khía cạnh nghệ thuật, kết quả lựa chọnvào ngôi trường đúng theo những ngôn từ này vì Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp huyện phê duyệttheo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cấp cho tỉnh.

5. Đối với dự án công trình đầu tư có sử dụng đấttheo vẻ ngoài của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm năm ngoái của Chínhlấp phương tiện chi tiết thực hiện một vài điều của Luật Đấu thầu về tuyển lựa công ty đầubốn, Tính từ lúc ngày Nghị định số 25/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày trăng tròn mon 4năm 2020), sau thời điểm hoàn thành bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư theo quy địnhpháp luật về khu đất đai, vấn đề giao khu đất, dịch vụ thuê mướn khu đất mang đến bên đầu tư tiến hành theophép tắc trên khoản 2 Điều 60 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP..

Điều 7. Đăng tảicông bố với sản xuất yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm tay nghề, hồ sơ mời sơ tuyển,hồ sơ mời thầu trên Hệ thống

1. Đăng cài đặt ban bố trên Hệ thống

a) Trách rưới nhiệm và thời hạn đăng tảithông tin

- Slàm việc Kế hoạch với Đầu tư đăng mua danh mụcdự án công trình đầu tư gồm sử dụng khu đất với thông báo mời quyên tâm bên trên Hệ thống trong thờihạn 07 ngày thao tác kể từ ngày hạng mục dự án được phê phê duyệt.

- Bên mời thầu đăng thiết lập thông báo mờisơ tuyển chọn dự án PPP, thông báo mời thầu dự án PPP ko áp dụng sơ tuyển chọn vàthông tin mời thầu dự án công trình chi tiêu tất cả thực hiện khu đất bên trên Hệ thống theo quy trình tiến độ tổ chứctuyển lựa bên đầu tư chi tiêu.

b) Khi triển khai đăng cài các nội dungthông tin chính sách trên điểm a khoản này, những tài liệu dưới đây đề nghị được đăng tảikèm theo:

- Quyết định phê chuyên chú hạng mục dự ánđầu tư tất cả thực hiện đất; trong các số đó bao gồm tận hưởng sơ bộ về năng lực, gớm nghiệm;

- Quyết định phê săn sóc làm hồ sơ mời sơtuyển dự án công trình PPP;

- Quyết định phê phê chuẩn hồ sơ mời thầuso với dự án công trình PPP không áp dụng sơ tuyển chọn cùng dự án đầu tư chi tiêu gồm sử dụng đất.

c) Việc đăng tải những ban bố kháctrong quá trình chắt lọc công ty đầu tư chi tiêu bên trên Hệ thống được triển khai theo quy địnhtại Thông bốn số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 mon 1hai năm 2019 của Sở trưởng Bộ Kếhoạch với Đầu bốn hình thức chi tiết Việc cung ứng, đăng cài đặt báo cáo về đấu thầu,suốt thời gian vận dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và cai quản, sử dụng quý giá bảo đảmdự thầu, đảm bảo an toàn thực hiện vừa lòng đồng không được hoàn trả (dưới đây viết tắt làThông bốn số 11/2019/TT-BKHĐT).

2. Phát hành tận hưởng sơ cỗ về năng lực,tay nghề, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu trên Hệ thống

a) Các hồ sơ sau được thành lập trên Hệthống đồng thời với thông báo mời quyên tâm, thông tin mời sơ tuyển chọn, thông tin mờithầu:

- Yêu cầu sơ cỗ về năng lượng, kinh nghiệmso với công ty đầu tư chi tiêu triển khai dự án công trình đầu tư gồm thực hiện đất;

- Hồ sơ mời sơ tuyển chọn dự án PPP;

- Hồ sơ mời thầu dự án công trình PPPhường ko áp dụngsơ tuyển chọn với hồ sơ mời thầu dự án công trình đầu tư có sử dụng khu đất.

Nhà đầu tư cài đặt tệp tin (file) hồ nước sơbên trên Hệ thống có tác dụng đại lý nhằm lập hồ sơ ĐK thực hiện dự án đầu tư chi tiêu có sử dụngđất, làm hồ sơ dự sơ tuyển chọn dự án PPP, làm hồ sơ dự thầu.

b) Trường đúng theo hồ sơ mời sơ tuyển chọn, hồsơ mời thầu được chào bán theo cơ chế tại khoản 1 Điều 7 của Nghịđịnh số 25/2020/NĐ-CP, công ty đầu tư đề xuất nộp mang lại bên mời thầu một khoản tiềntheo nấc giá cả hồ sơ mời sơ tuyển chọn, hồ sơ mời thầu khi nộp hồ sơ dự sơ tuyển chọn,hồ sơ dự thầu.

c) Hồ sơ mời thầu dự án công trình PPP.. vận dụng sơtuyển được thiết kế thẳng cho các đơn vị đầu tư chi tiêu mang tên trong danh sách nlắp.Việc sửa thay đổi, nắm rõ hồ sơ mời thầu được thực hiện theo luật pháp trên Điều 32 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP..

3. Kiểm tra biết tin vào thông báomời quan tâm, thông tin mời sơ tuyển chọn, thông tin mời thầu

a) Báo Đấu thầu tất cả trách nát nhiệm kiểmtra biết tin tại thông tin mời quyên tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mờithầu do Snghỉ ngơi Kế hoạch và Đầu tư, bên mời thầu đăng thiết lập.

b) Trường thích hợp vạc hiện nay thông tinchưa phù hợp lệ, Báo Đấu thầu thông tin mang đến Slàm việc Kế hoạch với Đầu tư, mặt mời thầuvào thời hạn 02 ngày thao tác làm việc, kể từ thời điểm thông tin được đăng sở hữu bên trên Hệ thống.Việc thông báo được triển khai trên Hệ thống, thư năng lượng điện tử, ứng dụng trên thiết bịdi động cầm tay hoặc các kênh thông tin khác.

c) Trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc kểtừ ngày nhận ra thông tin theo công cụ tại điểm b khoản này, Ssinh hoạt Kế hoạch vàĐầu bốn, mặt mời thầu phải sửa đổi nội dung đăng cài đặt theo thông báo của Báo Đấuthầu.

d) Sau thời hạn mức sử dụng trên điểm c khoảnnày cơ mà thông báo chưa phù hợp lệ không được chỉnh sửa, Hệ thống công khai minh bạch thông tinchưa phù hợp lệ. Đơn vị đăng sở hữu buộc phải Chịu trách rưới nhiệm trước pháp luật về nội dungban bố đang đăng download.

