Hướng dẫn kết nối java với sql server

Để liên kết Java với SQL Server bằng JDBC, giả sử bạn đang tạo thành bảng trong Squốc lộ Server, bạn cần làm theo 4 bước sau:

Add thư viện sqljdbc4x.jar vào project khớp ứng cùng với phiên phiên bản JDK ai đang thực hiện. Định nghĩa URL của database và web6_username + password nhằm truy cập vào database đó. Đăng ký JDBC driver mang lại SQL Server với tùy chỉnh thiết lập liên kết.

Chi tiết về câu hỏi kết nối vận dụng Java cùng với các đại lý dữ liệu Squốc lộ Server bởi JDBC được thể hiển vào ví dụ dưới đây.
Bạn đang xem: Hướng dẫn kết nối java với sql server

lấy ví dụ như về kết nối Java cùng với Squốc lộ Server

Tạo bảng "student" trong cửa hàng dữ liệu mang tên "testdb" vào Squốc lộ Server cùng với câu lệnh nhỏng sau:


CREATE TABLE student ( id INT NOT NULL, name NVARCHAR (32) NOT NULL, address NVARCHAR (32) NOT NULL, PRIMARY KEY (id));

INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (1, N"Công", "Hanoi");INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (2, N"Dung", "Vinhphuc");INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (3, N"Ngôn", "Danang");INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (4, N"Hạnh", "Hanoi")
Sau Khi thực thi những câu lệnh trên họ giành được dữ liệu nlỗi sau:

*

Tạo chương trình nhằm kết nối với hiển thị tài liệu của bảng "student" ra màn hình nhỏng sau:

File: ConnectSQLServerExample.java


package vn.daiquansu.mobi.jdbc;import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import java.sql.ResultSet;import java.sql.Statement;public class ConnectSQLServerExample private static String DB_URL = "jdbc:sqlserver://localhost:1433;" + "databaseName=testdb;" + "integratedSecurity=true"; private static String USER_NAME = "sa"; private static String PASSWORD = "1234567890"; /** * main * *


Xem thêm: Giám Sát Kinh Doanh Là Gì - 7 Công Việc Phải Thực Hiện

param args */ public static void main(String args<>) try // connnect khổng lồ database "testdb" Connection conn = getConnection(DB_URL, USER_NAME, PASSWORD); // crate statement Statement stmt = conn.createStatement(); // get data from table "student" ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from student"); // show data while (rs.next()) System.out.println(rs.getInt(1) + " " + rs.getString(2) + " " + rs.getString(3)); // cthua trận connection conn.close(); catch (Exception ex) ex.printStackTrace(); /** * create connection * *
return connection */ public static Connection getConnection(String dbURL, String web6_userName, String password) Connection conn = null; try Class.forName("com.microsoft.sqlhệ thống.jdbc.SQLServerDriver"); conn = DriverManager.getConnection(dbURL, web6_userName, password); System.out.println("connect successfully!"); catch (Exception ex) System.out.println("connect failure!"); ex.printStackTrace(); return conn;
Recent Updates Sử dụng Javascript vào HTMLTân oán tử vệt 2 chnóng (::) vào Java 8Lambda Expression - Biểu thức Lambdomain authority trong java 8những bài tập Java - Sắp xếp nhanh khô (Quiông xã Sort) vào Javacác bài tập luyện Java - Sắp xếp cyếu (Insertion Sort) trong JavaNhững bài tập Java - Sắp xếp nổi bong bóng (Bubble Sort) trong JavaNhững bài tập thống trị sinh viên vào JavaHashSet vào javaHashMap trong javaLớp WindowAdapter trong Java SwingLớp MouseMotionAdapter trong Java SwingLớp MouseAdapter vào Java Swing

201 thắc mắc chất vấn java 25 câu hỏi phỏng vấn servlet 75 thắc mắc vấn đáp jsp 52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi vấn đáp Spring 57 câu hỏi vấn đáp Squốc lộ
Xem thêm: Vì Sao Quân Ta Rút Khỏi Thăng Long, Vì Sao Nghĩa Quân Tây Sơn Rút Khỏi Thăng Long

Hệ thống bài học bên trên daiquansu.mobi bao hàm những bài xích triết lý và thực hành về các công nghệ java và technology website. Các bài bác triết lý bên trên khối hệ thống daiquansu.mobi được tham khảo và tổng hợp từ bỏ những trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …Chuyên mục: Thiết Kế