Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai

-
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 136/2017/TT-BTC

Thành Phố Hà Nội, ngày 22 tháng 1hai năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH LẬPhường, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁCNHIỆM VỤ CHI VỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Căn cứ đọng Luật Ngân sách chi tiêu công ty nướcngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ những Luật chăm ngành gồm:Luật Đất đai ngày 29 mon 1một năm 2013; Luật Khoángsản ngày 17 mon 11 năm 2010; Luật Tài ngulặng nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;Luật Tài nguim, môi trường xung quanh biển lớn với hải hòn đảo ngày 25mon 6 năm 2015; Luật Khí tượng tbỏ vnạp năng lượng ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày đôi mươi mon 6năm 2012;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CPngày 27 mon 11 năm 2013 của nhà nước công cụ chi tiết thực hiện một số trong những điều của Luật tàingulặng nước;

Căn uống cđọng Nghị định số 45/2015/NĐ-CPngày 6 tháng 5 năm 2015 của nhà nước về chuyển động đo đạc cùng phiên bản đồ;

Căn uống cđọng Nghị định số 38/2016/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ cách thức chi tiết một trong những điều của LuậtKhí tượng tdiệt văn;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 40/2016/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ luật pháp chi tiết thực hành một trong những điều củaLuật Tài nguyên ổn, môi trường biển cả cùng hải đảo;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CPngày 29 tháng 1một năm 2016 của nhà nước lý lẽ cụ thể thực hiện một số trong những điềucủa Luật Khoáng sản;

Nghị định số 163/2016/NĐ-CPhường. ngày21 mon 1hai năm năm 2016 của nhà nước lao lý chi tiết thực hành một trong những điều củaLuật Ngân sách chi tiêu công ty nước;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 87/2017/NĐ-CPngày 26 tháng 7 năm 2017 của nhà nước điều khoản công dụng, nhiệm vụ, quyền hạncùng cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Căn uống cứ đọng Quyết định số81/2010/QĐ-TTg ngày 13 mon 12 năm 2010 của Thủ tướng mạo nhà nước cách thức vềthu dìm, tàng trữ, giải pháp xử lý, khai quật cùng sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia; Quyết định số 76/2014/QĐ-TTg ngày 24 mon 12 năm 2014 củaThủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Tàibao gồm Hành chính vì sự nghiệp;

Sở trưởng Bộ Tài chủ yếu ban hànhThông bốn luật lập, thống trị, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế tài chính đối vớicác trách nhiệm chi về tài nguim môi trường thiên nhiên.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

1. Thông bốn này lao lý câu hỏi lập, quảnlý, áp dụng kinh phí đầu tư bỏ ra vận động tài chính đối với các trọng trách chi về tàinguyên môi trường, gồm những: Quản lý đất đai, đo lường và bạn dạng thứ, địa hóa học vàtài nguyên, tài nguyên ổn nước, biển lớn và hải đảo, khí tượng tdiệt văn với đo lường biếnđổi nhiệt độ, viễn thám, nhiều mẫu mã sinc học tập với một trong những nhiệm vụđưa ra khác về tài nguyên môi trường thiên nhiên.

2. Các nguồn ngân sách đầu tư khác nguyên lý vềcác trọng trách bỏ ra về tài nguim môi trường thiên nhiên (nlỗi nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệmôi trường, kinh phí sự nghiệp công nghệ, vốn chi tiêu cải tiến và phát triển, nguồn vốn khác)ko thuộc phạm vi điều chỉnh tại Thông bốn này.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ (sau đây call tắt là những Sở, ban ngành trung ương); các thức giấc,tỉnh thành trực thuộc trung ương.

2. Các cơ sở, đơn vị chức năng, cá thể cóliên quan tới việc sử dụng kinh phí đầu tư đưa ra vận động tài chính triển khai những nhiệm vụbỏ ra về tài nguyên môi trường thiên nhiên.

Điều 3. Kinh phíchi chuyển động kinh tế tài chính đối với những trách nhiệm chi về tài nguyên ổn môi trường

1. Kinc giá tiền chi phí công ty nước cấp

a) giá cả TW bảo đảm kinhphí bỏ ra vận động kinh tế tài chính so với những trọng trách chi về tài nguim môi trường xung quanh docác Bộ, cơ sở TW thực hiện;

b) giá cả địa pmùi hương đảm bảo kinhgiá tiền đưa ra chuyển động tài chính đối với những trọng trách bỏ ra về tài nguyên ổn môi trường thiên nhiên docác cơ quan, đơn vị chức năng sinh sống địa phương thơm tiến hành.

2. Nguồn khác theo nguyên lý của phápdụng cụ (nếu có)

3. Các phòng ban, đơn vị, cá nhân sử dụngkinh phí chi chuyển động kinh tế tài chính triển khai các nhiệm vụ đưa ra về tài nguyên ổn môi trườngbuộc phải theo đúng câu chữ đã được cấp cho có thđộ ẩm quyền phê duyệt; thống trị, sử dụngkinh phí đúng cơ chế, tiết kiệm ngân sách cùng có hiệu quả; chịu đựng sự khám nghiệm, kiểm soát củaban ngành chức năng tất cả thđộ ẩm quyền; tiến hành tkhô giòn quyết toán, chính sách công khaichi phí theo cách thức hiện tại hành.

Điều 4. Các nhiệmvụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên ổn môi trường

1. Nhiệm vụ bỏ ra vận động kinh tế tài chính vềtài ngulặng môi trường thiên nhiên của ngân sách trung ương

a) Quản lý đất đai

- Điều tra, nhận xét khu đất đai của cảnước, những vùng theo thời hạn với theo chuyên đề theo ra quyết định của cung cấp có thẩmquyền;

- Tổng vừa lòng, báo cáo thống kê lại khu đất đai;kiểm kê đất đai, lập bản thứ hiện trạng thực hiện khu đất của toàn nước và theo vùng; thốngkê, kiểm kê khu đất quốc chống, an ninh;

- Lập, kiểm soát và điều chỉnh quy hướng, kế hoạchthực hiện khu đất cấp tổ quốc, planer sử dụng đất quốc chống, planer sử dụng đấtan ninh;

- Điều tra thu thập đọc tin xây cất,kiểm soát và điều chỉnh size tỷ giá của đất nền, theo từng vùng; lập phiên bản đồ gia dụng giá chỉ đất;