4. Đăng download bên trên Báo Đấu thầu

a) Thông báo mời quan tâm, thông báo mờisơ tuyển chọn, thông tin mời thầu lao lý trên điểm a khoản 1 Vấn đề này được trích xuấtcùng đăng sở hữu trên Báo Đấu thầu 01 kỳ trong vòng 02 ngày thao tác kể từ ngày cácbiết tin này được đăng mua trên Hệ thống với hòa hợp lệ.

b) Ngân sách chi tiêu đăng download ban bố được thựchiện nay theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

Điều 8. Sửa thay đổi, làmrõ những hiểu biết sơ cỗ về năng lượng, tay nghề, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mờithầu thành lập bên trên Hệ thống

1. Sửa thay đổi, nắm rõ những hiểu biết sơ bộ vềnăng lượng, tay nghề so với dự án đầu tư chi tiêu có áp dụng đất

a) Sửa thay đổi yên cầu sơ bộ về năng lực,tởm nghiệm

Trường hòa hợp sửa đổi yêu cầu sơ cỗ vềnăng lực, kinh nghiệm tay nghề, Snghỉ ngơi Kế hoạch và Đầu tư cần đăng mua trên Hệ thống quyếtđịnh sửa đổi dĩ nhiên các nội dung sửa đổi trước ngày quá hạn nộp hồ sơ đăng kýtriển khai dự án buổi tối tđọc 10 ngày.

b) Làm rõ đề nghị sơ bộ về năng lượng,gớm nghiệm

- Trường thích hợp nên làm rõ trải nghiệm sơ bộvề năng lực, tay nghề, bên đầu tư đề nghị gửi đề nghị nắm rõ mang lại Sngơi nghỉ Kế hoạch vàĐầu bốn bởi văn uống bạn dạng hoặc trải qua Hệ thống trước thời gian ngày quá hạn nộp làm hồ sơ đăngcam kết triển khai dự án buổi tối thiểu 05 ngày thao tác nhằm chăm chú, xử lý.

- Ssống Kế hoạch cùng Đầu bốn tiến hành làmrõ theo đề xuất trong phòng đầu tư chi tiêu và đăng mua văn bản nắm rõ bên trên Hệ thống trướcngày quá hạn nộp làm hồ sơ ĐK tiến hành dự án công trình về tối tgọi 02 ngày thao tác.

- Nội dung làm rõ ko được trái vớingôn từ đã làm được phê để ý. Trường vừa lòng bài toán làm rõ dẫn mang đến yêu cầu sửa thay đổi yêu thương cầusơ bộ về năng lực, kinh nghiệm tay nghề thì thực hiện theo quy định trên điểm a khoảnnày.

2. Sửa đổi, nắm rõ hồ sơ mời sơ tuyển chọn,làm hồ sơ mời thầu

a) Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển chọn, hồ sơ mờithầu

Trường vừa lòng sửa thay đổi làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn,làm hồ sơ mời thầu, mặt mời thầu cần đăng download bên trên Hệ thống ra quyết định sửa thay đổi kèmtheo những văn bản sửa thay đổi trước thời gian ngày đóng góp thầu buổi tối tđọc 10 ngày so với sơ tuyển chọn,15 ngày so với đấu thầu trong nước, 25 ngày đối với đấu thầu nước ngoài.

Đối với dự án PPP team C, mặt mời thầubắt buộc đăng thiết lập bên trên Hệ thống quyết định sửa đổi tất nhiên các ngôn từ sửa đổi hồsơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu buổi tối tgọi 03 ngày thao tác trước thời gian ngày gồm thời điểmđóng thầu.

b) Làm rõ làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn, hồ sơ mờithầu

- Trường đúng theo cần nắm rõ hồ sơ mời sơtuyển, làm hồ sơ mời thầu, bên đầu tư phải gửi đề nghị nắm rõ mang lại mặt mời thầu bằngvnạp năng lượng bản hoặc thông qua Hệ thống trước thời điểm ngày gồm thời điểm đóng thầu về tối tgọi 05ngày thao tác làm việc (đối với sơ tuyển), 07 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước),15 ngày (so với đấu thầu quốc tế) nhằm cẩn thận, xử lý.

- Bên mời thầu tiến hành làm rõ theo đềnghị của nhà chi tiêu và đăng cài đặt văn bản nắm rõ bên trên Hệ thống trước ngày có thờiđiểm đóng góp thầu về tối tphát âm 02 ngày thao tác làm việc.

- Nội dung hiểu rõ không được trái vớicâu chữ đã được phê thông qua. Trường đúng theo câu hỏi làm rõ dẫn mang lại cần sửa thay đổi làm hồ sơ mờisơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu thì thực hiện theo pháp luật tại điểm a khoản này.

