Hướng dẫn 56 ban thi đua khen thưởng trung ương

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤPhường. HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 56-HD/VPTW

thủ đô hà nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

HƯỚNG DẪN

VỀ MỨC CHI TIỀN THƯỞNG KÈM THEO CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐỐIVỚI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

Sau lúc hiệp thương thống duy nhất cùng với Ban Tổ chứcTrung ương, Bộ Nội vụ, Vnạp năng lượng chống Trung ương Đảng lý giải triển khai nấc chi phí thưởngcố nhiên các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng với đảng viên nlỗi sau :

I- ĐỐI TUỢNG, PHẠM VI

-Hướng dẫn này chi tiết mức chi phí ttận hưởng cố nhiên những danh hiệu khen thưởng đối vớitổ chức triển khai đảng, đảng viên; tiền thưởng hẳn nhiên huy hiệu Đảng cùng Kỷ niệm chươngvào toàn Đảng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn 56 ban thi đua khen thưởng trung ương

-Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng uỷ Ngoài nước căn cứ hướngdẫn này thảo luận với Văn uống phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương ban hànhvnạp năng lượng bản chỉ dẫn cân xứng với từng mô hình tổ chức đảng trực ở trong.

II- MỨC TIỀN THƯỞNG CHO TỔ CHỨC ĐẢNG ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1-Đối với đưa ra cỗ trực thuộc đảng uỷ cơ sở

-Đảng uỷ cửa hàng tặng ngay giấy khen chi cỗ đạt tiêu chuẩn chỉnh “Trong sạch sẽ, vững vàng mạnh” tiêubiểu trong thời gian, chi phí ttận hưởng tất nhiên bởi 0,6 lần nấc tiền lương cửa hàng.

-Ban hay vụ huyện uỷ và tương tự Tặng giấy khen bỏ ra bộ đạt tiêu chuẩn"Trong sạch mát, vững vàng mạnh” tiêu biểu vượt trội 5 năm tức thì, tiền thưởng kèm theo bằng1,5 lần nút tiền lương các đại lý.

-Ban hay vụ tỉnh uỷ với tương tự Tặng Ngay bằng khen chi bộ đạt tiêu chuẩn“Trong sạch sẽ, vững mạnh” vượt trội 5 năm liền, tiền thưởng trọn kèm theo bằng 2,0 lầnnấc chi phí lương đại lý.

2-Đối với tổ chức đại lý đảng (đảng bộ cơ sở, chi cỗ cơ sở)

-Ban thường vụ thị xã uỷ cùng tương đương Tặng giấy khen tổ chức cửa hàng đảng đạttiêu chuẩn chỉnh “Trong không bẩn, vững vàng mạnh” tiêu biểu vượt trội trong năm, chi phí thưởng trọn cố nhiên bằng2,0 lần nút tiền lương cơ sở.

-Ban hay vụ thức giấc uỷ và tương đương bộ quà tặng kèm theo bằng khen tổ chức triển khai các đại lý đảng đạt tiêuchuẩn “Trong sạch mát, vững vàng mạnh” vượt trội 5 năm ngay tắp lự, chi phí thưởng kèm theo bằng5,0 lần nút chi phí lương cơ sở.

-Ban thường xuyên vụ thức giấc uỷ với tương đương Tặng Ngay cờ đến tổ chức các đại lý đảng đạt tiêuchuẩn “Trong không bẩn, vững vàng mạnh” vượt trội 5 năm tức thời, tiền thưởng trọn kèm theo bằng8,0 lần mức chi phí lương các đại lý.

3-Đối cùng với đảng cỗ thị trấn với tương đương

-Ban thường xuyên vụ tỉnh giấc uỷ và tương tự Tặng Ngay bởi khen mang lại đảng cỗ huyện cùng tươngđương có thành tựu xuất dung nhan trong nhiệm kỳ 5 năm khen ttận hưởng, tiền thưởng kèmtheo bằng 10,0 lần mức chi phí lương cơ sở.

-Ban thường vụ thức giấc uỷ và tương đương tặng kèm cờ mang lại đảng bộ huyện với tương đươngtất cả thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc vào nhiệm kỳ 5 năm khen ttận hưởng, chi phí thưởngtất nhiên bằng 15,0 lần nút tiền lương cửa hàng.

4-Đối với hiệ tượng khen thưởng (không theođịnh kỳ)

Mức chi phí ttận hưởng của các hiệ tượng khen thưởng vày tất cả thànhtích xuất sắc đẹp, bất chợt xuất bằng với khoảng tiền thưởng trọn theo định kỳ nhỏng điểm 1, điểmét vuông, điểm 3 Mục này (II).

III- MỨC TIỀN THƯỞNG CHO ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1- Đối cùng với bề ngoài khen ttận hưởng theo định kỳ

1.1 - Được tổ chức triển khai các đại lý đảng (đảng cỗ cơ sở, bỏ ra bộ cơ sở)khuyến mãi giấy khen mang đến đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư giải pháp kết thúc xuất dung nhan nhiệmvụ” trong thời gian, tiền thưởng tất nhiên bởi 0,3 lần nấc chi phí lương cơ sở.