- Xây dựng, cập nhật, thống trị thôngtin khu đất đai, cơ sở tài liệu khu đất đai non sông.

b) Đo đạc và bản đồ

- Thiết lập hệ quy chiếu nước nhà, hệthống số liệu gốc đo đạc nước nhà, khối hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng;

- Ra đời cùng hiện tại chỉnh hệ thống bảnvật địa hình quốc gia; lập bạn dạng đồ dùng hành chủ yếu VN với cung cấp tỉnh; đo lường với bảntrang bị về biên thuỳ quốc gia; bản trang bị siêng đề Giao hàng mục tiêu chuyên dụng củangành;

- Xây dựng khối hệ thống không hình ảnh cơ bạn dạng,khối hệ thống ko hình họa chuyên dụng; hệ thống địa điểm thực hiện trong đo lường cùng phiên bản đồ;

- Xây dựng, cập nhật, cai quản các đại lý dữliệu địa lý non sông, cửa hàng tài liệu địa lý chuyên được dùng, dữ liệu không gian địalý;

- Duy trì, gia hạn khối hệ thống điểm đo đạcnước nhà, điểm đo lường các đại lý chuyên sử dụng.

c) Địa chất với khoáng sản

- Điều tra, vạc hiện tại khoáng sản cùngvới việc lập bản đồ vật địa chất Quanh Vùng, địa hóa học tai đổi mới, địa hóa học môi trường xung quanh, địahóa học tài nguyên biển, bản vật chuyên đề và những siêng đề về địa chất, khoáng sản;

- Đánh giá bán tiềm năng tài nguyên theoloại, đội khoáng sản và theo cấu tạo địa hóa học bao gồm triển vọng nhằm mục tiêu phân phát hiệnQuanh Vùng có tài nguyên mới;

- Thăm dò một số một số loại tài nguyên quantrọng phục vụ phương châm quốc chống, an ninh, trở nên tân tiến kinh tế tài chính - buôn bản hội (nếucó) theo pháp luật của điều khoản về khoáng sản;

- Khoanh định khoanh vùng có khoáng sảnphân tán nhỏ tuổi, lẻ; Quanh Vùng gồm tài nguyên độc hại; Quanh Vùng dự trữ tài nguyên quốcgia; khoanh vùng ko đấu giá chỉ quyền khai quật tài nguyên trực thuộc thđộ ẩm quyền củatrung ương;

- Thống kê, kiểmkê trữ lượng khoáng sản;

- Lưu trữ, làm chủ lên tiếng về kếttrái khảo sát cơ bản địa chất về khoáng sản, biết tin về khoáng sản;

- Bảo quản ngại cùng trưng bày mẫu vật địahóa học, khoáng sản.

d) Tài nguyên nước

- Điều tra, nhận xét tài nguyên ổn nướcđối với những nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia; kiểm kêtài nguim nước so với các nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia;

- Điều tra thực trạng khai quật, sử dụngtài ngulặng nước, xả nước thải, khí thải, chất thải khácvào nguồn nước so với các nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia;

- Hoạt đụng quan lại trắc, giám sát tàinguyên nước so với những mối cung cấp nước tỉnh khác, liên đất nước ở trong TW quảnlý;

- Xây dựng và bảo trì hệ thống cảnhbáo, dự đoán người quen biết, lụt, hạn hán, đột nhập mặn với những tác hạikhông giống vì chưng nước tạo ra;

- Các hoạt động đảm bảo tài nguim nước,chống chống suy thoái và khủng hoảng, cạn kiệt nguồn nước, khắc chế hậu quả tai hại vị nướctạo ra trên các giữ vực sông các tỉnh, liên quốc gia; ổn định, phân păn năn tàinguim nước trên những lưu lại vực sông liên tỉnh; lập quá trình quản lý và vận hành liên hồ nước chứa;thành lập hạng mục lưu giữ vực sông, hạng mục nguồn nước theo quy định;

- Xây dựng, cập nhật, quản lý thôngtin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên ổn nước nước nhà.

đ) Biển và Hải đảo

- Điều tra cơ bạn dạng tài nguim biển cả vàhải đảo triển khai theo pháp luật của pháp luật;

- Các trách nhiệm, dự án công trình, đề án thuộclịch trình trọng điểm khảo sát cơ phiên bản tài nguim, môi trường thiên nhiên biển cả với hải đảotheo ra quyết định của cấp có thđộ ẩm quyền, bao gồm đặc thù chi từ bỏ mối cung cấp ngân sách đầu tư chichuyển động ghê tế;

- Quản lý tổng hòa hợp tài ngulặng vùng bờtất cả phạm vi các tỉnh theo quyết định của cấp cho có thđộ ẩm quyền;

- Điều tra, đánh giá, thống kê lại, phânloại, làm chủ tài nguyên ổn biển và hải hòn đảo do Trung ương quản ngại lý;

- Hoạt hễ quan trắc, tính toán tổngphù hợp tài ngulặng môi trường xung quanh biển lớn cùng hải hòn đảo quốc gia;

- Xây dựng, update, quản lý thôngtin, các đại lý dữ liệu tài nguim môi trường biển khơi và hải đảo củangành, tổ quốc theo công cụ của quy định.

e) Khí tượng tbỏ văn uống với đo lường và tính toán biếnđổi khí hậu

- Hoạt hễ quan lại trắc khí tượng thủyvăn nằm trong mạng lưới trạm khí tượng tdiệt vnạp năng lượng quốc gia; điềutra, khảo sát điều tra bổ sung cập nhật thông tin, tài liệu cho mạng lưới trạm khí tượng tbỏ vnạp năng lượng quốc gia;

- Dự báo, chú ý khí tượng tdiệt vănnằm trong hệ thống dự đoán, lưu ý khí tượng tbỏ văn uống quốcgia;

- Giám sát biến đổi khí hậu;

- Xây dựng, làm chủ ban bố, dữ liệukhí tượng tdiệt văn nước nhà cùng đo lường và tính toán chuyển đổi nhiệt độ.

g) Viễn thám

- Gigiết hại tài nguyên, thiên tai bởi technology viễn thám phục vụ cai quản đơn vị nước của Sở Tài ngulặng vàMôi trường;

- Xây dựng, quản lý đại lý tài liệu viễnthám quốc gia;