Điều 9. Gia hạn thờigian nộp làm hồ sơ đăng ký tiến hành dự án công trình đầu tư gồm sử dụng khu đất, gia hạn thời điểmđóng góp thầu bên trên Hệ thống

Trường thích hợp gia hạn thời hạn nộp hồ nước sơđăng ký triển khai dự án đầu tư gồm sử dụng đất, gia hạn thời gian đóng thầu trênHệ thống, Ssống Kế hoạch và Đầu tứ, bên mời thầu đăng tải thông báo gia hạn kèmtheo quyết định về câu hỏi gia hạn trên Hệ thống, trong số đó nêu rõ những thông tinsau:

1. Lý vày gia hạn;

2. Thời điểm quá hạn nộp hồ sơ đăng kýtiến hành dự án, thời khắc đóng góp thầu sau khi gia hạn;

3. Tên công ty đầu tư chi tiêu đáp ứng yên cầu sơ bộvề năng lượng, kinh nghiệm hoặc trúng sơ tuyển chọn vào trường thích hợp gia hạn theo quyđịnh trên điểm b khoản 3 Điều 6 Thông bốn này hoặc khoản 3, khoản4 Điều 23 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP..

Điều 10. Nộp, có tác dụng rõlàm hồ sơ ĐK tiến hành dự án công trình đầu tư bao gồm thực hiện khu đất bên trên Hệ thống

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ ĐK thựchiện tại dự án đầu tư tất cả sử dụng khu đất trên Hệ thống. Hết thời hạn nộp hồ sơ đăng kýthực hiện dự án, Sngơi nghỉ Kế hoạch với Đầu tư truy cập vào Hệ thống cùng tiến hành đánhgiá bán làm hồ sơ ĐK triển khai dự án của các nhà đầu tư chi tiêu vẫn nộp.

2. Việc làm rõ làm hồ sơ ĐK thực hiệndự án (ví như có) được Sngơi nghỉ Kế hoạch cùng Đầu tư cùng công ty đầu tư triển khai trên Hệ thống.

Điều 11. Gia hạn thờigian nộp hồ sơ ĐK triển khai dự án chi tiêu gồm áp dụng khu đất trong trường hợp Hệthống gặp mặt sự cố

Lúc Hệ thống chạm chán sự núm nên tạm ngừngcung ứng dịch vụ, các dự án công trình đầu tư chi tiêu bao gồm thực hiện đất bao gồm thời điểm quá hạn sử dụng nộp hồsơ ĐK tiến hành dự án công trình trong thời hạn sự nạm được gia hạn nhỏng sau:

1. Trường thích hợp sự thế được khắc chế vàHệ thống bắt đầu chuyển động lại trong thời gian từ bỏ 0 giờ đồng hồ mang đến 12 giờ thì thời điểmquá hạn bắt đầu là 15 giờ cùng ngày, trừ ngôi trường vừa lòng nêu trên khoản 3 Điều này.

2. Trường hòa hợp sự vậy được khắc phục và hạn chế vàHệ thống bắt đầu vận động lại trong khoảng thời gian sau 12 tiếng mang đến 24 tiếng thìthời khắc quá hạn bắt đầu là 09 giờ của ngày tiếp theo, trừ ngôi trường phù hợp nêu tại khoản3 Điều này.

3. Trường hòa hợp sự nạm được khắc chế vàHệ thống bắt đầu vận động lại trong những ngày Thđọng bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ dịp,tết thì thời điểm hết hạn mới là 09 giờ của ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ mát.

Điều 12. Công bố danhmục dự án đề xuất tổ chức triển khai đấu thầu theo lý lẽ của lao lý chăm ngành, pháppháp luật về thôn hội hóa trên Hệ thống

1. Danh mục dự án công trình bắt buộc tổ chức đấu thầutheo lao lý của điều khoản chuyên ngành, pháp luật về làng mạc hội hóa yêu cầu đượcđăng cài đặt trên Hệ thống vào thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày hạng mục dựán được phê duyệt y.

2. Nội dung đăng sở hữu bao gồm:

a) Các thông báo về dự án: Tên dự án; mụctiêu chi tiêu, quy mô đầu tư; kinh nghiệm cơ bản của dự án; thời hạn, quy trình tiến độ đầu tư;vị trí thực hiện dự án; những đọc tin khác về dự án (trường hợp có).

b) Thời hạn đăng ký quan tâm thực hiệndự án;

c) Thông tin nhằm nhà đầu tư chi tiêu contact,đăng ký quyên tâm triển khai dự án công trình.

3. Khi triển khai đăng thiết lập những nội dungban bố khí cụ tại khoản 1 Vấn đề này, đưa ra quyết định phê phê duyệt hạng mục dự án phảiđược đăng cài đặt kèm theo.

4. Việc lập, phê chăm sóc với chào làng danhmục dự án; mẫu làm hồ sơ đấu thầu với các ngôn từ không giống (nếu như có) so với dự án công trình phảitổ chức đấu thầu theo chính sách của luật pháp chuyên ngành, pháp luật về làng hộihóa triển khai theo phía dẫn của Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành nằm trong Chính phủtheo hình thức trên khoản 3 Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CPhường.Trong thời hạn Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan trực thuộc nhà nước chưa ban hành quyđịnh cụ thể, câu chữ hồ sơ đấu thầu được kiến thiết bên trên các đại lý sửa đổi mẫu hồsơ phương tiện tại Phú lục III cùng IV phát hành đương nhiên Thông tứ này.

Trong hầu hết trường phù hợp, câu hỏi lựa chọnnhà chi tiêu theo chính sách của điều khoản chuyên ngành, quy định về xã hội hóa phảibảo đảm kim chỉ nam đối đầu và cạnh tranh, công bằng, biệt lập cùng hiệu quả tởm tế; bảo đảmtuân thủ cơ chế của lao lý về đấu thầu, luật pháp chăm ngành, pháp luậtvề làng hội hóa.

Điều 13. Hướng dẫn sửdụng Hệ thống với format tệp tin đính kèm gửi Hệ thống

1. Việc đăng thiết lập thông tin; gây ra,sửa thay đổi, hiểu rõ từng trải sơ cỗ về năng lượng, kinh nghiệm, hồ sơ mời sơ tuyển chọn, hồ nước sơmời thầu; gia hạn thời hạn nộp hồ sơ ĐK tiến hành dự án, gia hạn thời điểmđóng góp thầu bên trên Hệ thống triển khai theo Hướng dẫn thực hiện được đăng cài bên trên Hệthống.