1.2- Được ban thường xuyên vụ huyện uỷ với tương tự bộ quà tặng kèm theo giấykhen mang đến đảng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh “Đủ bốn giải pháp dứt xuất sắc nhiệm vụ” 5năm ngay lập tức, chi phí ttận hưởng dĩ nhiên bằng 1,0 lần mức tiền lương cơ sở.

1.3- Được ban hay vụ thức giấc uỷ và tương tự tặng ngay bằngkhen đến đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đủ tứ bí quyết xong xuôi xuất sắc nhiệm vụ”5 năm ngay tức thì, tiền thưởng đương nhiên bằng 1 ,5 lần mức tiền lương đại lý.

2- Đối cùng với bề ngoài khen ttận hưởng xuất sắc (không theo định kỳ)

Mức tiền ttận hưởng của những vẻ ngoài khen ttận hưởng bởi vì có thànhtích xuất sắc, đột xuất thừa hưởng nấc chi phí thưởng nhỏng khoản 1.1, khoản 1.2, khoản1.3 điểm 1 Mục này (III).

IV- MỨC TIỀN THUỞNG KÈM THEO KỶ NIỆM CHƯƠNG VÀHUY HIỆU ĐẢNG CHO ĐẢNG VIÊN

1- Mức tiền thưởng trọn hẳn nhiên lưu niệm chương

Cá nhân được khuyến mãi lưu niệm cmùi hương của ngành vày các cơ quanTrung ương khuyến mãi giấy chứng nhận, chi phí thưởng trọn đương nhiên bằng 0,6 lần nấc tiềnlương cơ sở.

Xem thêm: Vì Sao Các Nước Mĩ La Tinh Có Điều Kiện Tự Nhiên Thuận Lợi Để Phát Triển Kinh Tế Nhưng

2- Mức tặng thưởng cố nhiên Huy hiệu Đảng

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng : chi phí ttận hưởng cố nhiên bằng 1,5lần mức chi phí lương đại lý.

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng : chi phí ttận hưởng tất nhiên bằng 2,0lần nút tiền lương đại lý.

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng : chi phí thưởng trọn đương nhiên bởi 3,0lần mức tiền lương đại lý.

- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng : chi phí ttận hưởng cố nhiên bởi 3,5lần mức tiền lương các đại lý.

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng : chi phí ttận hưởng dĩ nhiên bằng 5,0lần nấc chi phí lương các đại lý.

- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng : chi phí thưởng hẳn nhiên bởi 6,0lần nút tiền lương các đại lý.

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng : tiền thưởng trọn đương nhiên bởi 8,0lần mức chi phí lương đại lý.

- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng : chi phí ttận hưởng dĩ nhiên bằng10,0 lần nút tiền lương các đại lý.

- Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng : tiền thưởng trọn dĩ nhiên bằng15,0 lần nấc tiền lương cơ sở.

V- KINH PHÍ KHEN THƯỞNG

1- Đối cùng với các đảng uỷ không trực thuộc dự toán túi tiền đảngTrung ương (có các tỉnh uỷ, thành uỷ, các quận, thị xã uỷ, đảng uỷ làng, phường,thị xã, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, đảng uỷ các bộ,ngành) triển khai theo qui định trên khoản 2, Điều 69, Nghị định số42/2010/NĐ-CP của Chính phủ “Thủ trưởng cơ quan cung cấp như thế nào ra ra quyết định khenthưởng thì cấp kia Chịu trách nát nhiệm đưa ra tiền ttận hưởng bởi vì cấp cho mình cai quản lý".

2- Đối cùng với những phòng ban đảng thuộc ngân sách đảng Trung ương

Cơ quan liêu ký ra quyết định khen ttận hưởng bỏ ra :

- Tiền có tác dụng form, giấy ghi nhận.

- Tiền có tác dụng Huy hiệu Đảng.

- Tiền làm cho đáng nhớ cmùi hương.

Tiền thưởng trọn dĩ nhiên những hình thức khen ttận hưởng so với tổchức đảng với đảng viên chân tay uỷ như thế nào cấp kia chi tiền thưởng và quyết toántheo phương pháp.

3- Tiền thưởng được tính bên trên nấc lương cửa hàng vày Chính phủdụng cụ đang sẵn có hiệu lực thực thi hiện hành vào thời điểm phát hành ra quyết định khen thưởng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Photoshop Cs6 Tiếng Việt Pdf, Tài Liệu Giáo Trình Photoshop Cs6 Tiếng Việt Pdf

4- Tiền thưởng sau khoản thời gian nhân cùng với hệ số mức lương cửa hàng đượccó tác dụng tròn số lên hàng nghìn ngàn đồng xu tiền Việt Nam.

VI - TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Chuyên mục: Kiến Thức