Giải thích vì sao trên trái đất có ngày và đêm liên tục

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho hàm số y = x 3 − 3 m x 2 + 3 m 2 − 1 x − m 3 + 4 m − 1 .

Bạn đang xem: Giải thích vì sao trên trái đất có ngày và đêm liên tục

Đồ thị hàm số gồm nhì điểm rất trị tạo ra với gốc toạ độ O một tam giác vuông trên O khi:

A. m = 1 m = − 2

B. m = − 1 m = 2

C.m = -1

D.m = -2.


*

Chọn B

Có y " = 3 x 2 − 6 m x + 3 ( m 2 − 1 ) ,

y " = 0 ⇔ x = m + 1 x = m − 1

Ta bao gồm y = y " ( 1 3 x − m 3 ) − 2 x + 3 m − 1 , vậy con đường thẳng qua 2 điểm cực trị là: y = − 2 x + 3 m − 1

2 điểm rất trị của trang bị thị là:

A ( m + 1 ; m − 3 ) ; B ( m − 1 ; m + 1 )

Từ đưa thiết có:

O A → . O B → = 0 ⇒ m 2 − m − 2 = 0 ⇔ m = − 1 m = 2Cho hàm số y = x 3 - 3 x 2 + ( m + 1 ) x + 1 bao gồm đồ thị c m cùng với m là tham mê số. Tìm tất cả những giá trị của tmê mệt số m để con đường trực tiếp d : y = x + 1 giảm thứ thị c m trên tía điểm khác nhau Phường ( 0 ; 1 ) , M , N làm sao để cho tam giác OMN vuông trên O (O là nơi bắt đầu tọa độ)

A. m = -2

B. m = -6

C. m = -3

D. m = - 7 2


Cho hàm số y = x 3 - 3 x 2 + ( m + 1 ) x + 1 tất cả thiết bị thị ( C m )cùng với m là tđam mê số. Tìm toàn bộ các quý hiếm của tmê mẩn số m nhằm mặt đường thẳng d : y = x + 1cắt thứ ( C m ) thị tại cha điểm minh bạch P(0;1)làm thế nào cho tam giác OMN vuông tại O (O là gốc tọa độ)

A. m = -2

B. m = -6

C. m = -3

D. m = - 7 2


Cho hàm số y = x 3 − 3 m x 2 + 3 m 2 − 1 x − m 3 + 4 m − 1 . Đồ thị hàm số tất cả hai điểm cực trị chế tác với nơi bắt đầu tọa độ O một tam giác vuông tại O khi

A. m = 1 m = − 2

B. m = − 1 m = 2

C. m = − 1

D. m = 2


Cho hàm số y = x 3 + ( m + 3 ) x 2 - ( 2 m + 9 ) x + m + 6 bao gồm đồ dùng thị (C). Tìm toàn bộ những cực hiếm thực của tmê mệt số m để (C) tất cả nhị điểm cực trị với khoảng cách từ bỏ nơi bắt đầu toạ độ O mang lại mặt đường thẳng nối nhị điểm cực trị là lớn nhất.

A. m = - 6 ± 3 2 2

B. m = - 3 ± 3 2 2

C. m = - 3 ± 6 2

D. m = - 6 ± 6 2


Tìm toàn bộ những quý hiếm của tmê man số thực m đựng đồ thị hàm số y = − x 4 + 2 m x 2 − 1 tất cả 3 điểm cực trị chế tạo thành một tam giác bao gồm trung khu con đường tròn nước ngoài tiếp trùng với cội tọa độ O.

A. m = 0 hoặc m = 1.

B.

Xem thêm: Quyền Sử Dụng Đất Là Gì - QuyềN Sá»­ DụNg đÁº¥T Lã  Gã¬

m = 1 hoặc m = − 1 + 5 2 .

C. m = 1 hoặc m = − 1 − 5 2 .

D. m = − 1 − 5 2 hoặc m = − 1 + 5 2 .


Cho hàm số y = x 4 - 2 m x 2 + 1 - m . Tìm tất cả các quý hiếm thực của tđắm đuối số m để đồ thị hàm số tất cả bố điểm rất trị chế tạo thành một tam giác nhân cội tọa độ O làm cho trực tâm.

A. m = -1

B. m = 0

C. m = 1

D. m = 2


Hotline m1, mét vuông là các quý hiếm của tsi số m để đồ thị hàm số y = 2x3 – 3x2 + m = 1 có hai điểm rất trị B, C làm thế nào cho tam giác OBC gồm diện tích bởi 2, cùng với O là cội tọa độ. Tính m1, m2

A.–20

B. –15

C. 12

D. 6


Cho hàm số y = x x − 1 bao gồm đồ gia dụng thị = C cùng con đường thẳng d : y = − x + m . Lúc kia số giá trị của m nhằm mặt đường thẳng d giảm đồ vật thị C tại hai điểm phân minh A, B sao cho tam giác OAB (O là cội tọa độ ) có bán kính mặt đường tròn ngoại tiếp bởi 2 2 là:

A.0

B. 3

C. 1

D. 2


Cho hàm số y = − x 4 + 2 m x 2 + 2 bao gồm thứ thị C m . Tìm m để đồ thị hàm số bao gồm 3 điểm rất trị chế tác thành một tam giác vuông