Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán trên excel

-

Excel là một công cụ quản lý, thống kê tài chủ yếu rất quen thuộc đến ni vẫn được kế toán thù thích hợp với doanh nghiệp nói chungsử dụng nhiều. Công cụ này đặc biệt hữu dụng với những bạn làm cho kế toán thù bởi nó tích hợp được nhiều tính năng để quản lý dữ liệu một bí quyết toàn diện cùng khoa học, lập bảng cân đối kế toán, report tài thiết yếu,.... Bài viết dưới đây, Nkhô nóng.vn sẽ hướng dẫn các bạn biện pháp lập bảng cân nặng đối kế toán bên trên Excel.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán trên excel


Nội dung thiết yếu


1. Bảng cân nặng đối kế toán thù là gì?

2. Vai trò của bảng cân nặng đối kế toán

3. Kết cấu bảng cân nặng đối kế toán

4. Ý nghĩa của bảng cân nặng đối kế toán

4.1 Đối với tài sản

4.2 Đối với nguồn vốn

5. Ngulặng tắc lập Bảng cân nặng đối kế toán

6. Cơ sở số liệu để lập Bảng cân đối kế toán

7. Phương pháp lập những chỉ tiêu vào Bảng Cân đối kế tân oán năm


1. Bảng cân đối kế toán thù là gì?


Bảng cân nặng đối kế tân oán là một report tài thiết yếu doanh nghiệp tổng hợp, phản ánh tổng quát mắng được toàn bộ tài sản hiện tất cả cũng như nguồn vốn để sinh ra các tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Bảng cân nặng đối kế tân oán phản ánh số liệu về giá bán trị toàn bộ các tài sản với nguồn vốn hiện gồm của doanh nghiệp, tại thời điểm lập report tài chính, bởi vì vậy người ta coi bảng cân nặng đối kế tân oán như một bức ảnh chụp nkhô nóng toàn bộ nguồn lực tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm thường là cuối năm, cuối quý hoặc cuối mon.

Thực chất của bảng cân nặng đối kế toán thù là bảng cân đối giữa tài sản cùng nguồn hiện ra tài sản của doanh nghiệp cuối kỳ hạch toán. Số liệu trên Bảng cân nặng đối kế toán mang lại biết toàn bộ giá bán trị tài sản hiện gồm của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản , nguồn vốn, và cơ cấu nguồn vốn ra đời các tài sản đó. Căn cứ vào Bảng cân nặng đối kế toán thù, ta tất cả thể nhận xét, đánh giá bán khái quát tình trạng tài chính của doanh nghiệp.


2. Vai trò của bảng cân nặng đối kế toán


Bảng cân đối kế toán thù bao gồm một vai trò quan liêu trọng, bởi nó là tài liệu để nghiên cứu, đánh giá bán tổng quát lác thực trạng cùng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn ở một thời điểm nhất định. Thời điểm quy định là ngày cuối cùng của kỳ report. Đồng thời bảng cân nặng đối kế toán còn thể hiện triển vọng kinh tế tài bao gồm của đơn vị.


3. Kết cấu bảng cân nặng đối kế toán


Bảng cân đối kế tân oán được chia thành 2 phần bao gồm: Phần tài sản và phần nguồn vốn theo nguim tắc cân nặng đối (Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn).

Tài sảnNguồn vốn

Tài sản ngắn hạn

- Vốn bằng tiền

- Đầu tư ngắn hạn

- Các khoản phải thu

- Hàng tồn kho

Nợ phải trả

- Nợ ngắn hạn

+ Vay ngắn hạn

+ Nguồn vốn chiếm dụng

- Nợ dài hạn

+ Vay nhiều năm hạn

+ Nợ nhiều năm hạn

Tài sản lâu năm hạn

- Nợ phải thu lâu năm hạn

- Tài sản cố định

- Đầu tư XDCB dở dang

- Đầu tư tài chính dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Các quỹ không chia trích lập từ lợi nhuận

- Lợi nhuận chưa phân phối

Trong phần tài sản: Các tài sản được sắp xếp theo trật tự tính thanh khô khoản giảm dần, những tài sản gồm tính tkhô cứng khoản cao được sắp xếp ở vị trí đầu bảng cùng giảm dần khi di chuyển xuống dưới.

