Hướng dẫn làm báo cáo kết quả kinh doanh

-

Báo cáo kế quả chuyển động sale là phần quan trọng vào Báo Cáo Tài Chính cơ mà kế tân oán yêu cầu quyên tâm. Một số văn bản bắt buộc quyên tâm bên trên Báo Cáo Kết Qủa Hoạt Động Kinc Doanh nhưng kế toán thù cần thực sự chú ý.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm báo cáo kết quả kinh doanh


1. Nội dung và cách thức lập những tiêu chuẩn vào Báo Cáo KQHĐKD

- Số liệu ghi vào cột (6) – ” Số Năm Trước” của report trong năm này được căn cứ vào số liệu ghi ở cột (5) – “Năm nay” của từng chỉ tiêu tương ứng của report nay năm trước- Nội dung cùng cách thức lập những chỉ tiêu ghi vào cột (5) – “Năm nay” nlỗi sau:1. Doanh thu bán sản phẩm cùng cung ứng hình thức (mã số 1)- Phản ánh tổng lợi nhuận bán hàng hóa, thành phđộ ẩm, bất động sản chi tiêu cùng cung cấp hình thức dịch vụ trong thời điểm báo cáo của doanh nghiệp.=> Số gây ra bên Có của TK 511 – lệch giá bán sản phẩm hóa cùng cung cấp dịch vụ

2. Các khoản sút trừ lệch giá (mã số 2)

- Là tổng thích hợp những khoản được ghi bớt trừ vào tổng lợi nhuận những năm bao gồm:+ Các khoản ưu đãi tmùi hương mại+ Giảm giá bán sản phẩm bán+ Hàng cung cấp bị trả lại+ Thuế tiêu trúc quan trọng, thuế xuất khẩu, thuế GTGT của công ty nộp thuế GTGT tính theo cách thức thẳng cần nộp khớp ứng cùng với số doanh thu được khẳng định trong kỳ (năm) report.Số liệu mang từ:

3. Doanh thu thuần về bán hàng với cung ứng dịch vụ (mã số 10)

*

4. Giá vốn mặt hàng buôn bán (mã số 11)

- Phản ánh tổng giá bán vốn của sản phẩm & hàng hóa, bất động sản đầu tư, giá cả chế tạo đã cung cấp của thành phđộ ẩm vẫn chào bán, ngân sách trực tiếp của cân nặng dịch vụ chấm dứt sẽ cung cấp, ngân sách không giống được xem vào giá vốn hoặc ghi Giảm ngay vốn hàng phân phối vào kỳ (năm) báo cáo.

Xem thêm: Thông Tư 03 Hướng Dẫn Nghị Định 92, Thông Tư Liên Tịch 03/2010/Ttlt

- Phản ánh số chênh lệch thân doanh thu thuần về bán hàng hóa, thành phđộ ẩm, Bất Động Sản đầu tư chi tiêu và cung ứng dịch vụ với giá vốn mặt hàng buôn bán gây ra vào kỳ (năm) báo cáo tài thiết yếu.Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11

6. Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)

- Phản ánh doanh thu chuyển động tài thiết yếu thuần (Tổng doanh thu – Thuế GTGT theo cách thức trực tiếp (nếu có) liên quan mang lại vận động tài chính) phát sinh trong năm báo cáo tài bao gồm của người tiêu dùng.Số liệu rước từ:

7. Ngân sách tài bao gồm (mã số 22)

- Phản ánh tổng chi phí tài thiết yếu tạo nên vào kỳ (năm) báo cáo tài chính gồm:+ Tiền lãi vay đề xuất trả+ giá thành phiên bản quyền+ Chi phí vận động liên kết kinh doanh,…Số liệu lầy từ:

Ngân sách lãi vay mượn (mã số 23)

- Phản ánh chi phí lãi vay mượn cần trả được tính vào chi phí tài bao gồm những năm báo cáo tài chủ yếu.Số liệu đem từ:

8. Chi tiêu cai quản sale (mã số 24)

9. Lợi nhuận thuần tự hoạt động sale (mã số 30)

- Phản ánh công dụng vận động sale của người sử dụng trong năm report tài chủ yếu, được tính tân oán bên trên đại lý lợi nhuận gộp về bán hàng với cung cấp hình thức dịch vụ + doanh thu hoạt động tài bao gồm – chi phí tài thiết yếu, ngân sách thống trị marketing tạo nên trong thời điểm report.Mã số 30 = Mã số đôi mươi + Mã số 21 – Mã số 22 – Mã số 24

10. Thu nhập không giống (mã số 31)

- Phản ánh những khoản thu nhập không giống (sau khoản thời gian đã trừ thuế GTGT buộc phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) tạo nên những năm report tài bao gồm.Số liệu mang từ:

11. Chi phí không giống (mã số 32)

- Phản ánh tổng những khoản chi phí không giống không giống gây ra trong thời hạn báo cáo tài chínhSố liệu đem từ:

12. Lợi nhuận khác (mã số 40)

- Phản ánh số chênh lệch thân thu nhập cá nhân khác (sau khi đã trừ thuế GTGT buộc phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) cùng với chi phí không giống gây ra trong thời điểm báo cáo tài chủ yếu.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

13. Tổng lợi nhuận kế tân oán trước thuế (mã số 50)

- Phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán thù tiến hành trong thời hạn báo cáo tài bao gồm của khách hàng trước lúc trừ chi phí thuế Thu Nhập Doanh NghiệpMã số 50 = Mã số 30 – Mã số 40

14. Chi tiêu thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (mã số 51)

- Phản ánh chi phí thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp hiện tại hành tạo ra trong thời hạn báo cáo tài thiết yếu.Số liệu mang từ:

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh Nghiệp (mã số 60)

- Phản ánh tổng số lợi nhuật thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ bỏ các hoạt động vui chơi của công ty lớn (sau khoản thời gian trừ ngân sách thuế Thu Nhập doanh nghiệp) tạo ra trong năm báo cáo tài bao gồm.

Mã số 60 = Mã số 50 – Mã sô 51

Những share trên hy vọng giúp ích được chúng ta vẫn làm cho kế toán