- Vận hành, bảo trì khối hệ thống trạm thuhình họa viễn thám quốc gia;

- Mua dữ liệu viễn thám (ví như có) phụcvụ công tác giám sát và đo lường tài nguim môi trường xung quanh cùng thiên tai, vào ngôi trường phù hợp trạmthu hình ảnh vệ tinch của VN và cơ sở tài liệu hình họa viễn thám quốc gia ko đáp ứngđược những hiểu biết về khai quật cùng thực hiện dữ liệu viễn thám và được Thủ tướng Chínhtủ phê chuyên chú.

h) Đa dạng sinc học

Nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về đadạng sinh học tập của trung ương theo khoản 2 Điều 3 Thông tứ liên tịchsố 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29 mon 10 năm năm trước củaBộ Tài thiết yếu với Sở Tài nguyên ổn và Môi trường về Việc trả lời cai quản, sử dụngcùng quyết toán thù kinh phí đầu tư chi liên tiếp trường đoản cú túi tiền bên nước thực hiện các nhiệmvụ, dự án công trình theo Chiến lược quốc gia về phong phú và đa dạng sinc học tập mang đến năm 20trăng tròn, trung bình quan sát đếnnăm 2030.

i) Các trọng trách chi khác

- Lập, kiểm soát và điều chỉnh trách nhiệm quy hoạchcác nghành nghề dịch vụ theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược, kếhoạch về tài nguyên ổn theo lĩnh vực; thống kê ngành với đất nước về tài nguim môingôi trường (ko bao hàm thống kê lại lĩnh vực môi trường thiên nhiên chi từ nguồn sự nghiệp bảo vệmôi trường);

- Xây dựng, tích thích hợp, lưu trữ, quảnlý cửa hàng tài liệu tầm thường về tài ngulặng quốc gia; vận dụng technology thông tintrong công tác làm việc khảo sát, Review, làm chủ tài nguim của TW theo quy địnhcủa các quy định chăm ngành, văn bản tất cả đặc điểm chi tiếp tục từ bỏ nguồnkinh phí đầu tư chuyển động kinh tế tài chính (trường hợp có);

- Xây dựng định nấc kinh tế nghệ thuật,đối chọi giá bán thành phầm về làm chủ khu đất đai, đo lường và phiên bản trang bị, địa chất cùng tài nguyên,tài ngulặng nước, biển và hải đảo, khí tượng thủy văn và giám sát và đo lường chuyển đổi nhiệt độ,viễn thám, nhiều chủng loại sinh học tập, trách nhiệm chi khác (ví như có) trực thuộc trách nhiệm củatrung ương;

- Tulặng truyền, phổ cập điều khoản củalĩnh vực theo pháp luật của luật pháp siêng ngành được đưa ra từ nguồn hoạt độngkinh tế; tập huấn trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tài nguyên môi trường thiên nhiên của trung ươngtheo câu chữ đưa ra trường đoản cú nguồn bỏ ra vận động tởm tế;

- Vốn đối ứng các dự án công trình hợp tác ký kết quốctế bao gồm đặc thù đưa ra liên tục tự mối cung cấp đưa ra vận động kinhtế về tài nguyên môi trường xung quanh (trường hợp có);

- Sửa chữa béo,sắm sửa trang lắp thêm Giao hàng trọng trách trình độ chuyên môn đối với đơn vị sự nghiệpcông lập trong nghành chi vận động kinh tế tài chính (trừ đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tựđảm bảo an toàn chi thường xuyên và chi đầu tư chi tiêu được Nhà nước mua hàng theo giá chỉ tính đủngân sách bao hàm ngân sách khấu hao gia tài ráng định);

- Nhiệm vụ chikhác về làm chủ đất đai, đo đạc với bạn dạng trang bị, địa hóa học với khoáng sản, tài nguyênnước, hải dương cùng hải hòn đảo, khí tượng tbỏ văn uống với đo lường và thống kê biến đổi khí hậu, viễn thám, phong phú sinc học tập, bỏ ra khác (nếu có) của TW.

2. Nhiệm vụ bỏ ra hoạt động kinh tế vềtài nguyên môi trường thiên nhiên của chi phí địa phương

a) Quản lý đấtđai

- Điều tra, nhận xét đất đai của địapmùi hương theo chu trình và theo siêng đề;

- Lập, chỉnh lý bản thứ địa bao gồm sống địaphương;

- Thống kê đất đai;kiểm kê đất đai, lập phiên bản đồ dùng thực trạng sử dụng khu đất của địa phương;

- Lập, điều chỉnhquy hướng, kế hoạch áp dụng khu đất cung cấp tỉnh, cấp cho huyện;

- Điều tra thu thập báo cáo gây ra,kiểm soát và điều chỉnh bảng giá đất, xác định tỷ giá của đất nền cụ thể của địaphương; lập bản vật dụng giá bán đất;

- Đăng ký đất đai, gia sản gắn sát vớikhu đất, lập làm hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất, quyền ssống hữunhà ở với gia sản gắn sát cùng với đất; đăng ký dịch chuyển đấtđai, chỉnh lý làm hồ sơ địa thiết yếu, update dịch chuyển khu đất đai của địa pmùi hương theođưa ra quyết định của cung cấp bao gồm thẩm quyền (trường hợp có);

- Xây dựng, update, làm chủ thôngtin đất đai, các đại lý tài liệu khu đất đai của địa phương thơm.

b) Đo đạc cùng bảnđồ

- Các vận động đo lường với bạn dạng trang bị phụcvụ đòi hỏi quản lý của từng địa phương: Thiết lập những điểmđo lường đại lý chuyên dụng; tạo ra hệ thống ko hình ảnh chăm dụng; ra đời bảnđồ hành bao gồm cấp cho thị trấn, phiên bản đồsiêng đề phục vụ mục đích chuyên dụng;

- Đo đạc cùng bản vật dụng về địa giới hànhchính theo dụng cụ của pháp luật;

- Xây dựng, quản lý công bố, dữ liệuđo lường và bản thiết bị, địa giới hành thiết yếu của địa phương thơm.

c) Địa hóa học với khoáng sản

- Bảo vệ tài nguyên không knhì tháctrên địa bàn của địa phương;

- Khoanh địnhkhu vực cnóng hoặc trong thời điểm tạm thời cấm chuyển động khoáng sản, khuvực không đấu giá chỉ quyền khai quật khoáng sảnthuộc thẩm quyền của địa phương;