2. Tệp tin (file) đăng download lên Hệ thốngyêu cầu bảo đảm:

a) Có format MS Word, MS Excel,PDF, CAD, các định hình ảnh; font chữ nằm trong bảng mã Unicode. Trường phù hợp cácfile tất cả dung lượng Khủng thì nên cần cài đặt lên Hệ thống bên dưới dạng tệp tin nén định dạng*.zip, *.rar;

b) Không bị truyền nhiễm vi khuẩn, không biến thành lỗi,hư và không tùy chỉnh password.

Điều 14. Quy địnhgửi tiếp

1. Danh mục dự án công trình chi tiêu gồm sử dụng đất(bao hàm kinh nghiệm sơ cỗ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư) được chào làng từngày Nghị định số 25/2020/NĐ-CPhường gồm hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện (ngày 20 tháng bốn năm 2020)mang đến trước ngày Thông bốn này còn có hiệu lực thực thi thi hành nếu như cân xứng với Luật Đấu thầucùng Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.. thì chưa hẳn tiến hành lại thủ tục ra mắt danhmục dự án.

Xem thêm: Tại Sao Chúng Ta Nên Nối Dây Tiếp Đất Là Gì ? Cách Nối Đất Thiết Bị Điện An Toàn

2. Hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu,hồ sơ trải đời xuất bản từ thời điểm ngày Nghị định số 25/2020/NĐ-CPhường. có hiệu lực thực thi thi hànhmang lại trước ngày Thông bốn này có hiệu lực thi hành ví như phù hợp với Luật Đấu thầucùng Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. thì chưa hẳn điều chỉnh, tạo lại theo quyđịnh của Thông bốn. Bên mời thầu có trách rưới nhiệm Review hồ sơ dự sơ tuyển chọn, hồ sơdự thầu, làm hồ sơ khuyến cáo, xét để mắt tới trúng thầu căn cứ vào văn bản hồ sơ mời sơtuyển chọn, hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu đã có thành lập, trong số đó bao gồm nộidung về kinh nghiệm nộp chi phí bên nước (m3).

3. Trường thích hợp làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn đượcphát hành trước thời điểm ngày Nghị định số 25/2020/NĐ-CPhường có hiệu lực hiện hành thực hiện, theo quyđịnh trên khoản 3 Điều 90 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, Việc lựachọn bên đầu tư chi tiêu được triển khai nlỗi sau:

a) Trường hợp bao gồm từ hai đơn vị đầu tư chi tiêu trởlên trúng sơ tuyển chọn, dự án được áp dụng bề ngoài đấu thầu rộng thoải mái theo quy địnhtại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CPhường. Thủtục gạn lọc đơn vị đầu tư tiếp theo được thực hiện theo phương pháp tại những Chương thơm III, IV với V Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.. Hồ sơ mời thầuđược sản xuất cho các đơn vị đầu tư trong list nđính thêm theo chế độ trên khoản 1 Điều 30, Điều 49 và Điều 61 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP..

b) Trường phù hợp tất cả một bên chi tiêu trúngsơ tuyển, dự án công trình được áp dụng vẻ ngoài hướng dẫn và chỉ định thầu theo giải pháp trên điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.. Thủ tục lựalựa chọn công ty đầu tư tiếp theo được tiến hành theo công cụ tại Chương VI Nghị địnhsố 30/2015/NĐ-CP. .

c) Nội dung làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêucầu được xuất bản trên cửa hàng cân xứng cơ chế tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.. ,các Thông bốn gợi ý với công cụ của điều khoản liên quan gồm hiệu lực hiện hành tại thờiđiểm phê cẩn thận hồ sơ mời thầu, hồ sơ trải đời.

d) Nhà chi tiêu trúng thầu triển khai thựchiện nay dự án công trình theo luật tại đúng theo đồng, pháp luật về đầu tư, thi công, khu đất đai,quy hoạch cùng những quy định khác gồm liên quan.

Điều 15. Tổ chức thựchiện

1. Trong quá trình tiến hành, ngôi trường hợpcác vnạp năng lượng phiên bản quy bất hợp pháp điều khoản được dẫn chiếu tại Thông tứ này được sửa đổi, bổsung hoặc sửa chữa thì vận dụng theo các văn uống phiên bản quy phi pháp lao lý sửa thay đổi, bổsung hoặc sửa chữa kia.

2. Các Bộ, ban ngành ngang Sở, ban ngành trựcở trong nhà nước, phòng ban khác nghỉ ngơi Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức,cá thể tất cả tương quan Chịu đựng trách rưới nhiệm thực hiện Thông tứ này. Trong quy trình thựchiện, nếu có vướng mắc, ý kiến đề nghị những Sở, cơ sở ngang Bộ, ban ngành nằm trong Chínhche, phòng ban khác sinh hoạt Trung ương, Ủy ban quần chúng những cấp và tổ chức triển khai, cá nhân cóliên quan phản chiếu cho tới Bộ Kế hoạch với Đầu tư để được lí giải.

Điều 16. Hiệu lực thihành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành kểtừ thời điểm ngày 05 mon 1một năm 20đôi mươi.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số15/2016/TT-BKHĐT ngày 29 mon 9 năm năm nhâm thìn của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tưgiải đáp lập làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn, hồ sơ mời thầu chọn lọc bên đầu tư chi tiêu thực hiệndự án công trình PPP cùng Thông bốn số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16 mon 12 năm năm nhâm thìn của Sở trưởngSở Kế hoạch với Đầu tư hướng dẫn lập làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn, hồ sơ mời thầu lựa chọncông ty đầu tư tiến hành dự án đầu tư chi tiêu có áp dụng khu đất, trừ ngôi trường thích hợp phép tắc trên khoản3 Điều 14 Thông bốn này./.

