Giới từ of trong tiếng anh

-

Giới từ trong giờ Anh mở ra ở số đông các câu nói tiếng Anh, bất cứ là tiếng Anh giao tiếp hay học thuật.Ngoài ra, Giới từ bỏ là tự hoặc team từ thường được sử dụng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ sự tương tác giữa danh từ hoặc đại trường đoản cú này với những thành phần không giống trong câu. Vậy giới từ có vai trò gì đối với việc học tập tiếng anh của bọn chúng mình nhỉ?

Download Now: Trọn cỗ 4000 trường đoản cú vựng tiếng anh hay được dùng FREE

1. Định nghĩa về giới từ

Giới từ bỏ (Preposition) là đều từ (in, on, at,…) thường đứng trước danh từ, cụm danh từ bỏ hoặc danh rượu cồn từ. Ví dụ:

I go to the zoo on sunday.I was sitting in the park at 6pm.

Bạn đang xem: Giới từ of trong tiếng anh

Ở lấy một ví dụ 1 “sunday” là tân ngữ của giới trường đoản cú “on”. Ở lấy ví dụ như 2, “the park” là tân ngữ của giới từ “in”.Chú ý: các bạn phải luôn luôn phân biệt trạng từ bỏ (adverb) và giới từ, bởi vì thường khi một từ tất cả hai tác dụng đó (vừa là trạng từ với giới từ). Điều khác biệt cơ phiên bản là Trạng từ bỏ thì không có tân ngữ theo sau.

2. Những loại giới từ

Dưới đó là một số qui tắc sử dụng của những loại giới từ thịnh hành trong giờ đồng hồ Anh:

Giới từ bỏ chỉ thời gian

Giới từCách sử dụngVí dụ
onngày vào tuầnon Thursday
intháng / mùathời gian vào ngàynămsau một khoảng thời hạn nhất địnhin August / in winterin the morningin 2006in an hour
atcho nightcho weekendmột mốc thời gian nhất địnhat nightat the weekendat half past nine
sincetừ khoảng thời hạn nhất định trong vượt khứ đến hiện tạisince 1980
formột khoảng thời hạn nhất định tính từ thừa khứ đến hiện tạifor 2 years
agokhoảng thời hạn trong thừa khứ2 years ago
beforetrước khoảng thời gianbefore 2004
tonói về thời gianten to lớn six (5:50)
pastnói về thời gianten past six (6:10)
to / till / untilđánh dấu bước đầu và xong xuôi của khoảng tầm thời gianfrom Monday to/till Friday
till / untilcho mang đến khiHe is on holiday until Friday.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Nhà Thầu Trên Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Đăng Ký Nhà Thầu

byin the sense of at the latestup to lớn a certain timeI will be back by 6 o’clock.By 11 o’clock, I had read five pages.

Giới từ bỏ chỉ vị trí

Giới từCách dùngVí dụ
inroom, building, street, town, countrybook, paper etc.car, taxipicture, worldin the kitchen, in Londonin the bookin the car, in a taxiin the picture, in the world
atmeaning next to, by an objectfor tablefor eventsvị trí mà các bạn làm gì đó (watch a film, study, work)at the door, at the stationat the tableat a concert, at the partyat the cinema, at school, at work
onattachedfor a place with a riverbeing on a surfacefor a certain side (left, right)for a floor in a housefor public transportfor television, radiothe picture on the wallLondon lies on the Thames.on the tableon the lefton the first flooron the bus, on a planeon TV, on the radio
by, next to, besidebên phải của ai đó hoặc vật gì đóJane is standing by / next to / beside the car.
undertrên mặt phẳng thấp rộng (hoặc bị che phủ bởi) loại khácthe bag is under the table
belowthấp hơn dòng khác nhưng cao hơn mặt đấtthe fish are below the surface
overbị bao phủ bởi cái khácnhiều hơnvượt qua một cái gì đóput a jacket over your shirtover 16 years of agewalk over the bridgeclimb over the wall
abovevị trí cao hơn một chiếc gì đóa path above the lake
acrossvượt quabăng qua về phía mặt kiawalk across the bridgeswim across the lake
throughsomething with limits on top, bottom & the sidesdrive through the tunnel
tomovement to lớn person or buildingmovement to a place or countryfor bedgo lớn the cinemago to lớn London / Irelandgo lớn bed
intoenter a room / a buildinggo into the kitchen / the house
towardsmovement in the direction of something (but not directly to lớn it)go 5 steps towards the house
ontomovement to the vị trí cao nhất of somethingjump onto the table
fromin the sense of where froma flower from the garden

Một số giới từ đặc biệt quan trọng khác:

Giới từcách sử dụngví dụ
fromwho gave ita present from Jane
ofwho/what does it belong towhat does it showa page of the bookthe picture of a palace
bywho made ita book by Mark Twain
onwalking or riding on horsebackentering a public transport vehicleon foot, on horsebackget on the bus
inentering a car / Taxiget in the car
offleaving a public transport vehicleget off the train
out ofleaving a car / Taxiget out of the taxi
byrise or fall of somethingtravelling (other than walking or horseriding)prices have risen by 10 percentby car, by bus
atfor ageshe learned Russian at 45
aboutfor topics, meaning what aboutwe were talking about you

Download Now: Trọn bộ 4000 từ vựng tiếng anh thường dùng FREE

*

Mong rằng với nội dung bài viết Giới từ trong giờ đồng hồ Anh: giải pháp sử dụng, quy tắc nên biết này cũng giúp ích cho các bạn 1 phần nào đó trong việc học tập với nghiên cứu.Cùng đọc thêm về những ngữ pháp tổng vừa lòng trong tiếng anh tại daiquansu.mobi nhé.