H2o là liên kết gì
Bạn đang xem: H2o là liên kết gì

*
*
*
*
*
*
*
*

Hoàn thành câu chữ sau : “Số oxi hoá của một nguyên ổn tố trong phân tử là ...(1)… của ngulặng tử nguim tố đó vào phân tử, giả dụ trả định rằng links thân những nguyên tử vào phân tử là ...(2)….”.


Hoàn thành nội dung sau : “Các ……….... hay chảy nhiều trong nước. khi lạnh tan cùng Lúc hoà tan nội địa, chúng dẫn năng lượng điện, còn làm việc tinh thần rắn thì không dẫn điện”.


Cho dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số hóa học vào dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cùng hóa trị không rất là
Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Nhà Vệ Sinh Tự Động Ở Nhật, Hướng Dẫn Sử Dụng Thiết Bị Nhà Vệ Sinh Đúng Chuẩn

Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp hóa học làm sao sau đó là phù hợp chất ion?


Nguyên tử của nguyên ổn tố X bao gồm thông số kỹ thuật electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y tất cả thông số kỹ thuật electron 1s22s22p5. Liên kết hoá học giữa ngulặng tử X và ngulặng tử Y thuộc các loại liên kết


Trong bảng tuần hoàn những ngulặng tố hoá học, nguyên ổn tố X sống team IIA, nguyên ổn tố Y làm việc đội VA. Công thức của hòa hợp chất chế tạo thành từ bỏ 2 ngulặng tố bên trên bao gồm dạng là
Xem thêm: Hướng Dẫn Thiết Kế Cv Bằng Word, Share 6 Mẫu Thiết Kế Cv Ấn Tượng Bằng Word

Trong vừa lòng hóa học ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), tổng thể electron vào XY là 20. Biết vào phần nhiều thích hợp hóa học, Y chỉ tất cả một mức thoái hóa nhất. Công thức XY là


Nguim tử X có trăng tròn proton với nguim tử Y bao gồm 17 electron. Công thức phân tử và thực chất links của hòa hợp hóa học hình thành thân X và Y hoàn toàn có thể là


Chuyên mục: Thiết Kế