Nơi nhận: - Các Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc CP; - HĐND, UBND những tỉnh, tỉnh thành trực trực thuộc TW; - Vnạp năng lượng chống Trung ương cùng những Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc cùng những Ủy Ban của Quốc hội; - Vnạp năng lượng phòng Quốc hội; - Vnạp năng lượng phòng Chính phủ; - Tòa án dân chúng về tối cao; - Viện Kiểm sát quần chúng tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - Sngơi nghỉ Kế hoạch và Đầu bốn các tỉnh giấc, thành thị trực trực thuộc Trung ương; - Cục Kiểm tra vnạp năng lượng bản QPPL (Sở Tư pháp); - Cổng TTĐT Chính phủ; Công báo; - Lãnh đạo Bộ; - Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Các đơn vị chức năng ở trong Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Lưu: VT, Cục QLĐT (PPP 105).

BỘ TRƯỞNG Nguyễn Chí Dũng

PHỤLỤC I

MẪUHỒ SƠ MỜI TUYỂN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐITÁC CÔNG TƯ(Ban hành cố nhiên Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18 mon 9 năm 20trăng tròn củaSở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư gợi ý triển khai Nghị định số 25/2020/NĐ-CPhường ngày 28 mon 0hai năm 2020 của nhà nước vẻ ngoài chi tiết thi hành một trong những điềucủa Luật Đấu thầu về tuyển lựa bên đầu tư)

HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN

Tên dự án: _____________________________

hoặc báo cáo phân tích khả thi được phê duyệt>

Phát hành ngày: _____________________________

Ban hành dĩ nhiên Quyết định: _____________________________

Tư vấn lập làm hồ sơ mời sơ tuyển (nếu như có) <đề tên, cam kết thương hiệu, đóng vết (nếu như có)>

Bên mời thầu

MỤC LỤC

MÔ TẢ TÓM TẮT

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

PHẦN 1. THỦ TỤC SƠ TUYỂN

Chương I. Chỉ dẫn đơn vị đầu tư

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương thơm III. Quy trình cùng tiêu chuẩnreviews làm hồ sơ dự sơ tuyển

Chương IV. Biểu chủng loại dự sơ tuyển

PHẦN 2. YÊU CẦU THỰC HIỆN DỰ ÁN

MÔ TẢ TÓM TẮT*

PHẦN 1. THỦ TỤC SƠ TUYỂN

Cmùi hương I. Chỉ dẫn nhà đầu tư

Chương thơm này cung cấp tin nhằmgiúp bên chi tiêu sẵn sàng làm hồ sơ dự sơ tuyển. Thông tin bao hàm những phương pháp vềbài toán chuẩn bị, nộp hồ sơ dự sơ tuyển chọn, mở thầu, Reviews làm hồ sơ dự sơ tuyển và lựachọn công ty chi tiêu vào list nđính.

Chương thơm II. Bảng tài liệu đấu thầu

Chương thơm này phương tiện cụ thể những nộidung của Chương thơm I Lúc vận dụng so với từng dự án công trình.

Chương thơm III. Quy trình với tiêu chuẩnreview hồ sơ dự sơ tuyển

Chương thơm này bao hàm quy trình cùng tiêuchuẩn chỉnh nhằm Review hồ sơ dự sơ tuyển.

Chương IV. Biểu chủng loại dự sơ tuyn

Chương này bao hàm những biểu chủng loại nhưng mà nhàđầu tư chi tiêu đã đề xuất hoàn hảo nhằm tạo ra thành 1 phần nội dung của làm hồ sơ dự sơ tuyển.

PHẦN 2. YÊU CẦU THỰC HIỆN DỰ ÁN

Bên mời thầu địa thế căn cứ nội dung báo cáonghiên cứu và phân tích chi phí khả thi; report nghiên cứu khả thi; xây đắp, dự tân oán (trườnghợp áp dụng) đã có phê cẩn thận của dự án nhằm khẳng định đề xuất thực hiện dự án.Trường hòa hợp cần thiết, tạo ra kèm theo hồ sơ mời sơ tuyển chọn các tài liệu này.

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

BDL

Bảng dữ liệu

CDNĐT

Chỉ dẫn đơn vị đầu tư

HSDST

Hồ sơ dự sơ tuyển

HSDT

Hồ sơ dự thầu

HSMST

Hồ sơ mời sơ tuyển

HSMT

Hồ sơ mời thầu

Luật Đấu thầu

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP

PHẦN1. THỦ TỤC SƠ TUYỂN

CHƯƠNGI. CHỈ DẪN NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nội dung mời sơ tuyển

1.1. Bên mời thầu với tên với liên tưởng điều khoản trên BDL mời đơn vị chi tiêu quan tâm nộp HSDST so với dự án được miêu tả tại Phần 2 - Yêu cầu thực hiện dự án công trình.

1.2. Yêu cầu về vốn chủ tải và vốn vay mượn của nhà đầu tư chi tiêu được biện pháp trên BDL.

1.3. Các lên tiếng cơ bản về dự án được nêu trên BDL.

2. Hành vi bcm

Hành vi bị cấm trong đấu thầu bao hàm những hành vi theo chế độ trên Điều 89 Luật Đấu thầu.

3. Tư bí quyết đúng theo lệ của phòng đầu tư

Nhà đầu tư chủ quyền hoặc từng member liên danh bao gồm tư bí quyết hợp lệ lúc đáp ứng một cách đầy đủ những điều kiện sau đây:

3.1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lớn, đưa ra quyết định ra đời hoặc tư liệu có giá trị tương đương vì chưng cơ sở có thđộ ẩm quyền của nước cơ mà đơn vị đầu tư đang vận động cung cấp.