- Lưu trữ, làm chủ thông tin vềtài nguyên của địa phương thơm.

d) Tài ngulặng nước

- Điều tra, nhận xét tài nguyên nướcđối với những mối cung cấp nước nội thức giấc, nguồn nước các tỉnh trên địa bàn; kiểm kê tàinguim nước đối với những mối cung cấp nước nội tỉnh;

- Điều tra, tổng hợp hiện trạng khaithác, sử dụng tài nguyên ổn nước; xả nước thải vào nguồn nước đối với mối cung cấp nước nộitỉnh giấc, mối cung cấp nước bên trên địa bàn;

- Hoạt đụng quan tiền trắc, tính toán tàingulặng nước của địa phương;

- Xây dựng và gia hạn lưu ý, dựbáo đồng minh, lụt, hạn hán, đột nhập mặn và những tai hại không giống vì chưng nước gây nên nằm trong phạmvi địa phương quản ngại lý;

- Các hoạt động bảo đảm tài nguyên nước;chống kháng suy thoái và khủng hoảng, hết sạch nguồn nước, hạn chế kết quả mối đe dọa vị nướcgây nên ở mối cung cấp nước nội tỉnh; xác minh hạng mục hồ, ao, đầm, phá ko được sanlấp;

- Xây dựng, update, làm chủ thôngtin, cửa hàng tài liệu về tài nguim nước của địa pmùi hương.

đ) Biển với Hải đảo

- Điều tra cơ bạn dạng tài ngulặng biển cả vàhải đảo ở trong phạm vi quản lý của địa phương;

- Các trọng trách, dự án công trình, đề án thuộcChương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường xung quanh đại dương với hải đảotheo ra quyết định của cung cấp bao gồm thđộ ẩm quyền, bao gồm đặc thù bỏ ra tự nguồn kinh phí đầu tư hoạtđụng ghê tế;

- Quản lý tổng phù hợp tài nguyên ổn vùng bờnằm trong phạm vi cai quản của địa pmùi hương theo quyết định của cung cấp bao gồm thẩm quyền;

- Điều tra, thống kê lại, phân nhiều loại, quảnlý tài nguim hải dương và hải hòn đảo do địa phương thơm cai quản lý;

- Hoạt rượu cồn quan liêu trắc, thống kê giám sát tổngđúng theo tài nguyên, môi trường thiên nhiên biển với hải hòn đảo của địa phương;

- Thiết lập cùng quản lý hiên chạy dọc bảovệ bờ biển khơi của địa phương;

- Xây dựng, update, làm chủ thôngtin, đại lý tài liệu tài nguim môi trường biển lớn cùng hải hòn đảo của địa phương thơm.

e) Khí tượng tdiệt vnạp năng lượng và giám sát biếnthay đổi khí hậu

- Hoạt rượu cồn trạm quan lại trắc khí tượngthủy văn uống của địa phương; thu thập tài liệu khí tượng tdiệt văn uống địa phương;

- Dự báo, cảnh báo khí tượng thủyvăn, truyền thông media tin thiên tai bên trên địa bàn;

- Giám sát biến hóa nhiệt độ của địaphương;

- Xây dựng, quản lý thông tin, cơ sởdữ liệu khí tượng tdiệt văn uống với đo lường chuyển đổi nhiệt độ của địa pmùi hương.

g) Viễn thám

Xây dựng, cai quản lýcác đại lý dữ liệu viễn thám sống địa phương thơm (ví như có).

h) Đa dạng sinch học

Nhiệm vụ chi vận động tài chính về đadạng sinh học tập của địa phương theo khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịchsố 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29 mon 10 năm 2014 của Bộ Tài chủ yếu và Sở Tài nguyên ổn và Môi ngôi trường về việclý giải làm chủ, áp dụng với quyết toán thù kinh phí đưa ra liên tiếp từ bỏ ngânsách đơn vị nước thực hiện những trọng trách, dự án theo Chiến lược quốcgia về nhiều mẫu mã sinc học mang lại năm 20đôi mươi, tầm nhìn đến năm 2030.

i) Các nhiệm vụ chi khác

- Lập, điều chỉnhtrọng trách quy hoạch các lĩnh vực theo chế độ của pháp luật;

- Xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược, kếhoạch về tài nguyên ổn môi trường; thống kê những tiêu chí tàingulặng môi trường của địa phương (ko bao gồm thống kênghành nghề môi trường chi từ mối cung cấp sự nghiệp bảo vệ môi trường);

- Xây dựng định nút kinh tế kỹ thuật,đơn giá bán thành phầm về cai quản đất đai, đo lường và phiên bản trang bị, địachất với khoáng sản, tài nguim nước, đại dương cùng hải đảo, khí tượng tdiệt văn uống vàgiám sát và đo lường chuyển đổi nhiệt độ, viễn thám, đa dạng mẫu mã sinc học, trọng trách đưa ra khác (nếucó) trực thuộc trách nhiệm của địa phương;

- Xây dựng, tích thích hợp, lưu trữ, quảnlý cửa hàng tài liệu thông thường về tài nguyên của địa pmùi hương theo mức sử dụng của pháp luậtsiêng ngành; áp dụng công nghệ thông báo vào công tác làm việc khảo sát, nhận xét,cai quản tài nguyên theo nguyên tắc của luật pháp chăm ngành, nội dung tất cả đặc điểm đưa ra tiếp tục từ mối cung cấp kinh phí đầu tư chichuyển động kinh tế tài chính (giả dụ có);

- Tuyên truyền, phổ cập pháp luật củanghành nghề dịch vụ theo nguyên lý của điều khoản chăm ngành được chi tự nguồn hoạt độngkhiếp tế; đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tài ngulặng môi trường xung quanh của địa phươngtheo ngôn từ bỏ ra trường đoản cú nguồn bỏ ra chuyển động, kinh tế;

- Vốn đối ứng những dự án hợp tác nước ngoài bao gồm đặc thù đưa ra liên tục từ bỏ mối cung cấp vận động kinh tế tài chính về tài nguim môi trường xung quanh (nếucó);

- Sửa chữa trị to,bán buôn trang sản phẩm công nghệ Ship hàng trọng trách trình độ chuyên môn đối vớiđơn vị sự nghiệp công lập vào nghành đưa ra hoạt động kinh tế (trừ đơn vị chức năng sựnghiệp công lập từ đảm bảo an toàn đưa ra liên tục và đưa ra đầu tưđược Nhà nước mua hàng theo giá bán tínhđầy đủ chi phí bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố gắng định);

- Nhiệm vụ bỏ ra không giống về cai quản đấtđai, đo lường và bạn dạng thiết bị, địa hóa học và khoáng sản, tài nguyênnước, đại dương và hải đảo, khí tượng tdiệt văn cùng thống kê giám sát biếnđổi khí hậu, viễn thám, phong phú sinch học tập, bỏ ra khác (nếucó) của địa pmùi hương.

