Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình

-
Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB tương quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản daiquansu.mobi và ĐK thực hiện Phần mượt tra cứu giúp vnạp năng lượng bản.

Bạn đang xem: Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình

">Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ XÂY DỰNG

--------------

Số: 01/2019/TT-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc

-----------------

thủ đô hà nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

THÔNG TƯ Bãi vứt toàn bộ hoặc một phần một vài văn uống phiên bản quy phạm pháp công cụ vày Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành hoặc liên tịch ban hành ------------------Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Sở Xây dựng phát hành Thông tư bãi bỏ tổng thể hoặc 1 phần một số văn bạn dạng quy phi pháp chế độ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.


1. Bãi bỏ toàn bộ một số trong những vnạp năng lượng bản quy bất hợp pháp chế độ bởi Sở trưởng Sở Xây dựng phát hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem thêm: Làm Sổ Đỏ Cho Đất Xen Kẹt Là Gì ? Đất Xen Kẹt Có Được Cấp Sổ Đỏ Không?


2. Bãi bỏ một phần một số trong những vnạp năng lượng bản quy phạm pháp hiện tượng vị Sở trưởng Bộ Xây dựng phát hành trên Prúc lục 2 phát hành đương nhiên Thông tư này.
Điều 3. Tổ chức thực hiện Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng những đơn vị chức năng trực thuộc Bộ và những cơ sở, tổ chức, cá nhân gồm tương quan chịu đựng trách nhiệm thi hành Thông bốn này./.

Nơi nhận:

- Văn uống phòng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội, VPhường Chủ tịch nước;

- Các cỗ, ban ngành ngang cỗ, cơ quan nằm trong CP;

- Viện Kiểm cạnh bên dân chúng tối cao;

- Toà án dân chúng buổi tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những thức giấc, thị thành trực thuộc TW;

- Slàm việc Xây dựng các thức giấc, thị thành trực nằm trong TW;

- Cục Kiểm tra văn phiên bản QPPL - Sở Tư pháp;

-Các đơnvị trực thuộc BXD;

- Công báo;

-Lưu: VT,PC(10).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sinh


PHỤ LỤC 1:

Danh mục các vnạp năng lượng bạn dạng quy phi pháp cách thức bởi vì Sở trưởng Sở Xây dựngban hành, liên tịch phát hành bị huỷ bỏ toàn bộ(Kèm theo Thông tứ số 01/2019/TT-BXD ngày 28 tháng 6 m 2019 của Sở trưởng Sở Xây dựng)

I. Lĩnh vực quy hoạch - phong cách xây dựng, phát triển đô thị

II. Lĩnh vực chuyển động đầu tư xây dựng

III. Lĩnh vực cai quản chi phí xây dựng

IV. Lĩnh vực quản lý vật liệu xây dng

V. Lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất tỉnh sản

VI. Lĩnh vực quy chuẩn, tiêu chuẩn

VII. Lĩnh vực khác