3.2. Hạch toán tài bao gồm tự do.

3.3. Không vẫn vào quy trình giải thể; không bị tóm lại đã lâm vào tình thế chứng trạng phá sản hoặc nợ không có công dụng đưa ra trả theo pháp luật của điều khoản.

3.4. Nhà chi tiêu tham gia thầu độc lập về pháp lý cùng chủ quyền về tài thiết yếu với đơn vị thầu support, cơ quan đơn vị nước gồm thđộ ẩm quyền, mặt mời thầu theo phép tắc trên khoản 4 Điều 6 của Luật Đấu thầu cùng Điều 2 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.. tin tức về các nhà thầu hỗ trợ tư vấn theo BDL.

3.5. Đăng cam kết trên Hệ thống mạng đấu thầu nước nhà theo phương pháp tại BDL.

3.6. Không đang trong thời gian bị cấm tsay đắm gia vận động đấu thầu theo chế độ của điều khoản về đấu thầu.

4. Nội dung HSMST

4.1. HSMST bao gồm tất cả Phần 1, Phần 2 với những tài liệu sửa thay đổi HSMST (ví như có) theo pháp luật trên Mục 7 CDNĐT, trong đó bao hàm các ngôn từ sau đây:

Phần 1. Thủ tục sơ tuyển

- Chương thơm I. Chỉ dẫn công ty đầu tư

- Cmùi hương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

- Cmùi hương III. Quy trình với tiêu chuẩn chỉnh Review HSDST

- Chương IV. Biểu chủng loại dự sơ tuyển

Phần 2. Yêu cầu thực hiện dự án

4.2. Thông báo mời sơ tuyển vày mặt mời thầu sản xuất hoặc hỗ trợ chỉ gồm đặc điểm thông tin, không hẳn là 1 phần của HSMST.

4.3. Bên mời thầu ko Chịu đựng trách rưới nhiệm về tính chất không chính xác, không hoàn hảo của HSMST, tư liệu phân tích và lý giải hiểu rõ HSMST, biên phiên bản hội nghị chi phí đấu thầu (trường hợp có) hoặc các tư liệu sửa thay đổi HSMST không vì mặt mời thầu cung cấp.

4.4. Nhà đầu tư yêu cầu nghiên cứu và phân tích tất cả công bố hướng dẫn, BDL, biểu mẫu, report tóm tắt dự án công trình và những đề xuất khác vào HSMST nhằm sẵn sàng HSDST.

5. Làm rõ HSMST, hội nghị chi phí đấu thầu

5.1. Trong trường hợp buộc phải nắm rõ HSMST, đơn vị đầu tư chi tiêu yêu cầu gửi đề xuất làm rõ đến mặt mời thầu bởi vnạp năng lượng phiên bản hoặc thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm ngày gồm thời điểm đóng góp thầu tối thiểu 05 ngày làm việc.

Bên mời thầu phải nắm rõ HSMST lúc nhận ra văn bạn dạng kiến nghị làm rõ vào thời hạn nêu trên. Nội dung nắm rõ HSMST được đăng cài bên trên Hệ thống mạng đấu thầu non sông trong vòng thời hạn tối tphát âm 02 ngày thao tác làm việc trước thời gian ngày có thời gian đóng thầu; trong số đó có biểu thị câu chữ thưởng thức nắm rõ dẫu vậy không nêu tên đơn vị chi tiêu đề nghị làm rõ. Trường thích hợp bài toán làm rõ dẫn mang đến yêu cầu sửa thay đổi HSMST thì mặt mời thầu yêu cầu triển khai sửa thay đổi HSMST theo thủ tục dụng cụ tại Mục 7 CDNĐT.

5.2. Trong trường thích hợp quan trọng, mặt mời thầu tổ chức hội nghị chi phí đấu thầu theo cơ chế trên BDL. Mục đích của hội nghị là lý giải, nắm rõ những vấn đề với trả lời các câu hỏi nhưng mà bên chi tiêu thấy không rõ tương quan cho ngôn từ HSMST. Để chế tác điều kiện thuận tiện cho bên mời thầu vấn đáp trải đời hiểu rõ HSMST, đơn vị đầu tư đề xuất gửi từng trải làm rõ cho mặt mời thầu trước thời điểm ngày tổ chức hội nghị tiền đấu thầu.

Nội dung dàn xếp trên hội nghị tiền đấu thầu sẽ tiến hành bên mời thầu lưu lại thành biên phiên bản, trong số đó nêu rõ câu hỏi của nhà chi tiêu với câu vấn đáp của bên mời thầu dẫu vậy không nêu thương hiệu công ty đầu tư chi tiêu bao gồm thắc mắc. Các nội dung nắm rõ được lập thành văn uống bạn dạng nắm rõ HSMST cùng đăng cài đặt trên Hệ thống mạng đấu thầu đất nước. Biên phiên bản hội nghị tiền đấu thầu chưa phải là văn uống phiên bản sửa đổi HSMST. Việc ko tđam mê gia hội nghị tiền đấu thầu không phải là nguyên do để một số loại bên đầu tư. Trường phù hợp HSMST rất cần phải được sửa đổi sau thời điểm tổ chức triển khai hội nghị chi phí đấu thầu, mặt mời thầu vẫn tiến hành các thủ tục theo khí cụ tại Mục 7 CDNĐT.

6. Khảo tiếp giáp hiện trưng

6.1. Nhà đầu tư được tiếp cận, khảo sát điều tra hiện tại ngôi trường dự án công trình cùng với điều kiện đơn vị đầu tư cam kết rằng bên mời thầu không phải chịu bất kỳ trách nát nhiệm nào đối với bên chi tiêu vào bài toán điều tra hiện tại trường này. Nhà đầu tư chi tiêu đang từ bỏ Chịu đựng trách rưới nhiệm mang đến đầy đủ rủi ro của chính bản thân mình như tai nạn ngoài ý muốn, mất mát hoặc thiệt hại gia tài với ngẫu nhiên chi phí như thế nào khác tạo nên từ những việc khảo sát hiện nay trường. Trong ngôi trường đúng theo cần thiết, bên mời thầu đã tổ chức, lý giải bên chi tiêu đi điều tra khảo sát hiện ngôi trường theo phép tắc trên BDL.