3. Việc phân định các trọng trách đưa ra vềtài nguim môi trường của chi phí địa phương thơm đến cung cấp thức giấc, cung cấp huyện, cấp buôn bản,theo khí cụ của các quy định siêng ngành cùng vị Ủy ban quần chúng. # cấp thức giấc trình Hội đồng nhân dân cung cấp thức giấc quyếtđịnh.

4. Điểm i khoản 1 cùng điểm i khoản 2 củaĐiều 4 này phương pháp tầm thường những trọng trách bỏ ra khác về tài nguim môi trường xung quanh, lĩnhvực như thế nào bao gồm nhiệm vụ bỏ ra không giống bắt đầu được xem, kế bên tất cả các trách nhiệm chikhác.

Điều 5. Mức chi

1. Mức bỏ ra triển khai các nhiệm vụ chivề tài nguim môi trường thiên nhiên triển khai theo định nút, 1-1 giá, chế độ chi tiêu tàithiết yếu hiện hành bởi cơ quan công ty nước tất cả thẩm quyền mức sử dụng.

2. Một số mức bỏ ra cụ thể được quy địnhtại Phú lục số 6 phát hành kèm theo Thông tứ này.

Điều 6. Lập, chấphành và quyết toán thù túi tiền đơn vị nước

Việc lập dự toán, chấp hành với quyếttoán kinh phí chi chuyển động kinh tế so với những nhiệm vụbỏ ra về tài nguyên môi trường xung quanh triển khai theo lý lẽ của Luật giá cả đơn vị nước và những văn uống bạn dạng trả lời hiện hành.

Thông tứ này lý giải cụ thể thêm mộtsố câu chữ nlỗi sau:

1. Lập dự toán

a) Lập dự toán triển khai nhiệm vụ, dựán, đề án (Call tắt là nhiệm vụ, dự án); bao gồm: Chi tiêu lập trọng trách, dự án;chi phí thực hiện trách nhiệm, dự án công trình (gồm: Ngân sách chi tiêu trực tiếpvà ngân sách thống trị chung); bỏ ra lập báo cáo tổng kết nhiệmvụ, dự án; ngân sách khác. Trong đó:

- túi tiền tiến hành trách nhiệm, dự án(hoặc hạng mục công việc của trọng trách, dự án) tất cả định nấc kinh tế nghệ thuật vàđối kháng giá: Dự toán thù được xác minh bởi (=) trọng lượng công việcnhân (x) cùng với đối kháng giá bán dự toán thù được ban ngành cai quản công ty nước gồm thđộ ẩm quyền quyết định;

- Ngân sách tiến hành nhiệm vụ, dự án(hoặc khuôn khổ các bước của trách nhiệm, dự án) chưa có định nấc kinh tế tài chính kỹthuật cùng đối chọi giá: Dự tân oán lập căn cứ vào nộidung công việc, khối lượng bắt buộc tiến hành, cơ chế chi tiêu tài bao gồm hiện tại hànhcùng được cung cấp có thẩm quyền phê cẩn thận.

Lập dự tân oán trọng trách, dự án (bao gồmtrọng trách, dự án công trình về đa dạng mẫu mã sinh học trường đoản cú nguồn kinh phí đầu tư bỏ ra hoạt động khiếp tế) thựchiện theo giải pháp tự Phụ lục số 01 mang lại Phụ lục số 06, banhành hẳn nhiên Thông tư này.

Xem thêm: Thông Tư Hướng Dẫn Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thuộc Xã, Phường, Thị Trấn Của Bộ Tài Chính.

b) Đối với các nhiệm vụ chi khác: Việclập dự toán thù tiến hành theo các hiện tượng hiện hành của Nhà nước.

2. Trình từ lập dự toán ngân sách

Hàng năm, địa thế căn cứ vào lí giải xây dựngdự toán chi phí đơn vị nước của các cấp gồm thẩm quyền, tình trạng thực hiện dựtân oán thời gian trước, ngôn từ với khối lượng quá trình bắt buộc tiến hành những năm planer,định nút kinh tế chuyên môn, solo giá bán, cơ chế đầu tư tàithiết yếu hiện tại hành với những khí cụ trên Thông tứ này.

a) Ở Trung ương:Các đơn vị dự toán thù được giao trọng trách lập dự toán thù những trách nhiệm đưa ra về tàingulặng môi trường, kèm bạn dạng tngày tiết minh chi tiết địa thế căn cứ tính tân oán, báo cáo Sở, ban ngành trung ương lưu ý, tổng hợp vào dự toán ngânsách bên nước của Sở, phòng ban trung ương, gửi Sở Tài chủ yếu tổng thích hợp, trìnhnhà nước trình Quốc hội theo điều khoản.

Sở Tài nguyên với Môi ngôi trường khi lập dựtân oán kinh phí những trách nhiệm chi về tài nguyên môi trường, bao gồm lập dự toánkinh phí mang lại khảo sát cơ bạn dạng địa chất về khoáng sản bổ sung cập nhật từ tiền trả trảchi phí điều tra cơ bạn dạng địa hóa học về khoáng sản, ngân sách thăm dò tài nguyên, tiềncấp quyền khai thác tài nguyên và chi phí đầu tư chi tiêu của tổ chức,cá thể theo khí cụ tại Điều 14 Nghị định số 158/2016/NĐ-CPngày 29 tháng 11 năm 2016 của nhà nước lý lẽ cụ thể thi hành một vài điềucủa Luật Khoáng sản.

b) Ở địa phương:Các đơn vị chức năng dự toán được giao trách nhiệm lập dự toán thù các trách nhiệm chi về tàinguyên môi trường thiên nhiên, kèm bạn dạng tngày tiết minh cụ thể căn cứ tính tân oán, report đơn vị dự toán thù cấp cho I nghỉ ngơi địa pmùi hương chu đáo, tổngđúng theo vào dự toán túi tiền bên nước của đơn vị dự toán cấp cho I, gửi phòng ban tàithiết yếu thuộc cấp cho để mắt tới, tổng vừa lòng report cấp cho tất cả thẩm quyềntheo điều khoản.

