Hướng dẫn kết nối java với mysql

-

Nếu như Java là ngôn ngữ xây dựng thì MySQL là hệ quản trị đại lý tài liệu. Bài viết trả lời liên kết java cùng với mysql đã trình diễn quá trình phải thực hiên nhằm truy hỏi xuất tài liệu được đựng trên MySQL với hiển thị lên Table trong Java.

Bạn đang xem: Hướng dẫn kết nối java với mysql

Trong phần đông những ứng dụng thì việc liên kết các đại lý dữ liệu là quan trọng. Chẳng hạn áp dụng làm chủ marketing, thông tin về quý khách hàng, công bố về khoác mặt hàng, …sẽ được tàng trữ trong database.

Người cần sử dụng mong mỏi thêm/cập nhật báo cáo quý khách hàng thông qua hình ảnh vận dụng (bối cảnh ứng dụng hoàn toàn có thể sử dụng các ngữ điệu thiết kế như C#, Java, …)

Hướng dẫn kết nối java cùng với mysql – Chuẩn bị

Cài đặt MySquốc lộ. Quý Khách rất có thể thiết lập XAMPPhường hoặc mua với download MySQL riêng rẽ. Trong bài viết này, Cửa Hàng chúng tôi thực hiện MySQL được thiết lập trong XAMPP..

Xem thêm: Các Thiết Lập Msaa Là Gì ? Bật Bạn Đã Hiểu Hết Về Khử Răng Cưa

Tạo một database tênmysql_db gồm một table là DEPT cùng thêm tài liệu vào cho bảng DEPT

Hướng dẫn liên kết java với mysql – Tạo database

Cách 1.Khởi hễ XAMPP.. Control Panel -> chọn Admin


*

Tronghttp://localhost/phpmyadmin -> lựa chọn New


*

Nhập thương hiệu database với chọn Create


*

Chọn Squốc lộ để nhập câu lệnh chế tác bảng và câu lệnh thêm dữ liệu


*

Tạo bảng DEPT tất cả 3 cột là DeptNo, DeptName với Loc

Câu lệnh tạo ra bảng DEPT

create TABLE DEPT( DeptNo int PRIMARY KEY ,DeptName text ,Loc text)Nhập câu lệnh tạo nên bảng DEPT với lựa chọn Go


*

Thêm dữ liệu cho bảng DEPT

Câu lệnh thêm dữ liệu

INSERT INTO DEPT VALUES ("10", "ACCOUNTING", "NEW YORK")INSERT INTO DEPT VALUES ("20", "RESEARCH", "DALLAS")INSERT INTO DEPT VALUES ("30", "SALES", "CHICAGO")INSERT INTO DEPT VALUES ("40", "OPERATIONS", "BOSTON")Nhập câu lệnh thêm dữ liệu và lựa chọn Go


Hướng dẫn kết nối java cùng với mysql – Tạo ứng dụng

Bước 1. Khởi động Netbeans -> File -> New Project …