Trong phần nguồn vốn: Được sắp xếp theo tính cấp bách về yêu cầu trả trả. Do vậy những nguồn vốn được sắp xếp theo trật tự từ nguồn vốn nợ đến nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn nợ bao gồm nguồn vốn chiếm dụng với nguồn vốn vay.

Nguồn vốn nợ sắp xếp theo trật tự lần lượt là: Các khoản nợ ngắn hạn, những khoản nợ trung và lâu năm hạn.


Tất cả các tài sản đều phải được tài trợ bằng một nguồn tài trợ như thế nào đó như vốn nợ tốt vốn chủ sở hữu. Mỗi phần đều tất cả ý nghĩa về mặt ghê tế với mặt pháp luật riêng. Chúng ta cùng xét ý nghĩa của từng phần một nhé.


Về mặt pháp lý: Phần tài sản phản ánh giá bán trị của toàn bộ tài sản hiện bao gồm thời điểm lập report, thuộc quyền quản lý cùng sử dụng của doanh nghiệp

Về mặt kinh tế: Các số liệu ở phần tài sản phản ánh quy mô và kế những loại vốn, tài sản của doanh nghiệp hiện bao gồm tại thời điểm lập báo cáo, tồn tại dưới sắc thái vật chất hoặc phi vật chất. Ví dụ như Vốn bằng tiền, các khoản phải thu, sản phẩm tồn kho, tài sản cố định…

Thông qua đó, tất cả thể đánh giá bán một phương pháp tổng quát đồ sộ vốn với mức độ phân bổ sử dụng vốn của doanh nghiệp.


Về mặt pháp lý: Phản ánh nguồn có mặt những loại tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Qua đó mang lại biết doanh nghiệp tất cả trách rưới nhiệm pháp luật phải trả đối với khoản nợ là bao nhiêu với các chủ nợ biết được giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu đối với những khoản nợ của doanh nghiệp.

Về mặt khiếp tế: Số liệu ở phần nguồn vốn thể hiện đồ sộ với cơ cấu các nguồn vốn được đầu tư với huy động vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Thông qua đó gồm thể đánh giá chỉ một cách bao gồm mức độ tự chủ về tài thiết yếu với khả năng rủi ro tài bao gồm của doanh nghiệp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mở Wifi Trên Laptop Win 7 Để Sửa Lỗi Laptop Không Tìm Thấy Mạng Wifi


- Trước khi lập bảng cân đối kế toán (CĐKT), kế toán cần phải phản ánh tất cả những nghiệp vụ ghê tế tạo ra vào sổ kế toán tổng hợp cùng kế toán thù bỏ ra tiết có liên quan, thực hiện việc kiểm kê tài sản với phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán. Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả; đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu đưa ra tiết, số liệu bên trên sổ kế tân oán với số thực kiểm kê, khóa sổ kế tân oán và tính số dư những tài khoản.

- Số liệu dùng để phản ánh vào các chỉ tiêu trên bảng CĐKT là ko bù trừ. Nếu tài khoản tất cả theo dõi bỏ ra tiết và cuối kỳ tổng hợp dẫn đến dư cả hai bên Nợ cùng Có thì vẫn giữ nguyên ổn số dư đó lúc tmê say gia tính toán thù.

- khi lập bảng CĐKT, những chỉ tiêu thuộc đội tài sản thì căn cứ vào số dư Nợ của những tài khoản tương quan để ghi. Những chỉ tiêu thuộc team nguồn vốn thì căn cứ vào số dư Có của những tài khoản liên quan để ghi.