3. Phân bổvà giao dự toán

a) Tại Trung ương:

- Cnạp năng lượng cứ đọng dự toán thù túi tiền được cấpgồm thđộ ẩm quyền giao, Sở, phòng ban trung ương phân bổ với giaodự toán thù túi tiền cho các đơn vị chức năng áp dụng túi tiền trực thuộc, đồng thời gửi BộTài bao gồm, Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước chỗ giao dịchnhằm thực hiện;

- Bộ Tài chủ yếu thực hiện kiểm soát dựtoán thù của Sở, phòng ban TW sẽ giao cho những đơn vị chức năng sử dụng túi tiền theochế độ.

b) Ở địa phương:

- Căn cđọng dự tân oán chi phí được cấp cho tất cả thẩm quyền giao, đơn vị chức năng dự tân oán cấp I sinh hoạt địa phương phân bố và giao dự toán thù túi tiền cho những đơn vị chức năng sử dụngtúi tiền trực nằm trong, gửi cơ cỗ ván chủ yếu cùng cung cấp, đồngthời gửi Kho bạc Nhà nước địa điểm thanh toán nhằm thực hiện;

- Cơ quan tài chủ yếu cùng cấp cho triển khai khám nghiệm dự tân oán của đơn vị chức năng dự tân oán cấp cho I sẽ giaocho những đơn vị áp dụng ngân sách theo hiện tượng.

4. Về chấp hành dự toán

Căn uống cứ dự toánbỏ ra được cấp cho bao gồm thđộ ẩm quyền giao, các đơn vị tiến hành rút ít dự toán tại Kho bạcbên nước vị trí thanh toán, bài toán tiến hành điều hành và kiểm soát, thanh hao toán thù những khoản đưa ra hoạtrượu cồn tài chính so với các trách nhiệm đưa ra về tài ngulặng môi trường xung quanh theo lý lẽ củaBộ Tài thiết yếu về chính sách kiểm soát điều hành, tkhô nóng toán những khoản bỏ ra túi tiền công ty nướcqua Kho bạc bên nước cùng luật của điều khoản hiện nay hành.

5. Xử lý số dư kinh phí cuối năm

Việc giải pháp xử lý số dưcuối năm kinh phí đầu tư chi vận động kinh tế tài chính so với nhiệm vụ đưa ra về tài nguyên môi trường thiên nhiên, tiến hành theo cách thức củaLuật giá thành nhà nước cùng chỉ dẫn của Bộ Tài chủ yếu về công tác khóa sổ kếtoán thù thời điểm cuối năm với lập, báo cáo quyết toán thù túi tiền bên nước hàng năm.

6. Công tác quyết toán

a) Về hạch toán: Các trách nhiệm bỏ ra về tàinguyên môi trường phép tắc tại Thông bốn này hạch toán thù vàoloại những vận động kinh tế tài chính. Căn cứ đọng văn bản hoạt động nhằm hạch tân oán vào những khoảnkhớp ứng, theo mục lục túi tiền bên nước hiện tại hành;

b) Về quyết tân oán theo niên độ ngânsách mặt hàng năm

Hết năm túi tiền,các đơn vị áp dụng ngân sách cần thực hiện công tác làm việc khóa sổ kế tân oán với lập báo cáo quyết toán thù. Trình từ lập, mẫu biểu báo cáo, thời gian nộp cùng trách rưới nhiệm xét ưng chuẩn báo cáo quyết toán thựchiện nay theo dụng cụ hiện tại hành:

Cnạp năng lượng cứ đọng những khoản đưa ra chi phí đã đượcKho bạc Nhà nước điều hành và kiểm soát bỏ ra theo cân nặng, các bước kết thúc theo quy địnhcủa Luật Ngân sách công ty nước và những văn uống bản gợi ý hiện nay hành để tổng hợp, lậpquyết toán chi chi phí theo niên độ chi phí nhà nước theo vẻ ngoài về khoảnbỏ ra chi phí bên nước liên tiếp.

c) Về quyết tân oán cực hiếm nhiệm vụ, dựán trả thành

Đối cùng với trách nhiệm, dự án được cung cấp cóthẩm quyền phê săn sóc dự toán có thời hạn tiến hành trên 12 mon, kế bên bài toán thựchiện nay quyết toán thù theo niên độ, các đơn vị còn cần triển khai quyết toán thù trách nhiệm,dự án công trình ngừng theo những nội dung:

- Dự toán thù kinh phí đầu tư được cấp tất cả thẩmquyền phê xem xét cho trách nhiệm, dự án;

- Báo cáo Reviews, chứng thực nghiệmthu trọng trách, dự án kết thúc được cơ sở cđọng thẩm quyền khám nghiệm, nghiệm thu đạtđề nghị trnghỉ ngơi lên;

- Phiếu xác nhận giao nộp sản phẩmxong bảo vệ chất lượng theo quy định;

- Kinch tổn phí túi tiền nhà nước tía trícho trách nhiệm, dự án được coi sóc quyết toán;

- Số kinh phí đầu tư túi tiền vẫn cung cấp (theotừng năm);

- Số kinh phí được quyết toán thù so vớisố kinh phí đầu tư vẫn cấp cho, trường vừa lòng vượt nộp lại túi tiền theo niên độ ngân sáchbên nước vào thời điểm năm nộp chi phí nhà nước.

Đối cùng với trách nhiệm, dự án công trình ở trong danh mụcdịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách bên nước theo đưa ra quyết định của cung cấp bao gồm thẩmquyền, tiến hành theo nguyên lý của lao lý hiện nay hành về giao trách nhiệm, đặthàng hoặc đấu thầu cung ứng sản phẩm, hình thức công thực hiện túi tiền nhà nước từnguồn kinh phí bỏ ra tiếp tục.