6.2. Nhà đầu tư chi tiêu cần thông tin trước cho bên mời thầu về việc đề xuất tổ chức khảo sát hiện ngôi trường dự án.

7. Sửa thay đổi HSMST

7.1. Việc sửa đổi HSMST được triển khai trước thời khắc đóng góp thầu thông qua vấn đề đăng cài vnạp năng lượng phiên bản sửa thay đổi HSMST bên trên Hệ thống mạng đấu thầu đất nước. Văn bản sửa đổi HSMST, bao hàm cả đưa ra quyết định sửa thay đổi cố nhiên hồ hết văn bản sửa thay đổi, được xem như là một phần của HSMST.

7.2. Thời hạn đăng mua tư liệu sửa thay đổi HSMST theo pháp luật trên BDL. Trường phù hợp thời gian đăng sở hữu tư liệu sửa đổi HSMST không đáp ứng nhu cầu theo phương pháp nêu trên thì bên mời thầu thực hiện gia hạn thời gian đóng góp thầu khớp ứng. Việc gia hạn được tiến hành theo điều khoản trên Mục 16.2 CDNĐT.

8. Ngân sách chi tiêu dự sơ tuyển

Nhà đầu tư chi tiêu phải chịu đựng gần như ngân sách tương quan đến sự việc chuẩn bị và nộp HSDST. Trong hầu hết trường phù hợp, bên mời thầu vẫn chưa phải Chịu trách nhiệm về những chi phí liên quan tới sự việc tham dự sơ tuyển chọn của phòng đầu tư.

9. Ngôn ngữ của HSDST

HSDST tương tự như toàn bộ những tlỗi trường đoản cú cùng tài liệu liên quan đến HSDST thương lượng thân nhà chi tiêu cùng với bên mời thầu được viết bởi ngôn từ phương tiện tại BDL.

10. Thành phần của HSDST

HSDST cần bao gồm những nhân tố sau đây:

10.1. Đơn dự sơ tuyển chọn theo công cụ tại Mục 11 CDNĐT;

10.2. Tài liệu chứng minh tứ phương pháp đúng theo lệ của người ký kết 1-1 dự sơ tuyển theo lao lý trên Mục 11 CDNĐT;

10.3. Tài liệu minh chứng tứ cách đúng theo lệ, năng lượng với kinh nghiệm ở trong nhà đầu tư chi tiêu theo qui định trên Mục 12 CDNĐT;

10.4. Các câu chữ khác theo công cụ tại BDL.

11. Đơn dự sơ tuyển

11.1. Đối cùng với đơn vị đầu tư chi tiêu hòa bình, 1-1 dự sơ tuyển buộc phải được chuẩn bị theo Mẫu số 01 trên Chương IV - Biểu mẫu dự sơ tuyển chọn, được ký thương hiệu cùng đóng vệt (nếu như có) bởi vì thay mặt đại diện hợp pháp của nhà đầu tư.

Đại diện thích hợp pháp ở trong nhà đầu tư là fan thay mặt theo quy định ở trong nhà chi tiêu hoặc fan được thay mặt theo pháp luật của nhà chi tiêu ủy quyền.

Trường phù hợp thay mặt theo pháp luật ở trong nhà chi tiêu ủy quyền cho cấp cho dưới thì đề xuất gửi đương nhiên Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương thơm IV; trường phù hợp tại điều lệ công ty hoặc trên những tư liệu khác tương quan gồm phân công trách nhiệm cho cung cấp dưới thì đề xuất gửi dĩ nhiên những vnạp năng lượng phiên bản này (không nên lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương thơm IV). Bản nơi bắt đầu giấy ủy quyền (lập theo Mẫu số 02 Cmùi hương IV) cần được gửi mang đến mặt mời thầu với solo dự sơ tuyển.

11.2. Đối với đơn vị đầu tư chi tiêu liên danh, đối chọi dự sơ tuyển yêu cầu được sẵn sàng theo Mẫu số 01 tại Chương thơm IV - Biểu chủng loại dự sơ tuyển chọn, do thay mặt hợp pháp của từng thành viên liên danh hoặc của member đứng thầu liên danh theo cắt cử trách nát nhiệm vào văn uống bạn dạng thỏa thuận hợp tác liên danh ký thương hiệu, đóng dấu (ví như có).

Đại diện đúng theo pháp của member liên danh là bạn đại diện thay mặt theo pháp luật hoặc người được đại diện theo điều khoản ủy quyền. Trường phù hợp ủy quyền, triển khai tương tự bên đầu tư chi tiêu độc lập theo cách thức trên Mục 11.1 CDNĐT.

12. Tài liệu chứng tỏ bốn bí quyết phù hợp lệ, năng lượng với kinh nghiệm ở trong phòng đầu tư

12.1. Tài liệu chứng minh tứ giải pháp phù hợp lệ của nhà đầu tư theo nguyên lý tại BDL.

12.2. Tài liệu chứng minh năng lượng và kinh nghiệm tay nghề ở trong phòng đầu tư chi tiêu bao gồm:

a) Năng lực và kinh nghiệm tay nghề của nhà đầu tư chi tiêu được kê knhị theo những Mẫu trên Phần B Chương IV - Biểu mẫu dự sơ tuyển;

b) Các tư liệu khác theo hiện tượng tại BDL.

13. Thời gian tất cả hiệu lực hiện hành của HSDST

13.1. HSDST đề nghị tất cả hiệu lực thực thi không ngắn hơn thời hạn điều khoản tại BDL. HSDST làm sao có thời hạn hiệu lực ngnạp năng lượng hơn phương pháp sẽ không được tiếp tục để mắt tới, reviews.