- Những chỉ tiêu thuộc các khoản phải thu, phải trả ghi theo số dư bỏ ra tiết của các tài khoản phải thu, tài khoản phải trả. Nếu số dư bỏ ra tiết là dư Nợ thì ghi ở phần "TÀI SẢN", nếu số dư chi tiết là số dư Có thì ghi ở phần "NGUỒN VỐN".

- Các chỉ tiêu tương quan đến các tài khoản điều chỉnh hoặc tài khoản dự chống như 214, 129, 229, 139, 159, … luôn luôn có số dư Có, nhưng khi lên bảng CĐKT thì ghi ở phần “TÀI SẢN” theo số âm; những tài khoản nguồn vốn như 412, 413, 419, 421, … nếu gồm số dư bên Nợ thì vẫn ghi ở phần "NGUỒN VỐN", nhưng ghi theo số âm.


6. Cơ sở số liệu để lập Bảng cân đối kế toán


- Đối với cột "Số đầu năm": Căn cứ số liệu cột "Số cuối kỳ" của bảng CĐKT ngày 31/12 năm trước để ghi.

- Cột “Số cuối kỳ: Lấy số dư cuối kỳ của các tài khoản tương quan bên trên bảng cân nặng đối phát sinh năm nay.

Để bảng CĐKT đúng, không tính việc phản ánh đúng, đầy đủ số liệu cho các chỉ tiêu của nó còn phải đảm bảo quan liêu hệ cân đối thông thường giữa tài sản với nguồn vốn: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn


7. Phương pháp lập những chỉ tiêu vào Bảng Cân đối kế toán thù năm


Bước 1: Gắn mã những chỉ tiêu ở bảng Cân đối Kế toán tương ứng vào nhì cột cuối cùng vào bảng Cân đối tạo nên năm.

*

Gắn mã chỉ tiêu ở bảng CĐKT

Ví dụ:

Mã 110 - Tiền và các khoản tương đương tiền: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của những TK 111, TK 112, TK 121 bên trên Bảng cân đối tạo ra năm. Ta gắn mã 110 vào các tài khoản tương ứng trên bảng CĐPS Năm.

Bước 2: Dùng hàm Sumif để tính tổng gây ra của từng mã chỉ tiêu từ bảng cân nặng đối gây ra năm.

*

Bảng cân đối kế toán

Ví dụ: Tính số năm nay của Mã 110 – Tiền và các khoản tương đương tiền

P10 =SUMIF("CDPS NAM"!$I$11:$I$169,$M10,"CDPS NAM"!$G$11:$G$169)

Trong đó:

+ "CDPS NAM"!$I$11:$I$169: là vùng điều kiện tra cứu kiếm mã chỉ tiêu bên trên BCTC

+ $M10: là mã tra cứu kiếm

+ "CDPS NAM"!$G$11:$G$169: Vùng tính tổng (Số tạo ra mặt Nợ năm nay)

Bước 3: Dùng hàm Subtotal(9,..) để tính tổng các Chỉ tiêu tổng cộng như 1đôi mươi, 130, 140, 150…

Chúng ta làm cho tương tự như trên mang đến cả phần Tài sản - Nguồn vốn và cả Năm trước - Năm nay. Như vậy ta sẽ lập được bảng Cân đối kế toán bên trên Excel.

Excel là một công cụ hữu ích hỗ trợ nghiệp vụ kế toán. Với sự phát triển của công nghệ, ngoài excel còn có nhiều công cụ không giống trình độ chuyên môn hóa trong việc quản lý tài bao gồm, có thể kể đến như phần mềm quản lý bán hàng. Phần mềm này được cho phép doanh nghiệp quản lý những nguồn tài thiết yếu vào với ra, các ban bố về khách hàng, nhân viên, hỗ trợ lập bảng cân đối kế tân oán cùng các report góp kế toán dành riêng với doanh nghiệp nói chungthực hiện công việc gấp rút, chính xác với hiệu quả hơn.

Trên đây là hướng dẫn biện pháp lập bảng cân đối kế toán trên Excel. Hy vọng bài viết cung cấp đến bạn những biết tin hữu ích!