Điều 7. Công táckiểm tra

Bộ Tài nguyên ổn cùng Môi ngôi trường, các Bộ,phòng ban TW, những địa phương thơm, cơ cỗ áo ngulặng cùng môi trường sinh hoạt địaphương công ty trì, phối phù hợp với cơ quan tài chủ yếu cùng cấp cho đánh giá định kỳ, độtxuất thực trạng triển khai trọng trách được giao; câu hỏi làm chủ sử dụng, tkhô giòn quyếttân oán ngân sách đầu tư trên các đơn vị chức năng trực trực thuộc, nhằm mục tiêu bảo đảm thực hiện kinh phí đượcgiao đúng mục đích, gồm tác dụng.

Điều 8. Tổ chứcthực hiện

1. Thông tứ này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thi hànhTính từ lúc ngày 6 tháng 2 năm 2018.

2. Các Thông tứ tiếp sau đây hết hiệu lực thực thi thực hiện Tính từ lúc ngày Thông tứ này còn có hiệu lực thực thi thực hành, gồm:

a) Thông tư liên tịch số83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27 mon 8 năm 2003 của Bộ Tài chính - Sở Tàinguyên và Môi trường trả lời câu hỏi phân cấp, cai quản với tkhô giòn quyết tân oán kinhtổn phí đo lường phiên bản đồ dùng và cai quản khu đất đai;

b) Thông bốn liên tịch số04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng hai năm 2007 của Sở Tài nguyên ổn với Môi trường- Bộ Tài thiết yếu về phía dẫn lập dự toán kinh phí công tác làm việc đo lường, lập bản vật dụng vàcai quản đất đai.

c) Thông tứ liên tịch số118/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 05 tháng 1hai năm 2008 của Sở Tài chủ yếu - Bộ Tàinguim với Môi trường hướng dẫn Việc thống trị, áp dụng với tkhô giòn quyết toán thù kinhtổn phí sự nghiệp kinh tế tài chính so với vận động thống trị tài nguyên nước;

d) Thông tứ liên tịch số40/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 05 mon 3 năm 2009 của Sở Tài chính - Sở Tàinguyên ổn cùng Môi ngôi trường lý giải việc quản lý, thực hiện với tkhô cứng quyết toán thù kinhgiá tiền sự nghiệp kinh tế so với các trọng trách đưa ra ở trong nghành nghề địa chất vàkhoáng sản.

3. Đối với trọng trách, dự án đã có được cấpgồm thẩm quyền phê để ý dự toán nhưng lại có thời gian triển khai sau ngày Thông tưnày còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì cung cấp bao gồm thđộ ẩm quyền phê chu đáo dự toán phê coi sóc điềuchỉnh ngôn từ quá trình của trách nhiệm, dự án công trình chưa tiến hành theo phép tắc tạiThông bốn này.

4. Đối cùng với các trọng trách bỏ ra tàinguyên ổn môi trường thiên nhiên từ bỏ mối cung cấp kinh phí hoạt động tài chính không chế độ trên Thôngbốn này thì thực hiện theo các vnạp năng lượng bản trả lời hiện tại hành.

5. Chi thường xuyên với bỏ ra nhiệm vụkhông liên tiếp của những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trong nghành nghề đưa ra hoạt độngkinh tế về tài nguyên môi trường thiên nhiên thựchiện tại theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP.. ngày 10 tháng 10 năm năm nhâm thìn của Chính phủchính sách phương pháp từ bỏ nhà của đơn vị sự nghiệp công lập trong nghành sự nghiệp kinh tế tài chính với sự nghiệp không giống với vnạp năng lượng phiên bản lý giải.

6. Các vnạp năng lượng phiên bản quy phi pháp điều khoản đượcdẫn chiếu nhằm áp dụng trên Thông bốn này được sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc sửa chữa bằngvnạp năng lượng phiên bản quy phi pháp công cụ new thì áp dụng theo các văn bản new đó.

7. Trong quá trình tiến hành nếu cókhó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất các cơ sở, đơn vị đúng lúc phảnánh về Sở Tài chủ yếu để nghiên cứu và phân tích sửa đổi mang lại cân xứng./.

Nơi nhận: - VPhường Tổng Bí thư; - VPhường Quốc hội; - VPhường Chủ tịch nước; - VP. Chính phủ; - Vnạp năng lượng phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Tòa án quần chúng về tối cao; - Viện Kiểm sát dân chúng tối cao; - Kiểm tân oán công ty nước; - Các Bộ, cơ sở ngang Sở, cơ quan thuộc nhà nước - Cơ quan tiền trung ương của những Hội, đoàn thể; - VPhường Ủy ban Phòng kháng tđê mê nhũng; - Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh giấc, đô thị trực nằm trong TW; - Snghỉ ngơi TN và MT các thức giấc, TP.. trực nằm trong TW; - Ssống Tài chính, KBNN những tỉnh, TP.. trực trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Công báo; Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Xuân Hà

PHỤ LỤC 01

DỰ TOÁN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CHI HOẠT ĐỘNGKINH TẾ VỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG(Ban hành kèm theo Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng1hai năm 2017 của Bộ Tài chính)

Số TT

Các khoản mục bỏ ra phí

Phương thơm pháp lập dự toán

1

túi tiền lập trọng trách, dự án

01

(theo Phú lục 4, Phú lục 6)

2

Chi tiêu triển khai trọng trách, dự án

2 = a+b+

(theo Phú lục 2, Prúc lục 3, Phú lục 4, Phụ lục 5 với Phụ lục 6)

a

Hạng mục các bước...

a

b

Hạng mục quá trình...

b

...

3

giá thành lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ, dự án

3

(theo Prúc lục 4, Phú lục 6)

4

Các ngân sách khác

4=a+b+c (theo Phú lục 4, Phú lục 6)

a

Chi bình chọn, sát hoạch trách nhiệm, dự án

a

b

Ngân sách nộp lưu trữ

b

c

Chi tiêu khác tất cả tương quan trực tiếp nối trọng trách, dự án (ví như có)

c

Dự tân oán nhiệm vụ, dự án

DT = 1+2+3+4

Ghi chú: Lúc lập dự tân oán chỉ tính cácngân sách quan trọng gồm tương quan mang đến thực hiện nhiệm vụ, dự án công trình, không tính toàn bộcác khoản mục chi phí nêu trên.