13.2. Trong ngôi trường hợp quan trọng, trước lúc hết thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của HSDST, mặt mời thầu hoàn toàn có thể ý kiến đề nghị những đơn vị chi tiêu gia hạn hiệu lực của HSDST. Nếu nhà đầu tư ko chấp nhận bài toán gia hạn hiệu lực của HSDST thì HSDST của phòng đầu tư không được thường xuyên chú ý, reviews.

Trường vừa lòng gia hạn Lúc chỉ có một nhà đầu tư chi tiêu ĐK cùng thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của HSMST hoặc chỉ gồm một công ty đầu tư trúng sơ tuyển theo nguyên tắc Mục 22.3 CDNĐT, nhà chi tiêu đồng ý đề nghị gia hạn được phép cập nhật năng lực, kinh nghiệm tay nghề của chính bản thân mình trong quy trình review HSDST.

Việc đề xuất gia hạn với đồng ý hoặc ko thuận tình gia hạn phải được miêu tả bởi văn bản.

14. Quy bí quyết HSDST với chữ ký trong HSDST

14.1. Nhà chi tiêu nên chuẩn bị HSDST bao gồm: 01 bản gốc HSDST cùng một số trong những bạn dạng chụp HSDST theo con số hiện tượng trên BDL.

Trường hợp tất cả sửa đổi, thay thế sửa chữa HSDST thì bên đầu tư chi tiêu bắt buộc chuẩn bị 01 bản cội cùng những phiên bản chụp cùng với số lượng bởi số lượng bản chụp HSDST.

14.2. Nhà đầu tư đề xuất chịu trách nát nhiệm về tính chất thống nhất giữa bạn dạng gốc và bản chụp. Trường vừa lòng gồm sự không nên không giống thân phiên bản nơi bắt đầu với bản chụp mà lại không làm chuyển đổi list ngắn thêm thì địa thế căn cứ vào phiên bản nơi bắt đầu nhằm Đánh Giá. Trường thích hợp bao gồm sự không nên không giống thân bản nơi bắt đầu cùng bạn dạng chụp dẫn mang đến công dụng review trên phiên bản gốc không giống công dụng nhận xét bên trên bản chụp, làm nỗ lực list ngắn thì HSDST ở trong nhà chi tiêu bị loại.

14.3. Bản cội của HSDST nên được tiến công vật dụng hoặc viết bằng mực không phai, viết số trang theo máy từ liên tiếp. Đơn dự sơ tuyển, những văn uống bạn dạng bổ sung, hiểu rõ HSDST (nếu có) cùng những biểu chủng loại không giống được lập theo pháp luật trên Cmùi hương IV - Biểu chủng loại dự sơ tuyển bắt buộc được đại diện phù hợp pháp của phòng chi tiêu cam kết thương hiệu cùng đóng góp vết (nếu có).

14.4. Trường hợp là nhà chi tiêu liên danh thì những câu chữ của HSDST luật pháp trên Mục 14.3 CDNĐT cần được thay mặt đại diện hòa hợp pháp của toàn bộ những thành viên liên danh hoặc của thành viên đúng đầu liên danh theo phân công trách nhiệm trên thỏa thuận liên danh ký tên, đóng lốt (trường hợp có).

Văn uống phiên bản thỏa thuận hợp tác liên danh đề nghị được thay mặt hợp pháp của tất cả những member liên danh ký thương hiệu, đóng góp vệt (giả dụ có).

14.5. Những chữ được ghi thêm, ghi cyếu vào giữa những cái, hầu hết chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là đúng theo lệ trường hợp gồm chữ ký kết nghỉ ngơi sát bên hoặc tại trang đó của người ký kết đối kháng dự sơ tuyển.

15. Niêm phong với ghi bên ngoài HSDST

15.1. Bên không tính túi đựng với bên trên trang bìa của những hồ sơ khớp ứng cần ghi rõ “BẢN GỐC HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN”.

Trường phù hợp công ty đầu tư chi tiêu có sửa đổi, sửa chữa thay thế HSDST thì cần được đựng trong các túi riêng biệt; bên phía ngoài túi đựng với trên trang bìa của các hồ sơ tương xứng đề nghị ghi rõ “BẢN GỐC HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN THAY THẾ”, “BẢN CHỤPhường HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN THAY THẾ”.

Các túi đựng HSDST, HSDST sửa thay đổi, HSDST thay thế đề nghị được niêm phong. Cách niêm phong theo hình thức riêng biệt của phòng đầu tư.

15.2. Trên túi đựng làm hồ sơ bắt buộc ghi khá đầy đủ các thông tin:

a) Tên với ảnh hưởng trong phòng đầu tư;

b) Tên bạn dìm là tên gọi mặt mời thầu theo điều khoản tại Mục 1.1 CDNĐT;

c) Tên dự án công trình theo phương tiện tại Mục 1.3 CDNĐT;

d) Dòng chữ chình họa báo: “không được msinh sống trước thời điểm msinh sống thầu”.

15.3. Trong ngôi trường thích hợp HSDST với nhiều tài liệu, công ty đầu tư chi tiêu buộc phải thực hiện Việc đóng gói tổng thể tư liệu sao cho vấn đề chào đón cùng bảo vệ HSDST của bên mời thầu được tiện lợi, bảo đảm sự toàn diện của HSDST, rời thất lạc, mất đuối.

15.4. Nhà chi tiêu buộc phải chịu trách nhiệm về kết quả hoặc sự bất lợi còn nếu không tuân thủ theo đúng cách thức của HSMST nàgiống như ko niêm phong hoặc làm mất đi niêm phong HSDST trong quy trình chuyển đến bên mời thầu, không ghi đúng các lên tiếng trên túi đựng HSDST theo phía