Hướng dẫn kết nối sql với netbean

-
Cách đâu tiên Lúc bạn có nhu cầu Lập trình DataBase là phải ghi nhận liên kết cho tới DataBase mà bạn muốn áp dụng.Bài viết này mình vẫn chỉ dẫn chúng ta giải pháp liên kết cho tới hệ cơ sở tài liệu chủng loại là MySquốc lộ thông qua đó các chúng ta có thể liên kết tới DB2, hoặc MSSQL 2000(SP4)

Bài viết này mình sẽ gợi ý chúng ta cách liên kết cho tới hệ đại lý tài liệu mẫu mã là MySQL thông qua đó những chúng ta cũng có thể kết nối cho tới DB2, hoặc MSSquốc lộ 2000(SP4)

Có gì sai sót hy vọng chúng ta góp ý để nội dung bài viết được triển khai xong hơn

Thứ từ thực hiện

1. Tạo Library của hệ CSDL mà bạn muốn kết nối đến từ NetBeans.

Bạn đang xem: Hướng dẫn kết nối sql với netbean

2. Tạo project nhằm test connect, Add Libray tương ứng cùng với hệ cơ sở dữ liệu nhưng bạn muốn kết nối cho tới.

Xem thêm: Kinh Doanh Đa Cấp - Bán Hàng Đa Cấp Là Gì

3. Tạo File thử nghiệm.java nhằm demo connect

Cách 1 Tạo Library của hệ cơ sở dữ liệu mà lại bạn có nhu cầu liên kết tới từ NetBeans.

trước hết buộc phải bao gồm JDBC của hệ cơ sở dữ liệu cơ mà chúng ta dùng

vdu : nếu như bạn áp dụng MySquốc lộ thì các bạn chúng ta vào đó để mua JDBC driver đến Mysqlhttp://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-5.1.6.tar.gz/from/ftp://mirror-fpt-telecom.fpt.net/mirror/mysql/

Sau lúc cài về chúng ta giải nến ra cùng ghi lưu giữ đường truyền cho tới file này

mysql-connector-java-5.1.6-bin.jar

Trong NetBean chúng ta chọn Tools > Libaries > Chọn New Library > Đặt thương hiệu mang đến nó (lựa chọn library type là Class Libaries)

Sau kia click vào Add jar/Folder – link cho tới tlỗi mục nhưng mà các bạn đã giải nến JDBC driver của mysql ra cùng chọn mysql-connector-java-5.1.6-bin.jar

Okie, ráng là bạn đã sinh sản ngừng Library đến DataBase của mysql

*

*

Bước 2 Add Libray tương ứng với hệ cơ sở dữ liệu nhưng bạn muốn liên kết cho tới.

Tại phía trên bản thân tạo project Test (Java Application). Nhấp chuột nên vào project bắt đầu sinh sản và chọn Properties. Phía bên trái của của Sổ vừa hiện lên bạn chọn mục Libaries, lựa chọn Add Library, các bạn chọn Library vừa add vào ở bước 1

*

Bước 3 Tạo File kiểm tra.java để thử connect

bạn tạo file demo.java với câu chữ nlỗi sau:


import java.sql.*;public class Testpublic static void main (String<> args)Connection conn = null;tryString web6_userName = "root";String password = "";String url = "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/test";// String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/test";Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver);conn = DriverManager.getConnection(url,web6_userName,password);System.out.println("Da ket noi csdl");catch (Exception e)System.err.println ("KHONG KET NOI DUOC");e.printStackTrace();finallyif (conn != null)tryconn.cđại bại ();System.out.println ("Dong ket noi");catch (Exception e) /* bo qua loi luc dong csdl */

Giải thích:

Dòng gồm màu sắc sinh hoạt trên

Tùy theo hệ cửa hàng dữ liệu mà các bạn thay thế sửa chữa mang lại phù hợp

vdu nghỉ ngơi bên trên liên kết vói Mysql nên


String url = "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/test"; //test là tên gọi db, 3306 là port defaultClass.forName("org.gjt.milimet.mysql.Driver");

với microsoft sql 200 sp4(chú ý là sp4) thì bạn sửa lại như sau:


String web6_userName = "sa"; //dien web6_username trong sql serveString password = "pass"; //dien passString url = "jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=Northwind"; //thương hiệu db, port mặc định của sql200 là 1433Class.forName("com.microsoft.sqlVPS.jdbc.SQLServerDriver");

Với DB2 bạn sửa lại nlỗi sau:


String url = "jdbc:db2://localhost:50000/SAMPLE"; // chú ý port của nó là 5000 (đặc điểm này các bạn đề xuất tùy chỉnh cấu hình mang đến nó) , SAMPLE là tên db mặc địnhClass.forName("com.ibm.db2.jcc.DB2Driver");

Ví Dụ trên bản thân demo liên kết cho tới MySquốc lộ, chúng ta làm cho hoàn toàn giống như cùng với phần đông hệ csdl khác(MSSQL,DB2….)