PHỤ LỤC 02

DỰ TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN(HOẶC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA NHIỆM VỤ, DỰ ÁN) CÓ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT(Ban hành đương nhiên Thông tứ số 136/2017/TT-BTCngày 22 tháng 1hai năm 2017 của Sở Tài chính)

TT

Nội dung, phương pháp tính

Kết quả

A

Đơn giá chỉ sản phẩm

A = I+II

I

Ngân sách trực tiếp

I =

1+2+3+4+5+6

1

Chi phí nhân công:

1 = a+b

a

Ngân sách lao cồn nghệ thuật (LĐKT):

Số công theo định nấc x đơn giá công LĐKT

a

b

Ngân sách lao đụng càng nhiều (LĐPT):

Số công theo định nút x đơn giá công LĐPT

b

2

túi tiền đồ gia dụng liệu:

Định nút vật liệu x solo giá bán vật dụng liệu

2

3

Chi phí phương pháp, dụng cụ:

Số ca sử dụng theo định nút x đối chọi giá chỉ phép tắc, dụng cụ

3

4

giá thành năng lượng:

Định mức tiêu hao x đối kháng giá vày Nhà nước quy định

4

5

Chi phí nhiên liệu:

Định mức tiêu tốn x 1-1 giá vì chưng Nhà nước quy định

5

6

giá thành khấu hao gia tài cố định và thắt chặt theo khí cụ hiện nay hành (chỉ tính cho doanh nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trường đoản cú bảo đảm an toàn đưa ra tiếp tục với đưa ra đầu tư)

6

II

Ngân sách chi tiêu thống trị chung

II = I x %

B

Chi tiêu triển khai nhiệm vụ, dự án (hoặc hạng mục công câu hỏi của trọng trách, dự án) theo đơn giá:

Kăn năn lượng công việc x đối chọi giá chỉ sản phẩm

B= KL x A

Ghi chú: Lúc lập dự toán thù chỉ tính cácngôn từ đưa ra quan trọng gồm liên quan đến trách nhiệm, dự án đề nghị tiến hành, khôngtính toàn cục các khoản mục chi phí nêu bên trên.

PHỤ LỤC 03

DỰ TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN(HOẶC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA NHIỆM VỤ, DỰ ÁN) CHƯA CÓ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT(Ban hành dĩ nhiên Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 mon 12 năm 2017 của Bộ Tài chính)

STT

Nội dung, bí quyết tính

Kết quả

I

Ngân sách trực tiếp

I =1+2+3+4+5+6

1

Ngân sách nhân công:

1 = a+b

a

Ngân sách chi tiêu cần lao đụng chuyên môn (LĐKT):

Số công LĐKT cần thiết x 1-1 giá công LĐKT

a

b

Chi phí lao rượu cồn diện tích lớn (LĐPT):

Số công quan trọng thuê ngoài x đơn giá bán công LĐPT

b

2

Ngân sách chi tiêu vật liệu:

Kăn năn lượng vật tư bắt buộc áp dụng x đối chọi giá bán trang bị liệu

2

3

Ngân sách luật, dụng cụ:

Số ca thực tiễn đề xuất thực hiện x đơn giá phương tiện, dụng cụ

3

4

Chi tiêu năng lượng:

Lượng tiêu trúc quan trọng x 1-1 giá vì Nhà nước quy định

4

5

Chi tiêu nhiên liệu:

Kăn năn lượng đề xuất áp dụng x solo giá bán do Nhà nước quy định

5

6

giá cả khấu hao gia tài thắt chặt và cố định theo luật pháp hiện tại hành (chỉ tính cho doanh nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi tiếp tục cùng chi đầu tư)

6

II

giá cả làm chủ chung

II = I x %

III

giá cả tiến hành nhiệm vụ, dự án công trình (hoặc khuôn khổ các bước của trọng trách, dự án)

III = I+II

Ghi chú: lúc lập dự tân oán chỉ tính cácvăn bản chi quan trọng tất cả liên quan đến nhiệm vụ, dự án công trình đề nghị triển khai, khôngtính cục bộ các khoản mục chi phí nêu trên.

PHỤ LỤC 04

LẬPhường DỰ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ CỦA NHIỆM VỤ,DỰ ÁN(Ban hành dĩ nhiên Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng12 năm 2017 của Sở Tài chính)

I. Dự toán bỏ ra phílập trọng trách, dự án

1. giá thành lập trọng trách, dự án: gồmchi phí lập đề cương trọng trách, dự án; ngân sách thu thập, điều tra khảo sát, lấy và giacông so sánh một trong những chủng loại phục vụ lập đề cưng cửng (theo quá trình quy phạm kỹ thuậtví như có); so với bốn liệu, kết quả khảo sát; sàng lọc chiến thuật kỹ thuật, thiếtkế phương án kiến tạo, tính toán cân nặng công việc cùng lập dự toán kinh phí;họp hội đồng xét cẩn thận đề cưng cửng, xin chủ kiến thẩm định, hoàn thành cho tới khiđược cấp cho tất cả thẩm quyền phê để ý.

a) Đối cùng với trách nhiệm, dự án công trình tất cả định mứctài chính kỹ thuật cùng solo giá bán dự tân oán được cấp cho gồm thđộ ẩm quyền phê duyệt: Dự toánchi phí được xem trên cửa hàng cân nặng (x) đối chọi giá bán dự toán thù.

b) Đối với trách nhiệm, dự án công trình chưa xuất hiện địnhnấc kinh tế tài chính chuyên môn và 1-1 giá chỉ dự toán: Dự toán chi phí tính theo Tỷ Lệ % trênngân sách thẳng trọng trách, dự án; nút cụ thể nhỏng sau:

Hạng mục công việc

Ngân sách chi tiêu trực tiếp (tỷ đồng)

≤ 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Nhóm I (%)

3,88

3,00

2,29

1,98

1,74

1,56

1,39

1,23

1,10

1,00

Nhóm II (%)

3,54

2,10

1,70

1,40

1,15

1,00

0,93

0,84

0,76

0,70

Nhóm III (%)

1,60

1,00

0,80

0,70

0,64

0,58

0,53

0,48

0,44

0,40

Đối với trọng trách, dự án công trình tất cả chi phí thựchiện lớn hơn 50 tỷ đồng, thì cđọng 1 tỷ việt nam đồng tăng thêm được bổ sung cập nhật 0,003 của phầntạo thêm.

Đối với trọng trách, dự án công trình bao gồm ngân sách thựchiện nay ở trong các khoảng chừng của nhì quý giá nguyên lý vào bảng trên được tínhtheo cách thức nội suhệt như sau: